"Ben Li Qiye'yim ve bu tek başına yeterli." #Emperor's Domination

I Shall Seal The Heavens - Bölüm 441


Bölüm 441: İnfaz!Meng Hao Diriliş Zambağını bastırdığı anda aniden Egzotik Kalpiblisi Çiçeğinin onun üzerinde herhangi bir etkisi kalmadı. Belki de bunun Diriliş Zambağıyla alakası olabilirdi, ama net konuşmak imkansızdı.Meng Hao gözlerini açtığı anda şeytansıları güçlü kükremeler koparttılar. Üç Ejderhacının gözleri kısıldı ve çevredeki üç bin kadar gelişimcinin kalpleri titredi. Fakat önceki gibi amansız saldırılarına devam ettiler.Meng Hao etrafına düşünceli bir şekilde bakındı. Beş Kabile üyelerine ait binlerce cesedi ve kalkanın dağılmak üzere olduğunu fark etti. Sahip olduğu otuz bin kişilik şeytansı sürüsü de yarı yarıya azalmış durumdaydı.Daha önce Kutsal Kar Şehrindeki umutsuz savaşa şahitlik etmiş olsa da bu sahne, onun kalbinin Beş Kabileden geriye kalanlar gibi hüzünle dolmasına neden olmuştu.Savaşın bu noktaya kadar geldiğini düşününce, gerçekten ayrılma zamanım gelmiş.” diye mırıldandı yavaşça. “Fakat… Bugün kaçmak gibi bir niyetim yok!” Sağ elini kaldırdı ve yere doğru bastırdı.Şeytani Qi, Erdemli Armağan sanatı!” Hemen dört bir yandan sonsuz Şeytani Qi yukarı doğru fışkırdı. Elini sallayarak görünmez Qi’nin on binden fazla şeytansı cesediyle kaynaşmasını sağladı.Şeytansıların vücutları titremeye başladı. Şeytansinekler şişerek orijinal boyutlarının kat kat üstüne çıktılar ve şok edici bir aura yaydılar. Şeytani Qi’ye ek olarak aniden bir şekil değiştirme aurası ortaya çıktı.Bu auranın gücüyle Şeytansinekler aniden bir çift kanat geliştirdiler. Buna ek olarak kuyruklarında yeşil dikenler çıktı!Bu görüntü son derece korku vericiydi!Siyah kargalar ise titrediler ve ardından vahşi çığlıklar koparttılar. Siyah bir ışıkla parladılar ve auralarının vahşiliği çarpıcı bir biçimde arttı. Sadece vücutları büyümekle kalmadı, aynı zamanda bu Şeytankargaların etraflarında çift görüntüler peyda oldu ve her birinin arkasında ikiz görüntüleri şekillendi.Bu ikiz görüntüler şekil değiştirmenin bir sonucuydu, bir tür evrimdi. O ikiz görüntülerle her bir karga iki hayat kuvvetine sahip gibiydi.Büyük Tüylü gökyüzüne doğru ulurken vücudu üç yüz metreye kadar büyüdü. Onun içinde zaten Şeytani Qi bulunuyordu ama bu ekleme onu sadece boyut anlamında büyütmemiş, aynı zamanda kan dolaşımını hızlandırmış ve başının üstünde süzülen bir ay görüntüsünün belirmesine neden olmuştu. Bu ayın ışığı altında onun beyaz tüylerden oluşan kürkü aniden gümüşe döndü. O artık bir Gümüş Kurttu!Örümceklerin ise vahşi çığlıklar eşliğinde vücutları güçlendi ve görünüşleri daha da vahşi bir hal aldı. Arka gövdelerinde aniden insan yüzü görüntüleri oluşmaya başladı. Dişleri o kadar büyüdü ki adeta devasa birer cımbız halini aldı!Kırmızı timsahın pulları büyüdü ve kafası değişerek daha çok bir ejderha gibi görünmeye başladı. Sırtındaki et şişmeye başladı ve ardından aniden iki tane kanat belirdi. Havalanmasıyla birlikte o artık bir timsah değil, daha çok kırmızı bir Uçan Yağmur Ejderi gibiydi!Şekil olarak tam bir Uçan Yağmur Ejderini andırmasa da aurası son derece benzerdi.Kertenkele kükremeler eşliğinde vücudunu küçük bir dağ boyutuna kadar büyüttü. Sanki karnında bir ateş yanıyormuş ve dışarı çıkmaya hazırmış gibi ağzından siyah dumanlar çıktı.Kertenkele artık öncekinden çok daha farklı görünüyordu; aurası son derece güçlüydü.Vahşi Dev şiddetli kükremeler kopartırken vücudu daha da cüsseli bir hal aldı. Elini havaya kaldırdı ve şaşırtıcı bir şekilde gökyüzünden bir yıldırım arkı düştü. Vahşi Dev onu kavradığında şok edici bir şekilde bir yıldırım kırbacına dönüştü.Bütün şeytansılar şekil değiştirme tecrübesi yaşamıştı. Böyle değişimler Batı Çölünde antik zamanlardan beri nadiren meydana gelmişti. Bütün bu şekilde değiştirme olaylarını aynı anda görmek benzersiz bir şeydi.Bu sahne hemen üç Ejderhacının şeytansılarını sarstı. Hepsinin de gözlerinde korku belirtileri görüldü ve ileri adım atmaya cesaret edemediler.Üç bin Örümcek Dalı Gelişimcisinin zihinleri bir uğultu sesiyle çınlıyordu. Aniden on binden fazla şeytansının şekil değiştirme tecrübesi yaşayarak değişmiş bir sürü haline gelmesi bütün gelişimcilere korku vermişti.Zhao Youlan’ın gözleri kocaman açılmıştı ve ışıltılı bir parlaklıkla doluydu. Meng Hao’nun bu ani güç patlaması onu şaşkınlığa sevk etmişti.Sadece o değil, o sırada kalkana saldırmakla meşgul olan Örümcek Dalı Baş Papazı ve Büyük Kıdemlileri de aniden arkalarına bakmışlardı. Meng Hao ve onun şeytansı sürüsünü gördüklerinde zihinleri titremişti.Örümcek Dalının üç Ejderhacısının yüzleri inançsızlık doluydu ve nefesleri hızlanmıştı. Kalpleri şaşkınlıkla dolmuş ve panikle boğuk çığlıklar kopartmışlardı.Büyük… Büyük Ejderhacı!O bir Büyük Ejderhacı! Sadece Büyük Ejderhacılar böylesine korku verici gizli Ejderhacı sanatları kullanabilirler!Meng Hao’nun gözleri aniden o üçünün üzerinde gezindi ve bu durum onların yüzlerinin bembeyaz olmasına sebebiyet verdi, son hızla geri çekilmeye başladılar.Tam onlar geri çekilmeye başlarken Meng Hao’nun şeytansıları şok edici kükremeler koparttılar ve ardından çevredeki gelişimci ve şeytansıların üzerine kabus gibi çöktüler.Sağır edici gürültünün ortasında, Meng Hao da Kanlı İnfilak Parlamasıyla birlikte inanılmaz bir hızla harekete geçti. Vücudu ortadan kaybolmuş gibi göründü. Bununla eş zamanlı olarak Meng Hao ile en yakınındaki Ejderhacı arasındaki bütün gelişimciler ve şeytansılar aniden patlayarak bir et ve kan bulutu şekline büründüler. Meng Hao tekrar ortaya çıktığında Ejderhacının tam karşısında duruyordu.Bu hız inanılmazdı. Bu bir küçük ışınlanma değildi, daha çok arkasında yıkım ve ölüm dolu bir yol bırakan kısa mesafeli bir hız patlamasıydı.Sen…” Ejderhacının yüzü düştü ve zihni uğuldamaya başladı. Tam geriye doğru fırlayacakken Meng Hao’nun eli ileri uzandı ve onun boynuna yapıştı. Çatırdama sesleri çınlarken Meng Hao’nun yüzü tamamen ifadesizdi, adamın boynunu parçalamıştı.Meng Hao Ejderhacıyı bıraktığında Vahşi Devden aniden diken kaplı bir sarmaşık dışarı süzüldü. Tek bir lokmada Ejderhacının vücudunun yutuverdi. Bu vahşi sarmaşık daha sonra Meng Hao’nun etrafından dönmeye başlayarak dört bir yanı süpüren devasa bir dikenli küre görünümüne kavuştu.Bu tek ölüm, tüm savaş alanını bir anda sarsmıştı. Kalkana sardırmakta olan Örümcek Dalı Gelişen Ruh Kıdemlilerinin yüzleri titreşti. Hiç tereddüt etmeden bir anda küçük ışınlanma kullanarak Meng Hao’nun yanında beliriverdiler.Onlar belirdikleri anda bir grup Şeytansinek Meng Hao’yu korumak için havada uğuldayarak fırladılar. İki Gelişen Ruh Kıdemlisinin birlikte yaptıkları saldırı Şeytansinekleri anında bertaraf etmişti. Fakat bu sırada Meng Hao’nun etrafında kanlı bir parıltı belirmiş ve bir kez daha Kanlı İnfilak Parlamasını kullanmıştı. Bu sefer ortaya çıktığı yer ikinci Ejderhacının yanıydı. Elini sallayarak bir altın ışığın ileri doğru kabarmasını sağladı. Adam çığlıklar içinde kalırken altın ışık onun vücudunu tamamen sardı. Bir kaç nefeslik sürenin ardından ışık söndü ve tamamen altına dönüşmüş olan adamı gözler önüne serdi. Adam yavaşça gökyüzünden aşağı düştü.Geriye kalan son Ejderhacı Meng Hao’nun benzersiz vahşiliği karşısında dehşete kapılmış olan yaşlı bir adamdı. Adam hemen şiddetle titremeye başladı.Kurtarın beni!!” diye bağırdı, elinden geldiğince hızlı bir şekilde Zhao Youlan’a doğru gidiyordu.İnanılmaz bir cesaret!” diye bağırdı iki Gelişen Ruh Gelişimcisinden biri. Meng Hao’nun karşılarında bir 9. kademe Ejderhacı daha öldürmesi onları öfkelendirmişti. Vücutlarının titreşmesiyle birlikte bir kez daha Meng Hao’ya doğru fırladılar, öldürme arzusuyla dolup taşıyorlardı. Daha ona yaklaşmadan önce kutsal becerileri ortaya çıkmıştı bile.Benim cesaretim aslında oldukça sıradan…” dedi Meng Hao hafifçe. Gelişen Ruh Gelişimcileri yaklaştığında sağ elini kaldırdı ve o ikisine karşı doğrulttu. Sekizinci Şeytan Mühürleme Nazarı hemen ortaya çıktı. Görünmez Şeytani Qi iplikleri iki adama doğru fırlayarak onları anında bağladı.İki Gelişen Ruh uzmanının yüzleri düştü. gelişim merkezlerinin patlayıcı güçleri, kısa bir süre sonra serbest kalmalarını sağlamış olsa da bu kısa süre Meng Hao’nun bir kez daha Kanlı İnfilak Parlamasını kullanmasını sağlamıştı. Etrafı kanlı parıltıyla kaplanmış bir şekilde son kalan Ejderhacıya doğru fırlamıştı.Ne cüretle!” diye bağırdı diğer bir Gelişen Ruh Kıdemlisi. Hemen kalkandan ışınlanarak yaşlı Ejderhacının yanında belirdi. Sağ eliyle bir büyü hareketi uyguladı ve Meng Hao’ya doğru renkli bir parıltının yayılmasını sağladı.Öldürmek istediğim birini kimse elimden kurtaramaz.” dedi Meng Hao sakince. Bir nebze bile tereddüt etmeden sağ elini yumruk şekilde sıktı ve Gelişen Ruh Uzmanına doğru savurdu.Hava bir gümbürtüyle doldu. Meng Hao’nun vücudu titredi ve üç adım kadar geriye sendeledi. Gelişen Ruh uzmanının yüzü düştü ve ağzından kanlar saçıldı. 7-8 adım kadar geriledi, gözleri inanamaz bir ifadeyle parlıyordu. Şok içinde Meng Hao’nun Ejderhacıya yaklaşmasını izledi. Daha Ejderhacı hiçbir şey yapamadan Meng Hao onun boynunu sıkarak parçaladı.Binlerce kişilik bir ordu etrafını sarmışken Meng Hao üç Ejderhacıyı katletmişti. Gelişen Ruh Kıdemlileri bile onu durdurmak için bir şey yapamamıştı. Aslında Ejderhacılardan biri Gelişen Ruh Kıdemlilerinden birinin tam önünde katledilmişti. Bu sahne herkesi şok içinde bırakmıştı. Sadece Örümcek Dalı değil, aynı zamanda kalkanın içindeki Beş Kabile üyeleri de şok olmuştu. Aniden kanları kaynamaya başlarken umutsuzlukları umuda dönüşmüştü!Büyük Usta Meng!!“Büyük Usta Meng!!!Kalkanın içinde çınlayan bağırışlar, içinde Beş Kabile üyelerinin umut ve hayatta kalma heyecanlarını taşıyordu.Zhao Youlan Meng Hao’ya bakarken nefesi hızlanmıştı. Onun bu hareketleri Zhao Youlan’ın beklentilerinin çok ötesine geçmişti ve şu an Meng Hao savaşta kritik bir etken haline dönüşüyordu.Büyük Ejderhacı… Bir Gelişen Ruh Gelişimcisini doğrudan sarsabilen biri… Bu adam ölmeli!” Kadının gözlerinden öldürme arzusu taşarken kalbi titredi ve içi büyük bir tehlike hissiyle doldu. Bunun nedeni Meng Hao’nun gözlerini biraz önce görmüş olmasından kaynaklanıyordu!O anda Meng Hao’nun bakışları savaş alanının üzerinde gezindi, üç bin gelişimci tarafından kadınla arasında yaratılan büyük uçuruma doğru süzüldü.Meng Hao’nun bakışları öldürme arzusuyla doluydu. Ve bu öldürme arzusunun hedefinde o kadın vardı!O beni öldürmek mi istiyor? O üç Ejderhacı ona yakın olduğu için kolay hedef halindelerdi. Ama benimle arasında çok fazla mesafe var ve üstelik aramızda üç bin tane gelişimci yer alıyor. Ondan fazla korumaya sahibim, artı Baş Papaz ve Kıdemliler de var. Beni tam olarak… Nasıl öldürmeyi planlıyor acaba!?
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1335

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1132

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 944

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 867

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 753

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 704

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 685

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 619

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 576

Heavenly Jewel Change
Heavenly Jewel Change
Beğeni Sayısı: 547

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 464

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 213

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 199

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 150

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 125

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 119

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 119

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 101

Ejderha İmparator
Ejderha İmparator
Beğeni Sayısı: 77

Site İstatistikleri

  • 17730 Üye Sayısı
  • 481 Seri Sayısı
  • 23920 Bölüm Sayısı


creator
manga tr