Eğer hakim olsaydım, yapacağım ilk şey kölelik ve aristokratik sistemi değiştirmek olurdu. Eğer kanunun karşısında eşitsek, o zaman herkes her şeyde eşit olmalı ve sınıf farklılıkları olmamalı! #The Dark King

I Shall Seal The Heavens - Bölüm 442


Bölüm 442: Bir Figür Atılıyor, Üç Bin Gelişimcinin Üzerinde Yelken Açıyor!Bunu düşünmeye bile gerek yok...” diye devam etti Zhao Youlan. “Üç bin kişilik bir bariyer karşısında bana yaklaşamadan önce kötü bir duruma girecek. Küçük ışınlanma kullanamadığı sürece kendisi için bu iş iyi olmayacak. O Kan Qi’si sanatı bile böyle bir mesafeyi aşmasına olanak sağlayamayacak!Eğer uçacaksa, üç bin gelişimcinin arasından geçmek için inanılmaz bir hıza sahip olması gerekecek. Biraz önceki hızını gördüm, bu onun için yeterli değil.” Zhao Youlan bunları düşünürken Meng Hao’nun kafasını kaldırdığını ve uzun bir çığlık attığını gördü.Bu çığlığa cevap olarak Vahşi Dev koşmaya başladı. Dev kükrerken kasları kabardı ve vücudu üç yüz metreye kadar büyüdü. Sağ kolundaki kaslar kıvrılmaya başladı, sanki vücudundaki bütün kan orada toplanıyormuş gibiydi. Kol tuhaf ve abartılı bir yolla büyümeye devam etti; kısa süre sonra Vahşi Devin tüm vücudunun yarısından fazlasını bu kol oluşturuyordu!Kol vücudun geri kalanından orantısal olarak tamamen farklıydı. Üzerindeki mavi kan damarları şişti ve sanki patlamak üzereymiş gibi bir görüntü verdi. Bu kol, içinde korkunç bir fiziksel bir güç barındırıyor gibiydi. Bu görüntü tam anlamıyla şok ediciydi. Vahşi Dev Meng Hao’yu koluyla kaptı ve onu Zhao Youlan’a doğru havaya doğru fırlattı.Vahşi Devin vücudundaki bütün o korku verici gücün tamamı Meng Hao’ya iletilmiş ve onun havada tıpkı bir yıldırım gibi fırlamasına neden olmuştu. Meng Hao havada hızlanırken Vahşi Devin gücü onun içsel hızını destekleyerek figürünün havayı tıpkı parlak bir güneş gibi yarıp geçmesine neden oldu!Aynı zamanda bir Şeytansinek bulutu onun etrafını çevrelemiş ve bir burgaç şekline bürünmüştü. Siyah Kargalar da yaklaşarak bir sise dönüşmüşlerdi. Kırmızı timsah da kendini göstererek devasa bir kanat oldu. Devasa kertenkele bir vücuda dönüştü ve Siyah Yarasa ise başka bir kanat oldu. Şeytansı sürüsü onu ileri doğru iterken Meng Hao’nun hızı bir kez daha patlama yaşadı.Meng Hao gökyüzünde engin şeytansı sürüsüyle birlikte fırlarken dört bir yana şok edici bir uğultu yayıldı. Meng Hao’nun üzerinde yelken açtığı üç bin gelişimci zihinleri karışmış bir şekilde bakakalmıştı, tepki vermek için fazlasıyla şaşkınlığa uğramışlardı. Tam o sırada…Meng Hao’nun şeytansı sürüsü uzun, keskin bir oka dönüştü, Meng Hao ise bu okun ucundaydı. Öldürme arzusuyla dolu bir şekilde ileri doğru fırladılar. Gökyüzünde Zhao Youlan’a doğru öyle bir hızla fırlamışlardı ki, sanki Gökleri bile yırtabilecek kudrete sahip gibilerdi.O anda kalkanın içindeki Beş Kabile üyeleri adeta nefes almayı unutmuştu. Karga Asker Kabilesi Büyükbabasının yaraları artık iyileşmişti ve kocaman açılmış kan çanağı gibi gözlerle izliyordu. Onun yanındaki diğer yedi Gelişen Ruh Gelişimcisi nefes nefeseydi.O anda üç bin Örümcek Dalı Gelişimcisi şok ile dolu kıpkırmızı gözleriyle olayı izliyordu.O anda kalkanın dışındaki Gelişen Ruh Gelişimcileri ve Baş Papazın ifadeleri tamamen değişmişti!Zhao Youlan’ın Anka gibi gözleri kocaman açıldı ve Meng Hao’ya bakarken nefesi hızlanmaya başladı. O anda Meng Hao’nun figürünün kadının gözlerindeki yansıması görülüyordu, bu figür onun kalbine ve zihnine derince kazınmıştı.Bir figür atılıyor ve üç bin gelişimcinin üzerinde yelken açıyor...Şeytani bir ok doğrudan Zhao Youlan’a ilerliyor!Bu inanılmaz hız aralarındaki on bin metrelik mesafeyi bir anda üç yüz metreye kadar düşürmüştü! Zhao Youlan’ın etrafındaki yeşil dövmeli gelişimciler bu korkunç düşmanla çarpışmak için kendilerini hazırladılar. Gözlerinde öldürme arzuları görünüyordu.Zhao Youlan Egzotik Kalpiblisi Çiçeğini başının üstünde tuttu. Meng Hao’ya bakarken ifadesi sakin, gözleri soğuklukla doluydu. O anda hareket edemezdi. Eğer hareket ederse Egzotik Kalpiblisi Çiçeğinin gücü dağılacaktı. Bu olduğunda ise kalkanın içinde kalan diğer Beş Kabile üyeleri dışarı hücum edeceklerdi. Karga Asker Kabilesi Büyükbabası da dahil sekiz Gelişen Ruh Gelişimcisi, Örümcek Dalı Kıdemlileriyle uğraşmak için yeterliydi.Böyle bir durum onları gerçek anlamda tehlikeye sokacaktı.Bahse varım… O bunu yapamayacak!” diye düşündü Zhao Youlan, kalbi kararlılıkla doluydu.Örümcek Dalı Kıdemlilerinin geri kalanları da kalkanı yerle bir etme ve Beş Kabileyi yok etme girişimlerini bırakmışlardı. Onlar için şu an en önemli şey Dalın Kutsal Kızıydı.Dokuz Kıdemliden üç tanesi hemen Meng Hao’ya doğru ışınladılar, vücutları güç ile patlıyordu. Diğer altısı da hiç tereddüt etmeden ileri doğru uçmaya başladılar.Üç Kıdemli aniden Meng Hao’nun şok edici figürünün yanında belirdiler. Hemen büyü hareketleri uygulamaya başlayarak vücutlarındaki totemik ışığın fışkırmasını sağladılar. Bu ışık devasa, hayali bir figüre dönüşerek Meng Hao’ya doğru fırladı.Vazgeç bundan!” Üç Gelişen Ruh Gelişimcisinin kükremeleri gök gürültüsü gibiydi.Defolun!” diye cevapladı Meng Hao, buna çevresindeki şeytansı sürüsünden yükselen kükreme sesleri eşlik etti. Bu ses Yeri Ve Göğü sarsarken üç Gelişen Ruh Gelişimcisinin üzerine çöktü. Aniden siyah kargalar, Şeytansinek bulutu ve kırmızı timsahın hepsi yönünü değiştirerek o üçüne doğru yöneldiler.Sağır edici kükremelerin ortasında Meng Hao bir an bile duraksamadan ileriye doğru yoluna devam etti. Şeytansı sürüsü Gelişen Ruh Gelişimcilerinin yoluna engel koyarak Meng Hao’nun onlara hiç takılmadan geçmesini sağlamıştı.Meng Hao artık Zhao Youlan’dan sadece iki yüz metre uzaktaydı!Öfkeli kükremeler duyulurken diğer altı Gelişen Ruh Gelişimcisi Meng Hao’nun yanında belirdi. gelişim merkezlerinin tüm gücünü kullanarak totemik kutsal becerilerini ortaya çıkarttılar. Gürlemeler eşliğinde bu altı adamın birlik gücü Meng Hao’ya doğru fırlayan ve onu ezmeyi amaçlayan devasa, altın bir çan yarattı.Altın çan ileri doğru uçarken hava muazzam bir baskı ve kulak parçalayan bir gümbürtüyle dolmuştu. Meng Hao’nun gözleri pırıldadı ve aniden iki elini birden salladı. Büyük Tüylü, devasa kertenkele ve diğer şeytansılar havada ilerleyerek altın çan ile buluşmaya hazırlandılar.Uzaktan bakınca Meng Hao’nun şeytansı sürüsü sanki onun vücudundan dışarı fışkırmış siyah bir rüzgar görüntüsü veriyordu. O sırada Meng Hao havada tamamen görünür haldeydi.Hiç tereddüt etmeden sağ elini havaya kaldırdı, elinde kan renkli bir maske vardı. Onu yüzüne yerleştirdi ve bir gürültünün duyulmasıyla birlikte vücudundan biçimsiz bir Kan Qi’si dışarı doğru patladı. Qi dört bir yana yayıldı ve izleyenleri tam anlamıyla şok içinde bıraktı.Kan Qi’si kabardı ve devasa kırmızı bir burgaca dönüştü, bu burgacın ortasındaki Meng Hao bir büyü hareketi uyguluyordu. Bir anda hızla dönen burgaç bir yüz biçimine evrildi.Yüz şeytansı sürüsünün arkasından fırlayarak doğrudan altın çana ve altı Gelişen Ruh Gelişimcisine doğru yöneldi.Muazzam ve şok edici patlama her yeri çınlattı. Şeytansı sürüsü dağıldı ve altın çan parçalandı. Altı adamın yüzleri bir anda hayretle solarken geriye doğru çekildiler.Meng Hao ağzından biraz kan tükürdü. Kanlı İnfilak Parlamasıyla birlikte hızını artırdı ve altı Gelişen Ruh Gelişimcisinden uzaklaşırken Zhao Youlan’ın yüz metre kadar yakınına ulaştı. İkili şu an birbirlerini net bir şekilde görebiliyorlardı, hatta elbiselerindeki iplikleri bile ayırt edebiliyorlardı.Zhao Youlan’ın ifadesi her zamanki gibiydi ve gözleri soğuklukla doluydu. Meng Hao bile böyle bir zihinsel sağlamlığa saygı duymalıydı. Fakat, havada titreşerek ilerlerken öldürme arzusu da giderek yoğunlaşıyordu.Sayıları on civarında olan yeşil totem dövmeli gelişimciler hemen ileri doğru fırladılar, yeşil ışıklara dönüşerek Meng Hao’ya doğru hücum ettiler.Üzerine doğru yaklaşan Meng Hao’ya bakan Zhao Youlan’ın ifadesinde en ufak bir değişim yoktu. Kadın maskeyi, onun rüzgarla dalgalanan yeşil cübbesini ve rüzgarla kırbaçlanan beyaz saçlarını gördü. Ama hala gözleri soğuklukla dolu derin ve dingin bir su gibiydi.Binlerce kişilik bir orduyla etrafı sarılı haldeyken tek başına gelmişti. Dokuz Gelişen Ruh Gelişimcisi ona ufak da olsa bir engel teşkil edememişti. Böyle bir kişinin görüntüsü Zhao Youlan’ın kalbinde sonsuza kadar kazınmış olarak kalacaktı.Kabileler arasındaki bu büyük savaşta Zhao Youlan bütün ihtimalleri hesaplamıştı. Ama hesaba katmadığı tek şey Meng Hao idi!Meng Hao yumruğunu kaldırdı ve yeşil yüzlü gelişimcilerden birinin göğsüne indirdi. Adamın gelişim merkezi bir anda baskılanmıştı. Vücudu hemen patlamadı. Bunun yerine geriye doğru savrularak arkasındaki kişiye çarptı ve ikisi birlikte patlayarak kan ve pıhtı bulutuna dönüştüler.Meng Hao’nun vücudu titreşti ve diğer bir gelişimcinin arkasında beliriverdi. Ona saldırmadı. Bunun yerine bir büyü hareketi uyguladı ve kemik çatırdama sesleri çınladı. Altın bir ışık ortaya çıktı ve üç kişi aniden altın heykellere dönüştüler.Bu, düzensizlikten uzak, verimli ve temiz bir imhaydı. Bunu başardıktan sonra Meng Hao derin bir nefes aldı ve hızını artırdı, hayatta kalan diğer beş gelişimciyi geçerek Zhao Youlan’a yaklaştı.Hayatta kalan yeşil yüzlü gelişimciler arka arkaya kükremeler kopartırken gözlerinde kararlılıkla kendilerini imha etmeyi tercih ettiler!Nüve Formasyonunun büyük döngüsünde olan beş gelişimci patlarken hava gümbürtü sesleriyle doldu. Böyle bir güç, vurması halinde Meng Hao’yu bile şok edebilirdi. Fakat onun ifadesinde en ufak bir değişim bile olmadı. Kendini patlatma gücü ona doğru ilerlerken Meng Hao’nun etrafından ipek liflerinden katmanlar belirdi. Bu… Kör Larva İpeğiydi!İpek havada uğuldayarak ilerleyip Meng Hao’yu sardı. İpek yok edilemezdi, bu nedenle Meng Hao herhangi bir yaralanma yaşamadı. Kendini imha eden gelişimcilerin yarattığı patlamaların içinden yıldırım gibi yoluna devam etti. O anda artık Zhao Youlan’ın sadece otuz metre uzağındaydı.Bu noktada bölgede bulunan herkes tamamen hayrete düşmüş durumdaydı!O anda uzun bir figür aniden onun karşısında belirdi. Yeşil bir kaya ve siyah bir ahşap dal hiçlikten dışarı adım atmış gibiydi. Bir asa Meng Hao’ya doğru yöneldi.Kaybol!” Bu ses kadim ve patlayıcıydı, sesin sahibi Örümcek Dalının Baş Papazından başkası değildi. Adam Meng Hao’ya baktı, elinde dağları bile ezmeye yetecek güce sahip gibi görünen bir asa vardı. Meng Hao bunu atlatmaktan aciz olduğu için asanın gücü Kör Larva’nın İpeğine sertçe çarptı.Dokuz Gelişen Ruh Gelişimcisi şeytansı sürüsünden kurtulmayı başarıp öfke dolu gözlerle ona doğru yaklaşırken Meng Hao’nun gözleri titreşti.Zhao Youlan Baş Papazın ortaya çıkışıyla rahat bir nefes almıştı. Meng Hao’nun ona otuz metreye kadar yaklaşması kabinin benzersiz bir tehlike hissiyle dolmasına neden olmuştu.Bir gümbürtü havayı doldurdu ve Kör Larva’nın İpeği, Baş Papazın Orta Gelişen Ruh Aşamasındaki gelişim merkezinin patlayıcı gücüyle kesintisiz bir şekilde çarpışırken Meng Hao’nun vücudu titredi. Ağzının kenarlarından kan sızdı ve bir kaç adım gerilemek zorunda kaldı.Fakat sadece bu kadardı; ağzından biraz kan sızmış ve bir kaç adım gerilemişti. Orta Gelişen Ruh Aşamasından gelen şiddetli bir saldırı karşısında ona olan şey sadece bu kadardı.Örümcek Dalı Baş Papazı’nın göz bebekleri büzüldü.Bu nasıl bir büyülü eşya böyle!? Pekala, büyülü eşyanın ne kadar güçlü olduğu önemli değil, eğer beni geçebileceğini düşünüyorsan hayal dünyasında yaşıyor olmalısın!
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1435

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1191

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 976

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 902

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 790

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 771

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 713

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 635

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 622

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 570

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 570

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 139

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 128

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 13910 Üye Sayısı
  • 664 Seri Sayısı
  • 31454 Bölüm Sayısı


creator
manga tr