Milyonlarca insanın aynı kötülükleri paylaşması o kötülükleri erdeme dönüştürmez; aynı hataları yapmaları, o hataları doğru kılmaz. #Erich Fromm

Kara Büyücü - 370.Bölüm - Balık Adamlar


Yaradan Yetiştirme Zindanının içerisinde, mor sis dağıldığında Paul birden ortaya çıkmıştı. O anda İnfirmi olduğu yerde yatmakla meşguldü ve tüm zindanda yalnızca kendisiyle o vardı. Alan oldukça sessizdi ve bu sessizlik Paul’e garip bir his veriyordu.

 

“Kara Vadi’nin Liderler yarışmasına burada olduğum sürece altı ay var. Ama testlere direkt giremiyorum ve onları bulmam gerekiyor. Aynı zamanda şu Kutsal Elemental Pusulası’nı da bulmam gerekiyor. Sonuçta Altı Element Kutsal Fiziği için diğer elementalleri bulmam gerekiyor.”

 

Paul hafifçe kendi kendine mırıldandıktan sonra hızla uçmaya başlamıştı. Kısa bir sürede yerden metrelerce yükselmiş ve sonrasında seçtiği bir yolda hızla uçmaya başlamıştı.

 

O anda gözleri mana izlerini görebiliyordu ve seçtiği yolda, uzak sayılabilecek bir mesafede yüksek miktarda karanlık mana yayılıyordu. O anda Kutsal Karanlık Fiziği ile birlikte en iyi kavrayabileceği mana tipi Karanlık Manaydı ve seviye atlamak için onu kullanmayı düşünüyordu.

 

Büyük Aziz seviyeye geçerken bir Habis Kıyamet yaşamak zorunda olacak olmasına rağmen yapabileceği bir şey yoktu. Katliam Manası, Barış Manası ve Zıtlık Manası o anda geliştiremeyeceği yollardı. Onları geliştirmek diğerlerinden çok daha zordu. Ne de olsa güçleri oldukça yüksekti.

 

O anda aklında gelişim seviyesini artırmak dışında başka bir şey yoktu ve zaten savaşçı yolunda gelişmesi için de fazla bir şey yapmasına gerek yoktu. Yani ilk bir ay içerisinde üç yolda da gelişip işini bitirmeyi düşünüyordu.

 

Karanlık Manayla dolu bölgeye yaklaştıkça görüş açısı değişmeye başlayan Paul bir süre sonra tüm vücudunu saran bir ruh gücünü hissetmiş ve birden kendisini bambaşka bir yerde bulmuştu. Eskiden olduğu ormanlık alandan tamamen farklı olan bu bölgenin zemini durgun bir su zemindi ancak Paul kolayca bu suyun üzerinde durabiliyordu.

 

Ruh gücü vücudunu geçmiş olsa da Paul bu bölgenin bir illüzyon olmadığını biliyordu. Ruh gücü onu buraya getirmek için işe yaramıştı. Bu yer zaten onun aradığı yerdi ve bunu biliyordu. Sonuçta etrafında bulutlar hâlinde dolaşan karanlık manayı direkt olarak görebiliyordu.

 

“Ama… Bir şeyler garip. Bu yerin içindeki boşlukta bir şeyler var.”

 

Paul o sırada boyutuna erişemiyordu ve etrafındaki uzayda bir sıkıntı olduğunu fark edebilmişti. Karanlık mana uzayın kendisine zarar verecek kadar yoğundu. Paul burada karanlık mana içeren büyüler dışında birisini kullansa bile güçleri anormal bir şekilde düşecekti.

 

“Hah…”

 

Hafifçe iç çektikten sonra durgun suyun zeminine oturan Paul hafifçe gözlerini kaparken etrafındaki manaya odaklandı. Normalde her zaman etraftan mana çekmeye devam ederdi ancak çektiği mana miktarı o kadar yüksek değildi. Ama üç bilinci de yalnızca manayı çekmeye odaklandığında çekiş gücü normal bir insanınkinden bile yüksekti.

 

“Burada bir şeyler yanlış.”

 

“Biliyorum ancak yapabileceğim bir şey yok ihtiyar. Gelişmek için bu manaya ihtiyacım var.”

 

Paul zihninde konuşan Spadia’ya cevap verdikten sonra etrafındaki tüm manayı kendisine doğru çekmeye başlamıştı. Yoğun karanlık mana bulutları oldukça yüksek bir hızla vücudunun içine girip çekirdeğine yönelirken aynı anda Paul Karanlığın İradesi üzerinde çalışıyordu.

 

Yalnızca mana miktarı gelişmesi için yeterli değildi. Karanlığın İradesi’nde gelişerek Habis Kıyamet’i çağırması gerekiyordu. Bu ikinci neden ilkinden çok daha kolaydı.

 

“Hrr…”

 

“Hm?”

 

O sırada dışarıdan bir hırıltı geldiğinde Paul mana çekişini durdurmadan gözlerini açmıştı. O anda, eskiden durgun olan su zemin dalgalanmaya başlamıştı ve altından bazı figürler çıkıyordu. Kan kızılı pullarla kaplı insan şekilli bu figürler boyunlarında balık solungaçları vardı ve gözleri de balık gözleri gibiydi. Boyları iki metreye yakındı ve çoğunun ellerinde mızrak benzeri silahlar vardı. Her birinin çıkışıyla su zemin daha sert dalgalanıyor ve yavaşça kızıl bir renge bürünüyordu.

 

“Bunlar Balık Adam Irkından. Bir bilinçleri olduğunu sanmıyorum ancak bu onların tehlikesini düşürmüyor. Konu mızrak kullanımına geldiğinde oldukça yüksek yeteneğe sahipler. Yalnızca hafızaları insana kaybediyor.”

 

Spadia Paul’ün zihninden konuşurken Balık Adamlardan birisi Paul’e doğru koşturmaya başlamıştı. Elinde gümüş bir mızrak olan bu balık adam diğerlerinden biraz daha kısa olsa da vücudu oldukça güçlü görünüyordu. Kızıl pulları hafifçe parlaktı ve gözlerinde bir öldürme isteği belirgindi.

 

“Hmph.”

 

Paul bunun zindanın testlerinden birisi olduğunu çoktan anlamıştı. Ancak o anda gelişmek istiyordu ve bu balık adamlarla dövüşecek vakti yoktu. Eğer onları öldürmeye odaklanırsa mana çekme hızı azalacak ve iradeyi kavrama hızı daha da yavaş olacaktı.

 

“Savunmaya yönelmem yeterli olmayacaktır değil mi?”

 

“Pek sanmam. Onları öldürmen gerek ancak aynı zamanda mana çekmeye devam etmelisin.”

 

“Peki o zaman. Aklımda bir fikir var.”

 

Paul Spadia’yla konuşurken balık adam çoktan ona ulaşmış ve gümüş mızrağını Paul’ün kalbine saplamak için hızla itmişti. Ancak mızrak Paul’e ulaşamadan önce kızıl bir sis Paul’den ayrılmış ve kızıl renkli bir mızrak balık adamın kafasına saplanmıştı. Kızıl mızrak saplandıktan sonra kızıl sis balık adamın vücudunu doldurmuş ve birden balık adamın tüm vücudu parçalanmıştı.

 

Aynı anda, kızıl sisin yanında Paul’den gri ve beyaz bir sis daha ayrılıyordu. Katliam Manası’nın yanında Barış Manası’nı ve Ölümün Sisi büyüsünü de kullanıyordu. Bu sis tipi teknikler hem kendisini koruyup hem de düşmanlara saldırabilmesinin tek yoluydu.

 

“Rraaa!!!”

 

İlk balık adamın ölümünün ardından diğer tüm balık adamlar birden çıldırmış bir şekilde Paul’e doğru koşuşturmaya başlamışlardı. Gözleri hafifçe kızıllaşmıştı ve hepsinden ağır bir kan kokusu yayılıyordu. Hepsinin silahlarını siyah bir perde kaplamıştı.

 

“Karanlık manayla oluşturulmuş silahlar kullanıyorlar. Onları kullanmak bile hayatlarını yiyor ancak tereddüt etmiyorlar. Ama hayat güçlerini hissedemiyorum bile… Her neyse, bu önemli değil. Şimdi… Gel.”

 

Paul bir süre boyunca kendi kendine konuştuktan sonra Yüce Anka Dilinde mırıldanmış ve etrafındaki tüm karanlık manayı çekirdeğine çağırmıştı. Ölümün Sisi bir engel oluşturmasa da Katliam ve Barış manasının birlikte oluşturduğu mana engeli çekim hızını yavaşlatıyordu ancak fark o kadar büyük değildi.

 

Paul oluşturduğu üç katmanlı kalkanın ardında kendisini geliştirmeye başlarken kalkanın dışında balık adamlar saldırmaya devam ediyorlardı. Zihinlerini delilik kaplamıştı ve hepsi sisten kalkanı geçmeye çalışmak için atılırlarken farklı şekillerde ölüyorlardı.

 

Ölüm Manasından oluşan gri sise yakalanan balık adamlar hızla çürüyerek ölüyor ve denize karışıyorlardı. Silahları da kurtulmuyordu ve paslanıp çürüyorlardı.

 

Katliam Manasının kızıl sisine yakalananlar anında parçalara ayrılıyorlardı. Vücutları sanki içten patlatılmış gibi onlarca parçaya ayrılıyor ve bu parçalar direkt olarak su zemine batıyordu. Silahları da aynı şekilde parçalanıyordu.

 

Barış Manasının beyaz sisine yakalananlar ise daha temiz bir ölüme sahip oluyorlardı. Barış Manası vücutlarını doldurduğunda derilerinde, kemiklerinde ve damarlarında beyaz ışıktan kırıklar oluşuyor ve hafif kırılma sesleri duyuluyordu. Tüm kırıklar bittiğinde balık adamların vücudunda bir yara olmasa da hiçbiri hayatta kalamıyordu. Silahları parçalanmıyordu ancak hepsi içlerindeki manayı kaybediyordu.

 

Paul’ün üç katmanlı kalkanı oldukça iyi çalışıyordu ve tek bir balık adam bile geçemiyordu. Ancak tek bir sıkıntı vardı ve bu Paul’ün dışarıyı incelemiyor olmasıydı. Eğer görebiliyor olsaydı o anda balık adamların ölümünü yavaşlatırdı çünkü ölen her bir balık adamla birlikte zemin daha kızıl bir renge bürünüyor ve gittikçe siyahlaşıyordu. Aynı anda, zemin gittikçe daha da güçlü dalgalanmalara sahip oluyordu.

 

--

 

Dışarıdaki katliam devam ederken içerideki Paul’ün etrafındaki tüm ışık kaybolmuştu. Yüksek miktardaki karanlık mana etraftaki tüm ışığı sömürüyordu ve Paul’ün kavrayışı da gitgide artıyordu. O anda, Habis Kıyamet’in çağrılması için yalnızca tek bir adım gerekliydi.

 

“Rrroooaaarrrr!!!”

 

Ancak o anda, birden gür bir kükreme kulaklarında yankılanmış ve zihinsel durumunu tamamen sarmıştı. Anında gözlerini açıp ruhunu koruyan Paul herhangi bir önlem almazsa ruhunun yaralanacağından farkındaydı.

 

“Swoosh!”

 

Aynı anda, kalkanındaki üç katman da tamamen siyah renkli bir mızrak tarafından delinmiş ve bu mızrak direkt olarak karın boşluğuna saplanarak metrelerce geriye fırlamasına neden olmuştu. Paul mızrağın vücudundaki tüm manayı çektiğini hissettiğinde onu çıkarmak için uğraşmıştı.

 

“Bu şey… Ah!”

 

Ancak anormal gücüyle bile mızrağı yerinden çıkaramamıştı. Bir anlığına panikledikten sonra kendisini zorla sakinleştiren Paul mızrağın saplandığı yere katliam manasını yönlendirmişti.

 

“Slash!”

 

Bir anda, mızrağın saplandığı yerin beş santim çevresindeki tüm eti, kemikleri ve diğer parçalarını koparan Paul mızrağın yere düşüşünü izledikten sonra kanını harekete geçirip parçaladığı yeri iyileştirmeye başlamıştı. Bu anormal mızraktan kurtulmak için bir yara almak değerdi ve pişman değildi.

 

“Zing! Zing!”

 

O anda yerdeki siyah mızrak bir anda titremeye başlamış ve titrerken zil benzeri garip bir ses çıkarmıştı. Ardından, hızla geriye doğru fırlamış ve tok bir sesle bir şeye çarpmıştı. Paul anında mızrağın çarptığı şeyi incelemişti.

 

Aslında, mızrak tam olarak çarpmamıştı. Daha doğrusu oraya doğru ilerlemişti ve bu şey onun sapını kavramıştı. Siyah pullarla kaplı bir vücuda sahip üç metrelik bu balık adam büyük kızıl gözlerini Paul’e dikmişti. Önceki balık adamların öldürme niyetinin toplamından daha güçlü bir öldürme isteğine sahip olan bu balık adamdan güçlü bir aura yayılıyordu. Elindeki mızrak ise kan arzusuyla titremeye devam ediyordu.

 

“Bu şey bir balık adama benzese de bambaşka bir şey. Dikkatli ol. Yapısı insan Shaon’lara benziyor. Karanlık mana tarafından ele geçirilmiş bir balık adam gibi görünüyor.”

 

“Fark ettim. Vücudunda oldukça yüksek miktarda karanlık mana var ve bu mana… diğer tüm manayı yutabilecek bir özelliğe sahip. Grim’in özel manasının düşük seviyeli bir tipine benziyor. Katliam Manası’nı yutabileceğini sanmıyorum ama o mızrak sıkıntı.”

 

Paul’ün gözleri mızrağın üzerine yoğunlaşmıştı.

 

“O mızrak yalnızca onun manasıyla dolu değil. Bir şekilde katliam manasını ve barış manasını kolayca delip geçebilecek bir enerjiyle de dolu. Bir çeşit yasa enerjisine benziyor. Ama ne olduğundan emin değilim.”

 

“Mızrağın manayı deliciliğini artırabilen o kadar fazla yasa enerjisi yok. Büyük ihtimalle mızrak niyetini ve mızrak enerjisini birlikte kullanıyor. Yasa enerjisi ise mızrağa bağlı olmamalı. Tek Nokta Yasaları olabilir.”

 

“Tek Nokta Yasaları?”

 

Paul meraklı bir şekilde sorarken uçarak yerden yükselmeye başlamıştı. Balık adam ise mızrağını bir kez daha fırlatmaya hazırlanıyordu. Paul’ün vücudu çoktan iyileşmiş olsa da o mızraktan bir darbe daha almak istemiyordu.

 

“Kendi gücüne değil, karşı tarafın zayıflıklarına odaklanan bir yasa enerjisi. Karşı tarafın zayıf noktasını bulup vurabildiğin sürece verdiğin hasar kat kat daha yüksek olacaktır. Az önce bunu beklemediğin için mananı kolayca delebilmişti. Bu sefer böyle olmayacaktır. Ama mananın yoğunluğunu artırsan iyi olur.”

 

Paul vücudunu saran kıyafetteki mana miktarını hızla artırmaya başlarken elini kalbine doğru götürmüş ve Bin Şeytan Kılıcını çağırmıştı. Keln boyutunda olduğu için onu çıkaramıyordu. Kısa bir süre içinde Keln’i taşımak için bir mühür oluşturmalıydı veya onu yanında taşımaya alışmalıydı.

 

“Gelişimlerimiz arasında da bir fark var. O Büyük Aziz seviyede üç gelişime sahip gibi görünüyor. Ben ise yalnızca Aziz seviyeyim. Bu daha önce bir sorun olmadı ama şimdi büyük bir sorun.”

 

Dışarıda yüksek savaş gücü sayesinde Aziz seviyede olsa da normal Büyük Aziz seviyelilerle dövüşebiliyordu. Ancak burada, Büyük Aziz seviyesinde bir varlık sahip olabileceği en yüksek savaş gücüne sahipti. Direkt dövüşte tam olarak bir kazanma garantisi yoktu.

 

“Epeydir birebir bir dövüş yapmadım değil mi? Belki bu iyi bir şeydir ha?”

 

“Hey, savaş manyaklığını bastırdık sanıyordum.”

 

Spadia böyle dese de Paul’ün yüzündeki heyecan ifadesini silemeyeceğini biliyordu. Paul uzun bir süredir sakin ve soğuk bir halde olsa da içindeki savaş isteği hâlâ yerindeydi. Karşısındaki gibi güçlü bir düşmanla karşılaştığında elbette bu savaş isteği alevleniyordu.

 

“Om…”

 

Koyu kızıl bir kılıç enerjisi Bin Şeytan Kılıcı’nı sararken Paul sol elinde Barış Manasından beyaz bir kılıç oluşturmuştu. O kılıcı saydam bir enerji sarıyordu ve Paul’ün ifadesi gitgide soluyordu.

 

“Hey! Ne yapıyorsun sen? Neden vücudundaki enerji hızla azalıyor?”

 

“Büyük ihtimalle bu dövüşten sonra direkt olarak büyü konusunda atılım yapacağım. Bu kılıç Habis Kıyamet’i bastırmak için. Eğer geçeceğimden emin olmak istiyorsam bir yandan onu doldurmak zorundayım.”

 

“Ama savaşta en güçlü formunda olmayacaksın.”

 

“Yapabildiğimi yapacağım. Habis Vücut Sembolleri. Kutsal Destek. Yıldırım Kesiği. Cehennem Alevleri.”

 

Paul’ün vücudunu birkaç katman birden sararken Paul Bin Şeytan Kılıcı’nı kaldırmıştı. Koyu kızıl kılıç enerjisi keskin bir forma geçerken Paul’ün kılıç niyeti dalgalanmaya başlamıştı.

 

“Sonsuz Evren Tekniği, Tek Kılıç Stili…”

 

“Rraaarr!!!”

 

Balık adam öfkeyle kükrerken hızla ileriye atılmıştı. Kara mızrak ellerinde duruyordu ve kara mızrağın etrafını da karanlık bir enerji sarmıştı. Balık adamın kasları şişiyordu ve gözleri parıldamaya başlıyordu.

 

“Kara Cinayet Kılıcı.”

 

Paul hızla ileriye fırlayıp balık adamın önünde belirdiğinde balık adam birden şaşırmıştı. Paul Haies’in adımlarında geliştiğinden beri en yüksek hızına çıkmıyordu ancak şimdi tek seferde en yüksek hızına çıkmıştı.

 

“Swish!”

 

Koyu kızıl enerjiyle kaplı kılıç hızla savrulduğunda balık adam son anda tepki vermiş ve metrelerce geri çekilmişti. Kılıcı saran enerjiden oldukça büyük bir tehlike hissedebiliyordu.

 

“Hey velet. Yine nasıl bir enerji oluşturdun sen?”

 

Sonsuz Evren Sanatı farklı enerjileri bir araya toplayarak farklı güçlerde enerjiler oluşturmaya yarıyordu ve Spadia da bunu biliyordu. Ama Paul’ün oluşturduğu enerjiler birbirinden garip etkilere sahiplerdi ve merak etmeden duramıyordu.

 

“Bu? Ah, Kara Cinayet Kılıcından bahsediyorsun. Karanlık, Ölüm ve Kan yasalarını birleştirmeyi denedim. Saldırı gücü o kadar yüksek değil ancak açılan yaraların iyileşmesi o kadar zor ki normal iyileşme gücüne sahip birisi ufak bir çizik alsa bile iyileşmesi için bir ay gerekir. Ayrıca yaradan sürekli olarak kan akacaktır. Yani öyle olması gerekiyor. Bu balık adam benim ilk deneğim.”

 

“Savaş zamanında bir şeyler denemeyi bırakamaz mısın?”

 

“Böylesi daha heyecanlı. Bak, o da heyecanlı gibi duruyor. Haha…”

 

Paul kılıcını bir kez daha kaldırırken siyah pullarla kaplı balık adam kızıl gözlerini kısarak Paul’e bakıyordu. Vücudundan yayılan aura eskisi kadar baskıcı olsa da o anda biraz daha ürkek gibi duruyordu. Mızrak öfkeyle titrese de balık adam saldırmak konusunda emin değil gibiydi.

 

Ancak en sonunda, bir kez daha atılmıştı.

 

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1429

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1188

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 973

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 901

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 768

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 711

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 633

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 617

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 566

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 566

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 147

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 139

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 127

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 13758 Üye Sayısı
  • 650 Seri Sayısı
  • 31068 Bölüm Sayısı


creator
manga tr