Korku dağları bekler. #Atasözü

I Shall Seal The Heavens - Bölüm 41: Zhao Ülkesindeki Heyecan Verici Olay!


Çeviri:RassNt  Düzenleme:Fullbringer

Reliance Tarikatının üzerinde, gökyüzünde işaret ortaya çıkınca, Dış Tarikat öğrencileri şok ve korku içinde bakakaldı, zihinlerinde bir uğultu oluştu. Gözlerinde bol bakışlar vardı ve gördükleri şeyi idrak edemediler.

Gökyüzünü dolduran altın renk harflere bakınca, kalpleri titredi. Dişlerini balık pulu kılıçla törpüleyen şişko boğuk bir ses çıkardı, bu görüntüyü görünce neredeyse kılıcı diline saplayacaktı.

Kapalı meditasyonda olan Shangguan Xiu aniden kafasını kaldırdı. Ne olduğunu görünce vücudu titremeye başladı ve gözleri inanamamış bir ifadeyle parladı. Yüzü, aniden sanki son derece korkutucu bir şey aklına gelmiş gibi değişti. Hemen ayağa kalktı ve yıllar önce hazırladığı bir ışınlanma büyüsü aniden ortaya çıktı.

Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde büyüye adım attı ve ardından ortadan kayboldu.

Doğu dağındaki ana tapınak binasında ise Meng Hao ve diğerleri ortaya çıktığı anda He Luohua’nın yüzü düştü. Gökyüzüne bakınca yüzü gittikçe soluklaştı ve tökezleyerek bir kaç adım geriye doğru gitti.

Büyük Kıdemli Ouyang hızla ana tapınağın dışına çıkarak gökyüzüne baktı ve yüzü kaskatı oldu.

Patriğin meditasyon alanında herhangi bir şeye dokundunuz mu?” Onlara dönerek sordu. Yüzü son derece ciddiydi, tıpkı ses tonu gibi.

Biz tam çıkmaya hazırlanırken bir dikili taş ortaya çıktı,” dedi Chen Fan, sesinde acı vardı. “Onu dışarı çıkarırsak Tarikata felaket getirebileceğinden endişelendik. Onun yerine onun kopyasını çıkarttık.” Hemen üçlü yeşim kayışları çıkartıp Büyük Kıdemli Ouyang’a verdiler.

Bu…” Büyük Kıdemli Ouyang’ın kaşları kırıştı ve daha sonra gözlerinde inanamamış bir ifade belirdi.

Buna çalışmaya bile gerek yok, sahte,” dedi He Luohua uzunca bir iç çekerek. “Hem dikili taş hem de gökyüzündeki işaret. İkisi de sahte.” Yere doğru baktıktan sonra başını sağa sola salladı.

Zhao Ülkesinin diğer Tarikatları yakında burada olur. Reliance Tarikatı bu felaketten kaçınamayabilir. Onlar buraya Patrik için gelecek.” Elbise kolunu fiskelemesiyle birlikte tüm Reliance Tarikatında bir gürleme duyuldu. Yumuşak bir ışık yükselerek her şeyi kapladı.

Siz üç İç Tarikat öğrencisi, gidip ana tapınak binasında bekleyin.” Tam bunu dediği anda, gökyüzü boyunca her yönden ışık lekeleri vızıldadı, yaklaşık yirmi tanelerdi ve onlara tiz bir uğuldama sesi eşlik ediyordu.

Lekeler Reliance Tarikatını saran kalkana yaklaştı ve bu olunca yer ve gök sarsıldı. Dört dağ zirvesi sanki çökecekmiş gibi titredi. Aniden vahşi dağları bir sessizlik kapladı. Vahşi hayvanlar korkuyla titredi ve tek bir ses bile çıkarmaya cüret edemedi.

Gökyüzündeki yirmi civarı insandan altı tanesi grubun çekirdeğini oluşturuyordu. 4 erkek 2 kadın vardı ve hepsi de yaşlıydı. Üzerlerinde gösterişli cübbeler vardı ve Gelişim merkezlerinden yayılan güç korkutucuydu.

Bu altı insanın her birinin arkasında 2-3 Gelişimci vardı ve onların her birinin Gelişim Merkezi Büyük Kıdemli Ouyang’a denkti. Onlar Zhao Ülkesindeki en güçlü yirmi kişiydi ve şuan bir kara bulut gibi Reliance Tarikatının üzerine çökmüşlerdi.

Reliance Tarikatı!” Bir ses gök gürültüsü gibi gümbürdedi. Dış Tarikatı kapsayan binalar her an çökecek gibi görünüyordu. Dış Tarikat öğrencilerinin çoğu kan tükürdü, yüzlerini bir korku kapladı.

Soğuk Rüzgâr Tarikatı, güçlü...” dedi He Luohua burnundan soluyarak. Onun sesi durduğu dağın zirvesinden bir gök gürültüsü gibi çınlayarak biraz önceki sesi bastırdı. Sağ elini kaldırdı ve bir uğultuyla birlikte görünmez bir rüzgâr peyda oldu. Bu rüzgâr biraz önce konuşan kişiye doğru fırlayarak onun etrafını sardı ve aniden siyaha dönerek Soğuk Rüzgâr Tarikatının Nüve Formasyonu aşamasındaki üyesini yutmak üzere olan biçimsiz, devasa bir ağız haline geldi. Adamın yüzü değişti ve hemen hiç tereddüt etmeden geri çekildi.

Yeter... Yeter!” Güçlü Nüve Formasyonu uzmanlarından biri konuştu, He Luohua’ya yukarıdan bakıyordu. Onun sesi hafifti ama baskın bir güçle doluydu. Üzerinde, oluk imgeleriyle işlenmiş uzun, mor bir cübbe vardı. Kaşlarını çatarak bir elini kaldırdı ve biçimsiz siyah rüzgâr kayboldu. “Yoldaş Taoist He, göklerdeki işaret Reliance Tarikatından geldi. Lütfen onu bize teslim et.

Dış Tarikata ölümcül bir sessizlik çöktü, öğrenciler ölümün gölgesinin etraflarında gezindiğini hissettiler. Ana tapınak binasının içinde, Meng Hao, Chen Fan ve Xu Qing sessizce oturuyordu. Dışarıdaki insanların Gelişim Merkezinin korkunç derecede olduğunun ve ellerini bir kere sallayarak onları katledebileceklerinin farkındaydılar.

Onlara bakarken Meng Hao’un kalbi gümbürdedi. İlk defa böyle güçlü insanlar görüyordu. Aniden düşüncelerini daha güçlü olma arzusu doldurdu.

He Luohua Doğu Dağının zirvesinde durdu, bu yeni gelen gruba baktı. Biraz zaman geçtikten sonra iç çekti.

Benden neyi teslim etmemi istiyorsunuz? O işaretin nereden geldiği hakkında hiçbir fikrim yok.

Bir savaş olmadan pes et!”  Mor cübbeli adam acımasızca konuştu. “Reliance Tarikatının büyük koruyucu büyüsünü aç. Rahat rahat arama yapmamıza izin ver. Teslim etmekten kastım bu. Eğer yapmazsan, Zhao Ülkesinin Yoldaş Gelişimcileri olsak da, büyük koruyucu büyünüzü yok edeceğiz ve Reliance Tarikatının kökünü kazıyacağız.

Reliance Tarikatının kökünü kazımak mı?” He Luohua aniden gülmeye başladı ve gittikçe sesi daha da arttı. Bu kahkaha tüm Reliance Tarikatı boyunca yankılandı. Gülerken aynı zamanda yanında ölümüne dövüşmeye hazır olan Büyük Kıdemli Ouyang’ı gördü. Aynı zamanda ana tapınak binasında sert ifadelerle oturan üç İç Tarikat öğrencisini de gördü. Daha sonra kanla kaplı Dış Tarikat öğrencilerine bir bakış attı. Onların hiç umudunun olmadığını, çaresiz olduklarını biliyordu.

O nasıl dövüşebilirdi? Dış Tarikat öğrencilerinin yarını görmesini nasıl sağlayabilirdi? Bu felaketten nasıl kurtulabilirdi...

Ben Reliance Tarikatının Lideri olduğum sürece, yabancıların bize zorbalık yapmasına ve aşağılamasına izin vermeyeceğim. Ama gerçekten de herkesi korumam için hiç bir yol yok…” Onun kahkahası içinde hüzün de içeriyordu, ama aynı zamanda ufak bir umut kırıntısı da vardı.

Eğer siz Reliance Tarikatının kökünü kazımasanız da, korkarım ki bu çok uzun sürmeyecek. Bu nedenle… Bugün itibariyle Reliance Tarikatı dağıtıldı. Artık bu önemsiz dağlara ihtiyacım yok!” Elbise kolunu fiskeledi ve havaya uçtu. Şok olmuş gibi görünen Büyük Kıdemli Ouyang da onu takip etti. İkili, 60 yıldır evleri olan Reliance Tarikatına bakarak havada süzüldüler. İfadeleri kederle doluydu.

Öğrenciler, benim emirlerimi dinleyin. Reliance Tarikatı şuan itibariyle dağıtıldı! Artık buranın öğrencisi değilsiniz. Bu dünyada artık Reliance Tarikatı diye bir yer yok!” Gözlerinde kan damarları ortaya çıktı. Zhao Ülkesinin 20 civarı uzmanı He Luohua’nın şok edici sözlerini duyunca soğukça güldüler.

Tatmin oldunuz mu?” diye sordu. “Buradaki herhangi bir işaret ya da hazinenin ne benimle ne de aşağıdaki Tarikatsız çocuklarla alakası var. Eğer herhangi birini incitmeye cüret ederseniz, büyük koruyucu büyüyü patlatırım ve bunun ardından... Hep birlikte yok oluruz!” Onun sesi kararlıydı ve sesindeki sertlik Zhao Ülkesi uzmanlarının kalplerini biraz titretti.

Yoldaş Taoist He, eğer sen bu kararı verdiysen, biz de elbette sana zorluk çıkarmayacağız.” Altın tane en güçlü uzman arasından yaşlı bir kadın konuştu. “Reliance Tarikatı dağıtıldı. Eğer bir adım yana çekilirsen, biz de hiçbir öğrenciye problem çıkarmayız. Rahat olabilirsin.” Kadının bakışları yıldırım gibiydi. Reliance Tarikatına baktığında işaretin ortaya çıktığı hedefin yerinin burası olduğunu söyleyebilirdi, ama herhangi bir insan tarafından tutulmuyordu.

Meng Hao gökyüzüne baktı ve He Luohua’nın sözleri kulaklarında çınladı, orman kanunlarının nasıl işlediğini hatırladı. Tarikat Lideri ne kadar güçlü olsa da, Tarikatı dağıtmaya zorlanmıştı.

Chen Fan hiçbir şey söylemedi, ama dengesizce bir kaç adım geriye tökezledi. Xu Qing ise başını eğdi.

Yoldaş Taoist Tianlao’nun sözlerini duyduğuma göre, rahat olabilirim.” He Luohua elbiseli kolunu fiskeledi ve büyük koruyucu büyü dağıldı. Bunun ardından arkasında Büyük Kıdemli Ouyang ile birlikte ayrıldı.

Gökyüzünde süzülen grubun içinden bazıları He Luohua’nın gidişini pırıltı gözlerle izlediler, onun ayrılmasına açık bir şekilde razı değillerdi. Fakat dikkatlerini Reliance Tarikatını araştırmak için toplamaları lazımdı.

Ana tapınağın içinde Chen Fan’ın yüzü soluktu. Patrik Reliance heykeline yaslanana kadar bir kaç adım geriye gitti.

Tam o anda, gökyüzünü patlama sesleri doldurdu ve kalabalık bir yıldırım yağmuru yaklaşıyordu. Ortaya çıkan soğuk bir kahkaha bütün Gelişimcileri şok etti. Zhao Ülkesi uzmanlarının yüzleri bile sarsılmış gibi göründü.

Kimsenin ayrılmaya izni yok.” bir kükreme duyuldu. Aniden devasa bir kalkan tüm Reliance Tarikatını kapladı, Her yönden kilometrelerce alandaki her yeri kapattı. Kimse istese bile buradan ayrılamazdı.

He Luohua’nın yüzü değişti. Gökyüzüne baktığında gözüne tahminen üç yüz metre çapa sahip bir Feng Shui pusulası çarptı. Onun üzerinde görkemli, koyu yeşil bir cübbe giyen güzel bir kadın duruyordu. Saçları bir Anka tokasıyla bağlanmıştı. Etrafındaki düzinelerce Gelişimcinin çoğu kadındı ve hepsi de son derece güzeldi. Aşağı bakarken yüzlerinde soğuk ve kibirli bir ifade vardı.

Doğru, kimse ayrılamaz.” Aniden, hava ikiye bölünmüş gibi oldu ve büyük, zırhlı bir adam gülerek ortaya çıktı. Omzunda sallanan devasa altın bir kılıç taşıyordu ve peşinde düzinelerce insan vardı, hepsi de uzun ve iriydi, yüzleri öldürme arzusuyla doluydu.

“Altın Ayaz Tarikatının Tao Koruyucusu, Zhao Shanling,” Feng Shui pusulasının merkezinde duran orta yaşlı, güzel kadın konuştu, sesi soğuktu. “Kesinlikle hassas bir burnun var.” Sesi dalgalanarak havayı doldurdu.

Eğer Siyah Elek Tarikatının bayanları geliyorsa, Altın Ayaz Tarikatının erkekleri neden gelmesin?” Zhao Shanjun gülerek cevapladı.

Tam o anda devasa kalkanın dışından bir iç çekme sesi çınladı. Göklerden soğuk bir ışık aşağı doğru düştü ve yaklaştığı anda parlak kalkanı delip geçti. Hasar alan bölgeden üç yüz metre civarı uzunlukta olan uçan bir kılıç fırladı.

İlkel görünüşlü, mavi renkli kılıç içeri uçtu, etrafındaki fırıl fırıl dönen, yoğun soğukluk Reliance Tarikatı bölgesine kar tanelerinin düşmeye başlamasına neden oldu. Kılıcın üstünde orta yaşlı bir adam vardı.

Uzun bir bilgin cübbesi giyiyordu ve elleri arkasında birleşmişti. Devasa kılıcın üstünde bir tek o vardı, ama yaydığı aura, gökler arasında kimse onun adımlarını engelleyemeyecekmiş gibi bir adama aitti.

Tek Kılıç Tarikatı!” dedi He Luohua, yüzü değişmişti. Güney Diyarının bir numaralı Tarikatı olan Tek Kılıç Tarikatından gelen bu bilginin kimliğini biliyordu. Onların Tarikatında bir söz vardı: Göklerin çatırdaması için Tarikattan sadece tek bir kılıcın ayrılması yeterli olacaktır.

Fullbringer Notu: Söz güzelmiş. Tuttum bu tarikatı.


Yorumlar


Giriş Yap


  Duyurular

  Popüler Seriler

  Against The God
  Against The God
  Beğeni Sayısı: 1460

  King of Gods
  King of Gods
  Beğeni Sayısı: 1200

  Tales of Demons & Gods
  Tales of Demons & Gods
  Beğeni Sayısı: 992

  True Martial World
  True Martial World
  Beğeni Sayısı: 907

  Emperor’s Domination
  Emperor’s Domination
  Beğeni Sayısı: 801

  I Shall Seal The Heavens
  I Shall Seal The Heavens
  Beğeni Sayısı: 782

  Martial God Asura
  Martial God Asura
  Beğeni Sayısı: 719

  Coiling Dragon
  Coiling Dragon
  Beğeni Sayısı: 638

  Swallowed Star
  Swallowed Star
  Beğeni Sayısı: 632

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 600

  Popüler Orjinal Seriler

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 600

  KAREN
  KAREN
  Beğeni Sayısı: 217

  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  Beğeni Sayısı: 200

  DİPTEN EN TEPEYE
  DİPTEN EN TEPEYE
  Beğeni Sayısı: 158

  Beyond Eternity
  Beyond Eternity
  Beğeni Sayısı: 151

  Yıldızlar Kralı
  Yıldızlar Kralı
  Beğeni Sayısı: 150

  Acemi Ölümsüz
  Acemi Ölümsüz
  Beğeni Sayısı: 136

  SAHİPKIRAN
  SAHİPKIRAN
  Beğeni Sayısı: 130

  THEODEN
  THEODEN
  Beğeni Sayısı: 129

  Lord Of The Demons
  Lord Of The Demons
  Beğeni Sayısı: 124

  Site İstatistikleri

  • 15298 Üye Sayısı
  • 722 Seri Sayısı
  • 33497 Bölüm Sayısı


  creator
  manga tr