Bölüm 54 : Yin ve Yang Kan Denizi (2)

avatar
11310 36

Emperor’s Domination - Bölüm 54 : Yin ve Yang Kan Denizi (2)


 

Zhang Yu’nun yüzünden beyazdan yeşile çalan garip bir renk vardı. Bu meselenin çok önemli olduğunun farkındaydı. Son beş yılda döktüğü kan ter mahvolacaktı. Hayatının beş yılı çöpe gitmişti.

 

“Eğer şu an karar veremiyorsan, biraz düşün. Karara varınca gelip beni bulursun.”

 

Li Qiye zorlamak istemiyordu. Sonuçta kişi kendi yolunu kendi belirlerdi. Kararlılığı eksikse, onu bu yola zorlamak boş bir çaba olurdu.

 

“Ben, yıkacağım! Yeşim Sarmal Erdem Kanunu’nu çalışacağım!”

 

Li Qiye sözünü daha yeni bitirmişti ki Zhang Yu çoktan kararını vermişti. Dişlerini sıkıyordu ve kararlığını kesin bir dille göstermişti.

 

Li Qiye sadece başını salladı, başka bir şey söylemedi. Yanındaki Li Shuangyan’a döndü:

 

“Gelişimini yık, en baştan başlayacak.”

 

Li Shuangyan’ın şu anki Li Qiye hakkında düşünceleri eskisi gibi değildi, en ufak tereddüt belirtisi göstermeden harekete geçti.

 

Sonunda, Li Qiye öğrencilerin gelişimini incelemeyi bitirmişti. Çoğu büyük kusurlarından arınmıştı. En büyük sorun, Zhang Yu’nun ciddi durumuydu.

 

Dao incelemesinden sonra tüm öğrenciler kendi yoluna dönmüştü. Li Qiye öğrencilerin kişisel gelişim yapmasına ve Dao temellerini yeniden onaylamalarına ve erdem kanunlarını düzeltmelerine izin vermişti. Öğrencilerin şimdiki aşamaları kendilerini kişisel olarak geliştirmekti. Bu aşamaya kadar, Li Qiye çoktan Temizleyici Yeşim Tepesi öğrencilerinin gelişim yollarına önderlik etmişti. Onları artık bire bir desteklemeye gerek yoktu. Hepsi kendi gelişim yolunda ilerleyecekti. Ancak arada bir zaman geçirmek için Dao derslerine devam ediyordu.

 

Sayısız ay ve çağ, hatta ölümsüz imparatorlar bile onun elinde yetişmişti. Li Qiye bu konuda, hangi öğrenci ne kadar yetenekli olursa olsun en iyisini bilirdi. Eğer birinin elini bırakmazsa kendi başına yürümeyi öğrenemezdi. Kimseyi kendi başına bir yola sokamazdı! Rüzgarı ve yağmuru tecrübe etmeyen yavrular, gökkuşağı ile nasıl tanışacaktı?

 

Öğrencileri saldıktan sonra Li Qiye de kendi gelişimine odaklandı. Tüm bu öğrenci ve eğitmen işleri onun gelişimini de yavaşlatmıştı.

 

Şu anda Li Qiye Yun Fiziği’nin Kan Güçlendirme aşamasındaydı. Aslında kan güçlendirme aşamasında çoktan kusursuz hale gelmişti ve Beden Islah Etme aşamasına adım atmıştı. Li Qiye için şimdi bedenini tekrar ıslah etmesi için iyi bir zamandı.

 

O anda kadim kutuyu çıkardı. Eğer Li Shuangyan orada olsaydı, belki de bu eski kutuyu tanıyabilirdi. Bu antik kutu, Dokuz Aziz Şeytan Kapısı Aziz Mağarasından aldığı kutuydu. Dokuz Aziz Şeytan Kapısı büyükleri ve hatta Şeytan Kral Lun Ri bile bu kutunun içinde ne olduğunu bilmiyordu. Belki de Lun Ri bile Li Qiye’nin Ölümsüz İmparator Yaşam Hazinesi yerine bu kutuyu almasını garip bulmuştu. İçinde ne olabilirdi acaba?

 

Prensip olarak, bir öğrenci Yun Fiziği seviyesine geldiğinde, Kan Güçlendirme aşamasında tarikat onu bir Uzun Ömür Hazinesi ile ödüllendirirdi! Ancak, şu anki Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı Düşüşteydi ve hazine depoları kısıtlıydı. Eğer dış öğrencileri bile hazinelerle ödüllendirmeye kalkarlarsa hazine deposunu örümcek ağları sarardı!

 

Uzun Ömür Hazinelerinin ana rolü kişinin ömrünü uzatmak ve kanını güçlendirmekti. Uzun Ömür Hazineleri ve Kader Cihazları bir gelişimcinin iki önemli hazinesiydi. Gelişimcilerin neredeyse hepsi, bir Uzun Ömür Hazinesi ile Kader Cihazı’na sahipti!

 

Yaşam Hazinesi ya da Gerçek Hazine oluşu fark etmeksizin, bir Kader Cihazı’nın ana etkisi kişinin Kader Sarayı’nı korumak ve düşmana saldırmaktı. Genelde sadece savaş alanlarında kader cihazına ihtiyaç duyulurdu.

 

Uzun Ömür Hazinesi için ise durum farklıydı, her an gerekli bir şeydi. Kişinin ömrünü uzatabiliyordu evet ama aynı zamanda taşıyanın etini de güçlendirip gücüne güç katabiliyordu. Hatta kişinin Uzun Ömür Kanı’nı saflaştırabilenleri bile vardı.

 

Aynı zamanda savaşlarda da büyük etkileri vardı. Kişinin savaşta kan enerjisi tükenirken, Uzun Ömür Hazinesi’ni aktif edebilirdi ve kısa sürede azalan kan enerjisi yenilenirdi. Hatta gelişimciye bir güç patlaması bile sağlayabilir ve savaştaki etkisini arttırabilirdi!

 

Li Qiye antik kutuyu açtı ve kutunun içinde iki kan incisi yatıyordu. İki damla kan incisi, sıradan görünüyorlardı. İki damla taze kanın yoğunlaşmış görüntüsü gibiydiler.

 

Ancak, titizlikle bakılırsa fark edilirdi ki, bu iki kan incisi sonsuz miktarda kan enerjisi gizliyordu. Sanki iki devasa kan denizi gizliydi bu incilerde. Ayrıca ikisi birbirinden farklıydı, biri yavaşça yükselen altın bir güneşi andırıyordu. Diğeri ise yuvarlak gizemli bir ay’a benziyordu.

 

“Ying Yang Kan Denizi.”

 

Li Qiye sıradan gözüken iki kan incisini avucuna aldı. Nazikçe iç geçirdi. Eskileri hatırladı; o yılki kanlı savaşlar sanki dün gibi gözünün önüne gelmişti.

 

O yıl, Ölümsüz İmparator Min Ren’in yüce Daosu tamamlanmıştı ve Cennetin İradesini omuzlamıştı. Emrindeki sayısız ilahi general ile dokuz göğün altını üstüne getiriyordu. Yoluna kimse çıkamıyordu! Min Ren ilk savaş alanında Ölümsüz İmparator olmuştu ve Cennetin İradesini omuzlamıştı. Muazzam kötülükler barından bir Yasaklanmış Kabir Alanıydı.

 

Kara Karga olarak, o an formu dengesizleşiyordu. Ama buna rağmen Min Ren’in ilk savaşını görmek istemişti. Her Ölümsüz İmparator için ilk savaş çok önemlidir. Cennetin İradesini arındırmak için bir fırsattır.

 

Li Qiye, Min Ren için bir Yasaklanmış Kabir Alanı seçmişti! Li Qiye o anda orduyu kişisel olarak yönetmese de, savaşın vahşi sahnesini göklerin çöküşünü ve toprağın yarıldığını görmüştü. Ay ve Güneş artık parlamıyordu.

 

O yıl savaş sırasında, cennetin kubbesi kırılmıştı ve on bin alan yok olmuştu. Ölümsüz İmparator Min Ren, at sırtında ilerliyordu, antik Yasaklanmış Kabir Alanının derinliklerini yara yara ilerliyordu.

 

Ölümsüz İmparator Min Ren, Cennetin İradesini kabul ettiği için kendinden tamamen emindi. Çağlar boyu korkulan bir Uzun Ömür Hazinesine sahipti ve o hazineyi israf etme niyeti yoktu. Daha sonradan bu hazineyi, savaşta büyük efor harcayan Dokuz Aziz Erdemli Örneğe bir ödül olarak vermişti.

 

Daha sonra, Li Qiye derin bir uykuya dalmıştı ve bu meseleyi daha fazla sorgulayamamıştı. Aziz Mağarasını açan kadar, Dokuz Aziz Erdemli Örneğin Ying Yang Kan Denizini kullanarak kendi Uzun Ömür Yaşam hazinesini yaptığını düşünüyordu. O an fark etmişti ki Dokuz Aziz Erdemli Örnek bu hazineyi kullanmamıştı.

 

Kapıyı açtığı anda, nihayet anlamıştı ki Erdemli Örnek ona ilerde Dokuz Aziz Şeytan Kapısıyla ilgilenmesini söylediğinde tarif edilemez bir hazineyi bırakmıştı, Ying Yang Kan Denizinden bahsediyordu.

 

“dnggggg”

 

Li Qiye iki kan incisini Yaşam Çarkı’na bıraktığında, tüm bedeni sarsıldı. Aniden tüm Yaşam Çarkını kapsayan iki kan denizi ortaya çıkmıştı. Göz açıp kapayıncaya kadar, Yaşam Çarkı kırmızı parlak auralarla aydınlanmıştı ve tüm bedeninde dolaşıyordu.

 

Kan denizinde, en muazzam hayat enerjisi ortaya çıkmıştı. Aniden Yaşam Çarkı parçalanmanın eşiğine gelmişti ve Kader Sarayı dengesizleşmişti. Fiziksel bedeni bile bu darbeden etkileniyordu. Sayısız miktarda hayat enerjisi sanki Li Qiye’nin bedeninden taşmak istercesine ileri atılıyordu!

 

“Bam… Bam… Bam…”

 

Tam o anda, Devreden Turan Güneşi Erdem Kanunu en güçlü hareketiyle iki kan denizini hayat enerjisini Yaşam Çarkına getirme potansiyeliyle çekti ve hayat enerjisiyle doldu.

 

Eğer başka bir erdem kanunu olsa bu kadar hayat enerjisi çekemezdi. Küçük bir atın koca bir yük vagonunu çekemeyeceği gibi bir durumdu bu. Ama Devreden Turan Güneşi Erdem Kanunu kesinlikle cennetlere meydan okuyabilecek seviyedeydi. Kan enerjisi ne kadar güçlenirse çektiği enerji o kadar artıyordu. Kısa sürede, Devreden Turan Güneşi büyük miktarda hayat enerjisini Yaşam Çarkına çekmişti.

 

Bununla birlikte, Ying Yang Kan Denizi aslında tüm gökyüzünü doldurabilirdi. Bir ölümsüz İmparator bile buna ilgi duyardı. Devreden Turan Güneşi, şu anki gelişiminde tüm hayat enerjisini çekemezdi ve tamamını Kader Çarkına aktaramazdı!

 

Aniden, korkunç hayat enerjisi dalgaları Li Qiye’nin bedenini ve Kader sarayını bastırdı. Hayat enerjisi, Li Qiye'nin bedenini ve Kader Sarayını parçalamanın eşiğindeydi.

 

Tam bu tehlikeli anda, Li Qiye’nin Cehennemi Bastıran Ölümsüz Fiziği sonunda patladı. Sanki ilahi zincirlerin sürüklenişi gibi “Bam. Bam. Bam.” sesi duyulmuştu. Zincirin her halkası bir milyon askerin gücüne eşit gibiydi ve hepsi gökleri kaplayacak kadar hayat enerjisiyle doluydu. Enerjiyi Li Qiye’nin fiziksel bedenine zorla sokmak için aşırı baskıcı olan Cehennemi Bastıran Ölümsüz Fizik açığa çıkmıştı!

 

Aynı zamanda, Li Qiye’nin Kader Sarayı’nda Kun Peng’in Altı Varyasyonu devasa bir Kun Peng’e dönüşmüştü. Ağzını açmış büyük miktarda hayat enerjisini yutuyordu. Bu yutuş aşaması Kun Peng’in sonsuz bir denizi emmesi gibiydi. Dao temeli Kun Peng’e dönüşmüştü ve sayısız enerjiyi emip Gerçek Kader’e gönderiyordu. Bir anda, Kader Sarayı’nın içindeki Gerçek Kader kör edici ışıklar yayar bir hâl almıştı. Son derece muhteşem bir görüntüydü!

 

Li Qiye bilmeden, Beden Islah Etme aşamasını başarmıştı. Ying Yang Kan Denizi’ni ödünç alarak kanını saflaştırıp bununla Cehennemi Bastıran Ölümsüz Fiziğini yıkamıştı. Bu da Fiziğinde bir gelişme sağlamıştı!

 

Yin Yang denizi, Yin Yang balıkları gibiydi durmaksızın Yaşam Çarkı’nda hareket ediyorlardı. O anda kan denizi sakinleşmişti. Ancak Li Qiye biliyordu ki şu anki seviyesiyle Ying Yang Kan Denizi’nin on binde birini bile kullanamamıştı! Eğer gerçekten Yin Yang Kan Denizini aktif edebilseydi dünyayı sarsan cenneti bile ürküten bir güç çıkardı. Kanı dokuz semayı delip geçer, tanrıları da şeytanları da titretirdi!

 

Li Qiye gelişiminden ayrıldığında Li Shuangyan kapısının dışındaydı. Li Shuangyan’ın güzel gözleri Li Qiye’nin üzerindeydi.

 

“Ne tür bir şeytani erdem kanunu geliştiriyorsun?”

 

O an Li Shuangyan’ın çehresi hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar duygusaldı. Kendi köşkünde otururken aniden kadim ve engin bir hayati enerjinin akışını hissetmişti. Ama kısa sürede kaybolmuştu.

 

Sadece bir anlığına hissedilmişti ama Li Shuangyan’ın müthiş hislerinden kaçmamıştı bu. Bunun kaynağının Li Qiye’nin bedeni olduğunu biliyordu.

 

Kan enerjisi ve hayat enerjisi çok güçlü olduğundan Li Shuangyan şüphelenmişti. Li Qiye’nin şeytani bir erdem kanunu çalıştığını düşünüyordu!

 

“Şeytani erdem kanunu geliştirmem mi gerek?”

 

Li Shuangyan’ın sorusuna Li Qiye sadece gülümseyerek, sakince cevap vermişti.

 

Li Shuangyan, şaşkın bir ifadeyle bir süre Li Qiye’ye bakmıştı ama sonra daha fazla sorgulamadı ve dönüp çıktı.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32600 Üye Sayısı
  • 332 Seri Sayısı
  • 43293 Bölüm Sayısı


creator
manga tr