Korku dağları bekler. #Atasözü

I Shall Seal The Heavens - Bölüm 412


Bölüm 412: Ustam Gu La


Meng Hao’nun bulunduğu ormanlık dağ Karga Gözcü Kabilesine yakın değildi. Aslında uçsuz bucaksız dağ silsilesi ile arasında da biraz mesafe vardı. Meng Hao genel alışkanlığı gereği şeytansı sürüsünü daha ıssız bölgelere götürüyordu. Sesi duyduğunda hemen harekete geçmek yerine dinlemeye devam etmeyi seçti.


Meng Hao genelde burada insanlarla karşılaşmazdı. Genelde yalnız olduğu için bu sesi duyduktan sonra durumu kontrol etmek için Ruhsal Duyusunu gönderdi.


Meng Hao’dan çok uzak olmayan bir yerde, orta boyda bir dağın ötesinde Karga Gözcü Kabilesinden yedi yada sekiz kişilik bir grup vardı. Şu an öfkeli bir şekilde üç kişilik başka bir grupla yüzleşiyorlardı. Onların elbiselerine bakınca Karga Asker Kabilesinden oldukları anlaşılıyordu.


Bu üç kişinin ortasında genç bir adam vardı. Onun Gelişim Merkezi Erken Temel Kurulum aşamasındaydı. Onun yanındaki diğer iki kişi biraz yaşlılardı ve yüzlerinde soğuk sırıtışlarla birlikte kibirli bir şekilde Karga Gözcü Kabilesi grubuna bakıyorlardı.


Şans eseri Wu Chen ve Wu Ling de bu grubun içindeydi. Wu Hai de oradaydı ve Meng Hao’nun aşina olduğu bir kaç kişi daha vardı. Onların hepsi de Karga Gözcü Kabilesinin genç neslinin içinde sıra dışı figürlerdi.


Onların etrafları şeytansılarla sarılıydı, hepsi de vahşi auralara sahiplerdi ve üç Karga Asker Kabilesi üyesine bakıyorlardı.


İki grup arasında belirsiz, titrek ışıklı bir ağ vardı. Ağın içinde hareketsiz bir şekilde uzanan küçük, siyah bir yılan vardı.


Wu Ling güzel dişlerini sıktı ve konuşmaya başladı: “Bu Siyahdemir Yılanını biz bulduk! Onun için büyük bedel ödedik. Onu ele geçiren biziz, siz ne hakla onu almaya cesaret ediyorsunuz!?


Karga Asker Kabilesinden genç adam soğukça kahkaha attı, Karga Gözcü Kabilesinin üyelerini adeta görmezden geliyordu. Siyah ağa doğru yürüdü ve ardından elini açık bir şekilde onu alma niyetiyle salladı. Wu Ling dişlerini sıktı ve ardından sağ eliyle bir büyü hareketi uyguladı. Aniden onun yanında bulunan Yeşilodun Kurdu ileri atıldı. Aynı zamanda Wu Ling’in vücudundan bir totemik güç taştı.


Bu olduğunda Karga Asker Kabilesinin gencinin gözlerinde küçümseyici bir bakış belirdi. Sol elini sallamasıyla birlikte simsiyah, çürümüş bir Zombi Kurt somutlaştı. Kurt kafasını kaldırdı ve kükreyerek Wu Ling’e doğru fırladı.


Bütün Karga Gözcü Kabilesi üyelerinin yüzleri aniden titreşti ve aynı anda saldırıya geçtiler. Muazzam bir gümbürtü koptu ve Karga Gözcü Kabilesi üyeleri kan tükürerek geriye doğru sendelediler.


6. seviye şeytansı…” diye bağırdı Wu Hai acı bir şekilde.


Wu Chen’in yüzü kül gibi olmuştu. Wu Ling ne yaptığını biliyormuş gibi görünse de ne yazık ki aslında yapabilecekleri pek bir şey yoktu. Çürümüş Zombi Kurt olduğu yerde dururken onlara soğukça bakıyordu.


Benim Karga Asker Kabilem ile sizin Karga Gözcü Kabileniz aynı kökene sahip. Eğer öyle olmasaydı bugün burada beni kızdırdığınız için hepinizi öldürürdüm!” Genç adam kibirli bir ifadeyle rakiplerine baktı, ardından siyah ağı kaptı. Arkasını dönüp ayrılmaya yeltenirken, aniden arkasına baktı. O anda ormanın içinde uzanmış olayları izleyen 5. Tüylüyü fark etmişti.


  1. Tüylü genelde enerjik bir karaktere sahipti ve oldukça meraklıydı. Biraz önce geçerken bu olayı görmüş ve bozuk Zombi Kurt onun dikkatini çekmişti. İster istemez şaşkın gözlerle onu izlemişti.


Vaay…” dedi genç adam, 5. Tüylüye bakarken gözleri aniden hırslı bir parıltıyla dolmaya başladı. “Şu kurt… Sıra dışı! Böyle bir yerde bir Yeşilodun Kurduna rastlayacağımı hiç düşünmezdim. Eğer onu alıp ustama hediye olarak götürürsem, bundan son derece memnun olacaktır!” Adam gürültülü bir kahkaha attı. Onun yanındaki diğer iki yoldaş Kabile üyesi de 5. Tüylüye oldukça şaşkın ifadelerle baktılar.


  1. Tüylü artık küçük değildi ve oldukça kudretli bir havaya sahipti. Tek bakışta onun sıradan olmadığını anlamışlardı.


5. Tüylü!” dedi Wu Chen, onu anında tanımıştı. Bir an şaşkınca baktıktan sonra kalbi aniden neşeyle doldu. Etrafına bakındı ve her hangi bir şey göremese de, 5. Tüylünün burada olmasının ne anlama geldiğini biliyordu.


Wu Hai’nin de ifadesi keyifle doldu. Karışık hislere sahip olan tek kişi Wu Ling idi. Diğer bütün Karga Gözcü Kabilesi üyeleri de 5. Tüylüyü hemen tanımışlar ve mutlulukla dolmuşlardı.


İsmini söylediklerini duyan 5. Tüylü şaşkınlıkla kafasını çevirdi. Bir an onlara baktı, ardından meraklı bakışlarını tekrar Zombi Kurda çevirdi.


Genç adamın yüzünde vahşi bir bakış belirdi. Karga Gözcü Kabilesi üyelerinin o Yeşilodun Kurdunu tanımaları umurunda değildi. Ona göre baktığı her şeyi, özellikle ustasına hediye olarak götürmek istediği bir şeyi almaya hakkı vardı. Bütün Karga Asker Kabilesi kesinlikle bunu beğenecekti. Diğer Kabileler arasında onun ustasıyla rekabet edebilecek neredeyse kimse yoktu.


Şu kurdu getirin! Onu canlı istiyorum!” Bu sözler ağzından çıktığı anda yanındaki iki adam hemen harekete geçtiler. Eş zamanlı olarak çürümüş Zombi Kurt da 5. Tüylüye doğru fırladı.


İki Gelişimci havada uçarken totem dövmeleri parlamaya başladı ve 5. Tüylüyü sarmak için fırlayan devasa bir ağa dönüştü.


  1. Tüylünün gözleri soğukça parladı ve ardından vücudu titreşerek saldırı yapmak için ileri doğru patladı. Genç adamı ısırmak için ağzını kocaman açtı. Onun hızı karşısında genç adamın tepki verme şansı olmadı. Göz açıp kapayıncaya kadar kurt genç adamın tam karşısında beliriverdi. Bu olduğunda genç adamın vücudundan siyah bir ışık peyda oldu.


Siyah ışık 5. Tüylüye sertçe çarparak onun acı dolu bir çığlık atmasına neden oldu. Hemen gencin vücudundan siyah bir aura yayıldı ve genç hızla geri çekildi. Bununla birlikte gözlerinde acımasız bir soğukluk olan çürümüş Zombi Kurt ona doğru yaklaştı. Ağzını kocaman açarak 5. Tüylüyü ısırmaya hazırlandı.


O sırada aniden yakınlardaki ormandan bir uluma sesi duyuldu. Yeşil bir ışık fırlayarak Zombi Kurdun vücuduna sertçe çarptı. Bu çarpma onu ipi kopmuş bir uçurtma gibi savurdu. Onun bir kenara savrulmasıyla birlikte 5. Tüylünün yanında 4. Tüylü belirdi. Karga Asker Kabilesi üyelerine bakarken keskin dişlerini tehditkar bir şekilde gösterdi.


“İki tane! Haha! İki tane var!” diye bağırdı genç adam. “Eğer onları ustama hediye edersem, kesinlikle çok sevinecek!” Genç adam aslında içten içe şaşkınlık geçiriyordu. Biraz önceki saldırı karşısında tepki bile verecek zamanı olmamıştı. Eğer ustasının verdiği koruyucu totem olmasaydı şu an paramparça halde olacaktı. Bu durum onun 5. Tüylüye karşı olan arzusunu daha da artırmıştı. Gözleri soğukça parladı.


Genç adam sağ elini sallayarak siyah bir bileziğin havalanmasına neden oldu. Bilezik aniden bir gürültüyle havada çözündü. Ardından içinden çok sayıda kükreme sesi gelen bir burgaca dönüştü. İçeriden çok sayıda siyah ışın fırladıktan sonra yirmiden fazla sayıda çürümüş Zombi Kurduna dönüştüler.


Saldırın! Kimin ölüp ölmediği umurumda değil, sadece şu Yeşilodun Kurtlarının vücutlarının parçalanmadığına emin olun!” Genç adamın gözlerinden vahşi bir nefret aktı.


Zombi Kurtlar ortaya çıktıkları anda zararlı bir kan kokusu kabardı. Dahası, dört bir yandaki ormanlar çürümeye ve siyaha dönmeye başladı. Karga Gözcü Kabilesi üyelerinin yüzleri aniden düştü.


4. Tüylü, 5. Tüylü, gidin buradan!!” diye bağırdı Wu Chen aceleyle.


Geber!” diye bağırdı genç adam, gülerek Wu Chen ve diğerlerini işaret etti. hemen dört tane Zombi Kurt Karga Gözcü Kabilesi üyelerine döndü, ardından siyah ışık ışınları şeklini alarak saldırıya geçtiler.


Zombi Kurtların geri kalanları ise vahşi ve çılgın bir şekilde kurtlara doğru fırladılar.


Meng Hao tüm bunları izlerken kaşlarını çattı. En sonunda soğukça homurdandı. Büyük Tüylü kafasını kaldırdı ve ulumaya başladı. Hemen uluma sesi ormanı doldurdu. 2. ve 3. Tüylünün yanı sırada diğer Yeşilodun Kurtlarının hepsi o bölgedeydi. Bu ulumayı duyunca hemen olay yerine doğru fırladılar.


Öyle hızlılardı ki genç adam ve diğerlerinin ormandan kopup gelen yeşil ışık ışınları görmeleri göz açıp kapama süresinde gerçekleşmişti. Aniden olay yerinde yirmiden fazla Yeşilodun Kurdu belirdi, her biri sıradanın ötesindeydi ve inanılmaz bir kudrete sahiplerdi. Bu durum özellikle titrek yeşil parıltılar yayan ve boyları dokuz metreden fazla olan diğer iki Tüylü için geçerliydi. Onların gözlerinden yayılan vahşilik ve soğukluk anında bölgeyi doldurdu.


Genç adamın yüzü hemen düştü. Havada uçan çürümüş Zombi Kurtlar aniden eli kulağında tehlikeyi hissettiler ve hemen durarak ihtiyatla etraflarına baktılar.


2. Tüylü! 3. Tüylü!” diye bağırdı Wu Chen heyecanla.


Karga Asker Kabilesinden genç adamın bakışları şaşkınlıkla doluydu. Yanındaki diğer iki yoldaşı da yaklaşan Yeşilodun Kurtlarına bakıyorlardı.


Şansımın bu kadar iyi olacağını hiç düşünmemiştim.” dedi genç adam, bir an sonra gürültülü bir kahkaha attı. “Ustama hediye edebileceğim çok sayıda kusursuz Yeşilodun Kurdu var! Onun kalbindeki yerim kesinlikle İkinci Kıdemli Kardeşi ve Birinci Kıdemli Kardeşi geçecektir!


Fakat tam kahkahası ormanda yankılanırken ormanın havası vahşi bir ulumayla yırtıldı. Bu kibirli auraya sahip ses dört bir yanda dolandı ve hemen bölgedeki şeytansıların titremeye başlamalarına neden oldu. Karga Gözcü ve Karga Asker Kabileleri üyeleri bile zihinlerinin titrediğini hissettiler.


Aynı sırada beyaz bir bulantı belirdi, öyle hızlıydı ki sadece bir beyazlık görünüyordu. Beyaz bulantı yedi yada sekiz tane Zombi Kurda sertçe çarptı ve hava kan donduran çığlıklarla doldu. Bütün Zombi Kurtlar patlayarak dört bir yana pis kokulu bir sisin saçılmasına neden oldular. Sarsıcı beyaz bulantı daha sonra bütün Gök ve Yere tepeden bakar gibi bir azamete sahip olan bir Beyaz Kurda dönüştü.


Beyaz Kurdun vücudu çok büyük değildi ve hatta zayıf bile göründüğü söylenebilirdi. Ama o ortaya çıktığı anda diğer bütün Yeşilodun Kurtları hemen biat eder gibi yere uzandılar.


Bunun ardından Beyaz Kurt kafasını kaldırdı ve uludu, bununla birlikte diğer Yeşilodun Kurtları da ona katıldı. Bir anda tüm kurt sürüsü birlikte ulumaya başladılar ve bölgedeki her şeyi sarstılar. Ağaçlar bile sarsılıyordu. Zombi Kurtlar titremeye başladılar ve cansız gözleri saygı ve uysallıkla doldu.


Bir Beyaz Kurt Kral!!” O anda orada bulunan bütün Gelişimcilerin akıllarından geçen şey buydu.


Beyaz Kurt Kral!


Genç adamın yüz ifadesi hemen değişti ve ağır ağır nefeslenmeye başladı. Bir kaç adım geriledi, Beyaz Kurt Krala bakan gözleri benzersiz bir çılgınlık ve tutkuyla dolmuştu.


Beyaz Kurt Kral!! Burada bir Kurt Kral olacağı kimin aklına gelirdi! Ustam bunu öğrenince kesinlikle sevinecek!! Bu Kurt kral kime ait olursa olsun, şu an ortaya çıktı ve artık bana ait!” Genç adam kükreyerek aniden içinde yeşim bir kayış olan sağ elini ileri doğru uzattı. Elinden geldiğince hızlı bir şekilde onu ezdi ve Ustası Gu La’ya bir mesaj gönderdi.


Tüm bu yaşananları hala Ruhsal Duyusuyla izleyen Meng Hao en sonunda soğukça homurdandı ve ardından uzun adımlarla yürüdü.Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1433

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1189

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 975

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 902

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 770

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 712

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 634

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 620

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 567

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 567

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 139

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 127

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 13869 Üye Sayısı
  • 660 Seri Sayısı
  • 31319 Bölüm Sayısı


creator
manga tr