Bölüm 621: Yetenekleri İşe Alma

avatar
3720 11

Emperor’s Domination - Bölüm 621: Yetenekleri İşe Alma


 

Bölüm 621: Yetenekleri İşe Alma

 

“Kesinlikle eminim. Burada Genç Asil Li tarafından ben izlerken yapılan bir hap var. Lütfen bakın Majesteleri.” Şeytan hükümdar hapı teslim etti.

 

Madam Zi Yan'ın ifadesi büyük ölçüde değişirken altı dönüşümlü hapı gördükten sonra tahttan kalktı ve bağırdı: “İmkansız!”

 

“Bu kader hapı gerçek.” Şeytan Kral'ın tepkisi onun beklentileri dahilindeydi. Eğer kendi gözleriyle görmeseydi buna o da inanmazdı.

 

Madam Zi Yan soluk bir yüz ile haykırdı: “Yüzde doksan saflık, altın rengi... Bu en harika ve eşsiz altı dönüşümlü hap! Bu nesilde bundan sadece bir tane olabilir!”

 

Antik Çam konuştu: “Bu durum sadece dokuz dönüşümlü haplarda gerçekleşmeliydi, ama Genç Asil Li bunu altı dönüşümlü hapda yapabildi Modern çağda kimsenin onun dengi olmadığını söylemek bile abartı değil.”

 

Uzun süre sonra Madam Zi Yan derin nefes aldı ve yavaşça oturduktan sonra şüpheci şekilde sordu: “Genç Asil Li gerçekten bu hapı arıttı mı?”

 

Antik Çam hemen yanıtladı: “Yüzde yüz eminim. Tüm ailemin hayatı üzerine yemin ederim! Majesteleri Dev Bambu Ülke'miz Genç Asil Li'ye en yüksek saygısını göstermeli.”

 

Ardından hükümdar Li Qiye'nin arıtma sürecini anlattı.

 

Şeytan Kral bile bu hikayeyi duyduktan sonra yutkunmadan edemedi. Bir süre sonra ciddiyetle söyledi: “Bu tamamen inanılmaz... Eğer bu gerçekse Simya İmparatorları ile kıyaslanmaz mı?”

 

Antik Çam yorumladı: “Şu an olmasa bile kesinlikle gelecekte Simya İmparatoru olacak. Dört dahi onunla kıyaslanamaz. Eğer Dev Bambu Ülke'miz böyle bir yeteneği bünyesine katabilirse kesinlikle gelecekte keskin şekilde yükseleceğiz!”

 

Madam Zi Yan sessiz kaldı. Ülkenin yöneticisi ve bir Şeytan Kral olarak Simya İmparatoru'nun önemini anlıyordu. Eğer gelecek imparatora sahip olurlarsa konuklar aralıksız gelecekti ve ilaçlar için sonsuz destek alacaklardı. Erdemli Örnekler ve Tanrı Krallar memnuniyetle Dev Bambu Ülkesi'nde kalmak isteyeceklerdi. Eğer bu gerçek olursa Dev Bambu Ülkesi kuruluşundaki altın çağ gibi refah bir zaman geçirecekti.

 

Üstün bir Simya İmparatoru birinin kaderini değiştirip ölümünü önleyebilirdi. Ölümsüz İmparatorlar gibi Dokuz Dünya'ya hükmedemeseler bile etkileri yüksekti.

 

Madam Zi Yan sakinleşti ve bir kez daha ciddi şekilde sordu: “Bu Genç Asil Li'nin arka planı nedir?”

 

Antik Çam cevapladı: “Genç Asil Li bir insan ve bir tarikata bağlı olmayan yalnız bir gelişimci.”

 

“Bu... Bu nasıl olabilir?” Madam Zi Yan belirtmeden önce biraz düşündü: “Dört simya dahisi de ünlü miraslardan geliyor. Eğer Genç Asil Li bu kadar harikaysa bilinmemesi imkansız.”

 

Şüpheciliği nedensiz değildi. Simyacılar Taş Tıp Dünyası'nda diğer dünyalara göre daha yüksek statülere sahipti ve eşsiz bir simyacı çok daha değer görürdü. Tüm imparatorluk mirasları onlar için mücadele ederdi.

 

Antik Çam hızlıca Bai Weng'in bakış açısını dile getirdi: “Olağanüstü insanların düşüncelerini anlayamayız. Bana göre Genç Asil Li istediği zaman kolaylıkla prestij, güç ve hazine elde edebileceğinden şanı önemsemiyor.”

 

“Ama neden böyle üstün bir simyacı bizim ülkemizde kalsın?” Madam Zi Yan şüpheyle sordu.

 

Antik Çam ona Shi Hao'nun durumunu söyledi: “Genç Asil Li'nin Dev Bambu Ülkesi'ne karşı bazı duygulara sahip olduğun düşünüyorum. Şu an bizim elçilerimizden birini eğitiyor.”

 

Madam Zi Yan konuşmadan önce yeniden düşündü: “Böyle üstün bir dahinin Dev Bambu Ülke'mizde kalması en iyisi olur, bu gerçekten gökler tarafından bahşedilmiş bir fırsat. Ancak bunu daha fazla tartışmamız ve onun arka planı hakkında daha fazla şey öğrenebiliyor muyuz bakmamız gerek.”

 

“Majestelerinin endişeleri mantıklı.” Antik Çam hızlıca konuştu: “Ama bu ömürde bir kere gelen fırsatı kaçırabiliriz.”

 

“Anlıyorum.” Madam Zi Yan başıyla onayladı ve konuştu: “Genç Asil Li'yi şimdilik burada tutun. Atalar ve ben bunu konuşacağız. Eğer kalmak isterse bir sınır belirlememiz gerek. O sınırı geçmediğimiz sürece onu burada tutmak için elimizden geleni yapacağız. Onun arka planını araştırmak için birilerini göndereceğim.”

 

“Majestelerinin kararı daha iyi olamaz.” Antik Çam övdü: “Majesteleri eğer şimdi karar verip diğer şeyleri sonradan tartışırsa bu en iyisi olur. Onu tutmak için elimden geleni yapacağım, ama üç günden fazlasını beklemeyin. Eğer onu memnuniyetsiz hissettirirsek her şey boşa gider.”

 

Madam Zi Yan başıyla onayladı ve konuştu: “Elder Çam ona iyi davranma konusuyla ilgilenebilir. Eğer atalar izin verirse yarın onu görmeye gideceğim.”

 

Antik Çam kabul etti ve gitmek üzereyken Madam Zi Yan bir kez daha konuştu: “Simya Konferansı konusunda sen ve diğer hükümdarlar bunu biraz konuşabilirsiniz. İkinci katılımcıyı seçmeyi şimdilik biraz geciktirmeye çalışın. Şu an Qing Klanı'nı seçebiliriz ama Lie Klanı'na biraz daha karar verme zamanı vermeliyiz.”

 

“Majesteleri Li Klanı'ndan olan çocuğu konferans için bir katılımcı olarak mı kullanmak istiyor?” Antik Çam şaşırdı: “O çocuğun yetenekleri Qing çocuğundan kötü değil.”

 

“Bu konuda hala düşünüyorum.” Madam Zi Yan başını salladı ve konuştu: “Daha iyi bir seçeneğimiz yok. Her ne kadar Lie Klanı'nın varisinin simya daosu hakkında kusurları olsa da ondan daha iyi çok fazla kişi yok. Daha önemlisi Li Klanı Ateş Kaynağına sahip, bu nedenle her zaman iyi bir İlahi Kazana sahip oluyorlar. Eğer Lie çocuğu katılırsa kesinlikle ailesinin yadigarını da getirecektir ve bu ona büyük bir avantaj sağlayacaktır.”

 

O noktada devam etmeden önce biraz duraksadı: “Dahası, Qing Klanı şiddetle Lie Klanı'nın varisini ikinci aday olarak öneriyor. Her ne kadar iki klan akraba olsa da Lie çocuğunun durumunun o kadar kötü olmadığını düşünüyorum. Kartal Şeytan Hükümdar bu meselede birkaç kez ısrar etti.”

 

Antik Çam sadece iç çekti. Her ne kadar ülke her zaman huzurlu olsa da iç siyasi manevralardan yoksun değildi. Cevap verdi: “Eğer Genç Asil Li kalır ve konferansta bizi temsil ederse rahatlayabiliriz ve Qin Klanı'na da ihtiyaç duymayız. Qing çocuğu dört dahiden çok daha kötü ama dördü Genç Asil Li'ye kıyasla bir hiç.”

 

Madam Zi Yan başıyla onayladı: “Genç Asil Li kalmayı ve bizi temsil etmeyi seçerse bu en iyisi olur. Ancak önemli olan onun koşullarını kabul edip edemeyeceğimiz.”

 

Antik Çam ve Madam Zi Yan umut verici bir simyacının Dev Bambu Ülkesi'nde kalmak için şaşırtıcı koşullara sahip olduğuna inanıyordu. Eğer bunun bedelini veremezlerse nasıl olur da üstün bir simyacıyı tutabilirlerdi?

 

Antik Çam sessiz kaldı. Dev Bambu Ülkesi imparatorluk mirasları ile kıyaslanamazdı, bu nedenle Li Qiye'nin koşulları çok yüksek olursa bunları kabul edemeyebilirlerdi.

 

O noktada Madam Zi Yan konuştu: “Elder Çam, şimdi dönüp Genç Asil Li'ye bakabilirsiniz. Bunu atalara bildirip kararlarına bakacağım.”

 

Onun gibi bir Şeytan Kral böyle büyük bir konuda tek başına karar veremezdi.

 

Antik Çam başını eğdi ve saraydan ayrıldı.

 

Tüm bunlar olurken Li Qiye birçok hizmetkârın olduğu malikânede kalıyordu. Antik Çam'ın emri altında hiçbir hizmetkâr gevşemeye cüret edemedi ve en değerli konukları olan Li Qiye ile ilgilendi.

 

Yüzünü yıkadıktan sonra tüm hizmetkârları dağıttı. Odada tek başınayken dünyevi enerjiyi emdi ve erdem kanununu etkinleştirdi.

 

Ölüm Yazıtı'ndan bir kanun çalışıyordu. Kanunu hareketlendirirken beyaz bir çiçek hatıra denizinin içinde süzüldü. Daha yeni arıtılmış on sekiz yaprağa sahipti. Ancak bu taç yapraklar kağıttan yapılmış kadar sevimsizdi.

 

Bu beyaz çiçek yazıttaki dört teknikten biri olan Ölüm Kaydı'ydı.

 

Ölüm Kaydı'nı başarıyla oluşturduktan sonra kullanıcı her ölüşünde bir yaprak etkinleşiyordu.

 

Aynı anda bedeninde büyük bir mühür süzüldü. Bu mühür aşırı karmaşık kanunlardan oluşmuştu. Bu dört teknikten bir diğeri olan Ölüm Mührü'ydü.

 

Bu mühür tamamlandığında beden yaralansa bile bu mühür üstün bir kanun oluşturarak tüm hasarı mühre yönlendirir ve ardından yarayı ölüm enerjisine dönüştürürdü!

 

Son teknik ise Ölüm Faslı'ydı. Ancak bu büyük miktarda ölüm enerjisi gerektirdiğinden Li Qiye onu bu sefer tamamlayamamıştı.

 

Çok sıkı çalıştıktan sonra Ölüm Kaydı ve Ölüm Mührü tamamlanmıştı. Li Qiye ağır bir rahatlama nefesi aldı ve ayağa kalktı.

 

Aydınlık yıldızların altındaki sakin gece göğüne bakmak için odadan ayrıldı. Dev Bambu Ülkesi'nin başkentinde olmak onun zihnindeki düşünceleri ağırlaştırmıştı.

 

Sessiz ve sakin gecede Li Qiye belli bir kişiyi düşünmeden edemedi. Bu kişi onun arkadaşı ve onu takip eden biriydi.

 

En sonunda duygusal ruh hali sakinleşti ve belli bir yere gitmek istedi. Birçok yıl geçmişti ve hala orada mı diye merak ediyordu. Daha fazla düşünmeden bir göz atmak için oraya uçtu.

 

Başkentin eteklerinde, doğu tarafında çok küçük bir köy vardı.

 

Bu köy çok göze çarpmayan bir yerdi ve Dev Bambu Ülkesi'nin yetkisi altındaydı.

 

Köyde on kadar aile vardı. Bu da birkaç düzine kişi ediyordu. Köyün sonunda çok sıradan görünümlü büyük, eski bir ev vardı. Bu eski ev ihtişamını kaybetmişti ama antik mimarisi onun bir zamanlar görkemli olduğunu gösteriyordu.

 

Bu küçük köyde böyle antik bir ev görmek gerçekten şaşırtıcıydı.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32599 Üye Sayısı
  • 332 Seri Sayısı
  • 43293 Bölüm Sayısı


creator
manga tr