"En büyük bilgelik şu andan zevk almayı hayatın en büyük amacı kılmaktır, Çünkü tek gerçek budur, başka her şey düşünce oyunudur. Ancak bunun en büyük budalalığımız oldugunu da söyleyebiliz, çünkü yalnızca kısa bir süre için var olan ve bir rüya gibi kaybolan içinde bulunduğumuz bu an asla ciddi bir çabaya değmez." #Arthur Schopenhauer

I Shall Seal The Heavens - Bölüm 238


Bölüm 238: Kazanmaya Kararlıyım!Lin Hong hapa baktı. “Sapkınlık! Sen aşağılıksın, kendini burada gülünç duruma sokmayı bile hak etmiyorsun!” Lin Hailong fark ettirmeden parmaklarından bir baskı çıkartarak hapı ezme girişiminde bulundu fakat başarılı olamadı. O, Gelişen Ruh Aşamasındaydı ve büyü kullanmadan bile büyülü eşyaları yok edebilecek seviyeye ulaşmıştı. Fakat bu tıbbi hapa en ufak bir zarar verememişti.Simya Tao’su yolu yeni haplar yaratmak üzerine kurulmuştur.” dedi sakince. “Doğu Hap Bölümündeki herhangi biri bu kafir sanatını pratik edebilir. Ama kimse bunu yapmaya tenezzül etmez! Bu, hap denilmeye bile layık değil!” Sağ elini sallayarak hapı tekrar Ebedi Dağ’a fırlattı.Bu hap altın ya da demirden yaratılmadı.” dedi Ebedi Dağ sakince, o sırada hapı tutmuştu. “Ne de kristal ya da taş ile kaynaştırıldı. Bu hap 37,924 tip tıbbi bitkinin sayısız varyasyonuyla yapıldı ve bütün açılardan kusursuzlaştırıldı. Bu hap beş elementin bütün ve eksiksiz gücünü içinde barındırıyor, ve Gök ve Yerde eşsiz bir nesnedir. Bu gerçek anlamda simya Tao’sunu temsil ediyor ve sadece bir arıtım olarak görülemeyecek bir şey. Yıllar önce ben Göğün yuvarlak, Yeryüzünün ise kare olduğunu gözlemledim. Bu bana Dünya Hap Bölümünü yaratmamda aydınlanma sağladı ve ayrıca Gök ve Yerin yüce bir hapını yaratmamda arzularımı besledi. Bu tek bir hap Gökleri, Yeryüzünü ve dünyayı içinde barındırıyor!” Hapı Şişkoya doğru attı.Li Fugui, Altın Ayaz Tarikatının Ruh Taşı tüketim gelişimi pratiği yapan bir öğrencisi.” dedi derin bir ses tonuyla, gözleri pırıldadı. “O, dişlerinde toplanan insan üstü bir kuvvetle doğmuş olan birisi. Kıdemli Kardeş Lin, bu hapın sapkınlık olduğunu söyledin ve Doğu Hap Bölümünden herhangi birinin onu yapabileceğini öne sürdün. Pekala. Eğer birisi bu çocuğun dişleriyle ezemeyeceği bir hap yapabilirse ben de sana bu hapın formülünü vereceğim. Fakat, eğer Doğu Hap Bölümü bunu başaramazsa lütfen Ustanın ortaya çıkmasını ve hapımı değerlendirmesini isteyin.Onun sesi ortamda çınladığı anda Lin Hailong soğukça homurdandı. “Doğu Hap Bölümü senin formülünü istemiyor.Daha Lin Hailong sözünü bitirmeden önce Altın Ayaz Tarikatından Tang Shicang boğazını temizledi. Cübbesinden bir hap şişesi çıkarttı. Bu şişe gri renkliydi ve siyahımsı izlerle kaplıydı. Ondan kadim bir hissiyat yayılıyordu, sanki sayısız çağ boyunca saklanıyormuş gibiydi.Tang Shicang sadece bir cümle konuştu: “Bu, antik zamanların simya Tao’suyla yapılan Qi Yoğunlaştırmanın onuncu seviyesinin Giriş Hapı.Onun bu sözleri Doğu Hap Bölümü simyacılarının aniden hap şişesine bakmasına neden oldu. An Zaihai’nin gözleri kısıldı.Lin Hailong bile şaşırmış gibiydi.Qi Yoğunlaştırmanın onuncu seviyesi efsanevi bir alemdi. Göklerdeki değişimin ardından Qi Yoğunlaştırma yolu tamamlanamaz hale gelmişti ve bu nedenle Giriş Hapı ortaya çıkmıştı. Bu hap antik simya Tao’sunun Gök ve Yerdeki değişime olan cevabıydı ve antik yoldan yürümeye devam etmeye imkan sağlıyordu. Böyle bir hap ile bir Gelişimci Qi Yoğunlaştırmanın onuncu seviyesine giriş şansı yakalayabilirdi.Ne yazık ki böyle haplar antik zamanlarda bile nadirdi ve başarılı olma garantisi vermiyordu. Her durumda bir Giriş Hapına çalışmanın sağlayacağı faydayı ölçmek çok zordu.Altın Ayaz Tarikatının sadece böyle bir hapla hazırlandığı ortaya çıkmıştı!Ebedi Dağ ne yavaş ne de hızlı bir şekilde konuştu: “Bu Giriş Hapı tam bir haptır. Kıdemli Kardeş Lin, bu hapı bahis için ortaya koymaya razıyım… Kabul ediyor musun etmiyor musun?” Onun bu sözleri aniden Lin Hailong’un üzerine büyük bir baskı bindirdi.Kabul ediyor muydu yoksa etmiyor muydu? Bu oldukça güzel bir soruydu. Eğer kabul ederse ve Şişkoya karşı dayanıklı bir hap üretilemezse alay konusu olacaktı. Eğer kabul etmezse o zamanda bir meydan okumadan kaçıyor gibi görünecekti. Bu bir büyü savaşı olsaydı sorun olmazdı ama bu bir simya savaşıydı, ilkinden farklı bir durumdu… Dahası, yarışma sadece bir Temel Kurulum çocuğu üzerineydi…Lin Hailong’un kabul etmekten başka çaresi yoktu!Altın Ayaz Tarikatı bariz bir şekilde bunu önceden görmüştü ve bugün buraya gelme nedenleri buydu. Bu oldukça ciddi bir meseleydi. Belli ki durumu zorlayacaklardı ve Doğu Hap Bölümünün meydan okumayı kabul etmesini sağlayacaklardı.An Zaihai’nin yüzü çirkin bir hal aldı. O ve Lin Hailong bakıştılar. İkisi de uygunsuz bir pozisyonda olduklarını biliyorlardı. Rakiplerinin öne sürdüğü oyuncusu bir Temel Kurulum çocuğuydu ve istedikleri tek koşul yaratılan hapı ezip ezemeyeceğiydi. Eğer Doğu Hap Dağından bir Mor Ocak Lordu böyle bir hap yaparsa bu bir yenilgi sayılmasa da bir galibiyette sayılamayacaktı.Hatta bu yarışmaya bir Ocak Lordunun bile katılması adil olmayacaktı, pozisyonları uygun değildi. Kazansalar bile kaybetmiş gibi olacaklardı ve eğer ki direk kaybederlerde… Tam anlamıyla bir rezalet olacaktı.Wu Dingqiu’nun kaşları çatıldı. Herkes orada sessizce otururken Şişko ileri doğru çıktı ve Ebedi Dağ’ın yanında durdu, şu an ruh hali muazzamdı. Bir tane Ruh Taşı çıkarttı ve onu ağzına attı, çiğneyerek paramparça etti. Ardından sırıtarak çevredeki Doğu Hap Bölümü simyacılarına baktı. Bunun üzerine bir uçan kılıç çıkartarak onları iyice sivriltmek istiyormuş gibi dişlerini törpülemeye başladı.Tüm bunlar Doğu Hap Bölümü insanlarının şaşırmasına ve kocaman açılan gözlerle ona bakmasına neden olmuştu.Bunlar nasıl dişler…?Bu şişko herifi daha önce duymuştum. Onun dişlerinin uçan kılıçları bile parçalayabileceği söyleniyor….Tartışmalar baş gösterdiğinde Meng Hao’nun yüzünde tuhaf bir bakış belirdi. Şişkonun görünüşü zafer kazanmış gibiydi, dişlerinin parıltısı Meng Hao’nun duygulu bir iç geçirmesine neden oldu. Reliance Tarikatı yıllarında onu diş Gelişimine odaklanması konusunda nasıl telkin ettiğini hatırladı.Şişkonun Ruh Taşını çiğnemesinin ardından Lin Hailong ve An Zaihai’nin yüzlerinde daha endişeli bir ifade belirmişti. Kaşları çatıldı, bu meydan okumayı kabul etmeleri gerektiğini farkındaydılar. Fakat, eğer kabul ederlerse mücadele için bin usta simyacı düzeyindekilerin uygun düşeceğinin farkındaydılar. Eğer onlardan biri kazanırsa sonuç kabul edilebilir olacaktı. Eğer bir Ocak Lordu katılırsa bu tam anlamıyla uygunsuz düşecekti.Üstelik olur da bir Ocak Lordu kaybederse bu durum Doğu Hap Bölümü için bir utanç olacaktı. Eğer bir usta simyacı kaybederse en azından utanç verici bir durum ortaya çıkmayacaktı.Mor Felek Tarikatı cevabını verebilir mi?” dedi Altın Ayaz Tarikatının Erdem Koruyucusu Tang Shicang, yüzünde bir gülümseme vardı.An Zaihai çatık kaşlarıyla usta simyacılara doğru baktı. Aniden gözleri Meng Hao’nun üzerine düştü. Tek bir bakışla onu tanımıştı.Böyle kafirce bir hapı yapmak Ocak Lordları için uygun değildir.” diye cevapladı hemen. “Fakat, Doğu Hap Bölümünün bin usta simyacısı arasından kesinlikle böyle bir tıbbi hap yapan birisi çıkacaktır.Lin Hailong tam bu durumdan nasıl kurtulacaklarını düşünürken An Zaihai’nin sözlerini işitti, başını hafifçe aşağı yukarı salladı. Fakat kalbi güm güm atıyordu. Meng Hao’nun yanında duran Li Tao’ya doğru bir bakış attı. “Li Tao, lütfen bir adım öne çık ve bir hap üret.” dedi, Meng Hao’yu tamamen görmezden gelmişti.Li Tao’nun gözleri konsantrasyonla doldu ve derin bir nefes alarak ellerini kenetledi, Lin ve An’a doğru selam verdi. Onun Doğu Hap Bölümü usta simyacısı olduğu düşünülünce Wu Dingqiu ve diğer Mor Qi Bölümü üyelerini resmi bir şekilde selamlamasına gerek yoktu.Lin Hailong ona övgü dolu gözlerle baktı. Bu adama bir süredir ilgi gösteriyordu. Li Tao açık artırmada Hap Kazanıyla çakışmış olmasına rağmen Lin Hailong için Hap Kazanı hala bir gizemdi. Fakat Li Tao gelecekte büyüme potansiyeline sahip biriydi. “Bu Toprak ateşini al.” dedi “Hemen hapı üret!” Elbise kolunu fiskeledi ve mor renkli bir kristal onun önündeki yere doğru süzüldü. Kireç taşları sanki Toprak ateşinin yoğun ısısı nedeniyle eriyip gidecek gibiydi.Li Tao bir an düşünceli göründü, ardından bir hap ocağı ve bazı tıbbi bitkiler çıkartarak işleme başladı.Lin Hailong tarafından verilen Toprak ateşi hap yapım işlemini oldukça hızlandırıyordu. Li Tao dikkatlice hızlandırma ve kaynatma işlemini uyguladı ve iki tütsü çubuğunun yanma süresi kadar sonra hap ocağı kükredi, içinden beyaz bir tıbbi hap havalandı.Li Tao yüzlerce çeşit sert tıbbi bitkileri bu hapın içinde yoğunlaştırmıştı. Yapım işlemi nispeten kısaydı, ama sahip olduğunu bütün becerilerini kullanmıştı. Li Tao, vahşi bir hayvan bile bu hapı ısırmaya kalkarsa dişlerinin kırılacağından emindi!Hap ortaya çıktığında Li Tao ona bakmadı bile. Onu basitçe Şişkoya doğru fırlattı ve Şişko hapı havada kaptı. Şişko boğazını temizledi ve ardından herkesin bakışları arasında hapı ağzına attı. Çiğnemeye başlamasıyla birlikte hap paramparça oldu.Bu boktan şey dişlerimi gıcırdatamadı bile.” dedi, yüzü küçümseyici bir bakışla doluydu. Hapın kalıntılarını tükürdü, kendiyle gurur duyuyormuş gibi bir hali vardı.O anda Lin Hailong’un yüzü utançla doldu. Arka arkaya usta simyacılar seçti ve onların yaptıkları haplar Şişko tarafından kolayca ezilerek yere tükürüldü. Şişkonun konuşmaları ise giderek kibirli bir hal alıyordu.Ah, görünüşe göre benim dişlerime direnebilecek bir hap bulmak cidden zor. Ne kadar da yalnız bir hayat… Hiç bu konuda yetenekli olanınız yok mu? Hadi ama dişlerimin parçalayamayacağı bir şeyler yapın.” Şişkonun keyfi gittikçe artıyordu. Aynı küstahlığı Hap Açık Artırmasında da göstermişti, şimdi ise tam anlamıyla öyleydi. Kendinden son derece emindi.Lin Hailong’un yüzü giderek çirkinleşti ve avucunu masaya vurdu. Ebedi Dağ’ın ifadesiz yüzüne bakınca kalbi öfkeyle doldu. Aniden konuştu: “Doğu Hap Bölümünün usta simyacıları! Bu çocuğun dişleriyle ezemeyeceği bir hap yapabilen olursa o kişiyi doğrudan Ocak Lordu rütbesine çıkartacağım!” Onun bu sözleri dağlarda yankılandı ve bulundukları dağın eteklerinde toplanmış olan usta simyacılara kadar ulaştı. Herkesin yüzü şaşkınlıkla doldu ve gözleri parlamaya başladı.Meng Hao’nun göz bebekleri büzüldü ve kalbi güm güm atmaya başlarken Lin Hailong’a bakakaldı.Ocak Lordu rütbesine terfi etmek son derece önemli bir olaydı. Olağan dışı durumlar haricinde terfi söz konusu olmadan önce bir kişinin genelde altmış yıllık bir dönem boyunca usta simyacı olarak kalması gerekiyordu, Temel Kurulum aşamasına ulaşması ve aynı zamanda tıbbi kuvveti yüzde elli olan binden fazla çeşitte tıbbi hap yapması da gerekli olan koşullardan biriydi. En önemlisiyse Tarikat, aday usta simyacıların Tarikat için on milyon tıbbi hap yapması şartını arıyordu.Tüm bu şartları karşıladıktan sonra ayrıca diğer bütün Ocak Lordlarının da onayı gerekiyordu. Eğer birden fazla aday varsa, titiz bir hap yapma yarışmasının ardından bir tanesi seçiliyordu.Meng Hao daha önce Ocak Lordu olmak konusunu düşünmüştü ve hatta bunu elde etmek için Büyük Usta Hap Kazanı kimliğini kullanmayı bile aklından geçirmişti. Fakat hala tereddüt içindeydi ve tüm olayları analiz ediyordu. Lin Hailong’un bu sözleri onun derin bir nefes almasına neden olmuştu. Gözleri parlamaya başladı.Meng Hao için bu yüz yılda bir gelebilecek bir fırsattı!Tabii ki diğer usta simyacılar da aynı düşüncelere sahipti. Her birinin nefesi hızlandı; eğer bu fırsatı değerlendirerek Ocak lordu rütbesine terfi edebilirlerse simya Tao’sunun kapısı onlar için açılmış olacaktı. Böyle bir yolla Ocak Lordu rütbesine terfi edilmek diğer Ocak Lordlarını öfkelendirecek ve büyük ihtimalle bu kişiyi hor göreceklerdi. Fakat bu yine de inanılmaz bir fırsattı.Bunu hak edip etmemesi önemli değildi. Ocak Lordu olduktan sonra bir kişi birçok özel tekniğin yanı sıra bitki ve yeşilliklerin etkileşimlerine dair çeşitli gizli formüllere erişim şansı yakalayacaktı. Bu durum bir usta simyacının bambaşka seviyelere geçmesi için tek başına yeterliydi. Bu kişi bir anda başka türlü asla kavrayamayacağı bitki ve yeşillik kombinasyonlarına erişim hakkı elde edecekti. Ocak Lordlarının sahip olduğu saygınlık neredeyse bütün usta simyacıları çıldırtmak için yeterliydi.Dahası bu sözler Mor Ocak Lordlarının en kıdemlisi ve yarı Büyük Usta olan Lin Hailong’un ağzından dökülmüştü. Kimse buna inanmamazlık edemezdi.Meng Hao derin bir nefes aldı ve kendini beğenmiş Şişkoya baktı. Biraz kendini suçlu hissederek düşündü: “Şişko, kardeşim, senin için problem çıkartmak istemiyorum, ama bu benim tek şansım… Kazanmaya kararlıyım!Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1435

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1191

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 976

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 902

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 790

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 771

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 713

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 635

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 622

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 570

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 570

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 139

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 128

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 13910 Üye Sayısı
  • 664 Seri Sayısı
  • 31455 Bölüm Sayısı


creator
manga tr