Bölüm 676: İmparatorluk Drako Boğası

avatar
3111 9

Emperor’s Domination - Bölüm 676: İmparatorluk Drako Boğası


 

Bölüm 676: İmparatorluk Drako Boğası

 

"Böylesi daha iyi." Li Qiye bufaloya yaklaşırken bufalo da ona baktı. Ancak ona saldırmadı.

 

"Sakin ol, benim.” Li Qiye elini canavarın alnına yerleştirdi. O anda alnı bir kez daha açıldı ve sonsuz hatıra denizi çıktı. Bir anda ışık ışını bufalonun kafasına girdi.

 

Uğuldama sesleriyle birlikte Li Qiye'nin ışık ışını bufalonun kafasının içinde kayboldu. Sanki bu dünyadaki hiçbir şeyin lekeleyemeyeceği kadar kutsal bir ışık halkası oluştu.

 

"Moo!" Bu ışık halkası ortaya çıktığı an bufalo Li Qiye'yi tanıdı ve anında heyecanlı hale geldi. Li Qiye'ye möledi ve ona sırnaştı.

 

“Gidiyoruz. Her ne kadar uzun süredir yanımda olmasan da ben hala buradayım." Li Qiye gülümserken nazikçe bufalonun kafasını okşadı.

 

Buffalo kendinden geçmişti. Burnundan sıcak hava üfledi ve sanki en sevdiğini görmüş gibi Li Qiye'ye sırnaştı.

 

Li Qiye hafifçe iç çekerken bufaloyu okşadı ve konuştu: "Görünüşe göre Göksel Tepe ilahi Okulu’nun soyundan gelenler artık burada değil ve Tanrı Kral’ın ailesi de gitmiş. Çok fazla yıl geçti ama seni bulmak için kimse gelmedi. Bu da Tanrı Kral’a verdiğim sözün burada sona erdiği anlamına geliyor."

 

Bu normal görünüşlü bufalo aslında sıradan bir şey değildi. O bir Drako Boğası’ydı, ama sıradan Drako Boğaları onunla kıyaslanamazdı. Onun damarlarında bir Gerçek Ejderha kanı akıyordu. Her ne kadar soya çekim geçirip Gerçek Ejderha halini almasa da kesinlikle bir İlahi Boğa'ydı.

 

Li Qiye ona İmparatorluk Drako Boğası ismini vermişti ve eskiden ona binerek tehlikeli bölgelere birbiri ardına gitmişti. Eğer Bronz Tetra Savaş Arabası Li Qiye'nin dünyaya karşı savaşlarda kullandığı şey ise İmparatorluk Drako Boğası da Li Qiye'nin uğursuz bölgelere girmek için tercih ettiği binekti.

 

Ardından Li Qiye Tanrı Kral’a Göksel Tepe Dağlarını koruması için birçok hazinenin yanı sıra İmparatorluk Drako Boğası’nı da vermişti.

 

Ardından boğa Tanrı Kral’ı takip etmiş ve okulun İlahi Muhafızı haline gelmişti.

 

Li Qiye onun kafasının üzerindeki ışık halkasına baktı ve öncekine kıyasla ne kadar loş olduğunu fark etti. Nazikçe onun kafasına vurdu ve konuştu: "Endişelenme, İlahi Okul artık burada değil. Gelecekte ilahiliğini geliştirmek için yeterli güce sahip daha iyi bir miras bulacağım."

 

"Mooo...." Boğa Li Qiye'nin dediğini anladı ve sevgiyle onun avucuna sırnaştı.

 

Aslında bu boğa aşırı güçlüydü ve uzun süre önce bir şeytana dönüşebilirdi. Ancak bir Gerçek Ejderha veya bir İlahi Boğa olmak istediğinden şeytani yoldan yürümemiş ve dao kullanarak zeka kazanmayı seçmemişti.

 

"İlahi Okulda neler olduğunu görmeme izin ver." Li Qiye boğanın alnına avucunu koydu ve bir parlaklık yayıldı. O anda boğanın hafıza denizi ortaya çıktı ve Li Qiye o yıllarda olanlara baktı.

 

Boğanın hafıza denizinde birçok manzara ortaya çıktı. Tıpkı Yuan Caihe'nin dediği gibi İlahi Okul’un en güçlü varlıkları o zaman yer altındaki şeyi kazıp çıkarmışlardı.

 

Işık görüldüğü an İlahi Okula cehennemi getirmişti. Tek gecede birçok kişi sefil şekilde can vermişti. Tanrı Kral kadar güçlü bir varlık bile böyle bir kaderden kaçınamamıştı.

 

O zamanlar uyuyan İmparatorluk Drako Boğası şaşkınlık içinde uykusundan uyanmıştı. Mağarasından çıksa da çok geç kalmıştı. Sadece bir gecede sayısız uzman düşmüştü.

 

O eşyayı yeniden mühürlemiş ve uykuya geri dalarak kendini Kan Çağ Taşlarına gömüp yeniden uyanmayı beklemişti.

 

Ancak İlahi Okul’un uzmanların çoğu ölmüştü. Daha sonraları okul düşüşe geçmişti ve çok geçmeden bir zamanlar devasa olan oluşum çökmüştü. O andan itibaren bölgesi milyonlarca mile yayılmış olan miras dünyadan kaybolmuştu.

 

Bu çöküş nedeniyle Tanrı Kral’ın soyundan kimse kalmamıştı ve kimse de İmparatorluk Drako Boğası’nı bugüne kadar uykusundan uyandıramamıştı.

 

O zamanlar Li Qiye Tanrı Kral'a kendi soyu devam ettiği sürece boğanın İlahi Muhafız olarak davranacağına dair söz vermişti. Bu nedenle her ne kadar İlahi Okul çökmüş olsa da Li Qiye boğayı almaya gelmemişti.

 

Milyonlarca yıl geçmesine rağmen kimse boğayı uyandırmaya gelmemişti. Bu da Tanrı Kral’ın soyunun sona erdiği anlamına geliyordu ve aynı zamanda Li Qiye'nin Tanrı Kral'a verdiği söz de son bulmuştu.

 

Li Qiye avucunu boğanın alnından çekti ve iç çekmeden edemedi: "Biri tanrının eleminden kurtulabilir ancak kimse kendi getirdiği felaketten kurtulamaz. Tanrı Kral arkasında bir ferman bıraksa da soyundan gelenler ona uymayı seçmeyip en sonunda bu felaketi getirdi."

 

Geçmişte Tanrı Kral'ın bu yeri iki neden ile bastırmasına izin vermişti. Yer altındaki eşyayı bir daha gün yüzüne çıkarmamasının yanı sıra bu yerin kötücülden normal hale dönüştürülmesini de istemişti.

 

Tanrı Kral onun emrine uydu ve bu bölgeyi bastırırken dünyanın yerin altındaki eşyayı bilmesini önledi. Aynı anda bu bölgeyi temizledi ve üzerine güçlü bir miras kurup bölgeyi bir huzur alanı haline getirdi. Ne yazık ki torunları onun sözlerini dinlememiş ve o şeyi çıkararak okula büyük bir felaket getirmişlerdi.

 

Li qiye boğaya oturdu ve emretti: "Gel, at arabasını geri almak için o eski yere gideceğiz."

 

Boğa ağzını açtı ve tüm Kan Çağ Taşlarını yuttu. Ardından yüksek sesli bir möleme sesiyle birlikte aşırı heyecanlandı ve toynaklarını kaldırıp İlahi Okul'un kalıntılarına doğru yöneldi.

 

Boğa yıldırım kadar hızlıydı ve çok uzun zamandan beri mutluydu. Her yere uçtu… Bazen dokuz göklere yükseldi bazen büyük nehre daldı ve bazen de gökyüzünde serbestçe gezindi.

 

Li Qiye canavara binerken gülümsemeden edemedi, onun heyecanını fark etmişti. Bu anda, sanki geçmişe dönmüş gibiydi.

 

İmparatorluk Drako Boğası bu dünyadaki en iyi binek olarak anılabilirdi. Her ne kadar Li Qiye’nin Bronz Tetra Savaş Arabası cennete karşı gelici olsa da Li Qiye onun potansiyelinin savaş alanına daha uygun olduğunu hissediyordu.

 

Li Qiye'nin boğayı en iyi binek olarak görmesi sebepsiz değildi. Zorlukalra dayanabiliyordu ve daha önemlisi zehiri ortadan kaldırabiliyor ve tehlikelerden kaçınabiliyordu. Uğursuz olayları tahmin edebilir ve onlardan kaçabilirdi. Aynı zamanda herhangi bir araziden geçebilirdi. Hiçbir şey onunla karşılaştırılamazdı.

 

Eğer birisi defin bölgelerine veya atasal topraklara girmek istiyorsa bu boğa en iyi adaydı. En derin kısımlarına veya bu tehlikeli bölgelerdeki en gizemli bölgelere giremese bile yine de kişiyi oldukça iyi bir konuma götürebilirdi.

 

Bu yerlerin içinde boğa tehlikeden kaçınır ve en iyi yerlerden geçerdi. Yanılsamalar ve diğer kötücül şeyler bunu engelleyemezdi.

 

Heyecanla ileri ilerledi ve Li Qiye onu geçmişte her yere götürürken hissettiği şeyi bulmayı denedi.

 

En sonunda Li Qiye'yi İlahi Okul'un eski bölgesine götürdü. Eskiden güçlü olan miras artık harabe halindeydi, yılların ihtişamı yok olmuştu.

 

Boğa Li Qiye'yi harabeler içinde belli bir yer götürdü. Boğa yere vurduğunda patlamalar duyuldu ve yer ayrılarak içindeki yaşlı köşkü dışarı çıkardı.

 

Gıcırdama sesiyle birlikte eski köşk kapılarını açtı. İçinde bir at arabası vardı ve bu aşırı eski bir görüntüye sahipti. Kaç ay geçirmiş olduğunu kimse sayamazdı.

 

Bu sıradan görünüşlü eski araba çok sayıda yenilmez varlık tarafından güçlendirilse de diğerleri bunu bilmiyordu. Bu eski araba birini alıp uğursuz bölgelerden bile kaçırabilirdi.

 

Boğa arabanın dizginlerine bağlandı ve arabayı sürükledi. Li Qiye hafifçe gülümsedi ve arabada otururken daha aşina olamayacağı kokuyu içine çekti.

 

"Squeakkk..." Boğa yavaşça at arabasını geçmişteki gibi çekti.

 

Bu sırada Li Qiye gözlerini kapadı ve boğanın hareket etmesine izin verdi. Li Qiye aniden zamanı sonsuz olarak hissetti. Dünyanın genişliğine rağmen istediği yere gidebilirdi. Sonsuz çağlar sadece onun geçmesine izin verebilirdi.

 

Arabanın gıcırtısı duyuldu. O anda bu gıcırtı sesleri Li Qiye için en güzel ve hoş seslerdi.

 

Boğa arabayı aşırı özel bir ritimle çekiyordu. Ne çok hızlıydı ne de çok yavaştı. Bu at arabası bir boğa ve bir insan ile ebedi ve asla değişmeyen bir ritme sahipti. Sanki bu ritimden daha baştan çıkarıcı bir şey olamazdı.

 

En sonunda boğa durdu ve İlahi Okul'un en merkez konumuna vardı. Araba durduğu an gözleri kapalı dinlenen Li Qiye de gözlerini açtı.

 

Arabadan atladı ve önündeki harabelere bakarken boğaya sordu: "Burası mı?"

 

"Mooo...." Boğa kafasıyla hafifçe onaylamadan önce derin bir haykırış attı. Bu sırada Li Qiye oraya bakarken ciddileşmeden edemedi.

 

"Umarım bu şey iyice arıtılmıştır, aksi halde biraz sorun çıkaracak." Li Qiye yere bakarken sanki içindekini görmek istiyormuş gibiydi.

 

En sonunda derin bir nefes aldı ve boğaya emretmeden önce onurlu bir ifade sergiledi. “Çıkar. Arıtılıp arıtılmadığı önemli değil, onu almalıyız. O zamanlarda Antik Ming'in bu şeyi o kadar fazla istemesi mantıksız değildi. Şimdi biz onu çıkarıp alacağız."

 

Bunu dedikten sonra patlama sesleri duyuldu. Li Qiye'nin kafasının üzerinden hazineler çıktı. Yin Yang Ölümsüz Aynası, Eğim Aynası, yeşil lamba, Cennet Mühürleyen Penta Kapısı... Tüm bu hazineler Li Qiye'yi korumak için aşırı güçlü evrensel kanunlar döktü.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31683 Üye Sayısı
  • 319 Seri Sayısı
  • 42667 Bölüm Sayısı


creator
manga tr