Bölüm 612: Hükümsüz Kusur Fiziği

avatar
3022 12

Emperor’s Domination - Bölüm 612: Hükümsüz Kusur Fiziği


 

Bölüm 612: Hükümsüz Kusur Fiziği

 

Shi Hao bunu duyduktan sonra kafasını kaşımadan edemedi: “Sanırım ben de bir simyacı olduğunu düşünmüyorum. Taş Tıp Dünyası'nda çok az insan var ve insan simyacı çok daha nadir.”

 

Li Qiye yanıt olarak sadece gülümsedi. Bu gerçekten doğruydu, bu yer golem ve şeytanların dünyası olduğundan çok az insan vardı.

 

Li Qiye ona biraz arıtılmış yeşim verdi ve konuştu: “Gidip biraz eğitim malzemesi al, bu senin için iyi olacak.”

 

Shi Hao elindeki arıtılmış yeşimleri tutarken titredi. Bu yaşa kadar bu kadar yüksek seviyeli yeşimler görmemişti. Şaşkın şekilde kekeledi: “Ama...”

 

Li Qiye emretti: “Git. Eğer zamanı iyi değerlendirmezsen sana daha sonra öğretmek için zamanım olmayabilir.”

 

Shi Hao Li Qiye'nin onu eğitmek istediğini anladığında ona minnettarlıkla eğildi. Arıtılmış yeşimleri koydu ve hızlıca malzeme almak için şehre gitti.

 

Li Qiye giden Shi Hao'ya bakarken sırıttı. Aniden yetenekleri eğitip onlara yol gösterdiği zamanları hatırladı. Milyonlarca yıldır Li Qiye bunu birçok kez yapmıştı. Birçok yenilmez simyacı ve dizi ustası Li Qiye'nin eğitiminin altında çıkmıştı.

 

Li Qiye odasına geri dönerken Shi Hao da şehre gitti. O anda Li Qiye on üç sarayını elde ettiğinden Antik Aziz Âlemi'nde daha fazla kalmasına gerek yoktu. Bu onun Cennetsel Egemen Âlemi'ne ulaşma zamanıydı.

 

Herkes bu âlemin önemini biliyordu. Bu altın tahta giden büyük yoldu! Bu âlemdeki gelişimciler aynı okyanusa beraber giden farklı nehirler gibiydi. Bu seviyede onlardan önce dao takip eden biri artık onlarla alakalı olmuyordu. Bu gelişimciler için kendi yollarına gidip kendi daolarını ilerletme zamanlarıydı.

 

Ancak bu sadece diğer gelişimciler için gerçekti. Li Qiye için bu âlemin diğerlerinden bir farkı yoktu. On üç saray ile birlikte onun gözlerinde üstün derinlikler ve büyük dao gizemleri basit şeylerdi.

 

Bu âlemin dönüm noktası büyük dao ile iletişim kurup gizemlerini elde etmekti. Li Qiye'nin ön üç sarayı bir patlama ile ortaya çıktığında bedeninin çevresinde ilahi halkalar ortaya çıktı.

 

Diğerleri her seferinde bir dao elde ederlerdi ve bir ilahi halkaya sahip olurlardı. Dao türettikçe ilahi halka sayıları da artardı ve gelişimleri de yükselirdi.

 

Ancak dao türetme ve ilahi gizemleri anlama Li Qiye için zor değildi. O sarayları ile göklerin üzerindeydi, bu nedenle ilahi büyük dao nasıl olur da ona meydan okuyabilirdi?

 

Bu nedenle tek bakışta herhangi bir daonun tüm gizemlerini anlayabilirdi. Dikkatlice zihnini odaklayıp daoyu kavrarken bedenindeki ilahi halkalar da hareketlendi.

 

Herkes bu manzara karşısında şok olurdu, çünkü çok sayıda gelişimci tek bir büyük daoyu anlamak için bile yıllar verirdi. Dahiler bile bu kuraldan muaf değildi. Ama şu an Li Qiye avucunu çevirmek kadar kolay şekilde büyük daoyu kavrıyor ve ilahi halkalar da uzamaya devam ediyordu.

 

Nasıl olur da başkaları bu kavrama hızı tarafından etkilenmezlerdi? En üstün dahi bile Li Qiye'yi aşamazdı. Ancak on üç saray her şeyi basit hale getirdiğinden bu anlaşılabilirdi.

 

Kan enerjisini bir süre döndürüp geri çağırdıktan sonra saraylarını geri çekti. Yaşam Çarkı yeni bir İç Fizik üretmeye başladı.

 

O anda Li Qiye'nin göğsünde iki İç Fizik vardı. Biri Cehennemi Bastıran Ölümsüz Fiziği'ninken diğeri Yükselen Ölümsüz Fiziği'nindi. İkisi de küçük tamamlanıştalardı.

 

Göğsünde Cehennemi Bastıran İç Fiziği dağ kadar ağır ve gece kadar karanlıktı, sanki dünyadaki hiçbir şey onu etkileyemezmiş gibi görkemli şekilde orada oturuyordu. Bu sırada Yükselen İç Fizik su yüzeyindeki dalgalanmalar gibi ölümsüz bir dalgalı ışın yayıyordu. Bu İç Fizik her hareket edişinde zamanın kendisi bile bundan etkileniyordu.

 

Li Qiye bu fizikleri büyük tamamlanışa ulaştırmak için aceleci değildi, sonuçta bu kolay bir şey değildi. Bu büyük miktarda kan enerjisi ve büyük bir gelişime ihtiyaç duyan bir şeydi. Bunu aceleye getirenler fizik musibeti tarafından öldürülürdü.

 

Normalde büyük tamamlanıştaki Ölümsüz Fizik kullanıcılarının hepsi Erdemli Örnek olurdu. Bu âlemin gücünün desteği olmadan musibetleri aşmak imkansızdı.

 

Bu nedenle inanılmaz doğal fizikleri olan birçok dahi doğuştan gelen Aziz Fiziklere sahipken aşırı hızlı şekilde bir Ölümsüz Fizik'de ilerleme sağlayabilirlerdi. Genç yaşta Aziz Fiziği'nin büyük tamamlanışına ulaşabilirlerdi, ancak bunun sonucunda musibet nedeniyle canlarından olurlardı. Nedeni ise basitti. Her ne kadar fizikleri oldukça hızlı çalışabilseler de gelişimleri buna yetişemiyordu.

 

O anda Li Qiye üçüncü İç Fiziğini göğsünde oluşturdu. Ikinciyi başarıyla oluşturma deneyiminin ardıdnan yenisini yapam konusunda deneyim kazanmıtşı.

 

Üçüncüsünün başlangıç formu zaten oluşmuştu. Aşırı saf bir ışık yayıyordu ve herhangi bir kusura sahip değildi. Sanki birisi bir kanat sahibi olup bir ölümsüz olmuş gibi aşkındı.

 

Bu kutsal ışığı gören herkes tüm safsızlık içeren düşüncelerini silerdi. Bu dünyadaki hiçbir şey bu ışığı lekeleyemezdi.

 

Hükümsüz Kusur Fiziği.... On iki Ölümsüz Fizik'den biriydi! Fizik Yazıtı'nda, Hükümsür Kusur ve Yükselen Ölümsüz Fizik aynı kökene sahipti. İkisi de ‘Saf’ sözünden doğmuşlardı, saflar arasında bile en saflar onlardı.

 

Aynı kökene sahip olduklarından Li Qiye Hükümsüz Kusur Fiziği'ni çok hızlı ve kolay şekilde kavrayabilmişti.

 

Bu aşırı saf fizik sonsuz dao tarafından dokunulamazken sonsuz kanun ondan kaçınırdı. Bu dünyada çok az erdem kanununun bu sanata zarar verebileceği söylenebilirdi.

 

Bundan önce Li Qiye zaten Cehnnemi Bastıran ve Yükselen Ölümsüz Fiziklere sahipti ve bedeni en dehşet verici silah haline gelmişti. Eğer başarılı şekilde Hükümsüz Kusur Fiziği'ne de sahip olursa gücü ne boyuta ulaşacaktı?

 

Bir elini sallayarak üç Ölümsüz Fizik'i aynı anda harekete geçirip muazzam bir yıkım yaratacaktı. Eğer rakibi ilahi bir mızrak tekniği ile karşı saldırı yapsa bile dokunulamaz Hükümsüz Kusur Fizik'ine karşı bir işe yaramayacaktı. Mızrağın şok dalgaları yaklaşamayacaktı!

 

Eğer teknik ve erdem kanunları işe yaramaz olursa en güçlü gelişimcinin mızrak saldırısı bile kudretinin çoğunu kaybedecekti. Li Qiye ardından aşırı hızlı ve ağır yumruğu ile hem silahı hem de rakibi yok edecekti.

 

Savunmalar Li Qiye'nin üç fiziğine karşı işe yaramaz olacaktı, çünkü en sağlam erdem kanunu bile Hükümsüz Kusur Fizik'ine karşı işe yaramaz olacaktı. Bu nedenle Li Qiye tüm savunmaları geçecek ve limitsiz momentumu ile anında rakiplerini öldürecekti.

 

Hükümsüz Kusur Fizik'i diğer iki fiziğine muazzam bir etki sağlıyordu. Tüm erdem kanunlarından kaçınıp savunma ve saldırıyı geçerek diğer iki fiziğinin yıkıcı gücünü maksimum potansiyelinde kullanabilecekti.

 

Li Qiye'nin saldırılarının karşısında herhangi bir güçlü rakip anında en güçlü bariyerini etkinleştirecekti. Ancak eğer bu bariyer de Li Qiye'ye karşı işe yaramazsa ne olacaktı? Bir şeyden şüphelenmeyen düşman fiziklerin darbesini alacak ve dehşet verici bir sonuç ile karşılaşacaktı.

 

Bunlardan dolayı Li Qiye mükemmel bir sistem oluşturmak adına Hükümsüz Kusur Fizik'ini seçmişti.

 

Bir süre iyileşmesinin ardından yaraları neredeyse tamamen düzelmişti. Biraz daha geçerse eski durumuna geri dönebilecekti. Bu sırada Shi Hao'ya da hap arıtmayı öğretiyordu. Çocuk çok çalışkandı ve Li Qiye'nin rehberliğindeyken hata yapmaya cüret etmiyordu.

 

Li Qiye'nın simya daosu eşsizdi ve öğretmenliği de benzersiz olduğundan Shi Hao hayatı boyunca fayda sağlayacak şeyler öğreniyordu. Li Qiye'nin eğitimi ve kendi çabaları ile Shi Hao'nun hap arıtma yetenekleri yükseklere uçmaya başladı.

 

Li Qiye, Shi Hao'nun gelişiminden oldukça memnun kaldı. Yetersiz yeteneklerin bile yeterli çaba ile düzelebileceğine inanıyordu. Tembel bir kişi dünyadaki en yetenekli dahi bile olsa değersiz olurdu.

 

Zaman hızla geçti. Kimse bilmeden yarım yıl geçti. Aynı zamanda Shi Hao'nun Yeşim Kan Bambularını toplama zamanı da geldi.

 

O gün dağın karşısında kazı yaptı ve sap dolu manzara karşısında sevindi.

 

Bu elçi olduğu zamandan bu yana en iyi hasatıydı. Yarım yıl içinde bambuların yüzde yetmişi üç kez dönüşüm geçirmişti, yüzde onu dört kez ve kalan yüzde yirmisi de iki kez dönüşmüştü. Bu gerçekten onu şaşırtmıştı! Aslında eğer onları kendi elleri ile kazmasaydı buna inanamazdı! Normalde yarım yıda dört dönüşümlü olmaları neredeyse imkansızdı, bunun için en azından beş on sene gerekliydi!

 

Dört dönüşümlü Yeşim Kan Bambusu sapı fazlasıyla para ederdi! Bu daha önce asla hayal kurmaya cüret edemeyeceği bir şeydi! İki dönüşümlü saplar bile onu oldukça memnun etti, bu ona büyük fayda sağlayacaktı. Artık katkıları bu yeni gelişmenin ardından roket gibi fırlayacaktı.

 

Saplardan biraz daha olduğunda bu onu ülkenin hükümetine kolayca sokabileceği için mutluydu.

 

Shi Hao tüm sapları topladı ve ardından Li Qiye'ye sordu: “Kardeş Li, sapları şehre vermek üzereyim. Gelmek ister misin?”

 

Li Qiye biraz düşündü ve yapacak başka bir şeyi olmadığından onayladı: “Çok iyi, zaten bir gezintiye çıkmak istiyordum. Tüm gün evde oturmaktan pas tutmak üzereydim.”

 

Gitmeden önce Li Qiye Shi Hao'ya özellikle söyledi: “Asla üçüncü bir kişiye simya formülünü veya arıtma yöntemini söyleme, yakın olsan bile yapma bunu. Aksi halde ölebilirsin.”

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28216 Üye Sayısı
  • 266 Seri Sayısı
  • 38554 Bölüm Sayısı


creator
manga tr