Eğer hakim olsaydım, yapacağım ilk şey kölelik ve aristokratik sistemi değiştirmek olurdu. Eğer kanunun karşısında eşitsek, o zaman herkes her şeyde eşit olmalı ve sınıf farklılıkları olmamalı! #The Dark King

I Shall Seal The Heavens - Bölüm 63: Yeni Bir Dalganın Gelişi!


 

Bölüm 63: Yeni Bir Dalganın Gelişi!Bir gürleme çınladı. Devasa sis el, Sarmal Dere Tarikatından gelen iki sekizinci seviye öğrencinin ortak çabasıyla yaratılmıştı. Meng Hao’nun tek başına doğrudan ona karşı durması mümkün değildi. Bu yüzden çantasındaki ikinci en gizemli eşya olan tahta kılıçları kullanmıştı. En gizemli eşya ise tabii ki bakır aynaydı.Wang Tengfei’nin arzuladığı tahta kılıçlar şu an Meng Hao’nun elinden uçmuştu. Devasa eli kesip geçmişlerdi ve iki Sarmal Dere tarikatı öğrencisine doğru ilerliyorlardı.Kılıçlardan güçlü kılıç aurası yayılmıyordu, ama havada uçarken etraftaki ruhsal enerjiyi dönen bir akım şeklinde emiyorlardı. Şok içindeki iki öğrenci hemen onlardan kaçındı. Soğuk bir homurdanmayla birlikte, Meng Hao uzaklara doğru fırladı.Tahta kılıçlar ise ona geri döndü. Meng Hao arkasına bile bakmadı, sadece ileriye doğru hızını artırmaya devam etti.Arkasındaki Kıdemli Kardeş Liu’nun gözleri kısıldı ve bu gözlerdeki hırs daha da güçlendi.Şu Meng Hao’nun çok fazla büyülü eşyası var. O tahta kılıçlar son derece gizemliydi. Bu aynı zamanda Mor Felek Tarikatının peşinde olduğu mızrağında oldukça sıra dışı olduğuna dair bir işaret! Ama hala neden o mızrağın gücünü kullanmadı?” Takibe devam eden Kıdemli Kardeş Liu’nun gözlerinde titrek bir parıltı belirdi. Meng Hao gibi o da uzun süreli uçuş becerisine sahip değildi, süzülmek için büyülü bir yardımcı eşyaya ihtiyacı vardı.Sun Hua ve diğer Sarmal Dere Tarikatı öğrencilerinin yüzünde karanlık bir bakış belirdi. Bu özellikle Zhou ve Xu için geçerliydi. Soğukça homurdandılar ve hemen fırlayarak takibe başladılar. Sun Hua da dişlerini sıktı ve onları izledi. Zhou ve Xu çok renkli bir ışık ışınına dönüşerek havada hızlandı. Soğuk Rüzgar tarikatından Kıdemli Kardeş Liu ile mesafelerini korudular, ama Meng Hao’yu takibe de devam ettiler.Meng Hao’nun yüzünde sert bir ifade vardı. Soğuk Rüzgar Tarikatından gelen Kıdemli Kardeş Liu’nun daha gerçek hamlesini yapmadığını biliyordu. Sun Hua ve diğerlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, artık peşinde iki dalga Gelişimci grubu vardı. Tüm bu olanlar kaşlarını çatmasına neden oldu.Yeterince Ruh Taşım yok...” diye düşündü Meng Hao karamsarca. “... Eğer yeterince olsaydı, Göksel Ruh Hapını kopyalardım ve Qi Yoğunlaştırma aşamasının dokuzuncu seviyesine ilerlerdim… Eğer dokuzuncu seviyede olsaydım, o insanlar beni takip etmeye cüret edemezdi.Görünüşe göre bazı hazinelerimi satmak zorundayım…” Meng Hao bakır aynayı kullanarak bazı büyülü eşyaları kopyalayıp satmayı düşündü. Ama Zhao Ülkesi küçük bir yerdi ve az sayıda Tarikat vardı. Eğer büyülü eşyaları satmaya başlarsa, daha sonra özdeş bir büyülü eşya kullanıldığında, şüpheler artardı.Meng Hao kafası karışmış bir şekilde kendi kendine düşünürken, aniden gözleri kararlılıkla doldu. Yere düştü ve koşmaya başladı, bir kaç tane Yeryüzü Ruh Hapı yutarak ruhsal gücünü yeniledi. Daha sonra, tekrar değerli yelpazeye zıpladı ve ileri doğru hızlandı. Maalesef bu bölgede çok fazla dağ olmasına rağmen çok az şeytani hayvan vardı. Gördüğü şeytani hayvanlar da çok zayıftı, takipçileri atlatma planı için uygun değildi.Ne yapacağını düşünürken, Sarmal Dere Tarikatı öğrencileri, Zhou ve Xu, aniden büyü örüntüleri yaptı. Ayaklarının altındaki flütten başka bir çınlama daha duyuldu.Bu ses bir ruh inlemesi gibiydi, parmaklarını fiskelemeleriyle birlikte ikilinin etrafını sardı.İlahi Gök Gürültüsü Ruhu!Bu kelimeler çınladığı anda, Meng Hao’nun etrafında vahşi bir rüzgar peyda oldu ve havada siyah bulutlar belirdi. Bu bulutlarda yıldırım çatırdamaya başladı, daha sonra Meng Hao’ya doğru fırladı.Onun yüzünde şaşkın bir bakış belirdi. İlk defa böyle bir yıldırım saldırısıyla arşı karşıya kalmıştı. Ayaklarını değerli yelpaze sertçe vurdu ve hemen on tane tüy uçarak birbirlerinin üstüne bindiler. Yıldırım onların üzerine ağır bir şekilde çarptı.Bir gök gürültüsü sesi çınladı ve tüyleri dönerek savurdu. Bu yıldırım iki Qi Yoğunlaştırma Gelişimcisinin ortak çabasıyla yaratılmıştı. Yerin ve göğün gücüne sahip olmasa da, zayıf değildi, ve söz konusu Meng Hao olunca son derece güçlü sayılırdı.Meng Hao’nun yüzünden kan çekildi, ardına dönüp baktığında gözlerinde öldürme arzusu titreşti. Biraz önceki saldırı on akan kusturacak kadar güçlü değildi, ama şuan ruhsal enerjisi dengesiz bir haldeydi.Kusursuz bir İlahi Gök Gürültüsü Ruhu.” dedi Kıdemli Kardeş Liu sakince, gözleri parlamıştı. “Sarmal Dere Tarikatının yıldırımı oldukça saf. Ama ne yazık ki sizin Gelişim merkeziniz yeterli değil. İkinizin ortak çalışmasıyla bile sonuç ortada. Eğer daha güçlü olsaydınız o ölmese bile ağır bir şekilde yaralanırdı.” Bu konuşmasına rağmen Meng Hao üzerine herhangi bir hamle yapmadı. Onunla daha önce yüzleşmişti ve bir çok büyülü eşyaya sahip olduğunu biliyordu. Yapacağı en iyi şeyin kendi engin Gelişim Merkezine güvenerek onun yorulmasını beklemek, daha sonra da saldırmak olduğuna karar vermişti.Diğerlerinin ona saldırması Kıdemli Kardeş Liu’yu mutlu etmişti, böylece Meng Hao’nun ruhsal enerjisi tükeniyordu.Büyülü tekniklerimiz daha bitmedi!” dedi Xu soy isimli öğrenci. “Çok fazla boşboğazlık etme, Liu Daoyun!” İki partner birbiriyle bakıştıktan sonra birer tane tıbbi hap yuttular ve daha sonra büyü örüntüleri yapmaya başladılar. Parmakları ahenkle hareket ediyordu.Hemen bunun akabinde Meng Hao’nun peşine düşen siyah bir bulut çalkalanmaya başladı. Tekrar yıldırım şekillenmeye başladı. Tüm bölge boyunca muazzam bir gürleme yankılandı ve tekrar yelpazenin tüyleri savunma yapmak için hareketlendi. Bu sefer, yıldırım sona ermedi. Yıldırımlar ardı ardına çaktı, aralıksız olarak gürledi.Göz açıp kapayıncaya kadar üç yıldırım çakarak, Meng Hao’nun bir ağız dolusu kan tükürmesine neden oldu ve onun gözlerindeki öldürme arzusunun pekişmesine neden oldu. Elbise kolunu fiskelemesiyle birlikte resim tomarı ortaya çıktı. Daha sonra ruhsal gücünü onun içine aktardı ve iki tane kükreme sesi duyuldu. Sis kaynadı ve resim tomarından iki tane sis hayvanı peyda olarak Zhou ve Xu’ya doğru fırladı.İki adamın yüzü solgunlaştı. Sahip oldukları tek teknik olan büyü sanatlarını uygulamak için tıbbi haplarını kullanmışlardı. İkili birlikte hareket etmesine rağmen saldırıyı sürdürme sınırları vardı. Dördüncü yıldırım konusunu aralarında tartışıyorlardı, bu aynı zamanda Meng Hao’nun resim tomarından sis hayvanlarının çıktığı ana tekabül ediyordu.Bu sis hayvanlarının görünüşü kurt gibiydi. Kafaları vahşi ulumalarla bükülüyordu, iki adama doğru hücum ederken ayaklarının altından siyah dalgacıklar yayılıyordu..Liu Daoyun, Meng Hao’ya parlayan gözlerle baktı. Sağ elini kaldırdı ve tam Meng Hao’nun resim tomarını açtığı anda ve yıldırımın düşmek üzere olduğu anda, dilini ısırdı ve biraz kan döküldü. Parmaklarının ani hareketleri bu kanın kafasının etrafında dönmesine sebep oldu. Yüzü kızararak parlamaya başladı. Daha sonra da parmağını Meng Hao’ya doğru salladı.Qi Yoğunlaştırma, Soğuk Rüzgar Parmağı!Parmak saldırısı hiçbir uyarı vermeden geldi. Kırmızı kan aniden karardı ve yoğun bir soğukluk yaymaya başladı. Göz açıp kapayıncaya kadar buz kristalinden yapılmış bir parmak şeklini aldı ve prizmatik bir ışına dönüşerek doğrudan Meng Hao’ya doğru fırladı. Bir anda Meng Hao’nun dokuz metre kadar uzağına gelmişti.Bu parmak saldırısı sinsi ve güçlüydü. O yaklaştığında, sis hayvanları da Zhou ve Xu ile şiddetle çarpıştı. Meng Hao’nun üzerindeki dördüncü yıldırım da düşmeye başladı.Meng Hao kalbinde ciddi bir tehlike hissetti. Liu Daoyun’un yüzünde sert bir gülümseme belirdi ve belli bir tempoyla ilerledi. Onun altında, kristalimsi kılıcı Meng Hao’ya doğru fırlarken parlak bir ışık görülebiliyordu.Bakalım bu sefer atlatabilecek misin...” dedi, parlayan gözlerle izliyordu. “Yapamazsın! Gümüş mızrağını çıkartıp bize onun kudretini göstereceksin. Bunu görmek için sabırsızlanıyorum!Meng Hao’nun göz bebekleri büzüldü. Başka bir büyülü eşya çıkarmaya zamanı yoktu, bu yüzden yanında uçan resim tomarını serbest bıraktı. Bu kritik bir andı, düşünmeye bile zamanı yoktu. Sağ ayağını değerli yelpazeye sertçe vurdu. Yelpaze aniden ayrılarak 16 tüy bir yağmur şekline büründü. On tanesi kristalimsi kılıca fırladı, geriye kalan altısı da yıldırıma karşı savunma yapmak için kaldı.Soğuk Rüzgar Parmağıyla ile ilgilenmek içinse, Meng Hao yere doğru düştü ve daha sonra sağ elini yukarı doğru kaldırdı. Avucunun ortasından 20-30 metre uzunluğunda bir alev pitonu fırladı ve hemen Soğuk Rüzgar Parmağını önlemek için atıldı. Aynı sırada sol eli hızla bir büyü örüntüsü yaptı ve daha sonra ileri doğru sallandı. Ortaya çıkan Rüzgar Bıçağı gücünü Soğuk Rüzgar Parmağına karşı hücum eden  Alev Pitonuyla birleştirerek onun gücünü daha da artırdı.Tüm bunların meydana gelme süresini tarif etmek gerekirse, bir çakmak taşından çıkan kıvılcımın uçuşması kadardı. Yıldırımın altı tüy ile buluşmasının ardından muazzam bir gürleme sesi ortaya çıktı. Yıldırım zayıflamıştı ama yine de Meng Hao’ya vurdu ve onun bir ağız dolusu kan kusmasına neden oldu.Aynı sırada kristalimsi kılıç on tane tüy ile çarpıştı. Bir dizi patlama eşliğinde tüylerin parçalanma sesi duyuldu. Kılıç aurası ise yoluna devam etti ve Meng Hao’ya doğru saplandı. Meng Hao daha fazla kan tükürdü, vücudu titremeye başladı.Sırada en güçlü saldırı olan Soğuk Rüzgar parmağı vardı. Bir zamanların kayıp sanatıydı, Qi Yoğunlaştırma seviyesindeki Gelişimcilerin kullanması için geliştirilmişti. Şu an sadece Qi Yoğunlaştırmanın dokuzuncu seviye Gelişimcileri tarafından kullanılabiliyordu.Bir gürleme sesi yankılandı. Gelişim Merkezi seviyeleri arasındaki eşitsizlik hemen ortaya çıkmıştı. Alev Pitonu ve Rüzgar Bıçağının kudretli birleşimi, yine de parçalanmıştı. Bu saldırı siyah renkli Soğuk Rüzgar Parmağının yarısını yok edebilmişti. Geri kalanı yoluna devam etmiş ve Meng Hao’nun göğsüne saplanmıştı. Bunun üzerine aniden siyaha dönen ve buz parçalarıyla donan Meng Hao daha fazla kan tükürdü. Vücudu geriye doğru fırladı.Vücudunu dolduran yoğun soğuk, sanki donmak üzereymiş gibi hissettirdi. Meng Hao bunun kritik bir an olduğunu biliyordu. Sağ elini kaldırdı ve anlaşılması zor Cehennem Çivisi vücudunun etrafında dolanan iki sancakla birlikte meydana çıktı.Şu an Meng Hao’nun ciddi yaraları vardı, ama savaşma arzusunu kaybetmemişti. Dişlerini gıcırdatarak kaçmaya yeltendi. Ama daha sonra hiç kimsenin beklemediği bir şey oldu, ne kaçan Meng Hao’nun, ne Liu Daoyun’un, ne de şu an pejmürde haldeki Zhou ve Xu’nun beklemediği bir şey. Aniden, üçüncü bir parti dövüşe katıldı!Uzaklardan tiz, delici bir çığlık eşliğinde bir ok fırladı. Bu ok öldürme arzusuyla dolu bir biçimde, doğrudan Meng Hao’ya uçtu. Hedefinin Meng Hao’nun kalbini delip öldürmek olduğu açıktı.İnanılmaz bir hızla ona doğru ilerledi. Meng Hao aniden göğsüne saplanan bir acı hissinin ardından kükredi. Havada süzülen iki sancak oku engellemek için hareketlendi. Bir patlamanın ardından sancaklar paramparça oldu. Ok yoluna devam ederken Meng Hao sağ elini salladı ve aslında karşı saldırı için kullanmak istediği Cehennem Dövüşü Çivisini, oku önlemek için gönderdi.Bir gümleme sesinin ardından Meng Hao daha fazla kan tükürdü. Siyah çivisinin un ufak oluşunu izledi. Ok ise biraz yavaşlamasına rağmen ona doğru yoluna devam etti.Meng Hao geri çekilerek yere doğru düştü, ama kendini saklayacak hiçbir yer bulamadı. Sağlam kalan bir kaç tüy ona yetişmiş ve taşımış olsa da, sayıları çok azdı. Oktan kaçınabilecek hıza sahip olmayacaktı.Cehennem Dövüşü Çivisinin yarattığı patlamayla biraz ivme kazanan Meng Hao az bir nefes aldı. Bunun ardından gözlerinde vahşi bir bakış belirdi ve tekrar depolama çantasına vurdu. Tahta bir kılıç ortaya çıktı. Kılıcı oka doğrultacak kadar bile zamanı yoktu. Ok hızlıca gelerek kılıcın kenarına sertçe çarptı.Güüm!
Fullbringe Notu: Harcadılar reyizi.

 

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1435

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1192

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 976

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 903

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 771

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 713

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 638

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 623

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 574

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 574

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 140

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 128

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 14305 Üye Sayısı
  • 671 Seri Sayısı
  • 31747 Bölüm Sayısı


creator
manga tr