Bölüm 780: İlahi İlaç

avatar
2719 20

Emperor’s Domination - Bölüm 780: İlahi İlaç


 

Bölüm 780: İlahi İlaç

 

Uzun Ömür Kanı eridiğinde yeni bir tıbbi karışım kazanın içine yavaşça aktı. O anda kendi hayatı varmış gibi görünüyordu. Akışı izleyenler bedenlerindeki kanın aktığını ve aynı ritimde yankı yaptığını hissediyordu.

 

Birçoğu bu manzarada kendini kaybedip düelloyu unuttu. Simyacının arıtması sırasında birçok kişi kendini kaybetmişti. Ancak ikisi arasındaki sarhoş edici duygu birbirinden tamamen farklıydı.

 

Simyacının arıtma tekniği ve büyük ustalığı izleyenleri kendinden geçirmişti. Her bir hareketi güzellik doluydu. Simyayı anlamayanlar bile hareketlerin arkasındaki anlamları anlayabilmişti.

 

Li Qiye'nin arıtımı farklıydı. Her ne kadar izleyenler merak içinde sarhoş olsa da Li Qiye'nin hareketlerini unutmuşlardı. Kimse onun ateş yeteneğine ve kazan kontrolüne dikkat etmemişti.

 

O anda gözlerindeki tek şey kazanın içindeki karışımda yaşanan değişimlerdi. Sanki bu dünyadaki en büyüleyici şeyi izliyorlardı.

 

Beyaz Saçşı Simyacı'nın hareketleri güzellik doluysa Li Qiye'nin tıbbi karışımındaki dönüşümler de üstün bir sanat eseriydi.

 

Simyacının kişisel yetenekleri onun bir Efsanevi Simyacı olduğunu belli ediyorken Li Qiye'nin tıbbi karışımını sergilemesi bunun emsalsiz, yeni arıtılmış bir öz olduğunu gösteriyordu.

 

Karışım değişmeye başlarken gökyüzünde bulutlar toplanıyordu. Katman katman bulutlar yoğunlaştığında bir girdap Li Qiye'nin üzerinde ortaya çıktı ve giderek yüksek sesler çıkarmaya başladı.

 

"İmparatorluk uyarısı geliyor.” Bir kişi korkuyla haykırdı: "Kısa sürede iki imparatorluk uyarısına tanık olmak... Bu düello…"

 

İzleyenler imparatorluk uyarısının saldırısına şahitlik etmek için nefeslerini tuttu. Li Qiye'nin bu uyarıya dayanıp dayanamayacağını görmek istiyorlardı. Eğer yapabilirse başka bir imparatorluk ilacı ortaya çıkacaktı.

 

"Omm..." Güçlü yankılar duyulurken girdabın içinde sanki büyük dao dans ediyordu. Bir simya daosu içinde başarıyla oluşmuştu.

 

Başka bir yüksek sesli patlama oluştu. Bu simya rünü devasa momentumu ile aşağı inerken sanki bir tanrı uyarısını göndermişti. Bu rün Cennetin İradesi'nin doruk noktası gibi görünüyordu!

 

Ancak herkes Li Qiye'nin imparatorluk uyarısı ile şiddetli bir savaş yapacağını düşündüğünde Sonsuz İlahi Kazan aniden ağzını açtı ve imparatorluk uyarısını sanki avını avlayan bir yırtıcı gibi anında tüketti.

 

Kazan tarafından yenildikten sonra imparatorluk uyarısının sesi durdu.

 

"Boom!" İkinci imparatorluk uyarısı indi.

 

“Pluff!” Ancak varlığını hissedemeden ikinci uyarı da kazan tarafından tüketildi!

 

Tüketmek! Bu manzara herkesi aptala döndürdü. Herkes bir simyacının kontrolü altındaki bir kazanın musibetleri durdurup ilahi alevler ile savaşabileceğini biliyordu. Ancak kimse daha önce bir kazanın imparatorluk uyarısını yediğini duymamıştı.

 

O anda bunun ikinci imparatorluk uyarısı olduğunu unutmuşlardı, herkes kazanın ilk uyarıyı tüketmesi manzarası nedeniyle şok olmuş haldeydi.

 

"Lanet olsun, aç olsan bile böyle davranmaman gerek. Biraz da bana bırak!” Li Qiye kazanın anında iki uyarıyı yediğini gördükten sonra sövmeden edemedi.

 

"Boom!" Üçüncü imparatorluk uyarısı indi. Li Qiye bu sefer kazandan bir adım öndeydi. Onu yakaladı ve gökyüzüne yükseldi.

 

Yüksek sesli bir kükreme ile Li Qiye'nin ana Kader Sarayı ortaya çıkıp açıldı. Yaşam sütunu dışarı çıktı ve sanki dünyayı destekliyormuş gibi gök kubbeye yükseldi.

 

"Boom!" Üçüncü uyarı yaşam sütununa çarptı. Gizemli antik bir rün ortaya çıkarken garip bir ritim duyuldu. Rün ilahi zincirler göndererek uyarıyı sardı ve onu sütuna doğru çekti. Çok sayıda rün anında uyarıyı boğdu.

 

Kalabalık afallarken çeneleri yere düştü. Bir kazanın imparatorluk uyarısını tüketmesi yeterince şok ediciyken şimdi de Li Qiye kendi yaşam sütununu kullanarak uyarıyı ele geçirmişti!

 

Çok daha garip olan şey ise bastırılmış uyarının sanki avmış gibi bir izlenim oluşturmasıydı. Sanki sütunun ilahi zincirleri bir örümcek ağıydı ve uyarı da çaresiz bir avdı.

 

Bu gülünç sahneye inanmak aşırı zordu. Bu onların Mantık sınırlarını test ediyordu.

 

"Boom!" Dördüncü uyarı indi. Ancak sonuç aynıydı. İlahi zincirler anında uyarıyı kilitleyerek onu yeniden içine çekti.

 

En sonunda bu uyarı Li Qiye tarafından tüketildi. Bulutlar dağıldı ve bu musibetin sonunu simgeledi. Bu ilaç sonunda tamamlanmıştı.

 

Bu sırada Li Qiye iki imparatorluk uyarısını yutmasına rağmen hala tatminsiz gibiydi. Yaşam sütunu değişmiş gibiydi, çok daha gizemli ve derin bir his yayıyordu. Sütunun rünleri içinde simya daosunun belirtileri vardı.

 

Seyirciler sakinleşemedi. Uzun süre sonra birisi kendine geldi ve dört uyarı olduğunu fark edip haykırdı: "Bu... Bu dört imparatorluk uyarısı!"

 

O anda Li Qiye kazanı geri çekti ve ilacı içinde bulunduran kutuyu Ming Yexue'ye attı.

 

İlacını değerlendirenler hayretler içindeydi. Bu ilaç bir şekil almıştı ancak şekli biraz garipti. Sarı renkli bir gübre parçası gibi görünüyordu. Görünüşü pek hoş değildi.

 

"Ne? Bu hiç mantıklı değil! Dört imparatorluk uyarısından sonra nasıl böyle bir form alabilir?" Birçoğu bu şekli gördükten sonra ne diyeceğini bilemedi.

 

Bu ilacın dört uyarıdan sonra bir şekil alacağını düşünmüşlerdi. Onlara göre altın bir Ejder, ilahi bir Anka veya en azından bir Beyaz Kaplan olmalıydı!

 

Ancak Li Qiye'nin ilacı gübre parçası gibiydi. Bu çok mantıksız olduğundan kimse bunu kolayca kabul edemezdi.

 

Diğerlerinin aksine Ming Yexue'nin bilgisi oldukça genişti. Li Qiye'nin ilacını kontrol ettikten sonra şaşkınca haykırdı: "İlaç bir Uzun Ömür Meyvesi'ne dönüşmüş!"

 

Diğer ünlü simyacılar hızlıca toplandı. Titiz bir incelemeden sonra başlarını salladılar: "Bu doğru, bu ilaç gerçekten bir Uzun Ömür meyvesi şeklinde. Bu böyle bir şeyi ilk kez görüyorum.”

 

"Uzun Ömür Meyvesi..." habersiz olan genç simyacılar olsa da atalar bunu duyduktan sonra heyecandan titriyordu. Bu akıl almaz bir meyveydi. Direnç kırma yeteneği Göksel Tazı şeklindeki ilaçtan çok daha güçlüydü.

 

"Peki... Biri bu ilacı aldıktan sonra ne kadar ömür kazanabilir?" Korkutucu arka planlara sahip olan birkaç ata aynı anda sordu.

 

İncelemeyi bitirdikten sonra simyacılardan biri ileri çıktı.

 

İncelemenin bittiğini fark eden bir ata yineledi: "Ee? Bu ilaç gerçekten harika mı?”

 

Bu simyacı boğazını temizledi ve konuştu: "İncelememizin ardından güvenle söyleyebilirim ki bu ilaç Tanrı Hükümdarlar için uygun. Bir Tanrı Kral bile onu aldıktan sonra iyi sonuçlar olacaktır. Ancak eğer bir Ölümsüz İmparator onu kullanırsa etkisi çok az olur."

 

Dört imparatorluk uyarısı ilacın en iyi seviyede olması için fazlasıyla yeterliydi. Efsanelere göre uyarı altı kere geldiğinde Ölümsüz İmparatorlar bile ilacı kullanabilirdi.

 

Kalabalık bu sonucu duyduktan sonra etkilendi. Tanrı Hükümdarlar için olup Tanrı Kralların bile etki sağlayabileceği bir ilaç en yüksek kalitede olduğunu gösteriyordu.

 

Simyacı açıkladı: "Bu bir simya Uzun Ömür Meyvesi. Daha önce onu hiç görmedik ama bir Tanrı Hükümdarın onu kullanarak altı yüz ile yedi yüz yıl ömür kazanacağını tahmin ediyoruz. Sıradan bir Tanrı Kral ise üç yüz ile dört yıl yıl kadar kazanmalı. Ancak bu türden uzun ömür ilaçları çok nadirdir."

 

“Ne?! Beş yüz yıldan fazla mı? Bir imparator ilacı bu kadar ömür uzatabiliyor mu?" Sıradan simyacılar için bu gülünçtü ve bu nedenle değerlendirmeyi sorgulama gereği hissetmişlerdi.

 

Simyacı cevaplamadan önce bir süre düşündü: "Genelde sıradan imparator ilaçları beş yüz yıllık sınırı aşamaz. Ancak üçten fazla uyarıya sahip ilaçların bu sınırı geçme şansı var. Daha kesin konuşmak gerekirse bu artık imparator ilaçları sınırlarında değil. O imparator ve ilahi seviyeleri arasında. Eğer bir Tanrı Kral onu kullandıktan sonra beş yüz yıl kazanabilseydi ilahi ilaç olarak kabul edilirdi."

 

Simyacı devam etmeden öcne duraksadı: "Ancak bu ilacın etkisi imparator seviyesini aşıyor, bu nedenle onu imparator ve ilahi seviyeleri arasına koyduk."

 

"İlahi ilaç..." Bir yaşlı simyacı bunu duyduğunda şaşırdı ve konuşmak zorunda kaldı: "Sadece Simya İmparatorları böyle ilahi ilaçları arıtamıyor mu?"

 

Bu ismin arkasında bir neden vardı. Bu, göklerden bir hediye olduğu anlamına geliyordu. Bu tür ilaçlar üç seviyeye ayrılıyordu: İlahi İlaçlar, Sonsuz İlaçlar ve Çağ İlaçları!

 

Üç türden ilaçlar kendi ligindeydi ve sadece Simya İmparatorları tarafından arıtabilirlerdi.

 

Tıpkı simyacının dediği gibi imparator seviyeli ilaçlar bile birinin ömrünü beş yüz yıldan fazla uzatamazdı. Eğer bir Tanrı Kral beş yüz yıl kazanıyorsa bu ilaç ilahi ilaç olarak anılırdı.

 

"Bu nedenle onu imparator ve ilahi seviyesi arasına koyduk." Simyacı ciddiyetle söyledi.

 

"Peki direnç azaltma yeteneği?" Bir ata sabırsızlıkla söyledi: "Çoktan iki kere uzun ömür ilacı kullandım. Bu ilacın bana verebileceği yıl ne kadar olur?"

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32600 Üye Sayısı
  • 332 Seri Sayısı
  • 43293 Bölüm Sayısı


creator
manga tr