Bölüm 637: Kan Ruhu Solucanı

avatar
3469 11

Emperor’s Domination - Bölüm 637: Kan Ruhu Solucanı


 

Bölüm 637: Kan Ruhu Solucanı

 

Li Qiye odasına geri dönerken hükümdar onu hemen takip etti ve hızla özür diledi: “Genç Asil, bunların hepsi benim ihmalkârlığım ve Genç Asil'e bizzat eşlik etmemem nedeniyle oldu. Rahat olun, Lie Klanı'ndan olan bu kişilerin bir daha önünüzde asla ortaya çıkmayacağına garanti veririm.”

 

Bai Weng'in raporunu duyduktan sonra hükümdar Li Qiye'nin başkaları nedeniyle hoşnutsuz olduğunu düşündü.

 

Li Qiye ilgisizce konuştu: “Böyle önemsiz bir şey dikkatime layık değil. Bu şekilde önemsiz karakterlere dikkat etmiyorum, bu nedenle Şeytan Hükümdarın da endişelenmesine gerek yok. Üstelik gelecekte Lie Klanı önümde ortaya çıkmaya cüret edemeyecek.”

 

Hükümdar Li Qiye'nin neyi ima ettiğini bilmediği için afalladı.

 

Hükümdar afallamışken Li Qiye devam etti. “Endişelenme Şeytan Hükümdar, yarın Kraliyet Lordunuz ile görüşeceğim, şu an pek müsait değilim.”

 

Hükümdar sakinleşti ve Li Qiye'ye veda etti. Onu rahatsız edebilecek başka bir şey söylemeye cüret edemedi.

 

Hükümdar gittikten sonra Li Qiye odayı mühürlemek için Penta Kapısı'nı kullandı ve ardından da Golem Meydanı'ndan aldığı Simya Tavuğu'nu çıkardı.

 

Tavuk parlak ışıklar ile nüfuz edici bir tıbbi öz yayıyordu. Bu gerçekten üstün bir kuştu. Tavuğun bedenindeki mühür kapalı kalırken Li Qiye dikkatle bakmak için onu masaya koydu.

 

Golem Meydanı'nda ona göz atmış olsa da şu an onaylamak istiyordu. Gözlerine baktı ve ardından karar verip Sonsuz İlahi Kazanı çıkardı.

 

“Boom!” Kazan Li Qiye'nin yanına indi ve elini sallayarak bir alevin avucuna inmesini sağladı.

 

Bu alev yavaşça yoğun bir tıbbi aroma yayan gizemli bir buz parçasını andıran bir bıçağa dönüştü.

 

Diğerleri bu manzara karşısında afallardı. Alevleri bir bıçağa çevirmek bile zaten zorken alevleri kontrol edip onu buza döndürmek çok daha zordu!

 

Li Qiye tavuğu aşağı itti ve midesini incelemeye niyetlendi: “Küçük şey, ne yuttuğunu görmeme izin ver.”

 

Simya Tavuğu korkuyla mücadele etse de kaçamadı.

 

Li Qiye onu sakinleştirdi: “Endişelenme, benim buz alev bıçağım bir tıbbi birikim özü içeriyor, bu nedenle karnını yarıp açsam bile hemen iyileşirsin ve bu sana zarar vermez. Yapmamı istemesen bile midenin içindeki şey nasılsa her şekilde dışarı çıkmanın bir yolunu bulacak.”

 

Simya Tavuğu sıradan bir kuş değildi ve tamamen duygusal olduğundan Li Qiye'yi duyduktan sonra sakinleşti.

 

Yavaşça buzlu bıçağı ile kuşun karnını parçaladı. Akan su kadar yumuşaktı, en ufak bir hata bile yapmadı. Li Qiye karşılaştırılacak biri olmayan bir usta gibiydi.

 

Bir parmak boyutunda yeşim bir şey buldu. Bu biraz tohuma benziyordu.

 

Li Qiye onu tavuğun karnından çıkardı ve konuştu: “Küçük şey, oldukça açgözlüsün. Sen böyle bir hazineyi bile kendine saklamak istiyorsun.”

 

“Plufff!” Aniden tohumdan bir miktar kan döküldü. Hızı eşsizdi ve ışıktan bile hızlı giderek Li Qiye'nin kalbini hedefledi.

 

Ancak Li Qiye önceden hazırlıklı olduğundan çoktan diğer eli ile lambasını tutuyordu. Lamba aniden kan sıçramasını süpüren bir siyah alev yaydı.

 

Bu kanlı iplik oluşmaya devam etti. Sanki kıl kadar ince çok sayıda dokunaçlara benziyorlardı. Bazen vahşi bir yüzü andırıyorlar ve hemen ardından kutsal bir varlığın şekline bürünüyorlardı.

 

Bu şey birçok ürpertici dönüşüm geçirebilen bir kan damlasını andırıyordu... Bu gerçekten korkunç bir canavardı.

 

Bu kan damlası siyah alevlerden korktu ve daha fazla Li Qiye'ye yaklaşmaya cüret edemedi. İnce bir dokunaçla alevi test ederken havada dolandı. Bu dokunaç siyah aleve yaklaştığı an bir cızırtı sesi oluşurken yanıp kül oldu.

 

Li Qiye siyah alevler tarafından tuzağa düşürülen şeyi görmezden geldi ve tavuğun karnından çıkan tohumu tutup daha yakından inceledi.

 

Bu tohum şeklinde, parmak boyutunda siyah bir yeşim parçasıydı. Li Qiye ona yakından baktıktan sonra Simya Tavuğu'na dönüp konuştu: “Böyle ilahi bir şey ile karşılaştığına göre oldukça şanslısın. Ancak çok açgözlüsün ve sonucunu bile düşünmeden onu anında yutmuşsun. Tek adımda bir Ölümsüz Anka olmak mı istedin?

 

Böyle ilahi bir şey yalnızca senin tarafından zapt edilemez. Kan Ruh Solucanı onu arzulasa bile senden daha zekiydi. O sadece bu şeyin üzerine yerleşti ve senin gibi inanılmaz bir kuşun onu yutmasını bekledi.”

 

Simya Tavuğu kan benzeri varlığın Li Qiye tarafından tuzağa düşürüldüğünü gördükten sonra rahatladı, ama Li Qiye'nin elindeki siyah yeşime bakarken isteksiz bir ifadesi vardı.

Li Qiye güldü ve kafasını salladı: “Benimle karşılaştığın için şanslısın. Aksi takdirde er ya da geç Kan Ruhu Solucanı tarafından emilip kurutulurdun. En sonunda karnını delerek çıkar ve kendi için bu ilahi şeyi ele geçirirdi.”

 

Tavuk tamamen pişmanlık dolu da olsa o anda hiçbir şey yapmadı. Li Qiye gözlerindeki isteksizliği fark etti ve konuşmadan önce sadece gülümsedi: “Endişelenme, beni takip edebilirsin. Sana kötü muamele etmeyeceğim. Benim gibi bir efendinin nesiller boyunca sadece bir kere geleceğini bilmelisin.”

 

Li Qiye siyah yeşimi koydu ve parmağını şaklatıp kazanın sonunda bir ilaç ipliği bulunan merhem iğnesi fırlatmasını sağladı.

 

Bu iğne küçümsenmemeliydi, o Sonsuz İlahi Kazanın içinde dönüşüm geçirmiş bir ilaç hazinesiydi ve bir yarayı anında kapayabilirdi. Li Qiye tavuğu dikti ve yara sanki hiç olmamış gibi kapandı.

 

Ardından tavuğun mührünü kaldırdı ve onun yeni keşfettiği özgürlüğü ile haykırmasına neden oldu. Tavuk siyah alevler tarafından tuzağa düşürülen kan damlasına baktı ve onu öldürmek için zıplamak istedi.

 

Ancak Li Qiye onu durdururken konuştu: “Kan Ruhu Solucanı ile hala işlerim var.”

 

Tamamen diken dolu siyah bir tohumu içeren bir kutu çıkardı. Bu Kötücül Hasırotu Ağacı'nın tohumuydu. Li Qiye tarafından çok uzun zamandır arıtılıyordu ve görünüşü büyük ölçüde değişmişti.

 

Li Qiye siyah alevler tarafından sıkıştırılan kan damlasına baktı. Bu bir kan damlası değildi, bu Kan Ruhu Solucanı isimli oldukça kötücül ve korkutucu derecede zehirli bir yaratıktı.

 

Simya Tavuğu kadar nadirdi ve bu iki yaratık ebedi düşmanlardı. İki yaratık da ortaya çıkıp her şeyleri ile savaştığında kazananı belirlemek zor olurdu.

 

Li Qiye elini bir kez daha sallarken kazandan bir grup alev eline düştü. Bir anda bu alev grubu ezelden gelen buz sarkıtlarına dönüştü.

 

Bu buz sarkıtları Kan Ruhu Solucanı'nı alevlerin içinde yere çiviledi. Solucan kaçmaya çalıştı, ancak sarkıtlar tarafından çivilendiğinden hareket edemedi.

 

Li Qiye ardından solucanı Kötücül Hasırotu Ağacı'nın üzerine koyarken tohumdaki dikenler solucana yapıştı. Solucan mücadele etti, ama bu anlamsızdı.

 

Ardından Li Qiye sarkıtları geri çekti. Nasıl olur da orada oturup ölümü bekleyebilirdi? Solucan serbest kaldığı an onu tüketmek isterken pervasızca Kötücül Hasırotu Ağacı'nın tohumuna süründü. Ancak Kötücül Hasırotu Ağacı geri adım atmadı. Dikenlerini sıkılaştırdı ve tohumu yutmaya çalıştı.

 

O anda Li Qiye ipek kadar ince bir evrensel kanun oluşturarak Kötücül Hasır Otu'nun içine aktardı ve içinde bir büyük girdap doğmasını sağladı. Bu engin büyüsel rün Li Qiye'nin arıtmasının doruğuydu ve büyük bir girdaba dönüşmüştü.

 

Bu arıtma ile birlikte Kan Ruhu Solucanı ve Kötücül Hasırotu Tohumu yavaşça birleşti. Bir süre sonra ikisinin dönüşümü sonuçlandı. Kötücül Hasırotu Tohumu artık siyah değildi, kan gibi koyu kırmızı bir renk almıştı.

 

“Mükemmel, bu yöntemi çok uzun zamandır düşünsem de uygun bir kötücül yaratık ile karşılaşmamıştım.” Li Qiye elindeki tohuma baktı ve mırıldandı: “Bu dünyadaki en güçlü bitkiyi yaratacağım!”

 

Kötücül Hasırotu Ağacı'nın gücünden bahsetmeye gerek yoktu ve Kan Ruhu Solucanı da korkutucu derecede güçlü bir kötücül yaratıktı. Onların birleşimi birinin hayal gücünün ötesinde kötücül ve kudretli bir varlık haline gelecekti!

 

Tohumu kutuya geri koydu ve onu mühürledi. Bu güçlü varlığa ihtiyaç duyacağı bir gün olacaktı.

 

Ardından bir kez daha bakmak için siyah yeşimi çıkardı. “Gerçekten etkileyici, zamanın başlangıcından beri çok fazla kişi bu şeyi göremedi.”

 

Diğerlerinin gözünde Li Qiye'nin 200 Ölümsüz İmparator Arıtılmış Yeşim kullanarak Simya Tavuğu'nu alması sadece bir delinin yapacağı bir şeydi.

 

Ancak Li Qiye çıldırmaktan çok uzaktı, çünkü bu Simya Tavuğu hakkında bir şeylerin garip olduğunu fark etmişti.

 

Bitkin olma nedeni mühürlenmesi değildi, bedeninin içinde bir şeyin olmasıydı. O ilahi bir eşya yutmuştu, ancak onun içinde uyuyan düşmanının olacağını kim düşünürdü? Kan Ruh Solucanı ve ilahi eşya tavuğun bedeninin içinde kaldı.

 

Solucan oldukça kötücül bir yaratıktı. Bir varlığın içine girdiğinde o varlığın Uzun Ömür Kanı solucan doluncaya kadar emilerek kurutulurdu. Ardından onun cesedini parçalayarak dışarı çıkardı. Çok az sayıda kişi bu kötücül yaratığı bastırmayı başarabilirdi.

 

Tavuk solucanı yuttuğu ve gücü solucan tarafından çökertildiği için üç Erdemli Örnek onu yakalayabilmişti.

 

Li Qiye zengin bir deneyime sahipti ve birçok şey görmüştü. Tek bakışta tavuğun bedeninde bir Kan Ruhu Solucanı olduğunu anlamıştı.

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31671 Üye Sayısı
  • 320 Seri Sayısı
  • 42610 Bölüm Sayısı


creator
manga tr