Bölüm 778: Uzun Ömür Arıtması

avatar
2093 19

Emperor’s Domination - Bölüm 778: Uzun Ömür Arıtması


 

Bölüm 778: Uzun Ömür Arıtması

 

Dakikalar günlere dönüştü. Her ne kadar güneş yükselip batmış olsa da tepe sessizdi. Tüm şehrin sessiz olduğu bile söylenebilirdi.

 

Çok sayıda göz simyacının uzun ömür ilacını arıtmasını izliyordu. Bu ilaç imparator seviyesindeydi, bu nedenle herkes en yüksek dikkatini vermişti. Bitirdiğinde kesinlikle arzulanmaya değer bir şey ortaya çıkacaktı.

 

Sonunda anahtar noktaya geldiğinde simyacı en önemli malzeme olan Uzun Ömür Kanını kazana atmak üzereydi. Uzun Ömür Kanı döküldüğü an parlak kehribar şeklinde bir gölge dokunaklı parlaklığı ile ortaya çıktı.

 

"Rarrrr…” Şiddetli bir kükreme vahşi bir fırtına gibi yankılandı, sanki bir canavar tüm bölgeyi devirmek istiyordu.

 

Bu üç milyon yıldan daha yaşlı bir Uzun Ömür Kanıydı. Bu tür uzun ömür ruhları canlıyken aşırı güçlülerdi. Her ne kadar ölü olsalar da Uzun Ömür Kanları hala kudretli niyetlerini barındırıyordu.

 

Kan, kaçmak adına kazanı devirmek isteyen güçlü bir ruha dönüşmüştü. Bu bir simyacının yetenekleri için bir testti. O anda simyacının kan enerjisi gökyüzüne yükseldi. Elinin içinde bir simya rünü vardı. Bu rün kendini kazana işlediği an anında kazanın büyük gücünü etkinleştirdi.

 

Kazan bir zamanlar büyük bir simya imparatoruna ait olduğundan kanın ulumasını bastırmak adına gücünü ortaya çıkardı.

 

Simyacı yerde sağlamca dururken simya daosu ilahi ağaçlar ile birlikte ortaya çıkarak gerçek ateşini ortaya serdi. Simyacı, daosunu kullanıp yer ve göğe bağlanarak momentumunu ödünç almak istiyordu.

 

O anda şehrin momentumu onun emrinde gibiydi. Bu momentum kazan ile birleşerek simyacının Uzun Ömür Kanını bastırmasını ve kısa sürede onu arıtmasını sağlamıştı.

 

"İnanılmaz, dünyanın momentumunu kullanabilen bir simya daosu!" Yaşlı simyacılar övgü yağdırdı.

 

Bazıları huşu içindeyken bazıları Beyaz Saçlı’nın teknikleri ile sarhoş edilmişti! Her ne kadar çalamayacak olsalar da bu arıtmadan oldukça deneyim kazanmışlardı.

 

Uzun Ömür Kanının arıtması tamamlandığında her şey değişmiş gibiydi. Bir anda yüz mil içindeki tüm tepeler bir simya enerjisi tarafından kuşatıldı.

 

Bu simya enerjisinin içinde tıbbi otların aromaları vardı. Bu aromayı koklayan biri anında canlanırdı ve onlarca yıl gençleşmiş gibi hissederdi. Bu olağanüstü bir duyguydu.

 

Üstelik simya enerjisi yoğunlaşırken kükremeler sanki ilahi canavarlar gizleniyormuş gibi duyulabilir hale gelmişti. Kalabalık güçlü varlıklarını hissedebiliyordu.

 

"İlaç oluşmak üzere." İzleyenler simyacıdan çok daha gergindi. Birçok kişi sonuç ne olursa olsun ikisinin de başarılı olmasını istiyordu.

 

"Ommm..." En sonunda gökyüzündeki bulutlar bir okyanus oluşturana kadar toplandı. Simyacının üzerinde bir girdap belirdi ve giderek artan bir ses çıkardı.

 

"Bu bir uzun ömür daralması değil, bu bir imparatorluk uyarısı! Eğer imparatorluk uyarısına dayanabilirse ilaç kesinlikle oluşacak." Önceki nesilden olan bir simyacı giderek büyüyen bulutlardaki girdabı gördüğünde heyecanlandı.

 

Uzun ömür daralmaları, basitçe söylemek gerekirse bir musibetti. Bir aziz veya imparator ilacı ortaya çıkmak üzere olduğu anda uzun ömür daralmaları da aşırı tehlikeli hale gelirdi. Eğer bir simyacı bunu bastıramazsa hayatını tüketirdi!

 

Üstelik simyacının hayatını tüketirse ilacın etkinliği de çok daha güçlü hale gelirdi. Ancak simyacıyı tüketmekte başarısız olursa ilaç da başarısız olurdu.

 

Her şekilde simyacı kazanını kontrol edemeyip bir uzun ömür daralmasını ortaya çıkardığında ömrünün bir kısmını kaybederdi. Böyle bir durum aşırı tehlikeliydi ve ölüm ile sonuçlanabilirdi.

 

İmparatorluk uyarıları ise sadece imparator ilaçlarında ortaya çıkan bir fenomendi. Arıtma süreci sırasında simyacı uzun ömür daralmasını kontrol edebilse bile bu ilacın başarılı olacağı anlamına gelmezdi. Ancak imparatorluk uyarısı ortaya çıkıp atlatıldığında ilaç kesinlikle oluşurdu.

 

İmparatorluk uyarısı ilacın yüksek göklerin panik yapmasına neden olduğu anlamına geliyordu. Bu, ilacın kalitesinin mükemmel olduğunu gösterirdi! Sadece büyük kalitede olan imparator ilaçları imparatorluk uyarısı oluşturabilirdi!

 

"İmparatorluk uyarısı olduğuna göre bu ilaç kesinlikle en iyi kalitede!" Atalar bile artık yerlerinde sakin kalamıyorlardı. Bu ilaçlara ihtiyacı olanlar devasa miktarları ödemeye hazırlardı.

 

"Ommm..." İmparatorluk uyarısı sonunda gerçekleşti. Girdaptan bir rün indi ve uğuldama sesleri oluşturdu. Bu ses eşsizdi ve sadece simya daosuna aitti. Göklerin sesine veya meleklerin şarkısına benziyordu.

 

Bu ses ortaya çıktığı an kudretli bir momentum taşırken bir simya rünü aşağı doğru indi. İnişi sırasında imparatorluk uyarısının sesleri sanki kazanın içindeki ilacı uyarıyormuş gibi devam etti.

 

"Açıl!" Beyaz Saçlı Simyacı bu sesi duyduktan sonra ciddileşti. Bağırdı ve kazanının evrensel kanunların alevin içindeki ilacı korumak için ortaya çıkmasını sağladı.

 

Yüksek sesli bir patlama ile birlikte kazanın ateş kaynağı bir volkan gibi atladı. Bu patlama devasa bir Göksel Tazıya dönüştü. Bağırdı ve ardından yaklaşan imparatorluk uyarısını karşılamak adına göğe yükseldi.

 

"Ölümsüz İmparator Bailian'ın tekniği, Güneş Yiyen Göksel Tazı!" Bailian Klanı'nı tanıyan bir simyacı bu tekniği gördükten sonra duygulara boğuldu.

 

Efsanelere göre bu Bailian Klanı'nın nihai tekniğiydi. Nesiller boyu çok az kişi bu tekikte başarılı olabilmişti ve Beyaz Saçlı Simyacı onlardan biriydi.

 

"Phuff!” Yazı göğe yükseldi ve imparatorluk uyarısını tamamen yuttu. O anda tazının bedeninde sanki uyarı tarafından parçalanmak üzereymiş gibi patlamalar oluştu.

 

Simyacının kontrolü altındaki kazan bu güçlü geri tepmeden etkilenirken sanki her an çökebilirmiş gibi görünüyordu. Ciddi tavrı ile simyacının kan enerjisi en yüksek noktasına ulaştı ve çökmeyi engellemek adına en sağlam simya daosunu kullandı.

 

En son patlamada tazının bedeninin çevresinde çatlaklar ortaya çıktı. Ancak ardından başka bir şey olmadı. Gökyüzündeki bulutlar dağılırken imparatorluk uyarısı da yok oldu.

 

"Bu bir imparatorluk uyarısıydı!” Bir simyacı yorumladı: "İmparatorluk uyarıları nadir görüldüğünden bu çok şaşırtıcıydı!"

 

İmparatorluk uyarıları toplam dokuz sese sahipti. Ne kadar ses çıkarsa ilaç o kadar iyi olurdu. Ancak ilacı arıtmanın başarısı da o kadar zorlaşırdı. Çünkü daha yüksek seviyeli imparatorluk uyarıları çok daha güçlüydü!

 

Başka bir haykırış ile Göksel Tazı bir aleve dönüşüp kazana geri döndü.

 

"Başarılı!” Birçok gergin gelişimci bu manzarayı gördükten sonra tezahürat yapmadan edemedi. Atalar da heyecanla sırıttı: "Bir uzun ömür ilacı!"

 

Beyaz Saçlı Simyacı sonunda kazandan ilacı çıkardı. ateş kaynağını sakinleştirip kazanı geri çekmeden önce onu bir ilaç kesesinde sakladı.

 

“Gerçekten hiç kolay değil. Bu uzun ömür ilacı bir imparatorluk uyarısını çağırdı. Yaşlı bir Efsanevi Simyacı bile bu seviyede bir ilacı yapamayabilir." Heyecan verici atmosfer bulaşıcıydı.

 

"Peri Ming ve beyler, lütfen bu ilacı değerlendirin." Her şey ile ilgilendikten sonra simyacı ciddi şekilde kesesini açtı ve ilacı herkesin gözü önünde sergiledi.

 

Parlaklık katmanları ortaya çıktı. Bu ışıklar bile yeterince cezbediciydi. Kesenin içinde dinlenen Göksel Tazı şeklinde bir eşya vardı. Bu sanki kendi yaşamına sahipmiş gibi görünüyordu.

 

"Bu şekil almış bir uzun ömür ilacı... Akıl almaz! Bu gerçekten bir Göksel Tazı, Bailian Klanı'nın en ünlü sembolü!" Simyayı bilmeyenler bile bu manzaradan etkilendi.

 

Fiziksel bir form alan bir uzun ömür ilacı sadece imparator seviyesinde olurdu. Üstelik bedelleri de sıradan ilaçlardan onlarca, hatta yüz kat daha fazlaydı.

 

Her ne kadar bu fenomen tıbbi etkiyi arttırmasa da kullanıcının direncini dengeleyebilirdi. Örneğin bir gelişimci onu kullandığında ikinci kere kullanması daha az etkili olurdu. Yüz yıl ömrünü arttıran bir şey ikinci kez elli yıl kadar artırırdı.

 

Ancak bu özel şekillerdeki ilaçlar için farklıydı. Onlar direnci geçebilir ve kullancının altmış veya yetmiş sene daha fazla kazanmasını sağlayabilirdi.

 

Bir anda birçok kişi nefesini tutarak Ming Yexue ve ünlü simyacıların değerlendirmesini bekledi. Atalar kesinlikle bu seviyedeki bir ilacı istediklerinden çok daha gerginlerdi.

 

En sonunda Ming Yexue ve diğerleri bir fikir birliğine vardı.

 

Bu sırada Beyaz Saçlı Simyacı ilacına tamamen güveniyordu. Yüzünde bir gülümseme varken hakemlere bakıyordu. Bunun en iyi arıttığı haplardan biri olduğunu ve genç nesilde kimsenin bundan daha iyisini yapamayacağını biliyordu.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28345 Üye Sayısı
  • 267 Seri Sayısı
  • 38838 Bölüm Sayısı


creator
manga tr