Bölüm 52 : Ölümsüzün Öğretisi Ancak Bu Kadar İyi Olabilir (2)

avatar
10172 27

Emperor’s Domination - Bölüm 52 : Ölümsüzün Öğretisi Ancak Bu Kadar İyi Olabilir (2)


 

Bu sefer birinci büyüğün sözleri son derece güçlü ve zorlayıcıydı. Artık soru sormuyordu. Bu kelimeler ağzından çıktığında, başka çıkar yol kalmamıştı. Diğer büyüklerin kabul etmesi gerekiyordu.

 

Birinci büyüğün aurasında saldırgan bir baskı vardı ve bir anda diğer büyüklerin kalplerini sıkıştırmıştı. Cao Xiong’un yüz ifadesi bile yüz seksen derece değişmişti!

 

Diğer dört büyüğün, birinci büyüğe karşı olan güveni son iki-üç yıldır sarsılmıştı. Ancak, bugün birinci büyüğün aurasını heybetli bir şekilde yayması, diğer büyüklerin kalbinin derinliklerinden titremesine yol açmıştı. Sanki eskiden tanıdıkları o büyük kardeşleri tekrar karşılarındaydı. Eskiden tarikattaki önemli kararları veren birinci büyük olurdu, o zamanlarda da böyle heybetli bir aurası vardı.

 

Cao Xiong’un suratı ekşidi, son yıllarda, tarikat ustası koltuğuna olan hırsı hiç azalmamıştı. Ama bunun bir sebebi de birinci büyüğün cesaretini kaybetmiş ve çöküşe geçmiş olmasıydı. Onu gözden çıkarmıştı. Tarikat ustası koltuğu için olan rekabette onu rakip olarak görmüyordu.

 

Şimdiyse birinci büyük aniden, saçma bir şekilde bir fırtına başlatmıştı. Bu sayede Cao Xiong bir kez daha birinci büyüğün tarikatın kolonu olduğunu anlamıştı.

 

“Eğer büyük kardeş, Li Qiye’nin yetiştirmeye değer olduğunu düşünüyorsa, o zaman kararını destekliyorum.”

 

Koruyucu Mo’nun ustası Elder Sun kararını açıklayan ilk kişi oldu.

 

Üçüncü büyük de bir süre sessiz kalmıştı ama sonunda konuştu:

 

“Eğer büyük kardeş gerçekten Li Qiye’yi yetiştirmek istiyorsa, öyle olsun. Umarım beklentilerimize ihanet etmez.”

 

Bu sözler de şüphesiz birinci büyüğü kabul etmişti.

 

Beşinci büyük de düşünceliydi ama konuştu:

 

“Bu sefer, büyük kardeşin kararına katılıyorum.”

 

Kısa sürede, dört büyük de kararı kabul etmişti. Karar verilmişti, Li Qiye’nin çıkarları için değil, birinci büyüğün sayesindeydi. Dört büyük, birinci büyüğün hırsının zayıf da olsa henüz çürümediğini fark etmişti. Umutları birinci büyüğün tekrar tarikatı omuzlamasıydı.

 

Öncesinde, Cao Xiong birçok küçük hesap yaparak Li Qiye’yi nasıl macundan ederim diye düşünüyordu ama şimdi kafasındaki tüm planlar kullanılamaz olmuştu. Cao Xiong olduğu yerde kalmıştı, gerçekliği kabul edemiyordu.

 

Temizleyici Yeşim Tepesinde, Li Qiye on günden fazla süredir öğrencileri dövüyordu. Bu sayede öğrencilerin tekniklerini ve gelişimlerini yeniden şekillendiriyordu.

 

Şimdiye kadar üç yüz öğrencinin tamamı Li Qiye’yi kabul etmişti. Kibirli Luo Fenghua bile, kalben ve zihnen Li Qiye’yi kabul etmişti.

 

Xu Pei üç yüz öğrenci arasında en kıdemlileri olmuştu. Xu Pei’nin yaşı Li Qiye’den fazlaydı ama, ürkekti ve kendi fikirlerinden yoksundu. Cehennem gibi eğitimlerle son on günde, Li Qiye, Xu Pei’yi parlatmaya çalışıyordu. Sadece tamamlanmamış teknikleriyle ilgilenmiyor, aynı zamanda Dao irade gücünü arttırarak kendine olan güvenini arttırıyordu.

 

Günler birbirlerini takip etti, yarım ay kısa sürede geçmişti. Li Qiye bugün de yüksekteki yerine tırmandı bu sefer yalnız değildi. Li Qiye’ye hizmet eden bu sefer Nan Huairen değil, Li Shuangyan’dı.

 

Aslında, Li Shuangyan’ın Temizleyici Yeşim Tepesinde, Li Qiye’ye ilk eşlik edişi değildi bu. İlk geldiğinde, üç yüz öğrencinin resmen kalpleri sallanmıştı. Sonuçta bu öğrenciler resmi olarak Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı öğrencisi değillerdi. Li Shuangyan gibi bir tanrıça onlar için efsanelerden bir kahramandı.

 

Dokuz Aziz Şeytan Kapısı’nın soyu, Yaşlı Öküz Ülkesinin prensesi, Cennetlerin gururlu kızı, gelişim dahisi. Bu ünvanlardan herhangi biri bile öğrencileri heyecanlandırmaya yetiyordu. Bazı öğrenciler için Li Shuangyan asla ulaşamayacakları bir yerdeydi.

 

Ancak, Li Qiye’nin eğitimi altındayken, son zamanlarda Li Shuangyan da sık sık Temizleyici Yeşim Tepesi’ne gelmeye başlamıştı. Öğrenciler yavaş yavaş prensesin varlığını kabul ediyordu.

 

Li Shuangyan, Li Qiye’nin acımasız Dao eğitimini görünce şaşkına dönmüştü. Ama birkaç sefer daha geldiğinde, Li Qiye’nin öğrencilerinin gizli kalmış kusurlarını ve eksik tekniklerini açığa çıkardığını anladığında, kalbi sarsılmıştı!

 

Yılan Cezalandırma Sopası’nın büyülü bir hazine olduğunu söyleyebilirdi. Ama sadece o sopayla tüm bu tekniklerin kusurlarını bulmak yeterli olmazdı. Şüphesiz Li Qiye tüm bu tekniklerin arkasındaki derinliği kavramıştı.

 

Temizleyici Yeşim Tepesi öğrencileri eşsiz erdem kanunları ile çalışmıyorlardı, ama düzinelerce erdem kanununun derinliğini kavramak ve altında yatan gizemli sanatları anlamak kolay bir şey miydi?

 

Dahası, temel erdem kanunlarının birçoğu Ölümsüz İmparator Min Ren’in elinden çıkmaydı. Erdem kanunu basitleştikçe aurası da o kadar muazzam oluyordu. Bunların arkasındaki gizemleri ve derinliği kavramak hiç de kolay bir şey değildi.

 

Şüphesiz, şu an, Li Qiye o erdem kanunlarının hiçbirini çalışmamıştı ama buna rağmen hepsini kavrayabilmişti! Böylesi bir şeyi Ölümlü Fizik, Ölümlü Yaşam Çarkı ve Ölümlü Kader Sarayına sahip on üç yaşındaki bir çocuğun başardığına kimse inanmazdı!

 

Li Qiye yüksek yerinden öğrencilere baktı konuşmaya başladı:

 

“Bugünün dersi, Yeşim Sarmal Erdem Kanunu’nun temel gizemlerini öğrenmek. Temizleyici Tütsü Antik Tarikatının en temel erdem kanunlarından biridir ve üçte biriniz bu erdem kanunu çalışıyorsunuz. Eğer bu erdem kanununu çalışmak istemeyen varsa, dinlememeyi seçebilir.”

 

“Büyük kardeş, bugün… dersimiz dövülmek değil mi?”

 

Şu an Xu Pei üç yüz öğrencinin lideriydi. Li Qiye’nin duyurusunu duyunca, bunu sormadan edemedi.

 

Li Qiye, Xu Pei’ye ışıl ışıl gülümsedi ve konuştu:

 

“Ne yani, küçük kız kardeşimiz dayağa bağımlı mı olmuş? Dövülmediğin bir gün olursa kendine gelemiyor musun?”

 

“H-hayır, hiç de değil…”

 

Li Qiye’nin sözleri Xu Pei’yi utandırmıştı, başta yanakları sonra tüm yüzü kızarmıştı ve hızlı hızlı kafasını sağa sola sallıyordu.

 

Aslında Li Qiye’yi duyduktan sonra bütün öğrenciler böyle düşünmüştü. Son on gündür dövülüyorlardı ve artık neredeyse bu acıya alışmışlardı.

 

Bu eğitimin başlamasıyla, hiçbir öğrenci alandan ayrılmadı ve dikkatli bir şekilde dinlemeyi tercih ettiler. Artık öğrencilerin Li Qiye’ye karşı mutlak bir inancı vardı. Tekniklerin arkasında yatan kusurları eksiksiz gösterebiliyordu ve şimdi bir tekniğin derinliği hakkında konuşacaktı. Kesinlikle kaçırmak istedikleri bir şey değildi.

 

Artık, öğrenciler Li Qiye’nin tarikata kendilerinden sonra girdiğini falan unutmuştu. Yeteneksizmiş, yaşı küçükmüş bunlar eskide kalmıştı. Daha farkına varmadan onu tarikatın en büyük ve ana öğrencisi olarak kabul etmişlerdi.

 

Li Qiye sonunda eğitimine başladı, öğrencilerin aklındaki düşünceler hemen kayboldu ve zevkle dinlemeye başladılar.

 

Üç yüz öğrenciye ek olarak bir dahi olarak bilinen Li Shuangyan bile Li Qiye’nin yanında dikkatle dinliyordu. Uzun süredir saygısız tavırlar takınmıyordu.

 

Yeşim Sarmal Erdem Kanunu, Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı’nın en temel erdem kanunuydu. Yaşam Çarkını ve Kader Sarayı’nı saflaştırabiliyordu ve her amaca hizmet edebilen bir erdem kanunuydu. Tarikatta iyi kabul edilen bir erdem kanunuydu. Tarikatta gizli kabul edilen bir erdem kanunu falan da değildi. Her öğrenci buna ulaşabilirdi. Çok sıradan bir yöntem olduğundan, kesinlikle her amaca çekilebiliyordu.

 

Böyle bir erdem kanunu, Büyük Orta Bölge’de öküzlerin kılı kadar yaygındı. Bu tür bir erdem kanunu birçok tarikatta yeni öğrenciler tarafından hor görülerek küçümsenirdi.

 

Ancak, Li Qiye’nin söylediğine göre bu en temel erdem kanunu cennetteki çiçek selini yeryüzüne akıtan altından bir pınar gibiydi. Li Qiye durmaksızın konuştu. Karmaşıklıkları çözmek için en basit şeylerden başladı. Derin karanlıklara girmeden önce zayıf ışıkları anlattı. Onun ağzından çıkan kelimelerin derinliği, dinleyenlerin sarhoş gibi büyülenmesine neden oluyordu.

 

Dikkatle bu dersi dinleyen kişi artık bu erdem kanunun en temel ve sıradan bir şey olmadığını söyleyebilirdi. Li Qiye’nin anlatımına şahit olan biri, bu erdem kanununun gelişim yolundaki gerçek rehber olduğunu söylerdi.

 

İşin aslı, bu erdem kanunu gerçekten de erdem kanunu ilkelerinin gerçek bir rehberiydi. Kaba ve yontulmamış olmasına rağmen insan ırkının uzun yıllar boyunca Dao yolunda edindiği fikirleri ve döktüğü kanları kapsıyordu.

 

Issız çağdan beri bu erdem kanunu miras bırakılmamıştı. O çağda, on bin ırk yüce Dao’yu bulmaya çalışıyordu. Yeşim Sarmal Erdem Kanunu’nun birçok ölümsüz bilge için başlangıç olduğunu söyleyebilirdiniz. Çok yüzeysel olmasına rağmen, yeni başlayanlar için mükemmel bir erdem kanunuydu. Adil ve dürüstken aynı zamanda nazik ve hafifti. İlk temeli kurmak için çok uygundu.

 

O yıl, Li Qiye ve Ölümsüz İmparator Min Ren Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı’nı kurduğunda, birçok öğrenciye bu erdem kanununu öğretmişlerdi. Ancak daha sonradan tarikat imparator erdem kanunlarına erişmişti ve öğrenciler daha fazla bu erdem kanunu öğrenmeye istekli olmamışlardı.

 

Şimdiyse sadece tarikatın resmi öğrencisi olmamış öğrenciler bu yöntemi çalışıyordu! Aslında bunun sebebi de başka seçenekleri olmamasıydı.

 

Li Qiye dersi bitirdiğinde birçok öğrenci aklını başına toplayamamıştı. Li Shuangyan kendine gelen ilk kişi olmuştu ve hayretle titremişti!

 

Li Qiye’ye şaşkın gözlerle bakıyordu. Yeşim Sarmal Erdem Kanunu, bu sıradan erdem kanunu daha sıradan olamazdı, birkaç kez okumuşluğu vardı. Onun gibi bir dahi için bir kez okuması böyle temel bir erdem kanununun derinliklerini anlaması için yeterliydi.

 

Ama, Li Qiye’nin dersini dinledikten sonra farkına vardı ki, çok sığ ve yüzeysel bir şekilde anlamıştı. Li Qiye’nin öğretimi altında, bu yontulmamış erdem kanunu Dao’nun genel prensiplerinden biri olmuştu.

 

Bu derin gerçekler, bu anlayış – bu hayal etmesi imkansız bir şeydi. Ustası Şeytan Kral Lun Ri bile böyle gizemli hakikatleri vaaz verir gibi anlatamazdı.

 

Dahası Li Qiye’nin anlattığı gerçekler sert ve gergin değildi; bu erdem kanununun gerçeklerini anlatabilen Li Qiye sanki bu erdem kanununun büyük ustası gibiydi.

 

Li Shuangyan bunları nasıl bilebilirdi? Li Qiye Yeşim Sarmal Erdem Kanunu’nu okuyunca eski anılarını hatırlamıştı. Bu derin gerçekler sadece Li Qiye’nin çağlar boyu yaşadığı tecrübeler sayesinde ortaya çıkmamıştı. Aynı zamanda sayısız insanın Issız Çağ’da kan ve düşünceleri sonucunda ortaya çıkmıştı. Li Qiye basitçe bu ikisini birleştiriyordu.

 

O yıl, bu erdem kanunu Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı’nın en önemli temel erdem kanunu olarak görülüyordu. Ölümsüz İmparator Min Ren’in en güçlü generallerinin hepsi bu erdem kanununu çalışıyordu.

 

Daha sonraları, Ölümsüz İmparator Min Ren Cennetin İradesine sahip oldu ve Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı, Ölümsüz erdem kanunlarına sahip oldu. O günden sonra o zamanın öğrencileri olan ataları bu yöntemi küçük görmeye başlamıştı.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28215 Üye Sayısı
  • 266 Seri Sayısı
  • 38549 Bölüm Sayısı


creator
manga tr