“Dövüşte usta olanlar öfkelenmez, kazanmakta usta olanlarsa korkmazlar. Dolayısıyla akıllılar dövüşmeden önce kazanır, cahiller kazanmak için dövüşürler.” #Zhuge Liang

I Shall Seal The Heavens - Bölüm 271


Bölüm 271: Ruh Çıkartma Kılıcı, Tek Yıldızı Katlet!Gümbürtü elli kilometrelik alanda yankılandı. On binlerce Güney Diyarı Gelişimcisinin gözlerinde şaşkınlık vardı. Tao Gayzerinin üzerindeki ekran bile titreşti.Gürültü havada dalgalanırken Meng Hao’nun etrafındaki kalkandan çatlama sesleri duyulmuştu. Ve en sonunda kalkan sayısız parçaya bölünerek etrafa saçıldı.O sırada Azure Maskeli Gelişimcinin ağzının kenarından biraz kan sızmıştı. Meng Hao’nun Gelişen Ruh Kanı Kalkanını yok etmek uğruna altı tane hayat kılıcı kaybetmişti. Bu durum onun Çekirdek Qi’sine mal olmuştu; bir tütsü çubuğunun yanma süresinin yarısı kadar zaman boyunca iyileşemeyecekti.Fakat bu durum Azure Maskeli Gelişimcinin umurunda değildi. Düşüncesine göre Gelişen Ruh Kanı Kalkanına sahip olmadığı sürece Fang Mu’yu çok zorlanmadan öldürebilecekti.Çekirdek Qi’si bir tütsü çubuğunun yanma süresinin yarısı kadar sonra iyileşecekti. Ne de olsa bu Çekirdek Qi’si onun Gelişim Merkezi tarafından üretilmişti ve sadece ona aitti. Düşüncesine göre geçen yıl Fang Mu Gelişen Ruh Kanı Kalkanına sahip olmasaydı onu kolayca yakalayacaktı.O kan olmadan bakalım karşımda ne kadar direnebileceksin!” Azure maskeli Gelişimci kahkaha attı. Depolama çantasına vurarak birbirine dolaşmış saçlardan oluşmuş gibi görünen bir küre çıkarttı. Onu sol eliyle attı.Damıtılmış Kötü Ruhlar!” Adamın boğuk sesi çınladığı anda saç birden elli metre genişliğinde devasa siyah bir ağa dönüştü. Gökyüzüne doğru fırlarken yoğun bir öldürme arzusu yayıyordu; ağın ortasında çok sayıda hayali ruh görülüyordu. Bu ruhların yüzleri acıyla doluydu ve sonu gelmez iniltiler çıkartıyorlardı.Hemen aşağıdaki Gelişimciler arasında konuşma sesleri yükseldi. Bir çok kişi Azure Maskeli Gelişimcinin çıkarttığı değerli hazineyi tanımış gibiydi.Siyah Toprakların Damıtılmış Kötü Ruh Ağı!! Bu, Siyah Toprak Gelişimcilerinin üç büyük hazinesinden biri! Herhangi bir Siyah Toprak Gelişimcisi onu yaratabilir ama her biri onu yapan kişinin kişiliğine bağlı olarak farklılık gösterir. Yani her bir hazinenin gücü de farklılık gösterir.O kesinlikle yaşayan ruhlardan yaratılan Siyah Toprakların Damıtılmış Kötü Ruh Ağı. Yaşayan insanlar ruhlara damıtılarak saçın içine mühürleniyor ve ardından ağın içine örülüyor. Bu sarsıcı, menfur bir hazine, göklerin altındaki bütün zehirlere karşı dirençlidir.Siyah Toprak Gelişimcilerinin gerçekten de bu kadar acımasız ve merhametsiz olduğuna inanamıyorum! O ağın içinde binden fazla ruh olmalı…Meng Hao’nun gözleri kısıldı. Bu ağın öldürme arzusu gökyüzüne yükselmişti ve havayı sessiz çığlıklar kaplamıştı. Meng Hao ona bakınca sanki ruhu vücudundan fırlayacakmış gibi hissediyordu.Demek…” diye düşündü, “Bu hazineyi kullanarak benim zehir Tao’mu karşılayacak!” Sağ elini kaldırdı ve önüne doğru salladı. Bunun üzerine önünde bulunan hap şişeleri havalandı ve havada patladı. Bunun üzerine çok miktarda renkli sis dışarı dağılarak havayı doldurdu. Bunu gören herkes hemen şok olacaktı; belli ki bu sis çok sayıda zehir tipini içeriyordu.Sis kabardığında Damıtılmış Kötü Ruh Ağı da havalandı. İkisi birbiriyle buluştuğu anda zehir sisinden tıslama sesleri yayıldı. Göz açıp kapayıncaya kadar ağın içindeki ruhlar sisi tüketmeye başlamıştı.Aynı zamanda ağ genişlemeye başlayarak Meng Hao’yu çevreledi.Azure Maskeli Gelişimcinin elleri amansızca büyü hareketleri uyguladı ve ara sıra bir parmağıyla belli bir hareketi tekrarladı. Damıtılmış Kötü Ruh Ağının içindeki ruhlar çığlıklar attı ve zehir sisini tüketmeye devam etti. Aynı sırada ağ Meng Hao’ya doğru iyice yaklaşmıştı, etrafını tamamen sarmış bir durumdaydı ve ona tehdit oluşturuyordu.Azure Maskeli adamın gözleri soğuktu. Kullanabileceği bir çok büyü vardı ama o Damıtılmış Kötü Ruh Ağını tercih etmişti. Bunun tek sebebi Meng Hao’nun zehrinden korkması değildi, aynı zamanda onun çığlıklar içinde ölmesini istiyordu. O ne kadar acınası ve kan donduran çığlık atarsa Azure Maskeli Adamın öfkesi de o oranda yatışacaktı.Sis hızlı bir şekilde azalıyordu ve ağ daralıyordu. Artık Meng Hao ile ağ arasında elli metreden az mesafe vardı. Meng Hao’nun gözleri titreşti. Nüve Formasyonuyla savaşırken içindeki Gelişim Merkezi ilerleme Qi’sinin giderek büyüdüğünü hissedebiliyordu. Meng Hao onu hızla deveran ediyordu ve her an dokuzuncu Tao Sütunu ortaya çıkabilir gibiydi.Birazcık daha!” diye düşündü, gözleri soğukça pırıldadı. Sağ elini kaldırarak Ocak Lordu olduktan sonra ürettiği bir çok zehir hapından birini çıkarttı.Zehir Alevi Hapı. Meng Hao hapı parmaklarının arasında ezdi ve ardından elini savurdu. Hemen yeşil bir Alev Denizi yükseldi.Aynı sırada sol elini sallayarak havaya daha fazla hap gönderdi. Bu haplar yeşil alevlerle buluşunca bir anda mavi bir Su Ekranına dönüştüler. Bu, Kaynaksız Simya Suyuydu!Su ve alev birlikte var olamazlardı. Fakat Su Ekranı ve Alev Denizi birlikte çalışıyorlardı. İkisi de bir kükremeyle birlikte yayıldılar ve doğrudan Damıtılmış Kötü Ruh Ağına yöneldiler.Kaynaksız Su, ruhları kendisiyle birlikte sürükler!” Kaynaksız Simya Suyu ağa ulaştığı anda Meng Hao’nun gözleri pırıldadı. O ağı nazikçe geçip gitti ve ruhları da içine almıştı. Ruhlar sanki ona yapışmış gibiydi, ağdan tamamen uzaklaştırılmışlardı.Ruhlar ayrıldığı sırada yeşil Alev Denizi geldi, onun sıcaklığı dört bir yana dağılıyordu.Tüm bunları betimlemek biraz zaman alsa da Azure Maskeli Gelişimci anında tepki gösterdi. Gözleri kısıldı, hemen sağ eliyle bir büyü hareketi uyguladı ve ardından parmağını kaldırdı. Tam o sırada Meng hao depolama çantasından on tane siyah tıbbi hap çıkarttı.Bu tıbbi haplar herhangi bir tıbbi aromaya sahip değildi ve aslında şok edici bir auraya sahiptiler. Bu hapın orijinali Meng Hao tarafından yapılmamıştı, Chen Jiaxi’den kazandıklarından biriydi. Dahası bu hap Dünya Hap Bölümünden bir kızıl cübbeli simyacı tarafından değil, ondan daha yüksek bir rütbe olan bir altın cübbeli simyacı tarafından yapılan bir büyü hapıydı. Bu hapın ismi Büyülü Gök Gürültüsüydü!Chen Jiaxi’de bu haptan sadece bir tane vardı ve ona Ustası tarafından çalışması için hediye edilmişti. Meng Hao ise bu hapı kazandıktan sonra ne kadar harika olduğunu fark etmiş ve böylece bir kaç kopyasını yapmıştı.Meng Hao’nun gözünde soğuk bir ışık parladı, kolunu sallayarak Büyülü Gök Gürültüsü haplarını fırlattı.Gök Gürültüsü, patla!” diye bağırdı aniden. Sesinin yankılanmasıyla birlikte on tane Büyülü Gök Gürültüsü hapı aniden patladı. Muazzam bir gürleme havayı doldururken şok edici bir saldırıya dönüştü. Damıtılmış Kötü Ruh Ağı titremeye başladı ve ruhlar acınası çığlıklar kopartmaya başladılar.Gök gürültüsü büyüsü bütün hayalet tiplerini kısıtlayabilirdi. Bu nedenle Büyülü Gök Gürültüsü hapı Gelişimcilere karşı çok kullanışlı değildi ama ruhlar karşısında inanılmaz bir güce sahipti.Fang Mu, ne cüretle!!!” Azure Maskeli Adamın kalbi daraldı; bu Damıtılmış Kötü Ruh Ağını arıtmak için yıllarını harcamıştı. Ve bu ağ bir bayrağa dönüşmenin eşiğindeydi, o zaman çok daha güçlü olacaktı. Ağ içinde bin ruh barındırıyordu ve normalde bir Büyülü Gök Gürültüsü tarafından hasar almazdı. Fakat… Meng Hao bir zehir sisiyle atağa geçmiş, ardından zehir suyu, ardından zehir alevleri ve en sonunda gök gürültüsü büyüsü gelmişti. Tüm bunlar ağın içindeki ruhların yok olmasına yol açmıştı.An itibariyle Azure Maskeli Gelişimcinin gözlerinde kan damarları belirmişti. Gözlerinde vahşi bir aura yanıyordu. Vücudunu yere doğru hafiften eğdi, ardından kollarını aşağı doğru gerdi. Kafasını kaldırdı ve ardından kollarını sanki bir şey kavrıyormuş gibi uzattı. Daha sonra aniden doğruldu.Gölge Atları, hücum!Her yer karanlığa büründü ve izleyicilerin iç çekişleri duyuldu. Aniden Azure Maskeli adamın önünde dokuz tane siyah at belirdi. Onlardan titreşimli bir ölüm aurası yayılıyordu.Dokuz atın eti çürümüş durumdaydı. Zırhlarla kaplıydılar ve nemli bir soğuk yayıyorlardı. Atlar kafalarını gökyüzüne doğru kaldırdılar ve Meng Hao’ya doğru kişneyerek hücuma geçtiler.Sayıları dokuz olsa da hücuma geçtikten sonra sanki on bin attan oluşan bir ordu hissiyatı veriyorlardı. Aslında Gölge Atlarının üstünde belirsiz tayflar var gibiydi. Soğuk bir rüzgar uğuldayarak Meng Hao’ya doğru esti.Meng Hao’nun gözleri titreşti. Etrafındaki Damıtılmış Kötü Ruh Ağı dağıldığı anda gözlerini kısmıştı. İçinde eli kulağında bir tehlike hissi vardı ama aynı zamanda içindeki Qi ipliğinin giderek etkinleştiğini hissediyordu. Qi ipliği hızla dönüyordu ve artık Gelişim Merkezi ilerlemesi an meselesiydi.Meng Hao’nun düşüncesine göre ilerlemenin yarım adım uzağındaydı!Bu yarım adımı atmanın tek yolunun da dövüşmek olduğunu biliyordu!!Hiç tereddüt etmeden ileri doğru adım attı. Dokuz Gölge Atı ona doğru yaklaşırken ellerini kaldırdı, beş parmağı açıldı ve ileri doğru vurdu. Gözlerinde bir soğukluk yayıldı.Sekizinci Şeytan Mühürleme Nazarı!” Meng Hao bir anda her yerde peyda olan çift görüntüler gördü. Her şey üst üste geçmişti, sanki tüm dünya kendinin bir kopyasına sahipti. Çift görüntüler yaklaşan Gölge Atlarına doğru kıvrılarak onların üzerine çöktü.Bunun üzerine Gölge Atları aniden durdu ve titremeye başladı. Biraz önce kırmızı ve boş olan gözleri şimdi korkuyla dolmuştu. Öyle titriyorlardı ki sanki her an çözülüp gidecek gibilerdi.Bu görüntü Azure Maskeli Gelişimcinin kalbine bir korku sapladı.Lanet olası Temel Kurulum bebesi. Bu dövüşü bitirme zamanı geldi!” Azure Maskeli Gelişimcinin zihni öfkeyle dolmuştu. Nasıl saldırırsa saldırsın rakibini öldüremiyordu. Bu savaşa on binlerce Gelişimcinin şahitlik etmesi onun daha fazla utanmasına neden oluyordu. Öldürme arzusu iyice büyümüştü, aniden sağ elini kaldırdı ve alnına doğru bastırdı. Bunun üzerine gözleri kızıl bir ışıkla parlamaya başladı.Çekirdek Ruh Çıkartma Katliamı!” diye bağırdı aniden. Kafasının üzerinde bir Turuncu Çekirdeğin belli belirsiz görüntüsü şekillenmeye başladı.Ruh Çıkartma Kılıcı, Tek Yıldızı Katlet!” Azure Maskeli Gelişimcinin vücudu titredi ve gözleri kapandı. Bunun hemen akabinde Turuncu Çekirdekte içinden altın bir renk saçan bir yarık belirdi. Bu altın renk ışık bir uçan hançere şekillenerek Meng Hao’ya doğru fırladı.Hançerin üzerinde soluk bir ruh görüntüsü vardı, onun görüntüsü Azure Maskeli Gelişimciye benziyordu.Bu kılıç hiçbir savunmaya tenezzül etmedi. Bütün büyülü tekniklere tepeden baktı. Onun gücü şok edici öldürme arzusundan geliyordu. O bir kez dışarı çıktığında, katletmesi gerekti!—–Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1435

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1192

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 976

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 903

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 770

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 713

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 638

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 623

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 574

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 574

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 140

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 128

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 14306 Üye Sayısı
  • 671 Seri Sayısı
  • 31750 Bölüm Sayısı


creator
manga tr