Bölüm 713: İmparator Bastırma Sanatı

avatar
3295 16

Emperor’s Domination - Bölüm 713: İmparator Bastırma Sanatı


 

Bölüm 713: İmparator Bastırma Sanatı

 

"Göklerin birinin ömrünü kesmesini kim durdurabilir? Tanrı Krallar şöyle dursun damarlarında göklerin kanı akan Gerçek Tanrılar bile bunu yapamaz." Li Qiye sakince konuştu.

 

Tanrı Kral gelişimciler arasında zirvedekilerin unvanıydı. Erdemli Örnek Alemi'nde her bir bireysel seviyenin belli bir unvanı vardı.

 

En zayıftan en yükseğe şu şekilde bölünüyorlardı: Büyük Güç Atası, Efsanevi Usta, Ebedi Varlık ve Zirve Varlık.

 

Büyük güç atası normal sıradan Erdemli Örnekler'di. Efsanevi Varlıklar sıradan örnekler arasındaki en güçlüleriydi.

 

Ebedi Varlıklar farklıydı. Ebedi unvanını elde etmek için bu örneklerin ilahi bir unvan elde etmesi veya kendi ülkelerini kurabilmesi gerekliydi.

 

Zirve Varlıklar için ise birkaç teori vardı. Bazıları Tanrı Hükümdarlara zirve varlık derken diğerleri Tanrı Kralları bu seviyede görüyordu.

 

Ancak Tanrı Hükümdarları ebedi varlık olarak görenler de vardı. Bu unvan ile bir ayrım vardı. Eğer bir hükümdar Ölümsüz İmparator tarafından unvanını alırsa bu hükümdar Zirve Varlık olarak düşünülebilirdi.

 

Tabiri caizse eğer bir Tanrı Hükümdar kendi kendini bu unvanla adlandırırsa veya düşük seviyeli gelişimciler için övgü olarak böyle söylenirse onlar sadece ebedi varlık olarak kabul edilirdi.

 

Gerçek Tanrı Krallar çok daha sıra dışıydı. Onlar en üst seviyeli varlıklardı! Gerçek bir Tanrı Kral sadece Ölümsüz İmparator tarafından unvan almakla kalmayıp aynı zamanda Dokuz Dünya tarafından tanınır ve yenilmez generaller tarafından kabul edilirdi! Bu tür Tanrı Krallar gerçekti!

 

Gerçek bir Tanrı Kral her nesilde iki-üç kez ortaya çıkardı. Kendilerine 'Tanrı Kral' diyenler veya başkaları tarafından öyle seslenilenler büyük olasılıkla bu unvan için niteliklere sahip değillerdi.

 

Örneğin Alp Ağaç Atası... Ölümsüz İmparator ona unvan vermeden kendine bir Tanrı Kral dememeye karar vermişti. Ancak o bir Tanrı Kral gücüne sahip olduğunda onlardan biri olma niteliğine sahipti.

 

"Gerçekten de Tanrı Krallar bile göklere karşı çaresiz." Ağaç Atası bir duygu belirtisi ile konuştu: "Gökler birinin yaşamının sol bulmasını isterse bir Tanrı Kral şöyle dursun bir Gerçek Tanrı bile bunu engelleyemez. Bu dünyada sadece bir Ölümsüz İmparator göklere karşı gelebilir."

 

"Gerçek Tanrı" başka bir unvandı. Adından anlaşıldığı gibi onlar insan, şeytan veya başk bir ırka bağlı olmayan gerçek tanrılardı.

 

Efsanelere göre Gerçek Tanrılar gelişimcilerin geri kalanı için bilinmeyen ilahlardı. Onlar diğerlerin bilmediği gizli bir ırktı. Onların göklerin soyuna sahip olduğu ve doğuştan ilah olmanın kaderlerinde olduğu söylenirdi. Göklerin favori evlatları olarak anılan Büyüleyici Ruhlar bile Gerçek Tanrılar ile kıyaslanamazdı.

 

Gerçek Tanrılar sadece üstün güç için başka bir isim değildi, onlar aynı zamanda çok gizemli bir varlığı temsil ediyordu.

 

Eğer bir Gerçek Tanrı ve bir Tanrı Kral aynı güce, aynı hazinelere ve aynı erdem kanunlarına sahipse Gerçek Tanrılar ilahi soyları nedeniyle büyük bir avantaja sahip oluyordu. Bu dünyadaki gelişimcilerin yoksun olduğu avantajlara sahiplerdi.

 

Li Qiye gülümsedi ve konuştu: "Tam olarak öyle değil. Göklere karşı koyabilenler Ölümsüz İmparatorlar ile sınırlı değil. Birkaç Üstün Lord da göklere karşı gelebilir."

 

"Üstün lordlar..." Ağaç Atası gibi zirve bir varlık bile bu unvanı duyduktan sonra iç çekti: "Bu dünyada istediği gibi yürüyebilen ve Ölümsüz İmparatorlara bile saldırabilenler."

 

Her ne kadar Ağaç Atası Taş Tıp Dünyası'ndaki en yüksek varlık olsa da ve Simya Krallığı gibi bir miras tarafından bile saygı görse de konu İmparator Saldırganı'na geldiğinde kendine güveni çok yoktu.

 

Onlar çok az kişinin bildiği varlıklardı. Aslında bu dünyada onlardan biri ile temasa geçmeyi başaran çok fazla kişi yoktu.

 

Bu üstün lordlar hakkında birkaç teori vardı. Bazıları Tanrı Kralları üstün lordlardan görüyordu ama birçok kişi bu iddiayı desteklemiyordu.

 

Ölümsüz İmparatorlara saldırabilen varlıkları üstün lord olarak gören çok fazla kişi vardı. Bu özellikle güçlü gelişimciler için doğruydu. Onlara göre Ölümsüz İmparatora zarar verebilenler üstün lord olarak anılırdı ve bu dünyada istedikleri gibi dolaşabilirlerdi.

 

Ağaç Ata duygusal şekilde iç çekti. Kendine Üstün Lord veya bir İmparator Saldırganı demeye cüret edemiyordu.

 

Düşüncesi sırasında Ağaç Ata sakinleşti ve nazikçe gülümseyerek konuştu: "Genç Asil Li bu kadar kendine güvendiğine göre benim sorunumu çözecek bir yöntemi olmalı."

 

Li Qiye hala sakindi. Ardından gülümseyip konuştu. "Dokuz gökler hayatın sonunu istediğinde gücünü gönderir. Kökünde kalan korkunç felaketi biliyorum. Bu geçmişte olsaydı, o zaman çok sorunlu olurdu. Uğraşılsa bile bu bin yıllık çaba ve birçok yöntem gerektirirdi. Ancak şans sana gülümsüyor gibi görünüyor. Şu anda senin sorunun için bir kısayolum var."

 

Her ne kadar Ağaç Ata milyonlarca yıl yaşamış olsa da heyecanlandı ve hızlıca sordu: "Bundan daha iyi hiçbir şey olamaz! Genç Asil Li'nin koşulu nedir?"

 

"Sabırsız olmaya gerek yok. Öncelikle Ağaç Ata için bir sorum var."

 

"Genç Asil ne bilmek istiyor? Cevabı bildiğim sürece her şeyi açığa çıkaracağım.” Ağaç Ata hızlıca cevapladı.

 

O anda Li Qiye'nin yardımına ihtiyacı vardı. Her ne kadar ki büyük şeytan atasından biri olsa da Li Qiye'yi memnun etmesi gerekliydi.

 

"Miras tekniğin İmparator Bastırma Sanatından geliyor!" Li Qiye ciddi bir bakış ile bu sözleri söyledi.

 

Ağaç Ata hazırlıksız yakalandı. Li Qiye'ye şok olmuş bir ifade ile baktı ve sordu: "Genç Asil Li bunu nasıl öğrendi?!"

 

“Yani öyle.” Li Qiye nazikçe iç çekmeden edemedi. Uzaklara daldı ve anılarda kaybolmuş gibi sessizleşti.

 

Madam Zi Yan de hafifçe şaşırdı. Li Qiye'nin başkentin dışındaki eski evde bu ifadeyi sergilediğini görmüştü.

 

"Genç Asil Li bu mirasın kökenini biliyor mu?" Ağaç Ata Li Qiye'nin ifadesini gördükten sonra mütevazı şekilde sordu.

 

Li Qiye kendini sakinleştirdi ve Ağaç Ata'ya bakarak konuştu: "Gelişimin ismi İmparator Bastırma Sanatı. Bunun kökenini bilmiyor musun?"

 

Ağaç Ata çarpık şekilde gülümsedi ve kafasını salladı: "Korkarım ki diğerleri buna inanmakta zorluk çeker. Genç Asil Li bu sanatı tanıdığına göre size söylemek sorun olmaz. Ben özümde bir çam ağacıyım. Çok uzun zaman önce Alp Büyük Damarı'nın ruhsal enerjisinden biraz etkilendim... Bu ruhsal enerji benim ne bir şeytan olmam ne de farkındalık kazanmam için yeterliydi. Ancak bana bir parça farkındalık verdi. Yine de ben öğeleri tanıyamıyordum."

 

Ağaç Ata devam etmeden önce bir anlığına duraksadı: "Ancak bir gün bir kadın Alp Dağı'na geldiğinde her şey değişti. Her ne kadar bazı şeyleri ayır edemesem de o kadının gelişini asla unutamam."

 

Li Qiye Ağaç Ata'ya baktı ve yavaşça konuştu: "Sonsuz alemin aktığı Dokuz Dünya'da garip fenomenler yaşandı... Bu dünyadaki ilahlar ve Tanrı Krallar bile yaklaşmaya cüret edemedi. Onlar sadece uzaktan secde edebildiler. Dünyanın sonsuz daosu onun sadece ayakları altında olabilirdi. Gökler bile sessiz kaldı. O göz alıcı Cennetin İradesi'ni taşıyordu. Onun göz kamaştırıcı parlaklığının altında her şey loş bir hal aldı."

 

Ağaç Ata Li Qiye'nin sözleri sonrasıda şaşırdı: "Genç Asil  Li bunu nasıl biliyor?"

 

Li Qiye usulca iç çekti ve bu soruyu cevaplamadı.

 

Ağaça Ata daha fazla üstelemedi. Geçmişi hatırlarken ufka doğru baktı ve mırıldandı: "O manzara unutulamaz. Ben daha sonraları Ölümsüz İmparatorlar görsem de o gördüğüm en güçlü varlıktı. Her ne kadar o gün gözlerimi açıp dünyaya bakamasam da hissedebildim... O zaman Taş Tıp Dünyası'ndaki tüm varlıklar secde ediyordu. Simya Krallığı'ndaki en cennete karşı gelici varlık bile yaklaşmaya cüret edemiyordu, tek yapabildiği saklanmaktı!"

 

“Daha sonra ne oldu?” Li Qiye yavaşça sordu.

 

Ağaç Ata cevap verdi: "Kim olduğunu bilmiyorum ama Alp Dağı'nın üzerinde durdu ve Dev Bambu Ülkesi'ne doğru baktı. Orada çok uzun süre kaldı, en sonunda gitmeden önce bana sadece bir kez göz attı. Onun bakışının altında bu dünyadaki tüm varlıkların bastırıldığını ve toz tanesinden daha önemsiz olduğumu hissettim."

 

"Rahat bir hareketle ağaç bedenime bir evrensel kanun bıraktı." Ağaç Ata duygularını sakinleştiremedi ve açıkladı: "İlk başta bu evrensel kanunu kavrayamadım. Her ne kadar basit gözükse de içindeki gizemler okyanus kadar engindi. Yıllar boyu onun derinliğini çalıştım ve bu nedenle onunla bir hale gelene kadar Alp Büyük Damarı'nda yavaşça kökleşebildim."

 

“Bu oldukça inanılmaz. Rehberlik olmadan İmparator Bastırma Sanatını anlayabilmişsin. Bugünkü başarıların kesinlikle tesadüf değil." Li Qiye övdü.

 

Ağaç Ata biraz bile kibir sergilemezken yanıtladı: "Bunun tek nedeni büyük damarın üzerinde doğacak kadar şanslı olmam. Orada kökleşmek bu kadar uzun yaşamamı sağladı. Bu evrensel kanunu çok uzun zamanda öğrenebildim. Bu kanundaki anlayışım ilerledikçe duyguları olan bir iblis haline geldim. Bu kanun üzerine çalışmam ilerledikçe giderek daha güçlü hale geldim."

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 35352 Üye Sayısı
  • 362 Seri Sayısı
  • 43881 Bölüm Sayısı


creator
manga tr