Korku dağları bekler. #Atasözü

I Shall Seal The Heavens - Bölüm 429


 
Bölüm 429: Altın Karga ve Büyük Ağaç


Meng Hao etrafına bakındı ve kendi kendine mırıldandı. Ardından etrafı Ruhsal Duyusuyla taradı. Fakat etrafta altın ağaç ve Altın Kargadan başka hiçbir şey yoktu.


Burayı tamamen terk etmiş olabilir mi?” diye düşündü. Bir Simya Tao’su Büyük Ustası olarak daha önce sezgili haplar yapmıştı, bunlara Gök ve Yerden iyi talih çalmaya teşebbüs edenler ve Göklerin Felaket ile yok etmek istediği tipte haplar da dahildi.


Düşüncelere dalmış olan Meng Hao böyle antik tıbbi hapların çoğunun nasıl uzun zaman önce çürüyüp gittiklerini ve toza dönüştüklerini düşündü. “Büyük ihtimalle o çoktan küle dönüşmüş olmalı.


Meng Hao, ocağı bu şekilde delip geçebilen bir hapın onca yılın ardından hala varlığını sürdürebilmesinin mümkün olabileceğini hayal edememişti. Bu meseleyi bir kenara bıraktı ve kafasını çevirerek büyük ağaca doğru baktı.


Uzun bir sürenin ardından elini uzattı ve onu ağacın yüzeyine nazikçe yerleştirdi.


Ona dokunduğu anda ağaç titremeye ve yavaşça altın bir ışık yaymaya başladı. Aynı zamanda Meng Hao’nun alnındaki Ahşap totem dövmesinden yeşil bir ışık çıkmaya başladı.


Ne bir iletişim, ne de etkileşim vardı. Bunun yerine, büyük ağaçta kim bilir kaç yıldır varlığını sürdüren bir irade zerresi vardı ve an itibariyle serbest kalmıştı. İrade zerresi kendisine benzeyen ve onayladığı bir şeyle karşılaşmış ve son elvedasını yapmaya karar vermişti.


Meng Hao ağaca baktı ve artık onun içinde herhangi bir hayat kuvveti zerresi kalmadığını gördü. Geriye kalan tek şey zamanın izleriydi.


Uzun bir süre geçtikten sonra Meng Hao bir iç geçirdi.


Demek burası Yan Song ve diğerlerinin gelmek için ölmeyi göze aldıkları yer… Tıbbi hap yok, sadece bir ceset ve büyük bir ağaç kalmış. Yeşim kayıştaki hap formülü bile antik zamanlardan kalma. Bu günlerde doğru tıbbi bitkileri bulmak imkansız. Burada bakmaya değer olan tek şey şu Altın Karga.” Meng Hao kafasını kaldırarak ağacın tepesinde oturan kuşa doğru baktı.


En sonunda başını sağa sola salladı ve tam elini çekmek üzereyken aniden tüm vücudunu şiddetli bir titreme aldı. Biraz önce gözleri kapalı olan Altın Karga aniden gözlerini açtı. Güçlü bir hayat kuvveti dışarı taşarak büyük ağaca girdi. Aniden güç ağaçtan dışarı yayılıyormuş gibi göründü, sanki… O hala canlı gibiydi.


Meng Hao eli ağaca dokunduğu için hayat kuvvetinin gücünü hissedebilmişti. Bir anda gözleri inanamaz bir ifadeyle kocaman açıldı. Tekrar Altın Kargaya doğru baktı, zihni allak bullak olmuştu. O, Karga Mabudu Kabilesinin antik bir kutsal yadigarıydı, yıllardır varlığını sürdüren ve koca bir Kabileyi doğurabilecek kadar güçlü bir şeydi.


Bu günlerde bir zamanlar güçlü olan Kabile yok oluyordu ve çoktan beşe bölünmüştü.


Bu hayat kuvveti…” Meng Hao uzun bir süre afallamış şekilde kaldı. en sonunda derin bir nefes aldı. Bir Simya Tao’su Büyük Ustası olarak tıbbi haplara oldukça aşina olan biriydi. Altın Kargadan yayılan hayat kuvvetinin aslında bir tıbbi hap aurası içerdiğini söyleyebilirdi!


Onun yaydığı şey aslında bir hayat kuvveti değil, bir tıbbi hap gücüydü!


Bunun nedeni onun tıbbi hapı tüketmiş olması mı… Yoksa… Tıbbi hapın kendisi olması mı!?” İkinci ihtimal Meng Hao’nun zihninin ve kalbinin allak bullak olmasına sebebiyet vermişti. Buraya gelmeden önce bir zamanlar güçlü olan bu Kabilenin Altın Kargasının kökeninin aslında bir tıbbi hap olabileceğini hiç düşünmemişti.


Meng Hao bir Simya Tao’su Büyük Ustasıydı ve bu yüzden göllerin ve dağların Şeytanlar olabileceklerini kabul edebilirdi. Fakat belki de sahip olduğu engin simya bilgisinin gözlerinin önünü kapatmasından dolayı aynı şeyin tıbbi haplar içinde geçerli olabileceği fikrine inanamamıştı.


Derin derin nefeslenmeye başladı. İki farklı ihtimali düşününce, ilkinin doğru olmasının neredeyse imkansız olduğundan emin olmuştu. Bir tıbbi hapı tükettikten sonra onun aurası artık çok uzun bir süre varlığını sürdüremezdi.


Tek doğru sonuç tıbbi hapın bir Şeytana dönüşerek sonsuza kadar varlığını sürdürebilme ihtimaliydi!


Nefesi kesilen Meng Hao kafasını kaldırarak Altın Kargaya ve büyük ağaca baktı. Aniden zihninde bir görüntü belirdi. Bu görüntüde bir Yeşilodun Ağacının altında oturan antik bir Simya Tao’su Büyük Ustası vardı, meditasyonda vefat etmeye hazırlanıyordu. Ölüm yaklaştığında o zamana kadar yaptığı en görkemli hapı üretti.


Ama ne yazık ki hap çıktığı anda Büyük Usta çoktan son nefesine ulaşmıştı.


Yıllar sonra sezgisi artık belli bir noktaya ulaşan hap aniden hap ocağını delerek dışarı çıktı. Sanki bu hareket Yeşilodun Ağacıyla alakalı gibi görünüyordu. Hap bu dünyada ortaya çıktığı andan beri tek arkadaşı ve partneri bu Yeşilodun Ağacı olmuştu.


Yıllar yılları takip etti. Hesap etmesi zor bir zaman zarfının ardından hap olgunlaştığında ve şöhreti yükseldiğinde ise Karga Mabudu Kabilesi kuruldu. Yıllar geçti. En sonunda Yeşilodun Ağacının hayatı tükenmeye başladı ve en sonunda öldü.


Tıbbi hap ağacın ölmesini kabul edememişti. Kendi gücünü kullanarak onun rengini değiştirdi ve sık sık kendi hayat kuvvetinden feda ederek ağacı besledi.


Fakat… Ağaç gerçekte ölmüştü. Ne yaparsa yapsın geri getirebileceği tek şey sadece boş, canlı gibi görünen bir şey olacaktı.


Yine de… Tıbbi hap bunu anlasa da, pes etmeyi reddetti.


Meng Hao tüm bunları uzun bir süre düşündü ve ardından yumuşak bir iç geçirdi. Eli yan tarafa düşerken bir kaç adım geriledi. Ellerini kenetledi ve büyük ağaç ile Altın Kargaya içten bir baş selamı verdi.


Şu an Altın Karganın git gide zayıflıyor olduğunu fark etmişti. Kısa bir süre sonra onun hayat kuvveti tükenecekti ve rüzgarla savrulan bir toza dönüşecekti. Bununla birlikte canlı gibi görünse de boş olan büyük ağacı destekleyen hiçbir şey kalmayacak ve o da toza dönüşecekti.


Belki de ikisi de sadece birlikte toz olacakları ve boş gökyüzünde rüzgarla savrulacakları anı bekliyorlardı.


Meng Hao büyük ağaca ve Altın Kargaya baktı. Anlayamasa da bir sebepten ötürü Altın Karganın gözlerine bakınca Büyük Usta Hap Şeytanını hatırlamıştı. Karga büyük ağacın tepesinde duruyordu; Hap Şeytanı da kısa dağın tepesinde yaşıyordu. Karga gözünü ağaca dikmişti; Hap Şeytanı da gözünü Mor Doğu heykeline dikmişti.


Bu tuhaf hissiyat Meng Hao’nun bir an düşünceli bir şekilde durmasına ve ardından iç geçirmesine neden oldu.


Buraya gelmişken, gücümün birazını kullanabilirim…” Sağ elini havaya kaldırdı ve bir büyü hareketi uyguladı. Ardından derin bir nefes aldı ve elini ağaca doğrulttu.


Dokuzuncu Nesil Şeytan Mühürleyici olarak emrimle, sana Erdemli Armağanı miras bırakıyorum!” Hemen Meng Hao’nun vücudundan bir titreme gelip geçti ve bir ağız dolusu kan tükürdü. Kan ağaca geldiğinde Altın Karganın gözleri tuhaf bir ışıkla parlamaya başladı ve Meng Hao’ya baktı.


Erdemli Armağan senin yolunu bir Şeytanın yolu yapar!


“Erdemli Armağan senin Tao’nu sonsuz kılar!


“Erdemli Armağan senin ruhunun hiçlikten geri dönüp bir Şeytan olmasını sağlar!


Benim onayım Şeytan Mühürleyiciler Birliğinin onayını temsil eder… Bu Erdemli Armağan, gerçek bir lütuftur.


Bu, Erdemli Armağanın gerçek kullanım şekliydi. Bu konuda aydınlanma kazandıktan sonra Meng Hao onun tam gücünü hiç bir Şeytanın üzerinde kullanmamıştı. En fazla, onun bahşetme gücünün sadece birazını kullanmıştı.


Erdemli Armağan bir çeşit onaydı. Bir Şeytan Mühürleyicinin onayını alan Gök ve Yerdeki herhangi bir Şeytan, geçici olarak Dokuzuncu Dağ ve Denizin özünden biraz özümseyebilecekti. O Şeytan ölmüş olsa bile, ruhu ayrılmayacaktı.


Bu Altın Karga Meng Hao’ya herhangi bir iyilik yapmamıştı. Fakat onun duyguları ve düşünceleri Meng Hao’yu etkilemişti. Bu duygu ve düşünceler Meng Hao’nun Erdemli Armağanı kullanarak yardım etmenin doğru şey olduğuna inanmasını sağlamıştı.


Erdemli Armağanın gücü ortaya çıktıktan sonra Meng Hao derin bir nefes aldı. Büyük ağaç ve Altın Kargaya baktı ve ardından arkasını dönerek ayrılmaya hazırlandı. Tam o sırada aniden Altın Kargadan bir ses çıktı. Altın Karga Meng Hao buraya girdiğinden beri ilk kez bir ses çıkartmıştı, bu tiz bir çığlıktı.


Bu çığlık sesi tıpkı bir metalin başka bir metale sürtünmesi gibiydi. Meng Hao arkasını dönüp baktığında Altın Karganın sallanıyor olduğunu gördü. O sallanırken çift görüntüler peyda oldu ve altın bir ışık dışarı doğru taştı. Bu ışık Meng Hao'nun gövdesine çarparak altın renkli bir damgaya dönüştü.


Bu, Meng Hao’nun daha önceki Yeşilodun Ağacı totem dövmesine benzeyen, Altın Karga görüntüsüne sahip bir totem dövmesiydi. Bu Metal tip bir totemdi, eğer Meng Hao şanslıysa ve bir Atasal Uyanış gerçekleştirebilirse, bu totem dövmesi en nihayetinde metalin antik karakterine dönüşebilirdi!


Altın Karga totemi gönderdikten sonra en az yarı yarıya zayıflamış gibi göründü. Bir an vücudu çökmenin eşiğine gelmiş gibi sarsıldıktan sonra kendini toparladı ve ardından Meng Hao’ya doğru baktı.


Meng Hao ne diyeceğini bilemese de konuşmak için ağzını açtı. Fakat tam o anda bu griliğin dünyasında, yedinci volkanın ağzında bir gümbürtü koptu. Aniden dört tane figür kendini gösterdi.


Hahaha! İşte geldik!”Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1300

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1106

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 916

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 844

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 731

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 683

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 659

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 615

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 561

Heavenly Jewel Change
Heavenly Jewel Change
Beğeni Sayısı: 534

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 422

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 208

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 190

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 145

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 143

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 121

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 116

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 112

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 73

Mavi Elma
Mavi Elma
Beğeni Sayısı: 70

Site İstatistikleri

  • 16544 Üye Sayısı
  • 452 Seri Sayısı
  • 22341 Bölüm Sayısı


creator
manga tr