Bölüm 609: Shi Hao

avatar
4323 12

Emperor’s Domination - Bölüm 609: Shi Hao


 

Bölüm 609: Shi Hao

 

Li Qiye en sonunda usulca iç çekti ve konuştu: “Uzun yıllar sonra hala hayattayım.” O anda oldukça üzgün ve duygusaldı, ama bu eski hatıralardan bazılarını kalbine gömmesi gerekiyordu. Bazı sırlar, bazı kişiler ve bazı konular için Li Qiye'nin kendi başına onların muhafızı olarak davranmaktan ve mühürlemekten başka seçeneği yoktu.

 

Li Qiye birçok düşünce içindeyken genç adam bir kase sıcak püre taşıyarak içeri gridi: “Gel, gel.” Çok hevesli şekilde Li Qiye'yi kaşıkla besledi. Tadını aldıktan sonra Li Qiye hemen içeriği anladı ve sordu: “Bu iyileştirici bir püre, sen bir simyacı mısın?”

 

(Ç.N: Koskoca Li Qiye ne hallere düştü lan :D )

 

Genç yanıtladı: “Hahaha, ben sadece bir Küçük Simyacıyım. Şu anda Taş Okuyan Ülkesi'nin ülke elçisi olarak çalışıyorum.”

 

Li Qiye genç adam ile sohbet ederken püreyi içti. Buna alışkın olduğundan yeni bir kimlik oluşturdu.

 

Genç adam kendi hakkında birçok şeyi açıkladı. Onun adı Shi Hao'ydu, ülkenin elçisi ve Yeşim Kan Bambusu büyütmekten sorumlu kişisiydi.

 

Ülke elçisi aynı zamanda başka bir unvana da sahipti: Simya Çırağı... Ancak Shi Hao sadece bir Küçük Simyacı'ydı. Statüsü bir çırağınkinden çok daha yüksekti.

 

O Dev Bambu Ülkesindeki prestijli bir klandan geliyordu. Ne yazık ki klanları nesiller önce çökmüştü ve Shi Hao'nun babasının zamanından kalan bir şey yoktu. Ebeveynleri sadece bir eczane yönetmişti.

 

Her ne kadar golem olsa da soyunun dörtte biri insan ırkına aitti. Shi Hao atasının büyük bir uzman olan bir insan kız ile evlenmiş olduğunu söyledi.

 

Bundan dolayı atasının bir zamanlar son derece seçkin biri olduğu anlaşılıyordu. Taş Tıp Dünyası golem ve şeytanların dünyasıydı ve insanlar oldukça nadirdi. Eğer birisi bir kadın insan gelişimci ile evlenirse ve bu kişi de bir uzmansa evlenen kişinin kesinlikle büyük bir klandan geliyor olması gerekirdi.

 

Nesiller boyu düşüşün ardından klanda babasının zamanından kalan hiçbir şey kalmamıştı.

 

Shi Hao klanın tek erkek çocuğu ve varisiydi, bu nedenle klanını yeniden canlandırmayı gerçekten istiyordu. İş gelişime geldiğinde oldukça ortalamaydı ama simya konusunda biraz yetenekli olduğundan simya yolunu seçmişti.

 

Bu yol garip değildi çünkü Taş Tıp Dünyası simya üzerine uzmanlaşmış bir yerdi. Dokuz dünyada en çok simyacının burada çıktığı söylenebilirdi.

 

Zamanın başlangıcından beri tüm Simya İmparatorlarının üçte ikisi bu dünyadan gelmişti. Bundan dolayı bu yerdeki simya yolunun ne kadar gelişmiş olduğu söylenebilirdi.

 

Dokuz dünyada bir söz vardı: Eğer bir yerde on simyacı varsa bunların yedisi Taş Tıp Dünyası'ndan gelmiştir.

 

Bu dünyanın simyacıları her yerde ünlüydü. Çok sayıda gelişimci ilaç aramak için bu yere gelirdi.

 

Her ne kadar Shi Hao simya yolunu seçse de başarılı olmak kolay değildi.

 

İlk olarak simya çok pahalı bir yoldu. Fizik macunları, uzun ömür ilaçları, kader hapları, merhemler ve kazanlar birçok malzeme gerektiriyordu. Tek bir parti bile yüzden fazla malzemeye ihtiyaç duyabilirdi.

 

Finansal gereksinimlere ek olarak birinin ayrıca rehberlik için bir öğretmene ihtiyacı olurdu. Ailelerin gizli merhem tariflerinin dışında çoğu uzun ömür ilacı, kader hapı ve fizik macunu tarifi biliniyordu. Ancak onları arıtırken başarılı olmak zordu. Simyacılık bir gelişim türüydü. Ateş kontrolü, dan arıtma yöntemleri ve kazan kontrolü simyacıların sırlarıydı ve bu sırlar kolaylıkla başkalarına aktarılmazdı.

 

Son olarak iyi ilaçları arıtmak için iyi bir İlahi Kazan gerekirdi. Kötü kazanlar simyacılar ne kadar yetenekli olursa olsun sonuca negatif etkiler yansıtırdı.

 

Shi Hao bunların üçünden de yoksundu. Klanı düşmüştü, bu yüzden ne parası ne de bilgi ağı vardı. Bu nedenle sadece Taş Okuyan Ülkesi'nin elçisiydi.

 

Ancak bu yine de Shi Hao için bir şanstı. Her ne kadar Dev Bambu Ülkesi simyacılar için bir sisteme veya simya konusunda büyük bir bilgiye sahip olmasa da birkaç büyük konuk simyacıya sahipti.

 

Shi Hao adım adım yükselmek istiyordu. Deneyim sahibi olup yeterince katkıda bulunduğu sürece ülke hükümetine katılma ve bu simya ustaları ile tanışma şansı vardı.

 

Bir simya mirasına katılmaktansa Dev Bambu yönetimine girmeyi seçmesinin başka bir nedeni de tek çocuk olmasıydı. Eğer simya mirasına katılırsa o tarikatın her zaman öğrencisi olacaktı. Ancak o ailesinin tek erkek çocuğuydu, klanının yeniden canlanma meşalesini taşıyordu. Bu nedenle başka bir tarikatın öğrencisi olmak istemiyordu.

 

Hükümet görevi ise farklıydı. Bu sadece ülkeye sadakat gerektiriyordu, bu nedenle Shi Hao kendi klanında kalabilirdi.

 

O bu ‘Yeşim Kanı Dağı'nda Yeşim Kan Bambusu ekiyordu. Bu yer ıssızdı ve normalde çok fazla kişi buraya gelmezdi. Ama şimdi onunla konuşabilecek biri olduğundan Shi Hao oldukça konuşkan şekilde ailesi ve kendi hakkında her şeyi söylemişti.

 

“Neredeyse yaralı olduğunu unutuyordum, lütfen dinlen.” Uzun bir süre sohbet ettikten sonra Shi Hao başını kaşıdı ve konuştu: “Yan odada olacağım. Bir şeye ihtiyacın olursa bana seslenebilirsin.”

 

Li Qiye, Shi Hao gittikten sonra ağır bir rahatlama nefesi aldı.. Li Qiye Taş Tıp Dünyası'na gelme düşüncesi ile gülümsedi. Biraz sonra yorumladı: “Dışarı çık ve yaralarımı iyileştir.”

 

Bir Kader Sarayı ortaya çıktı ve Ölümsüz Yaralanma Şakayık'ı dışarı uçtu. Sıradan bir şakayığın yaralanmalarda sınırlı bir etkisi vardı, ama bu bir Ölümsüz İlaçtı, bu bir Kral İlacın üzerindeydi. Onun ruhu sekiz milyon yıllıktı. Bu yaraları iyileştirmekte en iyi seviyedeki ilaçtı. Parçalanmış eklemleri düzeltebilir ve kemiklerde deri oluşturabilirdi. Ayrıca lanetleri defedebilir ve ölümcül bir yarayı iyileştirme şansı bile olabilirdi.

 

Herhangi bir kişi bu türden bir Ölümsüz İlaç için çıldırırdı. Gelişimcilerin hayatları boyunca yararlanacakları bir zaman olacağı bir gerçekti, bu nedenle eğer yanlarında bir ölümsüz kök olursa bedenleri parçalandığında yenilenebilirdi.

 

Bu Ölümsüz Yaralanma Şakayık'ı Li Qiye'yi ölümsüzlerin kayıp bahçesinden bu yana takip eden Ölümsüz İlaçlardan biriydi.

 

Li Qiye onun yaraları ile ilgilenmesi sayesinde tamamen rahatlamıştı. Her ne kadar yaraları ağır olsa da şakayık için bu problem değildi. Onun yardımı ile üç gün sonra kemikleri ve kasları herhangi bir zarar görmeden birbirine bağlandı. Ancak iç yaralanmalarının iyileşmesi için daha fazla zaman gerekiyordu.

 

Shi Hao, Li Qiye'nin yataktan kalktığını gördü ve bağırdı: “Bu kadar çabuk mu iyileştin? Bu inanılmaz!” Shi Hao Li Qiye'yi kurtardığında bedeni yaralar ile doluydu ama şu an yürüyebiliyordu.

 

Li Qiye bir gülümseme ile cevap verdi: “Büyütülecek bir şey değildi. Benim kemiklerin ve derim kalındır, çok fazla yaralandığımdan çabuk iyileşirim.”

 

Shi Hao, Li Qiye'nin normal şekilde yürüdüğünü gördü ve onun yerine mutlu oldu: “Durumunun kötüleşeceğinden endişelendiğimden ülke lordundan senin için bir merhem istemek üzereydim.”

 

“Gerek yok.” Li Qiye gülümseyerek yanıtladı. “İyi etkileri olan birkaç merheme sahibim. Biraz dinlendikten sonra her şey iyi olacak.”

 

Genç dürüst bir kişiydi, bu nedenle açıklamayı sorgulamada kabul etti ve konuştu: “O zaman gitmeden önce yaraların tamamen düzelene kadar bekle.”

 

“O zaman bir süre daha sana sıkıntı vereceğim.” Li Qiye gülümseyerek konuştu.

 

Li Qiye, Shi Hao'nun küçük odasında kaldı. Şakayık hızlıca yaralarını tedavi etti. Eğer birisi aynı seviyede yaralansaydı iki yıl boyunca yatakalk kalırdı ve bu en iyi merhemlerin sürülmesi durumunda geçerliydi.

 

Bedeni gümüş büyük girdap tarafından hasar almıştı. Bu seviyedeki bir girdabın oluşturduğu yaranın iyileşmesi zordu. Bu tamamen yeni bir beden oluşturmaktan bile daha zordu, çünkü yenilemenin yanı sıra eski zararlı kalıntılardan da kurtulmak gerekliydi.

 

Ancak Li Qiye bir ölümsüz köke sahip olduğundan bir problem yoktu. Tam iyileşme sadece bir zaman meselesiydi.

 

Taş Tıp Dünyası'na yeni gelmişti ve oldukça zamanı olduğundan aceleci değildi.

 

İyileşirken Ölüm Yazıtı'na da çalışmaya başlamıştı. Bu üstün bir İlahi Yazıt'dı ve milyonlarca yıldır var olduğundan Li Qiye onu ciddi bir ifade ile okumuştu.

 

Elinde tuttuğu kitap orijinaldi, Yer ve gök tarafından oluşturulmuştu. Daha önce elinde olan Fizik Yazıtı gibi değildi.

 

Onun sahip olduğu savaş sanatları kılavuzları içinde yer alıyorken gerçek olan gizlenmişti. Bu nedenle orijinal Ölüm Yazıtı'nı tutarken gökyüzünde yağmur ve fırtınalar ortaya çıkarken birçok garip görüntü oluştu. Böyle üstün bir hazinenin ortaya çıkışı büyük bir curcuna ortaya çıkarmıştı.

 

Ancak Li Qiye Cennet Mühürleyen Penta Kapısı ile hazırdı. Ölüm Yazıtı'nı çıkarmadan önce odasını mühürlediğinden içeride rahat bir şekilde onu okudu.

 

Ölüm Yazıtı'nın garip görüntüleri özellikle sayfaları çevirdiğinde inanılmazdı. Ölümsüz sözler mantralar ile birlikte ortaya çıkıyordu. Bununla birlikte bu görüntüler kapıların içinde mühürlü olduklarından başkasını panikletmiyor, bu sayede de duvarın diğer tarafında olan Shi Hao bile habersiz kalıyordu.

 

Dokuz Büyük İlahi Yazıt'dan biri olan Ölüm Yazıtı doğal olarak eşsiz ve paha biçilemezdi. Gizemleri sınırsız derinlikteydi ve anlaşılması zordu.

 

Ancak bu Li Qiye için engel değildi. Hatırlanamayan zamanlardan beri hangi erdem kanununu görmemiş ve anlamaya çalışmamıştı? Daha önemlisi Li Qiye Fizik Yazıtı'nı tamamen anladığından İlahi Yazıtlara alışmıştı, bu nedenle stili oldukça aşina geliyordu.

 

Bu yazıtlar karşısında en parlak dahiler bile anlamak için onlarca, yüzlerce veya belki de çok daha uzun zaman geçirirdi. Ancak onun derinliğini kavramak için en azından binlerce yıla ihtiyaç duyarlardı.

 

Yine de Li Qiye milyonlarca yıl çok sayıda erdem kanununu araştırmıştı. Başka kimsenin sahip olmadığı bir avantajı vardı. Hiçbir dahi onunla kıyaslanamazdı!

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32600 Üye Sayısı
  • 332 Seri Sayısı
  • 43293 Bölüm Sayısı


creator
manga tr