Bölüm 75: Askerler Şehir Duvarlarına Yaklaşıyor (1)

avatar
11069 29

Emperor’s Domination - Bölüm 75: Askerler Şehir Duvarlarına Yaklaşıyor (1)


Bölüm 75 : Askerler Şehir Duvarlarına Yaklaşıyor (1)

 

Azılı Savaş Markisinin Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı’na gelişi krallıkta oldukça karışıklığa neden olmuştu. Azılı Savaş Markisinin unvanı bizzat Ölümlü İmparator tarafından bahşedilmişti ve bu yüzden kendisinin, İlahi Tanrı Tarikatını ve Cennetsel Mücevher Ülkesini temsil ettiği söylenebilirdi.

 

Azılı Savaş Markisinin bizzat güçleri komuta ettiğini duyanların aklındaki soru aynıydı; İlahi Tanrı Tarikatı sonunda Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı’na karşı harekete geçmeye mi karar verdi?

 

Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı’nın yeniden doğma şansı kalmadığından, İlahi Tanrı Tarikatı sonunda kasap bıçağını onlara çeviriyor olabilir.

 

Farklı bir tarikatın büyüğü konuşmuştu.

 

O eski savaş hakkında bilgisi olan yaşlı bir canavar konuştu:

 

Görünüşe göre Liu San Jian gerçekten ölmüş; İlahi Tanrı Tarikatı sonunda harekete geçti.

 

Liu San Jian o yıl ünlü ve prestijliydi. Efsanelerde, Liu San Jian sadece sıradan bir dahi değildi. Bazı insanların söylediğine göre, Mu Shaodi’nin öğrencisiydi, ama bazıları da aynı zamanda Mu Shaodi’nin öğrencisinin öğrencisi olduğunu söylüyordu. Söylenenlere göre, otuz bin yıl önceki savaşta, Liu San Jian bizzat İlahi Tanrı Tarikatı’nın atasına karşı savaşmış ve kaybetmişti. Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı kaybetmiş olsa da, İlahi Tanrı Tarikatı hala Liu San Jian’dan korkuyordu ve Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı’nın inlerine girmek istemiyordu!

 

Azılı Savaş Markisinin askerleri bizzat kontrol etmesi diğer mirasları ve tarikatları düşündürüyordu. Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı, Ölümsüz İmparator soyundan geliyordu ve Ölümsüz İmparator Min Ren’in erdem kanunlarına ve imparator hazinelerine sahipti. Sadece bir İmparator Erdem Kanunu ya da imparator hazinesi bile olsa, dünyadaki diğer insanların açgözlülüğünü alevlendirmeye yeterdi.

 

Söylentilere göre İmparator Erdem Kanunlarının birçoğunu kaybetmiş olsalar da, yine de bazı İmparator Erdem Kanunları ve Erdemli Örnek Erdem Kanunlarına sahiplerdi ve bu da birçok tarikatın onlara aç gözlerle bakması için yeterliydi.

 

O anda, birçok tarikat gizlice Markinin çıkarının ne olduğunu tartışıyordu, İmparator Erdem Kanunları mıydı yoksa Cennetin İradesi Gizli Kanunu muydu?

 

Savaş gemisi tarikatın sınırlarında durunca, Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı’nın hem üst hem alt kademeleri son derece telaşlanmıştı. O anda, tarikattaki atmosfer epey yoğundu ve öğrenciler zihinlerini savaşa hazırlıyorlardı.

 

O anda savaş gemisinden bir kişi ayağa kalktı. Orta yaşlı, uzun boylu ve görkemli bir görünüşe sahip bir adamdı. Seferdeki bir general gibi süslü bir zırhı vardı.

 

Bu adam leopar ve kaplan motifli bir kafa bandı takıyordu ve gözlerinde uğursuz bir vahşilik vardı, tehditkar bakıyordu. Ayağa kalktığında altın bir dağa ve yeşim bir sütuna benziyordu. Kan enerjisi, göğe ulaşan devasa bir tsunami gibi kontrol edilemezdi. Korkutucu kan enerjisi bedeninden akıyordu, kana susamışlığı uzaklardan hissediliyordu.

 

Azılı Savaş Markisi, Cennetsel Mücevher Krallığı’nın bir generali, Ölümlü İmparator’un vahşi astı… Sadece bir Kraliyet Asili değil, aynı zamanda kana susamış bir savaşçıydı.

 

Haha, Kardeş Gu, tarikatınızın Ölümsüz İmparator soyundan geldiğini duydum. Her zaman İmparator Erdem Kanunlarına bakan biri olmuşumdur; sizin harika tarikatınızda da eşsiz İmparator Erdem Kanunları olduğunu duydum ve merakıma yenik düştüm. O yüzden bugün öğrenmeye geldim, Ölümsüz İmparator Min Ren’in yenilmez erdem kanunlarını görmek istedim!

 

Azılı Savaş Markisi geminin tepesinde durdu ve kibirli bir tavırla güldü.

 

Savaş Markisi’nin ‘öğrenmeye geldim’ sözünü duyan tüm Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı’ndakilerin yüzü çirkinleşmişti. Bu küstah tavırdan, Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı’nın hiçbir şeye layık olmadığı düşüncesi hissediliyordu.

 

Dışarıdaki farklı tarikatlardaki gelişimcilerin birçoğu birbirlerine baktı. Düşündükleri gibiydi; Azılı Savaş Markisi gerçekten de Temizleyici Tütsü Antik Tarikatının İmparator Erdem Kanunları için gelmişti.

 

Azılı Savaş Markisinin kışkırtmasını Birinci Büyük Elder Gu yemedi, ama ikinci büyük Cao Xiong hemen ileri atladı ve vahşice bağırdı:

 

Küçük evlat Lie, kibirli olma! Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı terbiyesizliğe tolerans gösteren bir yer değil. Bugün, bu koltuk sana dersini verecek!

 

Konuşmasını bitirince, Cao Xiong’un Kader Sarayı, kafasının üstündeki gerçek enerji ile birlikte havaya dağıldı. Cao Xiong savaş gemisine adım atmıştı.

 

Cao Xiong meydan okumayı ilk kabul eden olmuştu, bu da tarikattaki herkesin birbirlerine bakmasına neden olmuştu.

 

Cao Xiong’un meydan okumasına karşılık Azılı Savaş Markisi soğuk bir şekilde baktı ve sonra küçümserce konuştu:

 

Cao Xiong, sen kimsin ki benim önümde böyle büyük laflar etmeye cesaret ediyorsun! Devril!

 

Sözleri bittikten sonra, Markinin kafasının üstündeki kan sancağı aşağı doğru kesti.

 

Kan sancağı belirdiği gibi on bin mil boyunca bir kesik oluşmuştu. Gökyüzündeki kan sancağı sanki güneşi gizleyen okyanusun perdesi gibiydi. Kan sancağında, kederli iniltileriyle sayısız kafatası yukarı aşağı salınıyordu. Kim bilir kaç can bu sancak tarafından alınmıştı.

 

Kan sancağı; Azılı Savaş Markisinin gerçek enerjisi!

 

Kan sancağının dimdik kesişini gören birçok insanın yüz ifadesi değişmişti ve seslerini kaybetmişlerdi.

 

Açıl…

 

Cao Xiong haykırdı ve gerçek enerjisi göğü delerek kan sancağı ile çarpıştı. Bir “Boom” sesi gürültüyle yankılandı. Cao Xiong, dünyanın saf enerjisini ödünç almış olsa da, gene de Azılı Savaş Markisi’nin bir saldırısını def edememişti.

 

Cao Xiong kan sancağının etkisiyle uzağa devrildi ve bir ağız dolusu kan kustu; anında geri çekilmişti. Cao Xiong’un gelişimi sığ sayılmazdı ve kendisine tarikatta en güçlü ikinci kişi denilebilirdi; ama bir Kraliyet Asiliyle kıyaslanınca aralarındaki fark çok fazlaydı.

 

Azılı Savaş Markisi soğukça bakındı ve küçümseyici tavrıyla konuştu:

 

Küçük Adlandırılmış Kahraman, senin yeteneğin zirveye ulaşmak için yeterli değil; ölmeye hevesli, koca ağızlı bir böceğin tekisin…

 

Cao Xiong öfkeden kızarmıştı ve bağırdı:

 

Küçük evlat Lie, seninle dövüşümüz ölümüne olacak…

 

Ancak, o anda, Birinci Büyük Gu Tieshou, Cao Xiong’u durdurdu ve diğer büyüklere konuştu:

 

Kardeş Cao’ya eşlik edin ve yaralarını iyileştirin. Kardeş Cao, sen onun eşi değilsin, bırak büyük kardeşin gitsin.

 

Cao Xiong hala dövüşmek istiyordu ama diğer büyükler onu durdurdu, istemeden de olsa yaralarını iyileştirmeye götürüldü.

 

O anda Birinci Büyük Gu Tieshou, soğukça Azılı Savaş Markisine baktı. Kuvvetli bir patlama sesi duyuldu. Birinci büyüğün kan enerjisi okyanus gibiydi, dur durak bilmiyordu. Dao büyülü sözleri vücudunda dolaştı. Daha korkutucu kısmı ise, kafasının üstünde gezinen Kun Peng’di. Kun Peng yüksek sesle kükredi ve gök kubbeye kadar uçtu. Devasa Kun Peng hemen kubbeyi ezmişti.

 

O anda Kun Peng sekiz yönden aşağıya baktı, tüm yaşayan varlıkları sarmıştı ve eşsiz korkutucu baskısı düşmanlarını eziyordu. Kun Peng dünyadaki en güçlü varlık olarak düşünülüyordu; enerjisinin her tutamı, gökleri ve yeri boğmaya yeterdi!

 

Böylesine güçlü bir düşman karşısında, Birinci büyük kendini tutamazdı ve doğrudan Kraliyet Asili gücünü açığa çıkarmıştı.

 

Kun Peng’in Altı Varyasyonu…

 

Kun Peng’in göğü yıktığını görünce birçok güçlü gelişimcinin kalbi sarsılmıştı. İmparator Erdem Kanunları kesinlikle adının hakkını veriyordu, nesiller boyu eşsizlerdi. Erdemli Örnek Erdem Kanunları ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, İmparator Erdem Kanunları ile kıyaslanamazlardı!

 

O anda, Kun Peng göklere yaptığı zorbalık ile diğerlerinin nefes almasını zorlaştırıyordu. Bir Kraliyet Asili’nin elindeki İmparator Erdem Kanunu korkunçtu. Aynı seviyedeki bir Kraliyet Asili rakibi gibi bir İmparator Erdem Kanununa sahip değilse, kesinlikle geri çekilmek isterdi!

 

Eğer dövüşmek istiyorsan, bu yaşlı adam rakibin olacak!

 

Birinci Büyük Gu Tieshou göklere hükmediyordu. Ölümsüz İmparator mirasının bir soyu olarak, yetenekleri çok iyi olmasa da kesinlikle bir korkak değildi.

 

Konuşması birince bir adım ileri attı ve Azılı Savaş Markisinin gemisindeki boşluğu istila etti. Azılı Savaş Markisinin yüz ifadesi değişmişti ve kükredi. Kan sancağı ezmek için ortaya çıktı, bir sancak vuruşuyla boşluğun kumaşını yırttı. Engin kan denizi, Gu Tieshou ile birleşip onu eritmek istiyordu.

 

Kun Peng gökyüzünde zıpladı ve kuyruğunu çevirdi, devasa bir balığın özgürce engin denizlerde zıplamak istemesi gibiydi. Yüksek bir “Güm” sesi duyuldu. Devasa kuyruk kolayca Azılı Savaş Markisinin kan denizini parçalamıştı. Kan sancağının üstünde, Azılı Savaş Markisi aniden birkaç adım geriye atmıştı!

 

Geber…

 

Azılı Savaş Markisi’nin yüzü kırış kırış çirkin bir hal almıştı. Çılgınca bağırdı ve kan sancağını aktif etti. Aniden on sekiz kan imgesi kan sancağından çıktı. Her biri on bin zhang yüksekliğindeydi: vahşi ve gürültülü kükreyişleri gökleri ve yeri sarsmıştı.

 

Kanlı Devler Diyagramı!

 

Kanlı Devler çıkıp dünyayı çiğnediler. Herkesin yüzündeki ifade korkutucuydu; bu Azılı Savaş Markisinin gerçek enerjisiydi! Kesinlikle çok güçlüydü, kim bilir kaç Kraliyet Asili bu teknik ile ölmüştü.

 

Açıl…

 

Devlerin her biri gökleri ve yeri ayaklar altına aldı ve ileri akın etti. Gu Tieshou yılmamıştı, Kun Peng’in Altı Varyasyonu’nu aktif etmeye devam etti. Kun Peng uzunca kükredi ve aşağı doğru dalışa geçti. Kun Peng’in kuyruğu hafifletilemezdi ve her Kanlı Dev anında yıkıldı. Darbenin etkisi karşısında, devler kağıt parçası gibiydi.

 

Bam…

 

Kun Peng kolayca Azılı Savaş Markisinin gerçek enerji diyagramını yıkmıştı. Azılı Savaş Markisi, Kun Peng’in kuyruğunun vuruşunu durduramamıştı ve bin mil öteye uçmuştu, bir ağız dolusu kan da o tükürdü.

 

Bu sahneyi izleyen herkes nefesini tutmuştu. Tüm Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı mest olmuştu ve tezahürata başladılar.

 

İmparator Erdem Kanunları çok korkunç. Gu Tieshou gerçek enerjisini bile çıkarmamıştı; sadece İmparator Erdem Kanunu ile Azılı Savaş Markisi’ni def etti. Bu bu dehşet bir olay!

 

Dövüşü izleyen gelişimciler, ister hükümdar olsun ister tarikat ustası, bunu gördükten sonra yüzleri değişmişti.

 

Kun Peng’in Altı Varyasyonu! Efsanelere göre Ölümsüz İmparator Min Ren’in en güçlü İmparator Erdem Kanunu! Gerçekten inanılmaz!

 

Bu olaya şahit olan birçok insanın beti benzi atmıştı.

 

Bugün, sonunda İmparator Erdem Kanununun gücüne şahit olmuşlardı. Kalpleri daha hızlı atmaya başlamıştı. İmparator Erdem Kanunu he? Resmen cennete meydan okuyacak güçteydi!

 

Yetersizsin!

 

O an, Gu Tieshou’nun baskısı gökleri deldi. Bir anda, Azılı Savaş Markisini yakaladı ve Kun Peng tezahürüyle üzerine bastı.

 

Geri dön…

 

Azılı Savaş Markisi gürültüyle kükredi ve Tanrısal Diyagramını çağırdı. Tanrısal diyagram belirdiğinde, bir anda sonu gelmez dağlar ve nehirler Gu Tieshou’yu içine çekti.

 

Tanrısal diyagram gözüktüğünde, diğerleri sadece zayıf gölgeleri görebiliyordu. Bir de guruldayan sesler duyuluyordu. Gu Tieshou’nun sonsuz dağların ve nehirlerin düzeni içinde göğe zıpladığı zar zor gözüküyordu. Kun Peng’i göklerde ve yerde engellenmişti. Gizemli gerçek enerjisi sekiz yöne süpürüldü. Diyagramdan birkaç kez kaçmaya çalıştı, ama her seferinde düzen ona baskın geldi.

 

Yang Shou Dağlar ve Nehirler Diyagramı’mın içinde bakalım daha fazla dalga oluşturabilecek misin!?”  

 

Azılı Savaş Markisi soğukça kaşlarını çattı ve kendisi de diyagramın içine girdi; düzenin kontrolünü ele aldı ve Gu Tieshou ile olan dövüşü Tanrısal Diyagramın içinde devam etti.

 

Yang Shou Dağlar ve Nehirler Diyagramı…

 

Gu Tieshou’nun bu düzende kapana kısıldığını görenlerin birçoğu içten içe şaşırmıştı. Olanları izleyen bir tarikat ustası açıkladı:

 

Li ailesinde kimsenin akıl sır erdiremediği, düzen tekniklerinde bilgili ve kadim düzenleri araştıran bir Antik Aziz olduğunu duymuştum. Bir Tanrısal Diyagram oluşturup buna Yang Shou Dağlar ve Nehirler Diyagramı adını vermiş. Eğer bu düzen tam güçteyse, bırakın Antik Azizleri, Cennetsel Egemenleri bile yenebilirmiş.


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31671 Üye Sayısı
  • 320 Seri Sayısı
  • 42610 Bölüm Sayısı


creator
manga tr