Bölüm 56 : İlahi Kazan (2)

avatar
11825 30

Emperor’s Domination - Bölüm 56 : İlahi Kazan (2)


Bölüm 56 : İlahi Kazan (2)

Li Qiye bir cümlesiyle durumu açığa çıkarmıştı – karşısında nasıl bir insan korkusuzca durabilirdi? Arıtılmış Yeniden Doğuş seviyesinde, başarı için fazla sabırsız davranmıştı, bu da kusurlar oluşmasına yol açmıştı. Bunu daha önce kimseye söylememişti, Li Qiye’nin de sadece Dao temeline bakarak bunu fark edemeyeceğini düşünmüştü. Ama karşısındaki gözler kusursuzdu.

Böyle bir görüş böyle bir bilgelik; bu on dört yaşındaki birinin sahip olabileceği bir şey değildi. Bir büyük olan Elder Sun’ın bile gözleri bu kadar keskin değildi. Karşısında kendisiyle aynı seviyede bir Adlandırılmış Kahraman olsa, Yaşam Çarkına ve Kader Sarayı’na bakarak tüm bu gizli kalmış şeyleri göremezdi.

Böyle bir görüş ve bilgelik sadece zamanla ve yüksek bir gelişim ile elde edilebilecek bir şeydi! Ama karşısındaki çocuk öyle biri değildi ki.

Elder Sun kaskatı kesilmişken, Li Qiye konuştu:

“Gelişimini yaptığınız Arıtılmış Kızıl Fiziği, aynı zamanda Arıtılmış Kızıl Yılan Fiziği olarak da bilinir, ve bunu Kızıl Ejderha Fiziğine çevirmek istiyorsunuz.”

Li Qiye’yi duyan Elder Sun’ın yüzü kıpkırmızı kesildi ve utancını gizlemek ister gibi öksürdü. Sonra konuştu:

Birkaç kez denemek istemiyorum.

Elder Sun doğuştan Houtian Fiziğinin, Arıtılmış Kızıl Yılan Fiziğine sahipti ve bunu kendi fiziğinin en yüksek seviyesine çıkarmak istiyordu… Kızıl Ejderha Fiziği!

“Sorununuz İlahi Kazanda.”

Li Qiye olayı çözmüş gibi konuşmuştu.

“İlahi Kazanım mı?”

Li Qiye’yi duyduktan sonra, Elder Sun hemen kafasını inkar ederce iki yana salladı:

Bu imkansız, İlahi Kazanım beni yüz yıldır takip ediyor. Bu İlahi Kazan, Yun Fiziği seviyesinden beri benimle ve hala onu kullanıyorum. Bana sayısız sıkıntı karşısında eşlik etti ve hiç sorun olmamıştı.”

“Fiziğiniz ateş özüyle gelişiyor, ve bazen Yin enerjisi özümsediğinizde, kanınız rahatça damarlarınızda dolaşmıyor— yanlış mıyım?”

Li Qiye soğukkanlı bir şekilde konuşuyordu.

“Eğer inanmıyorsanız, İlahi Kazanı çıkarın yargılayayım.”

Li Qiye’nin sözleri bir kez daha Elder Sun’ı şok etmişti. Hiçbir sorun olmadığını söylemişti ama Li Qiye’nin söyledikleri inandığının tam aksiydi. Nasıl korkmasın?

Şüpheli ve gergin bir halde en sonunda İlahi Kazanını çıkardı. Bir yumruk kadar küçüktü ve kazanın ağzında üç yılan kesişiyordu.

“Üç Yılan Ateş Kazanı, bu ilahi kazanlardan biraz görmüşlüğüm var.”

Elder Sun’ın ilahi kazanıyla bağlantı kuran Li Qiye gülümseyerek konuşmuştu.

İlahi Kazanlar tüm simya ustaları için gerekliydi. Simya ustası olmasalar bile gelişimcilerin çoğu gene de kişisel bir ilahi kazan bulmaya çalışırdı.

İlahi kazan, basitçe, hapları arıtmak için gerekliydi. Bununla birlikte, ölümlüler hapları arıtırken, kazanı metal ve taş ocaklarda kullanırdı. Gelişimcinin hapları ise kendi manevi doğalarına sahiptiler ve sıradan taş ve metal kazanlar ile yapılamazlardı.

Gelişimciler haplarını arıtmak için İlahi Kazanlara ihtiyaç duyuyordu. İşin aslı, bu kazanlar doğanın bir parçasıydı, kendi ruhları hatta kendi canları vardı. Bu yüzden sadece gelişimcilerin kazanları böyle İlahi Kazan olarak adlandırılmıştı.

İlahi Kazanların kökeni hakkında birçok inanış vardı. Efsanelere ve geçmişe uzanan bir inanışa göre, İlahi Kazanlar Ölümsüzler tarafından simyaları için kullanılmıştı.

Tabii bu inanç pek güvenilir değildi. Birçok insan farklı efsanelere inanıyordu. Kimisi derdi ki, İlahi Kazanlar metal bir bitkiden doğdu. Doğal dünya enerjisiyle dolup taştığı için kendi ruhunu kazandı ve nice sıkıntılar çekerek ateş özünü kazandı. Böylece hazine oldular ve gelişimciler tarafından İlahi Kazan olarak bilinir oldular.

Bu nedenle, her İlahi Kazan, Cennetin ve dünyanın özünü içeren bir hazineydi ve ateş özlüydü. Gelişimciler veya simya ustaları tarafından arıtıldıktan sonra ilaçlar ve hazine bitkileri yapılmak için kullanıldılar. Böylece tıbbi bir amaçla kullanılır oldular. Ateş Özü, Fizik macunları, yaşam ilaçları ve Kader hapları yapımında kullanılıyorlar.

Li Qiye dikkatlice Üç Yılan Ateş Kazanını inceledi. Sonrasında iki elini de kazanın üzerine koydu ve bağırdı:

“Açıl!”

Kelime ağzından çıktığı gibi Üç Yılan Ateş Kazanı belirdi.

Yere düşen şey bir yumruktan daha küçüktü ama bir anda koca bir kazan odada belirmişti. Bir masa kadar büyüktü. Kazanın üstünde, doğal dünya enerjisi, yılan ruhları şeklinde dönüp duruyordu. Gerçekten yılan olmasalar bile, canlı gibiydiler.

ÜÇ yılan koca ağzını açtı ve kazanın üzerine koydular. Kazanın ağzından bir ısı dalgası yayıldı ve üç yılanın ağzı da ilacımsı bir aroma yaydı.

Üç Yılan Ateş Kazanı, Elder Sun’ın İlahi Kazanıydı. Kim bilir bu kazanın içinde ne kadar Fizik macunu, yaşam ilacı, kader hapları arıtılmıştı.

Kazanın ağzından durmadan ısı dalgası yayılıyordu. Bu kazanın Ateş Özünden geliyordu. Hap arıtmanın gerekli bir aşamasıydı. Tıbbi aroma, kazanın gövdesinde saklı Tıbbi Hazine’den geliyordu. Hapların arıtılmasının kalitesi büyük ölçüde bu Tıbbi hazineye bağlıydı.

Li Qiye kazanın etrafına baktı ve sonra konuştu:

“Elder, bu kazanının doğal eğilimi Yan alevidir; Ateş özünde görülen yaygın bir alev.”

Li Qiye’nin gözleri hareket etti ve incelemeye devam etti.

“Bu İlahi Kazan genelde Toprak Alevi emerek, orijinal alevini güçlendirmiş. Siz de aynı zamanda genellikle çeşitli ruh ilaçlarını, Tıbbi Hazineyi büyütmek için içine atmışsınız. Benim çıkarımıma göre, en fazla beslediğiniz ilaç, Yin Yan Şahin Bitkisiymiş, buraya kadar doğru muyum?”

“Nasıl biliyorsun?”

Li Qiye’nin konuşmasından sonra Elder Sun’ın bedeni istemsizce titremişti!

“Sadece ufak bir parmak hesabı yapıyorum.”

Li Qiye soğukça konuşmuştu. Kazanın içine bakmaya devam ederken konuştu:

“Ancak, açıkça görülüyor ki, son zamanlarda içine Yin Yan Şahin Bitkisi atmamışsınız. Eğer tahminlerimde yanılmıyorsam, son zamanlarda kazanı doğrudan Ateş Ejderhası Bitkisi ile beslemişsiniz, yanlış mıyım Elder Sun?”

“Sen.. Sen bunları nasıl bilebiliyorsun?”

Elder Sun taş kesilmişti, kelimeleri ağzından anlaşılır şekilde çıkmıyordu. Fiziğini güçlendirmek istediğinden Ateş Ejderhası Bitkisi almak için büyük fiyatlar ödemişti ve tıbbi hazinesinin gücü artsın diye kazanı onunla beslemişti!

Simya ustası sayılmayan birçok gelişimci, İlahi Kazanını kişisel olarak taşırdı çünkü doğal kazanda doğal bir ateş özü vardı. Biraz kıvılcım ile besleyerek, ateşin gelişmesini sürdürülebiliyordu. Aynı zamanda İlahi Kazan içerisindeki Tıbbi Hazineyi arıtmak için büyük miktarda ruh bitkilerine ihtiyaç duyuyordu.

Uygun bir İlahi Kazan bir gelişimci için çok kullanışlıdır. Örneğin bazı, doğal İlahi Kazanlar, Aşırı Tai Yang Ateş Özüne sahip. Eğer gelişimci de doğuştan Yong Yang Fiziğine sahipse –24 kral fiziğinden biri— İlahi kazanın Aşırı Tai Yang Ateş Özünü ödünç alarak kendi fiziklerini saflaştırabilirler.

Aynı zamanda, kazanın gövdesinin içindeki Tıbbi Hazine fizik ile birlikte büyüyebilir ve kan enerjisini yenileyebilir. Hatta yaraları iyileştirip hastalıklara çare bile olabilir.

Çok kullanışlı olduklarından, simya ustası olmayanlar bile ilahi kazanların peşinde.

Elder Sun için ise daha fazla konuşmaya gerek yok. Kendisi sadece sıradan bir simya ustası değil, aynı zamanda Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı’nın iki büyük simyacısından biriydi. Yanında bir ilahi kazan olması çok normaldi.

Bir simya ustası, ilahi kazanlarını besledikleri ruh ilaçlarını genelde başkalarına açık etmezdi.

Ancak, şu an Li Qiye’nin kazanın neyle beslendiğini anlaması için bir kere bakması yetmişti. Elder Sun nasıl telaşlı olmasın? Bu nasıl bir tıbbi bilgiydi, nasıl bir İlahi Kazan bilgeliğiydi!?

Li Qiye Elder Sun’ın sorusuna cevap vermeden devam etti:

“Sorun bu mesele. Doğru, eğer Kızıl Ejderha Fiziğini geliştirmek istiyorsan, Ateş Ejderehası Bitkisi gerçekten uygun bir avantaj sağlar. Ancak, Elder Sun, sizin ilahi kazanınız yüz yıldır sürekli Yin Yan Şahin Bitkisi yemiş. İlahi Kazanınızdaki Tıbbi Hazinede yüklü miktarda Yin Yan tıbbi özellikleri birikmiş, ve tıbbi hazinenin içindeki öz Yan Alevi enerjisi, ama Ateş Ejderhası Bitkisi daha güçlü bir Yang enerjisine ait…”

“…Böylece, aniden Ateş Ejderhası Bitkisiyle beslenince. Güçlü Yang enerjisi doğrudan İlahi Kazanın Tıbbi Hazinesine etki etmiş. Eğer sorun ciddi olsaydı, ilahi kazanınıza ciddi zarar verirdi ve daha sonraki hap arıtma işlemleriniz üzerinde önemli etkisi olurdu! Daha da önemlisi, fiziğiniz her zaman bu kazan hazinesiyle, yani Yan Alevi enerjisiyle saflaştırılmış. Ama şimdi aniden daha güçlü bir Yang Enerjisi fiziğinizi saflaştırmaya çalışınca, Yan Alevi Fiziği hemen baskıya geçmiş ve kan akışınızı engellemiş!”

Li Qiye sanki her şey önündeki bir kağıtta yazılıymış gibi durmaksızın konuşmuştu. Adeta bu konunun uzmanı gibiydi. Yalnızca Koruyucu Mo’nun değil, Elder Sun’ın da ağzı açık kalmıştı.

Sonunda, Li Qiye karara vardı:

“Elder Sun, siz tarikatımızın iki büyük simyacısından birisiniz. Biliyorsunuz ki bir simya ustası sadece ilaçlarına odaklanmamalı, ilahi kazanına karşı da çok koruyucu olmalı. Doğal,  Ateş Özlü bir İlahi Kazanı beslemek gerekli, bu Dao çalışmalarının derin bir bölgesi. Aynı zamanda, Tıbbi Hazine şekil aldığında, daha sonrasında nasıl bir bitki ile beslerseniz, bu tıbbi özellikler doğrudan Tıbbi Hazineyi etkiler…”

“…Kader Haplarının ve Fizik macunlarının kalitesi sadece simya ustasının yetenekleriyle oluşmaz, aynı zamanda İlahi Kazanın da iyi olmasına bağlıdır. Diğer önemli bir şey ise, Ateş Özü, Tıbbi Hazinenin özü ve sonraki tıbbi materyaller. Birbirleriyle çakışıp çakışmamaları önemli değil.”

“Tıbbi materyallerin ve İlahi Kazanların planlanması çok derin bir çalışma konusudur. Birikim için zaman gerekir. İlahi Kazanına kendi canınmış gibi baktığın sürece, kaliteli bir simya ustası olursun.”

Li Qiye, İlahi kazanlar üstüne bir nutuk çekmişti ve bunun karşısında Elder Sun ağzı açık, gözleri devrik kalmıştı. Sanki karşısında simya konusunda yüce bir usta vardı. Söylediği şeyler kesinlikle çılgınca veya mantıksızca değildi.

“Peki o zaman… Sorunu düzeltmek için ne yapmalıyım?”

Elder Sun konuşmanın hangi aşamasında ikna oldu bilinmez ama, şimdi Li Qiye’den saygıyla tavsiye istiyordu.

Li Qiye gülümsedi ve konuştu:

“Elder Sun’ın sorunu ciddi değil, düzeltilmesi kolay. Ateş Ejderhası Bitkisi ile beslemeyi bırakmak gerek. Eğer gerçekten Kızıl Ejderha Fiziğine ulaşmak istiyorsanız, önerim Sevimli Nehir Ateşi Bitkisi ile beslemeniz olacaktır. Sevimli Nehir Ateşi Bitkisinin tıbbi özellikleri Yin Yan Şahin bitkisine çok benzerdir. Ayrıca bir seviye daha yüksektir. Bununla birlikte, en önemlisiyse, Sevimli Nehir Ateşi Bitkisi, Kızıl Ejderha Fiziğine çok aşinadır!”

Useless notu: Bu eğitim bölümleri bit bitsin bitmek tükenmek bilmeyen bir olay ve aksiyon dalgasına gireceğiz. Kemerlerinizi bağlayın ve hazırlanın şimdiden ^^


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28988 Üye Sayısı
  • 274 Seri Sayısı
  • 39614 Bölüm Sayısı


creator
manga tr