Bölüm 619: Kızartma Fasulye Gibi Hap Arıtmak

avatar
2946 8

Emperor’s Domination - Bölüm 619: Kızartma Fasulye Gibi Hap Arıtmak


 

Bölüm 619: Kızartma Fasulye Gibi Hap Arıtmak

 

“Teşekkür ederim Genç Asil Li. Çok, çok minnettarım!” Hükümdar kendine gelirken hızlıca malzemeleri çıkardı. Her biri altı dönüşümlüydü. Hepsi uzun yıllardır yaşayan ruhsal ilaçlar ve iyi malzemelerdi.

 

Hükümdarın onları bir bahane için aceleyle toplamadığı ve uzun süredir hap arıtmak için topladığı açıktı.

 

“Onu nasıl arıtmamı istiyorsun?” Li Qiye malzemelere baktıktan sonra hükümdara döndü.

 

Hükümdar şaşırdı, ama hızlı bir şekilde cevap verdi: “Ben bu mesleğin yabancısıyım, bu nedenle her şeye Genç Asil Li karar verebilir.”

 

Li Qiye hükümdarın tutumundan çok memnundu. O her zaman sert yerine yumuşak kişileri tercih ederdi. Gülümsedi ve Sonsuz İlahi Kazanı çıkardı.

 

“Boom!” Kazanın alevleri tutuştu ama Li Qiye bakmak için çok tembel olduğundan tüm malzemeleri gelişigüzel içine attı. Simya Tanrısı'nın çağında bile çok az kişi simya daosu konusunda onunla kıyalsanabilirdi. Bu nesilde Li Qiye bizzat hap arıttığından biraz aşina olduktan sonra tüm süreç onun için çocuk oyuncağı olacaktı. Bu türden bir kader hapı arıtımı ölümsüz hap olmadığı sürece bir meydan okuma değildi!

 

“Crakkk~~” Kavrulma sesleri duyulurken alevler Ejderha ve Anka gibi dans ederek malzemeleri arıttı.

 

Her ne kadar hükümdar simyacı olmasa da bu süreç karşısında afallamıştı.

 

Bai Weng ona Li Qiye'nin hap arıtma şeklini söylediğinden zihnen hazırlıklıydı. Ancak kendi gözleri ile bunu görmek yine de onu sarsmıştı.

 

Bu Shi Hao ve Bai Weng'in ikinci kez bunu izledikleri zamandı, ama yine de şaşkınlardı. Li Qiye'nin stili simyacılar için izlemesi çok etkili ve uyarıcı bir şeydi. Şu anki seviyeleri ile onun sürecini göremiyorlardı, ama bu en azından simyacılar için dünyadaki en güzel manzaraydı.

 

Birkaç çatlamanın ardından Li Qiye hafifçe bağırdı ve alevleri kapatıp hapı çıkardı. Bir anda altı dönüşümlü bir kader hapı balkabağına uçtu.

 

Li Qiye balkabağını hükümdara arttı ve kazanını kaldırdıktan sonra hafifçe konuştu: “Pekala, al bakalım.”

 

Li Qiye'nin görüntüsü hiç de hap arıtıyor gibi değildi. Yüksek seviyeli kader hapları arıtmak simyacılar için büyük bir meydan okmaydı. Hem zordu hem de dikkat gerektirirdi.

 

Hükümdar sakinleşemedi ve boş boş bakarken sordu “Bitti mi? Sadece bu kadar mı?”

 

Bu daha önce gördüğü en hızlı hap arıtma süreciydi. Kimse bu dünyada Li Qiye'den daha hızlı olamazdı.

 

Li Qiye bu soruyu kayıtsız şekilde yanıtladı: “Bu sadece altı dönüşümlü kader hapı, musibeti bile yok, ne kadar sürmesi gerekiyordu ki? Sonuçta bir imparatorluk hapı veya bir ölümsüz hap değil. Onlar biraz zaman alıyor.”

 

Diğerleri Li Qiye'nin böyle şeyler söylediği için deli olduğunu düşünürdü. Bir Simya Azizi bile altı dönüşümlü bir kader hapını tek seferde arıtacağını garanti edemezdi. Eğer hızlıysa bir iki gün sürerken yavaşsa üç beş günde bunu yapardı. Kim Li Qiye gibi yapabilirdi ki? Kızartma fasulye gibi hapları arıtmak mı?

 

Ama tabii ki bu Li Qiye için normaldi. O Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı'nda hap arıttıktan sonra buna alışmıştı. Üstelik Issız Çağ'daki uzak zamanlarda Simya Tanrısı ile birlikte birçok kılavuz geliştirmişlerdi.

 

Modern zamanlardaki kuralları yarısı Simya Tanrısı'ndan geliyorken diğer yarısı Li Qiye'den geliyordu! Bunlar on milyonlarca yıldır kullanılan standartlardı.

 

Simya Tanrısı tarafından bırakılan kitabeyi elde ettikten sonra bu dünyadaki en iyi simya daosunu çalışmıştı. Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı zamanında birçok kez çalıştığından hap arıtması zirveye ulaşmıştı.

 

Onun için, çabaladığı sürece geçmişteki Simya Tanrısı'nın seviyesine ulaşmak bile sorun olmayacaktı. Aslında Simya Tanrısı'nı simya daosunda eşsiz bir başarı elde etmesinden önce yönlendiren kişi kendisiydi. Şu anda Li Qiye için meydan okuma olarak kabul edilen tek haplar imparatorluk hapları, ölümsüz haplar veya çağ ilaçları gibi kıyaslanamayacak şeylerdi. Sıradan simya oluşumları onun için bir hiçti.

 

Üçü ne diyeceğini bilemedi, Li Qiye'nin cevabı çok doğaldı.

 

En sonunda hükümdar sakinleşti ve yerdeki kabağı alıp baktı.

 

“Pop!” Hükümdar yere düştü. Onun hareketi Shi Hao ve Bai Weng'i şok etti. Bai Weng ona yardım etti, ardından sordu: “Şeytan hükümdar, sorun nedir?”

 

“Bu... Bu... Bu nasıl mümkün olabilir?!” Hükümdar sakinliğini kaybetti ve istemeden çığlık attı: “Bu... Yüzde doksan saflık!” Elleri altı dönüşümlü kader hapını tutarken sallanıyordu.

 

Bai Weng'in gözleri genişçe açılırken hükümdarın elindeki kader haplarına baktı. Bu mükemmelden fazlasıydı. Bu neredeyse altın renkte yüzde doksan saflığa sahipti!

 

“Pop!” Bai Weng'in bacakları gevşedi ve afallamış şekilde mırıldanırken o da yere düştü: “İmkanı yok. Neredeyse altın rengi olan yüzde doksan saflıkta bir altı dönüşümlü kader hapı! Bu efsanelerde olması gereken en iyi dokuz dönüşümlü hapta olması gereken bir renk!”

 

Shi Hao da yutkunurken bu manzarayı izledi. O Küçük Simyacı'ydo ama birçok efsane duymuştu. Onun gibi basit fikirli biri bile Li Qiye'nin simya daosunun ne kadar ulaşılamaz olduğunu fark ederdi!

 

İkisinin bu kadar etkilenmesine şaşmamalıydı. Altı dönüşümlü hapın başarıyla arıtılması zaten şaşırtıcıydı. Bu yüzde altmış saflık demekti. En iyi seviyede zaten bronz renge sahip olurdu. Sonuçta malzemeler sadece altı kez dönüşüm geçirecek sınırlara sahipti.

 

Dedikleri gibi haplar asla çıplak değildi. Simyacıların, özellikle de yüksek seviyedekiler için, kader haplarının kalitesini ölçmek için iki standardı vardı: Saflık ve renk.

 

Örneğin altı dönüşümlü haplardan yüzde altmış saflığı olanlar bir Cennetsel Egemenin gelişimini yüzde altmış yükseltirdi, ancak bu kesinlikle teorideydi.

 

Normalde bir hapın bu standardı elde edebilmesi için altın renkli en iyi seviyede olması gerekliydi. Çoğu zaman yüzde altmış saflığa sahip kader hapları bir Cennetsel Egemen'in gücünü küçük bir seviyede yüzde altmış artırabilirdi. Yine de bu zaten oldukça değerliydi.

 

Çoğu simyacı tarafından arıtılan altı dönüşümlü haplar yüzde altmış saflığa sahip olsa da bakırı anımsatan hafif sarı bir renk taşırdı. Bunlar zaten yüksek dereceli olarak kabul edildi.

 

Ancak Li Qiye yüzde doksan saflıkta bir altı dönüşümlü hapı altın renkte arıtabilmişti, nasıl olur da şok olmazlardı? Bir Efsanevi Simyacı bile böyle bir şey yapamazdı. Bu kesinlikle imkansızdı!

 

Normalde sadece dokuz dönüşümlü hapların yüzde doksan saflığı olurdu. Altı dönüşümlü hapların yetmiş saflığa sahip olması bile zaten cennete karşı gelici bir şeydi. Haplar asla çıplak olmazdı ve sadece dokuz dönüşümlü haplar altına yakın renge sahip olmalılardı.

 

Bu bilgiye rağmen şu an imkansız önlerinde gerçekleştiğinden afallamışlardı.

 

Eğer diğer simyacılar tarafından arıtılan bronz renkli yüzde altmış saflıktaki altı dönüşümlü hap yüksek seviye olarak görülürse Li Qiye'nin hapı ölümsüz seviyesinde olurdu. Diğer haplar buna kıyasla sadece çöpdü!

 

“Ben... Rüya görmüyorum, değil mi?” Hükümdar aşırı heyecanlıyken titreyen elleri ile elindeki hapı tuttu.

 

Böyle bir hap gelişimini sadece yüzde altmış arttırmazdı. Bu onun dar boğazı geçip bir Cennetsel Kral olmasını sağlamak için fazlasıyla yeterliydi!

 

Hükümdar böyle yüce bir hapı almak için biraz isteksizdi. Çağlar boyunca nadir olan böyle bir hap değerli bir koleksiyon öğesi olarak tutulmaya kesinlikle layıktı.

 

“Rüya görmüyorsun.” Li Qiye yavaşça konuştu: “Sadece iyi şeyleri toplamışsın. Malzemelerin altı dönüşümlü olmasının yanında yaşlılardı ve yeterli tıbbi güçleri vardı. Eğer malzemelerin biraz daha kötü olsaydı sadece seksen saflığa ulaşabilirlerdi. Onları toplamak için çok çaba harcamış gibi görünüyorsun.”

 

Hükümdar kendini sakinleşti ve aşırı minnettar şekilde konuşurken derin bir şekilde eğildi: “Bana bahşettiğiniz bu hap yeni bir yaşam şansına benziyor. Bu küçük şeytan bu borcu ödeyecek bir şeye sahip değil. Gelecekte tek sözünüz ile bu şeytan kesinlikle bunu kabul edip sözünüzü iki etmeyecek!”

 

Hükümdarın hareketi gösteriş için değildi. O yaşta Cennetsel Kral Âlemi'ne ulaşma şansı yoktu, bu nedenle Li Qiye'nin hapı onun kaderini tamamen değiştirmişti. Her ne kadar egemen ve kralların arasında sadece bir âlem fark olsa da büyük bir fark vardı.

 

Daha önemlisi Li Qiye şu an bir Simya İmparatoru olmasa bile gelecekte kesinlikle olacaktı! Her ne kadar bir Simya İmparatoru dünyayı Ölümsüz İmparator gibi yönetemese de çok sayıda Erdemli Örnek'in saygısını alan yüksek seviyeli bir kişiydi. Bir Simya İmparatoru'na hizmet etmek bile bir onurdu.

 

Simya İmparatoru'nun gelişimi ne olursa olsun Erdemli Örneklerin ve hatta Ölümsüz İmparatorların bile onlardan yardım istediği zamanlar olurdu!

 

Antik Çam sadece bir Şeytan Hükümdardı, bu nedenle Li Qiye'nin huzurunda olduğu için aşırı şanslı olduğunu biliyordu.

 

Li Qiye yavaşça Antik Çam Şeytan Hükümdar'ın eğilişini kabul etti ve başıyla onayladı: “Ayağa kalk, başkent için yola çıkmaya hazırlanın.”

 

Antik Çam ve Bai Weng hemen dışarı gidip bekledi.

 

Gittikten sonra Li Qiye Antik Çam'ın verdiği kutuyu Shi Hao'nun önüne itti ve konuştu: “Al bunu.”

 

“Ama...” Shi Hao tereddütlüydü ve bunu kabul etmeye cüret edemedi. İçinde ne olursa olsun hükümdarın ciddi ifadesi kesinlikle harika bir şey olduğunu gösteriyordu.

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28988 Üye Sayısı
  • 274 Seri Sayısı
  • 39613 Bölüm Sayısı


creator
manga tr