Korku dağları bekler. #Atasözü

I Shall Seal The Heavens - Bölüm 103: Hazineler


 

Bölüm 103: Hazineler



Bu şey de ne!?” Meng Hao nefes nefese kaldı, kalbi kaskatıydı. Ağzındaki kanı silmeye bile zamanı yoktu, ağzına hemen bir Temel Kurulum Hapı attı. Gelişim Merkezinin seviyesinden dolayı hap vücudunu felç etmeyecekti. Hapın gücü hemen soğukluğu ortadan kaldırdı.



Meng Hao’dan başka hiç kimse bu kadar savurgan olamazdı.



Vücudu sanki bir ışık parlamasına dönüşmüş gibi halata asıldı ve ondan güç alarak mağaranın girişine biraz daha yaklaştı. Şu an sadece altı yüz metre uzağındaydı. Siyah saç filizleri ve diğer silüetler Meng Hao’dan aşağı yukarı dokuz metre uzaktaydı. Daha geride, iki bin beş yüz metre içerdeki platformun olduğu yerde ise süzülen siyah filiz kütlesi bir insan kafası şeklini almıştı!



Kırmızı halat onun kaşlarının arasına saplanmıştı ve onu karanlıktan çekiyordu.



O bir kadın kafasıydı. Onun dış görünüşünü tarif etmek zordu, sanki bu dünyaya ait değil gibiydi. Kadın sersemlik ve hüsranla dolu gözlerini açtı. Sanki ölmeden önce çok fazla anlamadığı şeyi geride bırakmış ve çok fazla cevapsız soru kalmıştı.



Meng Hao için altı yüz metre çok uzun bir mesafe değildi. Şu anki Gelişim Merkeziyle bu mesafeyi bir kaç nefeste geçebilirdi. Ama, mağaradaki soğukluk onun hızını etkiliyor ve arkasından gelen amansız saldırılar dikkatini oraya vermesine neden oluyordu.



Saç filizleri yayılmaya devam etti ve her an Meng Hao’nun ayaklarına ulaşabilirdi. Meng Hao derin bir nefes aldı ve ardından elini taş duvara doğru kaldırdı.



Elini ileri doğru ittiğinde, Gelişim Merkezinin gücü dışarı doğru patlayarak daha önce oraya yerleştirdiği bazı büyülü eşyaları etkinleştirdi. On uçan kılıç aniden uçtu ve filizlere gelerek patladı. Bir gümbürtü yankılanarak tüm mağara sallandı. Meng Hao hala ilerlemeye devam ediyor, kırmızı halatı şiddetle çekiyordu.



Vadinin dışında yedi Gelişimcinin yüzü bembeyaz olmuştu. Üç tanesi kan tükürmüş ve geriye doğru sendelemişti. Kalan dördü ise dişlerini sıkmış halatı çekmeye devam ediyordu. Onların arkasında, zehir hayvanları güçten düşüyor gibi görünüyordu.



Belki de bu sefer inanılmaz bir hazine vardır. Bu yüzden ağır olabilir!



Doğru. Ruh Mühürleyen kayayı çektiğimizde, son derece ağırdı…



Haha! Bu sefer de benzer bir hazine çıkartacağız. Tıbbi hap konusunda cimrilik etmeyin. Bu hazineyi dışarı çıkartmamız lazım!” Üç yaralı Gelişimci dişlerini sıktı ve nefeslendi. Ardından tıbbi haplarını çıkartarak onları yuttular. Beklenti ve heyecan dolu bakışlarla bir kez daha ilerleyerek halata asıldılar.



Mağaranın içinde, Meng Hao halattan ivme kazanarak bir üç yüz metre daha uçtu. Artık siyah filizler ona önceki kadar yakın değildi.



Meng Hao’nun gözleri parlıyordu, eli mağaranın girişine, tılsımı gizlediği yere doğru fırladı. Tılsım altın bir ışık yaymaya başlarken girdap gibi döndü ve ardından belli belirsiz bir figür şekline büründü. Figür döndü ve şok edici bir güç yayarak siyah filizlere ve diğer takipçilere doğru fırladı.



Patlama yükselirken, Meng Hao ileri doğru sıçradı. Takipçi ruhlar çılgınca feryatlar kopardı ve bir kez daha ona doğru hücuma geçti. Meng Hao’nun gözlerinde soğuk bir bakış belirmişti, tek bir kelime ağzından döküldü.



Boom!



Tılsım şimdi başka bir işlevle kullanılacaktı. Başka bir patlama tüm antik mağarayı kasıp kavurdu. Bu patlamadan ivme kazanan Meng Hao ileri doğru akın etti. Şu an mağaranın girişinden sadece otuz metre uzaktaydı. Halatı eline aldı ve sertçe asıldı. Bir anda otuz metre ileri fırlayarak mağaradan dışarı uçtu!



Mağaradan çıktığı anda, on silüet de ona doğru hücum ediyordu. Fakat, mağaranın girişine vardıklarında hemen durarak çığlıklar attılar, sanki dışarı adım atmaya cüret edemiyor gibilerdi. Onların bu çığlıkları yankılandı ama vadinin dışına çıkamadı, sanki burada kısıtlayıcı büyü gibi bir şey vardı. Bu yüzden dışarıdaki yedi mücadeleci adam bunları duymadı.



Meng Hao kırmızı halata tutunarak onu yukarı çıkarmasına izin verdi. Arkasına dönerek mağaraya doğru bir bakış attı. Bu sırada hüsran ve şüpheyle dolu bir kadın sesi duydu. Bu ses aynı zamanda Meng Hao’yu sarsan dalgalanan bir hüzün hissi taşıyordu.



Tao… Tao da ne!?



Ses konuştukça daha da tizleşiyor ve Meng Hao’nun kalbini acıyla sıkıyordu. Meng Hao vadi zemininden gittikçe uzaklaşarak sis katmanlarını teker teker geçti ve en sonunda sınıra kadar yaklaştı.



Çekin! Haha! Bakalım nasıl bir hazine gelecek!



Belki bir tane daha Ruh Mühürleme taşı geliyordur. Ne olursa olsun, bu seferki çabalarımız boşa gitmeyecek!



Yedi adam heyecanla çekmeye devam ederken, gözleri hırsla yanıyordu. Ve sonra Meng Hao ortaya çıktı. Adamların ağzı açık kaldı ve o kadar çaba ve zahmetle yukarı çektikleri şeye baktılar. Kırmızı halat ellerinden kayıp gitti.



Şaşkınlardı ve başları dönüyordu. Bu kesinlikle hiç beklemedikleri bir şeydi ve akılları durmuş gibiydi. Bir hazine beklerken karşılarına Meng Hao çıkmıştı. Gözlerine inanamıyorlardı.



Bu… Bu…



Lanet olsun, neler oluyor!? Bu nasıl olabilir!?



Bu… Bu o yıl gelen yabancı. Ölmemiş. Ama, yukarı çektiğimiz şey nasıl o olabilir?



Adamlar serseme dönmüştü, özellikle ihtiyar adam boş boş bakakalmıştı. O yıl Ruh Yılanını kaybeden Gelişimci ise Meng Hao’yu fark ettiğinde gözleri öfkeyle dolmuştu.



Bu o lanet olası yabancı…” dedi öfkeli bir şekilde, Meng Hao’ya doğru bir adım attı. O kadar kan kustuktan sonra sisin içinden Meng Hao’nun çıktığına inanamıyordu. Öfkesi kabarmıştı.



Adam ona doğru yürürken Meng Hao ona sakince baktı. Bunun ardından adamın vücudu aniden sarsılmaya başladı ve organları çalışmayı bırakacakmış gibi oldu. Gelişim Merkezi işlevini kaybetmiş gibiydi. Adamın yüzünden kan çekilmiş ve gözleri dehşetle dolmuştu. Onun üzerine muazzam bir baskı çökmüş ve şiddetle sallanarak paramparça olacağı hissi vermişti. Meng Hao adama bakmaya devam etti.



Bu Gelişim Merkezleri arasındaki ezici farktan kaynaklanıyordu. Adam rakibinin tek bir el hareketiyle onu milyonlarca parçaya ayırabileceğini biliyordu. Adamın içi yoğun, tarif edilemez bir korkuyla dolmuştu. Sarsılmış ve kan kusmuştu, geriye doğru adım atmaya bile korkuyordu.



Diğer altı adamın çoktan midesi bulanmaya başlamış, ama olduğu yerde azametli bir dağ gibi duran Meng Hao’yu görünce kalpleri titremişti. Bu dağın onları istese anında yok edebileceğini biliyorlardı.



O havada duruyor!!” Tam o anda ihtiyar adamın yüzü değişti. Meng Hao’nun ayaklarına bakınca bu uçuşun o ve arkadaşları tarafından zehirli hayvanlarla uçarken kullandığı yöntem olmadığını gördü. Bu… Gerçek uçuştu!



Temel Kurulumu uzmanı!” Bu sözler adamların kalplerinde yankılanarak ifadelerinin değişmesine neden oldu. Yüzleri şaşkınlık ve inançsızlıkla doldu. Hatırladıklarına göre o daha iki yıl önce sadece dokuzuncu seviye Qi Yoğunlaştırma Gelişimcisiydi. Hata onun öldüğünü düşünmüşlerdi.



O bir kez daha ortaya çıkmıştı, bu sefer onlara göre çok çok daha üstün bir pozisyondaydı. Bir Temel Kurulumu uzmanı olarak onların hayatına anında son verebilirdi. Soluk yüzlerle hemen ellerini kenetlediler ve saygıyla başlarını eğdiler.



Bu küçüğünüz kıdemliye selamlarını sunuyor…” dedi yedi adam, elleri önlerinde kenetlenmiş bir şekilde. Meng Hao’nun bir anda düşmanca davranması durumunda olabilecekleri düşününce yüzlerini korku doldurdu. Bu özellikle Ruh Yılanını kaybeden adam için geçerliydi; onun yüzünde endişe vardı. Adamın vücudu titriyordu ve ifadesizce duran Meng Hao’nun önünde kendini yere atarak secdeye gitti.



Ama bunu yapsa da, Meng Hao bir elini kaldırdı ve ileri doğru salladı. Uçan bir kılıç ortaya çıktı; bu sıradan bir kılıçtı, ama Meng Hao’nun Temel Kurulumu Gelişim Merkezinin gücünü barındırıyordu. Kılıç fırladı ve aynı zamanda parçalara ayrıldı. Bu parçalardan biri fırlayarak Ruh Yılanının sahibi olan Gelişimciye doğru gitti.



Kan donduran bir feryat koptu. Adam Qi Yoğunlaştırmanın dokuzuncu seviyesindeydi, ama kan vücudundan dışarı doğru yağmış ve anında ölmüştü. Adamın vücudu sislerin içine doğru devrildi.



O an diğer altı adam olduğu yerde titriyor, kaçmaya bile cüret edemiyordu. Hemen Meng Hao’nun önünde secde ettiler, biraz önceki saldırı karşısında hiçbir tepki vermediler. Aslında o adamın ölmesi şaşırtıcı olmamıştı. Meng Hao ilk ortaya çıktığından beri, adamın ona karşı sürekli bir nefreti olmuştu.



Eğer Meng Hao onu öldürmeseydi, diğer adamlar bunu tuhaf bulurdu. Bu, karşılık olarak başka problemlere neden olacaktı.



Meng Hao Gelişim Dünyasında uzun bir süredir bulunmasa da, son altı yılda bir çok şey tecrübe etmişti. Bir zamanlar olduğu yumuşak kalpli bilgin değildi artık. Öldürmek gerekli olduğunda tereddüt bile etmiyordu.



İki yıl önce adam Meng Hao’ya saldırmış ve ardından Meng Hao onun Ruh Yılanını öldürmüştü. Adam Qi Yoğunlaştırmanın dokuzuncu seviyesindeydi, yani Temel Kurulumu aşamasına ulaşıp ulaşamayacağını bilmek imkansızdı. Onu şimdi öldürmek ileride doğabilecek sıkıntıları önlemişti.



Ding Xin ile yaptığı dövüşte, kendinden daha zayıf biriyle dövüşürken bile hızlı olman ve hemen onu öldürmen gerektiğini öğrenmişti.



Wang Tengfei arasında geçen olayda, senden daha düşük bir Gelişim Merkezine sahip olan birinin kin besleyebileceğini ve amansızca intikam kovalayabileceğini öğrenmişti.



Meng Hao bu altı yılda hem kişilik anlamında hem de meselelerle ilgilenme yöntemleri anlamında olgunlaşmıştı.



Fullbringer Notu: Elimizde büyüdü kerata.

 

 




Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1432

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1189

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 975

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 902

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 771

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 712

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 634

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 619

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 567

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 567

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 139

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 127

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 13846 Üye Sayısı
  • 659 Seri Sayısı
  • 31281 Bölüm Sayısı


creator
manga tr