"Beyin bir paraşüt gibidir, sadece açık olduğunda iyi çalışır." #James Dewar

I Shall Seal The Heavens - Bölüm 387


Bölüm 387: XXXXXX


Göksel Felaket beş renge sahip ve beş element beş renklidir… Acaba bu ikisi arasında bir bağlantı var mı?” Meng Hao’nun gözleri pırıldadı. Şu an bunu düşünecek zaman değildi. Yukarıda ortaya çıkan beş renk hemen bir bütün haline geldi, beş renkli bir Felaket Yıldırımı Arkı ortaya çıktı ve düşmeye başladı.


İlk bakışta bu beş renkli Felaket Yıldırımı Arkı Meng Hao’ya gökyüzünden düşen devasa bir ağaç gibi göründü. Fakat hemen biçimi altın bir ışığı andıran bir şekle dönüştü. Havayı delip geçerken bir kez daha değişerek bu sefer yoluna çıkan her şeyi silip süpürebilirmiş gibi görünen muazzam bir deniz oldu.


Kısa bir anın ardından tekrar değişti. Şu an bütün varlıkları yakıp kül etme kudretine sahip bir Alev Denizine dönüştü. İçinde kilden şekillenmiş devasa bir kuş yer alıyordu!


Bu beş değişim anlık olarak ortaya çıktı ve ardından kayboldu. Fakat Meng Hao onların hepsini gördü; anında kalbi titredi ve neler olduğunu anladı.


Boom!


Beş renkli Felaket Yıldırımı Meng Hao’ya sertçe çarptı. Meng Hao’nun elinde Kör Larva ve onun ipeği vardı. Mor Göz Bebeği Dönüşümüne sahipti. Şiddetli bir güçle patlayan Yetkin Gelişim Merkezi vardı. Sağ elinde ise Göksel Felaketin bile yok edemeyeceği eldivene sahipti. Felaket bölgesinin etrafında koşuşturan beş bin Gelişimcinin kulakları muazzam bir patlamayla doldu, bu Göklere kadar ulaşan bir patlamaydı.


Beş renkli Felaket Yıldırımı düşerken geriye kalan üç Gelişen Ruh uzmanından bir tanesi sarsıldı ve ardından patlayarak et ve kanı etrafa saçıldı, ardından küllere dönüşüp rüzgarla savruldu. Onun Gelişen Ruhu da imha edilmişti.


Beş Renkli Gökyüzü!” diye bağırdı Takımyıldızı Kabilesinden beyaz cübbeli Gelişimci. “O efsanevi Beş Renkli Gökyüzü!!” Şu an adamın elbiseleri harap olmuş, yırtılmış haldeydi ve kadim yüzü ortaya çıkmıştı. En şaşırtıcı şey onun yüzünün şeklinin bozulmuş olması ve kulaklarının kendi derisiyle kaplanmış olmasıydı!


Adamın gözleri kırmızı bir parıltıyla ışıldadı ve gökyüzüne bakarken vücudu titredi. Gözlerinde benzersiz bir korku ve dehşet görülebiliyordu.


Meng Hao’nun vücudu da titriyordu. Üzerine boşanan beş renkli yıldırım karşısında dişlerini sıktı. Yıldırım, sanki onu paramparça etmek ve ruhunu silmek istiyormuş gibi etrafında dans etti. Amacı Meng Hao’nun etini delmek, kan ve Qi geçitlerini ezip yok etmekti.


Ama Kör Larva tıpkı Gök ve Yerin nihai bir hazinesiymiş gibi ısrarla savaştı, beş renkli Göksel felaketi parçalamak için kat kat kırılmaz ipek gönderdi.


İpek sayesinde beş renkli yıldırım yavaş yavaş kayboldu. Etrafta tek bir yıldırım zerresi görünmüyordu. Meng Hao kafasını kaldırarak kükredi. Mor Qi kabardı ve bir kez daha onun vücudunu iyileştirdi. Fakat o sırada yüzünde yaşlılık kırışıklıkları belirmişti.


Beş renkli Felaket Yıldırımı Meng Hao’nun iradesini kıramaz!


Beş Renkli Gökyüzü gürledi ve kaynayan bulutlar aniden bir araya toplanmaya başladı. Bulutlar hareket ederken sanki onların içinde zamanın kendisi oynaşıyordu. Gök gürültüsü sesleri Gökleri doldururken sayısız beş renkli yıldırım arkı ortaya çıktı. Onların hepsi yavaş yavaş bütünleşmeye başladılar.


Aynı anda yukarıdan gelen tarif edilemez bir baskı hissediliyordu. Bulutlar yoğunlaşırken sanki benzersiz bir yıldırım imhasıyla doluyorlardı.


Devam et Meng Hao!” diye ciyakladı Papağan üç bin kilometrelik alanın dışından. “Bu son yıldırım parçası!


Yıldırım gürlerken Göksel Felaketin son birikimi bir araya toplandı. On nefeslik sürenin sonunda gökyüzünde artık tek bir Felaket Bulutu görülmüyordu. Şu an görünen tek şey beş renkli parıltıydı!


Bu beş renkli parıltı… Yıldırım değildi! Bunun yerine devasa bir el biçimini almıştı. Bu elin her parmağının ayrı bir renge sahip olması onu devasa bir Beş Renkli Avuç yapmıştı. O Gökseldi ve tamamen beş renkli yıldırımın kendisinden yaratılmış bir şeydi. Dikkatli bir incelemenin ardından bu devasa avuç gerçekten de kıyaslanamaz görünecekti.


Tuhaf bir şekilde, o herhangi bir avuç izine sahip değildi!


Beş Renkli Avuç gökyüzünden aşağı doğru düşmeye başlarken hava gürleme sesleriyle doldu.


Avuç yaklaştığında yer sarsıldı, üç bin kilometrelik alandaki toprak parçalandı. Her şey yerle bir oldu. Şimdiye kadar direnebilmiş olan iki Gelişen Ruh Gelişimcisi artık bir şey yapamayacaktı. Kan donduran feryatlar eşliğinde patladılar. Gelişen Ruhları ve her bir hayat kuvveti zerreleri tamamen imha edildi.


Takımyıldızı Kabilesinin beyaz cübbeli üyesi ise bir ağız dolusu kan tükürdü, yüzü umutsuzlukla doluydu.


Avuç indi ve Meng Hao onun bezersiz baskısını hissedebildi. Vücudu titredi, yüzü soldu ve ağzından kan geldi. Havada süzülürken sarsıcı bir şekilde yavaşça muazzam baskıyla aşağı doğru itildi.


Aşağı doğru inen avuç bir dağı anında yok etmeye vasıf gibiydi; Meng Hao ona karşı koyamayacağını hissetti. Kısa bir süre sonra yerde ezilip gidecekti.


Son yıldırım...” dedi Meng Hao, aşağı doğru itilirken vücudu titriyordu. “Beni imha etmek mi istiyorsun? Pekala, seni mühürlememe ne dersin!” Meng Hao aniden elini dışarı attı. Yere doğru işaret ederken tüm benliğinden vahşilik ve çılgınlık akıyordu.


Şeytani Qi! Erdemli Armağan Sanatı!


Üç bin kilometrelik alanın toprağından bir kez daha Şeytani Qi dışarı süzüldü. Ama Meng Hao’nun farkında olmadığı şey bu sefer yalnızca Şeytani Qi yoktu. Meng Hao baskıyla aşağı doğru sürüklendi ve en sonunda paramparça olmuş yeryüzüne indi.


Yeterince Şeytani Qi yok!!” diye bağırdı, yüzü yamuldu. Bağırarak Şeytan Mühürleme Yeşimini çıkarttı. Sağır edici bir gürleme havayı doldururken yeryüzü titredi. Aynı zamanda Meng Hao’nun elindeki Şeytan Mühürleme Yeşimi dışarı doğru dalgalar yaymaya başladı.Üç bin kilometre, beş bin kilometre…


Meng Hao’nun yüzü vahşice yamuldu. Soğuk Kar Klanı Öd Ağacı mirasının ve Yeniden Doğuş Mağarası bölgesindeki olaylar sırasında aldığı Ölümsüz Yol Gösterir’in gücü dışarı aktı. Güç Meng Hao’dan fırladı ve ardından Şeytan Mühürleme Yeşimine girdi.


Meng Hao’nun kafası döndü. Şeytan Mühürleme Yeşiminden dalgalar yayılmaya devam etti. Beş bin kilometre. On beş bin kilometre…


Tam tamına on beş bin kilometre!


Aniden, Meng Hao bu bölgede yaşayan bütün yeşillikleri hissedebilmeye başladı. Bütün yaşayan varlıklar onun iradesinin içindeydi. Her bir değişim ve dalgalanma onun kontrolü altındaydı.


Şeytani Qi! Erdemli Armağan Sanatı!” Üzerine doğru inen devasa Beş Renkli Avuca baktı. Sesinin yankılanmasıyla birlikte on beş bin kilometrelik alandaki bütün Şeytani Qi çılgınca Meng Hao’ya doğru akın etmeye başladı.


Meng Hao’nun etrafında toplandı ve bir Şeytani Qi burgacı şekillendirdi. Burgaç genişlemeye başladı, otuz metre, ardından üç yüz metre, daha sonra üç bin metre ve en sonunda otuz bin metreye ulaştı!


Meng Hao’nun gözleri kararlılıkla ışıldadı. Yavaşça sağ elini havaya kaldırdı ve ardından yukarıdaki devasa avuca doğru uzattı.


Bu hareketi yapmasıyla birlikte Şeytani Qi burgacı yukarı kalktı ve sadece Meng Hao’nun görebildiği bir el şekline büründü.


Bu avuç, Gök ve Yerdeki herhangi bir şeyi mühürleyebilirdi!


Ben Dokuzuncu Nesil Şeytan Mühürleyiciyim! GÖKLERİ MÜHÜRLEYECEĞİM!


Meng Hao sağ elini aşağı doğru inen Beş Renkli Avuca doğru vurdu.


Bu vuruş, içinde Meng Hao’nun inatçılığını, güçlü bir uzman olana kadar Gelişim yolunda yürüme hayalini ve buna ek olarak bütün hayat kuvvetini barındırıyordu!


Ne de olsa eğer bu felaketi aşamazsa, hiç şüphesiz ölecekti!


Bu vuruş, içinde aynı zamanda Meng Hao’nun sahip olduğu Ölümsüz Yol Gösteriri, Soğuk Kar Klanı Öd Ağacı mirasını ve kendi çılgınlığını da barındırıyordu.


Böyle bir çılgınlık zorunluydu! Bu bir büyü savaşı değil, bir Gökleri Mühürlemeydi!


Bu vuruş Gökleri Mühürleme gücüne sahip Dokuzuncu Nesil Şeytan Mühürleyicinin gururuyla ve on beş bin kilometrelik alandaki bütün Şeytani Qi’nin patlayıcı gücüyle doluydu!


Tüm bunlara ek olarak, uğuldayan Et Peltesiyle birlikte Li Klanı Patriği çıktı. Meng Hao’nun Göksel Felakete karşı kullanabileceği bütün taşlar şu an oyundaydı!


Papağan heyecanla bağırıp çağırıyordu ve gözleri kan çanağına dönmüştü. Onun beklediği an tam da buydu. Sadece son yıldırım düştüğünde bir hamle yapabilir ve beş bin Gelişimciyi kullanabilirdi. Bu yolla, onlar yıldırımdan etkilenmeyeceklerdi.


Beş bin Gelişimci Meng Hao’ya doğru fırlayarak onun etrafında çember oluşturdular. Muazzam miktarda pus yükselerek son Göksel Felaket Yıldırımına karşı koymaya başladı.


O sırada herhangi bir sesten daha şiddetli bir gürleme ortaya çıktı, beş bin Gelişimcinin üzerine baskı yaparak onların bağırışlarını bile perdeledi. Tek duyulan şey bu gürleme ve onun beş kez yankılanmasıydı!


Bu ses iki devasa elin birbirine çarpma ve parçalanma sesiydi.


İlk yankılanmayla birlikte beş bin Gelişimci kan tükürdü. Hepsi de dört bir yana savruldular ve pus dağıldı. Takımyıldızı Kabilesinden beyaz cübbeli Gelişimci çığlıklar içinde parçalandı, vücudu ve ruhu imha edildi.


İkinci yankılanmayla birlikte gökyüzü ve yeryüzü sarsıldı. Toprakların yüzeyindeki her şey kül ve harabeye dönüştü. Bütün kristal zemin büyük bir oyuğa dönüştü…


Üçüncü yankılanmayla birlikte Et Peltesi hüzünlü bir inilti koparttı ve Li Klanı Patriği yok olmanın eşiğinde bocaladı.


Dördüncü yankılanmayla birlikte Papağan acıklı bir feryat kopartırken vücudundaki renkli tüyler parçalandı. Şu an görünürdeki tek şey beş renkle dolu bir dünyaydı.


Ve sıra beşinci yankılanmaya geldiğinde… Meng Hao Şeytani Gök Mühürleme Avucunun Beş Renkli Avuç ile çakıştığını gördü. Devasa bir mühürleme izi Göksel Felaketi mühürlemeye hazırlanıyormuş gibiydi.


Gürleme sesinin ortasında iki avuç buluştu. Birisi Beş Renkli Avuç idi. Diğeri ise Şeytani Gök Mühürleyiciydi. Birisi yok etmek diğeri ise Gökleri Mühürlemek istiyordu. Ortaya çıkan gücü tarif etmek imkansızdı. O anda Gökler Gökler değil, Yeryüzü yeryüzü değil ve Şeytani ise Şeytani değildi!


Havanın kendisi paramparça oldu. Gürleme sesi her yeri doldururken beş renkli dünya aniden karanlığa dönüşmeye başladı…


Bu karanlığın içinde Meng Hao’nun gözleri inanç ile parladı. Siyah Göklere doğru baktı ve yumuşak bir ses tonuyla konuştu: “Demek sen Gökleri mühürleyebilirsin!


Bununla birlikte inanılmaz bir zayıflık hissiyatı kalbinden dışarı aktı. Gülümseyerek gözlerini kapattı, Kör Larvanın nihai koruyucu becerisini kullandı. Sonsuz miktarda ipek dışarı fırladı ve devasa bir koza şekillendirdi!


Meng Hao’nun vücudu tamamen bu kozanın içine hapsoldu.


Hiçbir ses yoktu. Göksel Felaket yoktu. Orada oluşan oyuğun içinde sanki sonsuza kadar varlığını sürdürecek gibi görünen bir koza duruyordu.


Gökyüzü yavaş yavaş kendi rengine geri döndü. Beş Renkli Avuç kayboldu. Meng Hao’nun Şeytani Mühürleme Avucu küle dönüştü. Geriye kalan tek şey avucun çekirdeğini oluşturan Şeytan Mühürleme Yeşimiydi. Yeşim Meng Hao’nun kozasının yanına çat diye düştü.


Göksel Felaketin oluşturduğu baskı kaybolmuştu. Felaketin etkisi altındaki bölge şu an tamamen sessiz ve hareketsizdi. Felaket aşılmıştı.


Papağan, Et Peltesi ve çevredeki beş bin Gelişimci tamamen yorgun ve bitkin görünüyordu. Hepsi kozanın etrafında toplandılar ve Meng Hao dışarı çıkana kadar nöbet tutmaya başladılar.


Zaman geçti. Kısa süre sonra kozadan bir dönüşüm aurası çıktı. İçeride Meng Hao uyuyordu ama vücudu yavaş yavaş değişiyordu. Şu an yıldırıma karşı daha alışkındı. Aslında ara sıra onun vücudundan yıldırım arkları fırlayarak kozanın etrafında dans ediyor ve ardından ötedeki bölgenin içinde yayılıyordu.


Bölüm ismi: Dokuzuncu Nesil Şeytan Mühürleyicinin İlk Gök Mührü!


—–


Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1436

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1192

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 976

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 903

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 771

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 713

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 638

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 623

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 573

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 573

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 140

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 128

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 14289 Üye Sayısı
  • 669 Seri Sayısı
  • 31700 Bölüm Sayısı


creator
manga tr