Bölüm 665: Yavaş Gelişim

avatar
3886 12

Emperor’s Domination - Bölüm 665: Yavaş Gelişim


 

Bölüm 665: Yavaş Gelişim

 

"Hepinizin kızgın olduğunu biliyorum." Yaşlı ses konuştu: "Ama başka yolu yok. Dev Bambu Ülkesi güçlü değil, hatta birinci sınıf güçlerin arasında bile değil, hatta dipte bulunuyor. Ancak büyük varlıkların zihinlerinde orası Taş Tıp Dünyası’nın yasaklanmış bölgesidir."

 

"Yasaklanmış bölge mi?" Tüm elderler bunu ilk kez duydukları için sersemledi. Klan Lideri sormadan edemedi: “Neden?”

 

"Bana sormayın, ben de bilmiyorum. Kısacası orası yasaklanmış bir bölge. Eğer böyle olmasaydı neden Zarif Gök Mavisi Büyük Damar’dan gelen bu kadar büyük dünyevi enerjinin olduğu bir ülkeye antik zamanlardan beri kimse bir şey yapmaya cüret edemesin?" Kutsal atanın sesi devam etti: "Simya Krallığı bile Dev Bambu Ülkesi’ne kolay kolay adım atmıyor. Yüz Ot Simya İmparatoru bir keresinde Ölümsüz Nektarı arzulamıştı, ama o bile gidip ele geçirmeyi denemeye cüret edemedi!"

 

Bunu duyduktan sonra tüm elderlerin kafası karıştı. Bu küçük ülke Simya Krallığı’nın bile çekindiği bir şeye sahip olabilir miydi?

 

"İlahi Muhafızları nedeniyle mi?" Klan lideri sordu.

 

Ata cevapladı: "Korkarım kimse bilmiyor. En azından ben bilmiyorum. Kısacası Dev Bambu Ülkesi’ne saldırmayı düşünmeyin. O huzurlu bölge yasaklanmış bir yer ve huzurunu bozan sadece bir felaketi getirecektir."

 

Elderler ve klan lideri sessizleşti. Kutsal Ata Gu böyle dediği için bu konuyu bir daha dile getirmediler.

 

"Ama Huangfu Klanı’mızın kanı boşu boşuna dökülmeyecek." Ata ağır bir tonda bir kez daha konuştu: "Klan Lideri bütün bu konunun Li Qiye isimli bir küçük nedeniyle olduğunu söylemişti değil mi? Birinin hayatı ile bunu ödetebiliriz. Onun kanını kullanarak bu aşağılamayı yıkayalım. Dev Bambu Ülkesine girmeyin. O küçük gidene kadar bekleyin, gerisini halledersiniz. Huangfu Klanı’na karşı gelenlerin sonunun iyi olmayacağını tüm dünyanın bilmesini sağlayın!"

 

Klan lideri eğildi ve konuştu: "Bu öğrenci anlıyor.”

 

"Hoe'er'i buraya getirin, onunla ben ilgileneceğim." O anda ses bir kez daha konuştu.

 

Klan Lideri kendinden geçti. Kutsal Ata Gu'nun sadece derin bir gelişimi yoktu, aynı zamanda harika bir simyacıydı. Onun yardımı ile Hoe'er'leri kesinlikle iyi olacaktı.

 

**

 

Şu anda Dev Bambu Ülkesi tamamen sessizdi. Qing Klanı yok olmuştu ve onlara destek verenler de teker teker cezalarını kabul etmişlerdi. İmparatorluk önceki gibi sarsılmazdı, belki de bu olaydan sonra çok daha kararlı hale gelecekti.

 

Başkentteki Dev Bambu Ağacı da çok daha huşu uyandırıcııydı. Başkente giren herkes bulutlara doğru bakıp kalplerindeki saygı hissi ile Dev Bambu’ya bakıyordu. Evlerini ve ailelelerini koruduğu için ağaç için dua edip ona eğilenler de vardı.

 

Huangfu Atası ve birçok uzmanı katlettikten sonra Li Qiye'den Dev Bambu Ülkesi ile ilgili herhangi bir mesele ile ilgilenmesi istenmedi. Tüm işler Madam Zi Yan'a devredildi. O tıpkı önceki gibi kraliyet lorduydu ve büyük resim ile ilgileniyordu.

 

Aslında o ve on sekiz hükümdar Li Qiye'nin gerçekten kalmasını ve hatta Kraliyet Lordu pozisyonunu almasını istiyordu, ama Li Qiye'nin bunu yapmaya hiç niyeti yoktu. Bu nedenle bu konuyu dile getirmeye cüret edemiyorlardı.

 

Li Qiye sarayda kaldı ve asla dışarı çıkmadan kapalı kapılar arkasında gelişim yaptı. Özenle eğitim yaptı ve çabaları ile gelişim hızı oldukça idealdi.

 

Gelişimciler için Cennetsel Egemen Alemi oldukça önemliydi, çünkü bu alem kendi derinliklerini kullanarak büyük dao ile iletişim kurdukları alemdi. Bu alem Cennetsel Kral ve hatta Erdemli Örnek olmak için büyük temelin oluşturulduğu yerdi. Sadece dao ile gerçekten iletişim kuranlar ve gizemlerini ortaya çıkarabilenler yüce doruk noktasına ulaşabilirlerdi. Bunu yapanlar Erdemli Örnek Alemi’nde daha da ileri gidebilir ve kendilerine ait olan büyük daolarını oluşturabilirlerdi.

 

Dao ile iletişim kurup gizemlerini kavramak Li Qiye için çantada keklikti. Dünyadaki kimse daoyu anlama ve gizemlerini çözme konusunda onunla yarışamazdı.

 

Tabii ki bunu söylemeye gerek yoktu. Li Qiye on üç Kader Sarayı’na sahipti ve bunu yapan tek kişiydi. On üç saray sonsuz kanun ve yüksek göklerin üzerini kuşatıyordu. Böyle eşsiz bir avantaj ile bu şeyler onun için basitti.

 

Buna rağmen Li Qiye sakince adım adım gelişim yaptı ve erdem kanunları ile büyük daosunu nihai evrimlerine ilerletip kendini bir adım daha ileri götürdü.

 

Li Qiye'nin tüm erdem kanunları ve tekniklerinin zaten başlangıçtan beri sır adışı olarak parlatıldığı söylenebilirdi. Böyle bir gelişim ile en yaygın sanatlar bile kıyaslanamayacak kadar esrarengiz hale geliyordu. Tek bir hareket büyük dao ve sonsuz kanun ile uyum içinde olmak için yeterliydi.

 

Dao gelişimi ve temel güçlendirme haricinde Li Qiye Dünya Mührü’nü arıtmak için zaman harcıyordu. Gerçek kader hazinesi form almıştı, bu nedenle dao ile onu büyütmek için çok daha fazla enerji harcaması gerekecekti.

 

Yapacak başka bir şeyi olmadığı bu dönemde Li Qiye bakmak için Ölümsüz İmparator Wan Shi tarafından bırakılan taşı çıkardı. Diğer zamanlarda diğer hazineleri düşünüyordu. Örneğin Simya Tavuğu’nun içinden aldığı eşya.

 

Simya Tavuğu'ndan bahsetmişken, o oldukça rahat ve özgürdü. Li Qiye'nin simya bahçesini oldukça sevdiği söylenebilirdi. Bu simya bahçesi Ginseng Atası’nı, Reenkarnasyon İlahi Ruh Sarmaşığı’nı, Ölümsüz Yara Şakayığı’nı... Her türlü büyük Ölümsüz ilacı barındırıyordu.

 

Tavuk için bunlar en sevdiği şeylerdi. Kolaylıkla kendini bu bahçenin muhafızı olarak görmüştü ve toprak ile ilgilenmeye koyulmuştu.

 

Gübre onun idrar ve dışkısı haline gelmişti! Her ne kadar Li Qiye'nin simya bahçesi gerçekten sıra dışı olsa da Simya Tavuğu simya daosu için doğmuştu. Ölümsüz İlaçlar için bile en iyi gübre buydu.

 

Bu nedenle tavuk simya bahçesinde oldukça hoş karşılanıyordu. Her bir ölümsüz ilaç onun çevresinde olmaktan oldukça hoşlanıyordu.

 

Sıkı çabaları sonunda meyve vermişti. Simya daosundan doğduğu için simya etkileri için en iyi araçtı, bu nedenle bu bahçede dururken Ölümsüz İlaçlar tarafından desteklenerek gelişiminin daha da yükselmesi sağlanırdı. Bedeni de doğuştan gelen bir değişim geçirmişti. Aynı zamanda bedeni gelişirken simya bahçesine faydalı olmak konusunda daha iyi iş çıkarabilirdi.

 

Li Qiye'nin çok fazla hazinesi olduğundan Ölümsüz İlaçlar konusunda çok fazla enerji harcamadı. Tavuk onun yerine bahçe ile ilgilenerek üzerindeki stresin birazını alıyordu.

 

Göz açıp kapayıncaya kadar Li Qiye'nin Dev Bambu Ülkesi’nde kaldığı süre neredeyse yarım yıla ulaştı ve Simya Krallığı'nın konferansı da yaklaştı.

 

Bir gün Madam Zi Yan Li Qiye'yi görmeye geldi ve konuştu: "Konferans neredeyse geldi. Alp Ağaç Atası'nın doğum günü partisinden sonra konferansa gitmeyi planlıyorum."

 

"Alp Ağaç Atası mı?" Li Qiye bunu duyduktan sonra bir an için duraksadı. Ardından madama baktı ve konuştu: "Bahsettiğin Alp Ağaç Atası, Alp Büyük Damarı’ndaki yaşlı adam mı?"

 

"Evet Alp Büyük Damarı’ndan olan Ağaç Atası." Madam Zi Yan hızla cevapladı: "500.000. doğum günü yaklaştı. Tüm büyük güçler ve hatta imparator miraslarından olan kişiler bile saygılarını sunmak için orada olacak. Dev Bambu Ülkesi de davet edildi, bu nedenle iyi dileklerimizi sunmak için bizzat gitmeyi planlıyorum."

 

Li Qiye madamın bahsettiklerinden sonra bir kaç şey hatırladığı için kendi kendine mırıldanıp kıkırdamadan edemedi: "Alp Dağı’ndaki o yaşlı adam he..."

 

"Genç Asil Alp Ağaç Atası’nı biliyor mu?" Madam Li Qiye'nin ifadesini fark ettikten sonra sormadan edemedi.

 

Li Qiye gülümsedi ve bu soruyu cevaplamadı. Bunun yerine, şöyle dedi: "500.000 yıl ha... Gerçekten zor... Bu dünya sonuçta oldukça acımasız..."

 

500.000 yıl gerçekten büyük bir doğum günü dönüm noktası olmayı hak ediyordu. Her ne kadar bu dünyada antik zamanlardan beri birçok varlık hayatta kalmış olsa da bu varlıklar yer altında Kan Çağ Taşlarına gömülüydü. Bu gelişimciler gerçekten canlı olarak düşünülmezdi. Biri milyon yıl boyunca mühürlü olsa bile bu milyon yaşında olduğu anlamına gelmezdi. Gerçek yaşları bu dünyada geçirdikleri süre olarak hesaplanırdı.

 

500.000 yıl gerçekten aşırı büyük bir yaştı. Her ne kadar gelişimciler daha da uzun yaşayabilecek olsalar da çoğunluk için 500.000 yıl şöyle dursun 100.000 yıl yaşamak bile aşırı zordu.

 

Aslında bir Tanrı Kral bile 500.000. doğum gününe kadar yaşayamazdı. Ölümsüz İmparatorların bile bu kadar uzun yaşayamadığı Dokuz Dünya’da söylenen bir şeydi!

 

Madam Zi Yan başıyla onayladı ve konuştu: "Gerçekten de böyle. Taş Tıp Dünyası’nda bizim Büyük Bambu İlahi Muhafız’ımızın dışında kimsenin Alp Ağaç Atası’ndan daha yaşlı olduğuna inanmıyorum. Alp Ağaç Atası ve İlahi Muhafız’ımız Taş Tıp Dünyası'nın iki büyük Şeytan Atası olarak anılıyor."

 

“Bu doğru değil.” Li Qiye gülümsedi ve konuşurken kafasını salladı: "Büyük bambunuz bir Şeytan Atası değil..."

 

Madam biraz şaşırdı ve konuştu: "Şeytan Atası değil mi? İlahi Muhafız’ımız bir ilah olarak anılıyor, bu nedenle daoya ulaşmış olmalı. Ayrıca korkarım ki Taş Tıp Dünyası’nda kimse İlahi Muhafız’ımızdan daha uzun yaşamadı."

 

"Bir şeytanı tanımlayan nedir?” Li Qiye gülümseyerek açıkladı: "Bir şeytan daodan zeka kazanır, ama Dev Bambu bunu henüz başaramadı."

 

Bu sözler madamı korkuttu. Her zaman Dev Bambu Ağacı’nın bir şeytan olduğunu düşünmüştü, özellikle de son yaptıkları nedeniyle bu düşüncesi kuvvetlenmişti.

 

Ancak şimdi Li Qiye'nin söylediği bu sözler onu tamamen şaşırtmıştı. Afallamış şekilde sormadan edemedi: "İlahi Muhafız’ımız bir şeytan olmadı mı?"

 

Dev Bambu gibi bir varlık için bir şeytan olmak kolay bir şeydi, ama o olmamıştı. Bu gerçekten şaşkınlık verici bir şeydi.

 

“Hayır! Daha doğrusu, o hala sadece yeşil bir bambu ağacı. Onu yine de Ölümsüz Bambu veya İlahi Bambu olarak çağırabilirsin, ama o kesinlikle bir şeytan değil." Li Qiye sakince konuştu.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 34391 Üye Sayısı
  • 355 Seri Sayısı
  • 43750 Bölüm Sayısı


creator
manga tr