Bölüm 733: Gözlemci Konağı

avatar
2251 11

Emperor’s Domination - Bölüm 733: Gözlemci Konağı


 

Bölüm 733: Gözlemci Konağı

 

"Doğru, doğru. Nasıl olur da Marki bir hiçi duymuş olabilir ki?" Başka bir genç simyacı hükümdara yaranmayı denedi.

 

Basit ve dürüst bir kişi her zaman sosyal farkındalık eksikliğine sahip olduğundan Marki'ye yüz bırakmamak istemese bile bunu yapabilirdi. Bu basit simyacı dayanamadı ve konuştu: "Bu Li Qiye'nin kader haplarının akıl almaz olduğunu duydum. Onlar neredeyse mükemmele yakınmış. Marki, dikkatli olup bu Li Qiye'yi yendiğine emin olmalısın!"

 

Marki bu basit simyacının sözlerini duyduktan sonra kızgınlıktan neredeyse kan kusacaktı. Birçok Parlak Deniz üyesine büyük bir aşağılama getirdiğinden konuyu Li Qiye'ye getirmek istemiyordu. Şimdi sie herkesin önünde biri konuyu Li Qiye'ye getirmişti ve bu da onu oldukça uyuz etmişti.

 

"Aptal, böyle söylentilere nasıl güvenebilirsin?” Kutsal Doktor dudak büktü ve basit simyacıya bağırdı: "Hapları kızartma gibi arıtmak bir insan veledi şöyle dursun bir Efsanevi Simyacı için bile imkansız. Hmph, o sadece iyi bir İlahi Kazana sahip olmalı. Oradakiler bunu anlayamadığından onu tanrı falan sanmışlar. Bunlar sadece yanlış söylentiler.”

 

Basit simyacı bu karşılık karşısında öfkeli hissetti ve konuştu: "Herkes bunu söylüyor. Bu Li Qiye'nin sadece dokunulmaz bir simya daosunun yanı sıra yenilmez bir gelişimğ olduğunu da duydum. Bazıları onun Huangfu Klanı'ndan bir ata da dahil birçok uzmanı yendiğini söylüyor!"

 

Bunu dedikten sonra Marki'ye bakmadan edemedi. Li Qiye tarafından Parlak Denizin Antik Azizi'nin bile öldürüldüğünü söylemek istese de bunu yapamamıştı.

 

Marki kan kusmak üzereydi. Eğer simyacının gerçekten dürüst görünüşü olmasaydı bilerek kendisini provoke ettiğini düşünürdü. Bu aptalın görgü anlayışı yoktu! Eğer buras Gözlemci Konağı olmasaydı onu çoktan tekmeleyip çuçururdu!

 

“Sen ne diyorsun?” Zeki bir simyacı Marki'nin ruh halini fark etti ve hemen basit simyacıyı kınadı: "Li Qiye bir bok değil! Huangfu Atası'nı yenmişse ne olmuş? Bunlar sadece egoist söylentiler. Ata yenilmez bir Erdemli Örnek, nasıl olur da Li Qiye onu öldürebilir? Bah, böyle utanmaz kelimeleri nasıl söyleyebilirsin ki?”

 

"O Li veledi Alp Dağı'nda dağın bacaklarına tutunabildiği için kibirli davranabildi. Huangfu Atası Alp Ağaç Ata tarafından yenildi! Hmph, Li Qiye gibi bir küçük bir ata şöyle dursun bir uzman tarafından bile kolayca ezilebilir!"

 

Kristalize Deniz Tarikatı'na yardım edip Marki ile arkadaş olmak için bu genç simyacı Li Qiye'yi kötülemek için elinden geleni yaptı.

 

"O iyi gözükmek için başkalarını kullanan bir palyaçodan başka bir şey değil." Marki zeki simyacının sözlerinin ardından daha iyi hissetti.

 

“Ama bunlar benim sözlerim değil.” Basit simyacı tamamen kastan olmalıydı. Kutsal doktor ve şimdi de farklı bir simyacı tarafından azarlandıktan sonra öfkeli hissetti ve konutşu: "Ben sadece duyduğum şeyi söylüyorum. Bu Li Qiye'nin gelişimi göksel varlık ve İmparatorluk Sınırı ile kıyaslanabilirken simya konusunda dört simya dahisine denkmiş."

 

Marki kızgınlıktan titremeden edemedi. İş böyle bir aptal ile konuşmaya gelince çaresizdi. Ruh hali tek aptal cümle ile tekrar bozulmuştu.

 

"Zhong Xian, seni aptal, hemen buradan defol!" Zeki simyacı da onun yüzünden kızgınlıktan titredi. Onun Marki'ye yaranması zaten kolay değilken bu aptal tüm çabalarını yok ediyordu.

 

Basit simyacıyı gösterdi ve azarladı: "Li Qiye bir hiç. Nasıl olur da dört dahi, göksel varlık ve İmparatorluk Sınırı ile kıyaslanabilir?! Bha, o aynaya baksa iyi olur! O kendini övmeyi bilen ve başkalarını kullanan bir aptal... Sadece senin gibi salaklar onun etrafında olabilir!"

 

Zhong Xian isimli simyacı sinir oldu ve konuştu: "Ama... Ama bunları diyen ben değilim..."

 

"İlk olarak ben bir hiç değilim, ben bir insanım." O anda sakin bir ses duyuldu ve ses devam etti: "İkinci olarak göksel varlık ve İmparatorluk Sınırı dediğiniz neyse benimle kıyaslanmaya layık değiller, bunu yaparak onları fazla övmüş oluyorsunuz. Üçüncü olarak eğer aramızda sorun varsa beni aşağılamanı anlarım. Ancak başkasına yağ çekmek için bana iftira atmak... Seni dışarı mı atmalıyım yoksa oracıkta öldürmeli miyim?!"

 

Kapıda iki kişi gözüktü ve partinin avlusuna doğru ilerledi. Gelenler Li Qiye ve onu takip eden Madam Zi Yan'dı.

 

"Li Qiye..." birçok kişi onu görünce ayağa kalktı. Simya Alemi'ndeki birkaç genç simyacı ürperdi, çünkü bir ülkenin Şeytan Kralı olan Madam Zi Yan onu takip ediyordu. Onun statüsü ve pozisyonu genç nesilde birçok kişinin çok üzerindeydi.

 

Bir dahi simyacı bile bir Cennetsel Kral'dan çok korkardı. Madam bu alemi nedeniyle genç nesil arasında oldukça ünlüydü.

 

Li Qiye iki simyacıya doğru bakarken yürüdü ve konuştu: "Bugün ruh halim iyi olarak kabul edilebilir. Arkamdan konuşsan da bunun üzerinde durmayacağım. Yüzüne üç kere tokat at ve ben de bunu bir ceza olarak göreyim."

 

Zeki simyacı geriye adım atmadan edemedi ve Kazan Markisi'nin arkasına saklandı. Doğal olarak herkesin önünde kendini tokatlayamazdı. Aksi halde nasıl gelecekte kendini gösterecek yüzü olabilirdi?

 

"Sen Li Qiye'sin değil mi?!" Marki ileri çıktı ve Li Qiye'ye baktı: "Bu yer küstahça davranabilecğein bir yer değil!"

 

Li Qiye ona baktı ve konuştu: “İstediğim yerde küstahça davranabilirim. Görünüşe göre Kristalize Deniz Tarikatı hala dersini almamış. Bu kadar ölümden sonra bile başkası için ileri çıkmaya cüret ediyor, ne kadar da cesurca."

 

"Cesur sözler.” Kutsal Doktor da Li Qiye'ye sinir oldu. Her ne kadar Li Qiye ile aralarında bir sorun olmasa da onun gibi kibirli biri herkes tarafından küçümsenirdi. Li Qiye'nin kibirli tavrına dayanamadı ve dudak büktü: "Sen sadece başkalarına güveniyorsun. Eğer Ağaç Ata arkanda olmasaydı bir bok yapamazdın. Gerçekten buranın Alp Dağı olduğunu mu düşünüyorsun? Değil! Burası Simya Krallığı, burası Simya Şehri, burası Gözlemci Konağı! Zeki ol ve kendini daha az küçük düşürmeden önce kaybol!"

 

Li Qiye'nin Simya Azizi ve Dağ Geçidi elderlerini öldürme haberleri yayılmış olsa da Li Qiye bizzat bir şey yapmamıştı. Birçok kişi bunu yapanın Ağaç Ata olduğunu düşünüyordu. Hepsi Ağaç Ata'nın gizlice Li Qiye'yi desteklediğini varsaymıştı.

 

"Bu doğru, Gözlemci Konağı senin gibi acımasız, utanmaz bir sefili hoş karşılamaz. Taş Tıp Dünyası'nın simya daosu senin gibi bir dolandırıcı tarafından lekelenemez! Burada toplanan simyacılar simya tartışmak için burada. Öldürmek isteyen senin gibi biri buradaki atmosferi mahvediyor. Defol buradan, hemen!” Marki'nin arkasına saklanan zeki simyacı alevleri körükledi.

 

Doğal olarak korkuyordu. Li Qiye olmasa bile onun arkasında duran Madam bacaklarının güç kaybetmesine neden oluyordu.

 

"Acımasız, utanmaz sefil.” Li Qiye kızmadı. Çenesini okşadı ve gülümseyerek konuştu: "Görünüşe göre birkaç kişiyi öldürmezsem bu acımasız sıfatına layık olamayacağım." Bunu dedikten sonra zeki simyacıya doğru ilerledi.

 

"Bu yer vahşice davranabileceğin bir yer mi sanıyorsun?" Marki Li Qiye'nin yolunu engelledi ve konuştu: "Kardeş Jian, her ne kadar konutunda bir konuk olsam da bu velede bir ders verdiğim için beni suçlamayacağına eminim!"

 

O anda cesur bir auraya sahip genç bir adam bir grup uzman ile birlikte oraya geldi ve anında Li Qiye'nin grubunu Marki'nin grubundan ayırdı. Marki tarafından Kardeş Jin denilen bu cesur genç Gözlemci Hükümdar'ın bir öğrencisiydi.

 

Konut misafir olarak herkesi kabul ederken sorunları davet eden uzmanlar da orada mevcuttu

 

Bu nedenle genç Li Qiye'yi durdurdu ve soğukça konuştu: "Lütfen geri dönün! Konutumuz sizi bir konuk olarak hoş karşılamıyor!"

 

Li Qiye rahatça irdeledi: "Oh? Gözlemci Konağı'nız kapılarını her zaman simyacılara açan misafirperver bir yer değil miydi?"

 

"Bu kişiye bağlı!” Bu öğrenci Kazan Markisi ile iyi ilişkilere sahipti. Li Qiye'nin burada sorun çıkarmasına engel olmakla kalmayıp Marki'ye biraz yüz vermişti: "Biz simyacıları hoş karşılarız, ancak siz bu grubun bir parçası değilsiniz!"

 

"Aynen öyle eğer sokaktaki rastgele bir köpek konağa girebilseydi buranın itibarı mahvolurdu." Korkudan Marki'nin arkasına saklanan simyacı konuştu.

 

Şu anda Marki'nin koruması ve konağın desteği ile daha da cesur hale gelmişti: "Senin gibi sadece başkalarına bel bağlayan bir küçük, hükümdarın konağında konuk olmaya nitelikli değil! Zeki olup defol!"

 

"Çok gürültülü.” Li Qiye cevap vermeden önce madam ileri çıktı ve harekete geçti. “Pop!” Bu zeki simyacı Madam tarafından tokatlanarak konaktan dışarı uçuruldu. Kanı her yere saçılırken kimse ölüp ölmediğini bilmiyordu.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28216 Üye Sayısı
  • 266 Seri Sayısı
  • 38554 Bölüm Sayısı


creator
manga tr