Lafla pilav pişerse deniz kadar yağı benden. #Atasözü

I Shall Seal The Heavens - Bölüm 409


Bölüm 409: Daha Önce Bunu Hiç Denemedim!


Karga Alev Kabilesinin içinden bir çok Kutsal Duyu akışı yükseldi. Onlar havada toplanarak Karga Gözcü Kabilesini gözlemlediler. “Bir Yeşilodun Ağacı Toteminin Karga Gözcü Kabilesinde böyle ortaya çıkması… Belki de birisi totemik Gelişen Ruh şekillendiriyordur?


Benzer sahneler diğer Kabilelerde de yaşandı. Karga Asker Kabilesi özellikle etkilenmiş gibiydi; beş tane ışık ışını fırlayarak Karga Gözcü Kabilesine yöneldi.


Bu beş kabile birbirlerine kan yoluyla bağlı olsalar da, aralarında giderilmesi imkansız olan belli başlı anlaşmazlıklar vardı. Bu durum Karga Asker Kabilesinin Karga Gözcü Kabilesinden diğer Kabilelere göre daha fazla nefret etmesine neden olmuştu.


Karga Asker Kabilesinden çıkan beş ışık ışını havada uğuldayarak Karga Gözcü Kabilesine doğru fırladı. Oraya yaklaştıklarında daha net olarak bir şey göremeden önce Karga Gözcü Kabilesinin içinde aniden devasa bir kalkan belirdi. Kalkan tüm Kabileyi sararak onu kapladı ve Karga Asker Kabilesini engelledi.


Karga Gözcü Kabilesinin Büyükbabasının korku verici sesi çınladı: “Karga Gözcü Kabilesi şu an meşgul. Diğer Kabilelerin içeri girmeleri yasak. Buna cüret edenlere merhamet gösterilmeyecektir.


Kalkanın dışındaki Karga Asker Kabilesi üyeleri birbirlerine baktılar. Soğukça gülmekten başka ellerinden bir şey gelmedi; kalkanı geçmek onlar için bir seçenek değildi.


Meng Hao dışarıda olanların farkındaydı. Fakat, enerjisinin büyük kısmı totem damgalama için harcanıyordu ve önündeki Yeşilodun Ağacı giderek küçülüyordu. Kısa sürede üç metreye kadar düştü. Her şey sallandı ve yukarıdaki gökyüzünde aniden ileri geri dans eden yıldırım belirdi. Dışarı yayılan hayat kuvveti Meng Hao’nun avlusunun içindeki ve etrafındaki bitkilerin çılgınca büyümelerine neden oldu.


Aslında bu hayat kuvveti dağdaki yeşillikleri, Karga Gözcü Kabilesinin önündeki kısmı ve hepsinin çevresindeki ormanı da etkiliyordu. Her yerdeki bitki ve yeşillikler hızla büyüyerek diğer Kabilelerin şaşkınlıklarını daha da artırdı. Yukarıda kara bulutlar çalkalandı ve ormanların içinden uluma sesleri yükseldi. Çevredeki şeytansılar hayat kuvvetini hissedebiliyordu ve aç gözlülükleri dışarı vurmaya başlamıştı.


Tam o sırada aniden sağır edici bir kükreme Gök ve Yeri doldurdu: “Yabancı!


Karga Asker Kabilesi üyelerinin yüzleri aniden titreşti. Hiç tereddüt etmeden geriye doğru çekildiler, yüzleri sinsi ifadelerle doldu.


Kalkanın diğer tarafından Karga Gözcü Kabilesi Büyükbabasının yüzü aniden endişeyle doldu. Kafasını kaldırarak gökyüzüne baktığında bir kara bulut yığınının onlara doğru son hızla geldiğini gördü.


Lanet olsun, Yabancı Canavar yarım yıl önce Karga Mabudu tarafından yaralanmıştı ama aslında burayı terk etmemiş. Tüm zaman boyunca bu bölgede saklanıyormuş!! Diğer dört Kabileyle birlikte Karga Mabudu atasını çağırmadığımız sürece, Yabancı Canavarına karşı bir şey yapamayız!


Bu Büyük Usta Meng’in Yeşilodun Ağacı totemi inanılmaz bir seviyeye ulaştı. Acaba Ata Yeşilodun gerçekten de ona kendi özünden biraz vermiş olabilir mi!?!?


Karga Gözcü Kabilesinin havada duran dört güçlü uzmanı şaşkınlıkla dolmuştu.


Büyük Kıdemli yaklaşan kara bulutlara bakarak konuştu: “Büyükbaba, eğer Yabancı Canavarı bu Meng isimli tebaa için buradaysa ve ona karşı direnme şansımız yoksa Meng’i teslim etmemiz ve onu yatıştırmamız en iyisi olmaz mı…


Daha sözlerini bitiremeden beyaz saçlı Büyükbaba onun sözünü soğuk bir homurdanmayla kesti.


Bir daha böyle bir şeyi gündeme getirme. Bu kişi Ata Yeşilodun tarafından seçildi. Eğer onu koruyamazsak, ataya ibadetimizi sunmaya nasıl yüzümüz olacak? Bizim Karga Gözcü Kabilemiz büyük bir Kabile olarak sınıflandırılmayabilir, ama biz sözümüzü tutarız. Onu koruyacağımızı söyledim. Eğer kesin olarak direnemeyeceğimiz zaman gelirse sözümden dönerim! Dağ koruma büyü formasyonunun tam gücünü serbest bırakın!


Büyükbaba elbise kolunu fiskeleyerek dağın zirvesine doğru yeşil bir ışık ışınının fırlamasına neden oldu. Yeşil bir ışık yükselerek var olan kalkan ile bütünleşirken dağ titredi. Işık gökyüzüne doğru daha da yükseldi ve kocaman bir ağaç görüntüsü şekillendirdi!


Karga Gözcü Kabilesi bu ağacın içindeydi, onları herhangi bir dış tehditten koruyacaktı.


Meng Hao’nun yüzü soluktu. Yeşilodun Ağacı totemini damgalamanın bu kadar zor olacağını hiç tahmin etmemişti. Karşısında duran Yeşilodun Ağacı şu an üç metre boyundaydı. Fakat Meng Hao her Gelişim Merkezini deveran edişinde sadece 2,5 santimetre kadar küçülüyordu.


Totem damgalamada uygun boyut 2,5 santimetredir…” Meng Hao totemler konusunda bir uzman değildi ama bütün temel bilgileri biliyordu. Gözleri kararlılıkla doldu. Vücudundan altın ışık püskürdü ve elini yere doğru işaret ederek aniden Erdemli Armağanı kullandı. Şeytani Qi yükselirken yerde belirsiz dalgalar yayıldı. Onlar Meng Hao ile bütünleşerek Yeşilodun Ağacını damgalamasına yardım etmeye başladılar.


Üç metre. İki buçuk metre… Kısa sürede iki metreye düştü. Daha sonra bir… Meng Hao kükredi ve ardından bir ağız dolusu kan tükürdü. Kanın içinde Şeytani Qi vardı ve bu kan Yeşilodun Ağacına sıçradığı anda ağaç titredi ve ardından neredeyse yarım metre kadar küçüldü.


Meng Hao nefes nefeseydi ve gözlerinden inatçılık yayılıyordu. Tam o sırada Karga Gözcü Kabilesinin kalkanı kudretli bir darbenin kuvvetiyle sallandı. Hava muazzam bir kükremeyle doldu. Meng Hao yukarı baktığında bir siyah bulut parçasının sertçe kalkana vurduğunu gördü.


Bulutların içinden bir kükreme duyuldu: “Yabancı!


Dalgalar yayılırken Yer ve Gök sallandı. Çatırdama sesleri duyulurken bulutlar bir kez daha kalkana çarptı.


Büyükbaba, Baş Papazlar ve Büyük Kıdemli şaşkın şakın bakıyorlardı. Onların vücutları sarsıldı ve kan tükürdüler. Kalkanı destekleyen onlardı ve gelen herhangi bir darbeyi onlar hissedeceklerdi.


Aniden bulutların içinden korkunç bir Ruh Bölme baskısı yayıldı. Bu, Yabancı Canavarın korkunç gücüydü!


Tarif etmesi zaman alsa da siyah bulutların hızı inanılmazdı ve bir kez daha saldırdılar. Hava muazzam bir gümbürtüyle doldu. Çatırdama sesleri bir patlama gümbürtüsüne dönüşürken Karga Gözcü Kabilesinin savunma büyü formasyonu tarafından oluşturulan dev ağaç kalkanı yerle bir oldu. Büyü yıkıldığında Büyükbaba ve diğerleri kan tükürdüler ve yüzlerinde çirkin ifadelerle geriye doğru sendelediler.


Havada süzülen kara bulut parçası doğrudan Meng Hao’ya fırladı.


O aşağı doğru fırlarken içinde bir çift parlak, kırmızı göz görüldü. Bu gözler delilik ve hırs ile doluydu. O havada ilerlerken kara bulutlar dağıldı ve Yabancı Canavarın görkemli bir kürke sahip olan vücudu ortaya çıktı.


O, yoğun ve kalın bir kürkle kaplı dev bir küre gibiydi. O ilerlerken kürkü rüzgarla dalgalanıyor ve adeta bir kuyruk gibi görünüyordu. Bu görüntü Yabancı Canavarı uzun, kürklü bir kuyruklu yıldız gibi gösteriyordu.


Tek bir bakışla bu şeyin hamlesini kimsenin engelleyemeyeceği açıktı. Yabancı Canavarı yaklaşırken Büyükbaba ve diğerleri bu durumu yalnızca kocaman açılmış gözleriyle izlemekle kaldılar. Diğer Kabilelerin güçlü uzmanları da bu sahneyi izlediler, belli ki Karga Gözcü Kabilesinin yaşadığı felaketi neşeyle karşılamışlardı.


Bu sırada Meng Hao’nun vücudu altın ışıkla parlıyordu. Karşısında duran Yeşilodun Ağacının boyu yalnızca 15 santim civarındaydı. Yabancı Canavarı yaklaşırken Meng Hao parmağını kaldırdı, alandaki görünmez Şeytani Qi’yi topladıktan sonra Yeşilodun Ağacına doğru bastırdı.


Küçül!” diye bağırdı. Toplanan Şeytani Qi şok edici bir baskıyla patladı. Göz açıp kapayıncaya kadar Yeşilodun Ağacı 2,5 santimetreye büzüldü. O sırada, Yabancı Canavarı korku verici bir kükreme koparttı. Yeşilodun Ağacı Meng Hao’nun alnına fırlayarak aniden ona damgalandı.


Ahşap tip bir totem! Beş elementin ilk rengi, yeşil bir ağaç!


Damgalama oluştuğu anda Meng Hao’nun Gelişim Merkezi deveran olmaya başladı. Aniden Gelişen Ruh aşamasının sınırına kadar yükseldi… Meng Hao’nun hayat kuvveti korkunç bir seviyeye kadar birikti. Aslında o Meng Hao’nun geçmişte ömründen harcamasıyla aldığı yaraları iyileştirecek seviyeye kadar büyümüştü. Daha da şaşırtıcı olan Meng Hao’nun sahip olduğu bu inanılmaz seviyedeki hayat kuvveti, ne kadar zaman geçerse geçsin onun şu anki fiziksel görünüşünü korumasını sağlayacaktı.


Böylesine korkunç hayat kuvveti ayrıca Meng Hao’nun büyülü tekniklerini de öncekinden daha güçlü hale getirecekti.


Bu benim beş element yolundan yürüme seçimimin doğru olduğunu gösterir. Bu yol alternatif bir yöntem izleyerek sadece bana, Meng Hao’ya ait olan bir Yetkin Beş Renkli Gelişen Ruh yaratmama imkanı sağlar!


Meng Hao döndü, elini kaldırdı. Totemik gücün parlamasıyla Kör Larva ortaya çıktı. Aniden lif katmanları Meng Hao’nun etrafında dolanmaya başladı ve aşağı yukarı üç metre uzunluğunda bir kalkan şekillendirdi.


Yabancı Canavar ona sertçe çarparken etrafta muazzam bir gümbürtü koptu. Meng Hao geriye doğru sendelerken ağzından kanlar sızdı. Kafasını yukarı kaldırıp baktığında havada asılı duran Yabancı Canavarın gözlerinin kocaman açılmış olduğunu gördü. Saldırısının gücünün ipek kalkanı parçalayamamış olmasına şaşırmış gibiydi.


Onun gözlerinde uğursuz bir pırıltı belirdi. Meng Hao’da iki farklı güç dalgalanması hissetti, bu dalgalanmalar onu bile korkutacak düzeydeydi. Fakat, Meng Hao’nun alnında damgalanmış olan Yeşilodun Ağacının yaydığı hayat kuvvetinin iyileştirme gücü, onun kalbindeki aç gözlülüğün yükselmesine neden oldu.


Dahası, Meng Hao’nun vücudundaki Şeytani Qi onu çıldırtıyordu. Gözleri daha da kızardı ve uluyarak bir kez daha saldırıya geçti.


Meng Hao geriye doğru fırladı. Bununla birlikte Yabancı Canavarın görkemli, yoğun bir kürkle kaplı olduğunu fark edince aniden gözleri titreşti.


Daha sonra, dört bir yanda yankılanarak çevredeki dağ ormanlarına sızan gürültülü bir sesle bağırdı: “Papağan, burada daha önce kesinlikle hiç denememiş olduğunu tahmin ettiğim kürklü bir canavar var!!!


Onun sesinin yankılanmasıyla neredeyse aynı anda bir ciyaklama sesi duyuldu. Bu ciyaklama sesi Yabancı Canavarın aniden duraksamasına neden oldu. Uzaklardan inanılmaz bir hızla gelen rengarenk bir ışık görmesiyle birlikte gözlerinde temkinli bir bakış belirdi.


Bu rengarenk ışığın içinde Papağanın gözleri göz alıcı bir parıltı yaydı ve vücudu heyecanla titredi. Yabancı Canavarın yoğun tüylü kürküne bakarken yüzü şaibeli bir ifadeyle kaplandı.


Bunu daha önce denememiştim. Gerçekten denememiştim! Ahhhhh! Beşinci Lord mutlu oldu!” Papağan adeta deliye döndü. İleri doğru patladı, sahip olduğu bütün gücü kullanarak korkunç, temkinli Yabancı Canavara doğru fırladı.


Meng Hao’nun yüzünde tuhaf bir ifade belirmişti. Kısa bir mesafe ötede durarak Papağanın gelişini izledi. Aniden kalbinden bir iç geçirdi.


Görünüşe göre belli eşsiz düşkünlükler gerçekten de nihai potansiyel gücü dışarı çıkartabiliyor. Yabancı Canavarın Ruh Bölmeye benzeyen bir gücü olan Gelişim Merkezine sahip olduğunu fark etmedi bile…


Yorumlar


Giriş Yap


  Duyurular

  Popüler Seriler

  Against The God
  Against The God
  Beğeni Sayısı: 1452

  King of Gods
  King of Gods
  Beğeni Sayısı: 1199

  Tales of Demons & Gods
  Tales of Demons & Gods
  Beğeni Sayısı: 986

  True Martial World
  True Martial World
  Beğeni Sayısı: 906

  Emperor’s Domination
  Emperor’s Domination
  Beğeni Sayısı: 799

  I Shall Seal The Heavens
  I Shall Seal The Heavens
  Beğeni Sayısı: 778

  Martial God Asura
  Martial God Asura
  Beğeni Sayısı: 718

  Coiling Dragon
  Coiling Dragon
  Beğeni Sayısı: 638

  Swallowed Star
  Swallowed Star
  Beğeni Sayısı: 632

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 592

  Popüler Orjinal Seriler

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 592

  KAREN
  KAREN
  Beğeni Sayısı: 217

  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  Beğeni Sayısı: 200

  DİPTEN EN TEPEYE
  DİPTEN EN TEPEYE
  Beğeni Sayısı: 157

  Beyond Eternity
  Beyond Eternity
  Beğeni Sayısı: 150

  Yıldızlar Kralı
  Yıldızlar Kralı
  Beğeni Sayısı: 149

  Acemi Ölümsüz
  Acemi Ölümsüz
  Beğeni Sayısı: 136

  SAHİPKIRAN
  SAHİPKIRAN
  Beğeni Sayısı: 129

  THEODEN
  THEODEN
  Beğeni Sayısı: 129

  Lord Of The Demons
  Lord Of The Demons
  Beğeni Sayısı: 124

  Site İstatistikleri

  • 14952 Üye Sayısı
  • 710 Seri Sayısı
  • 33167 Bölüm Sayısı


  creator
  manga tr