Bölüm 585: Kan Seremonisi

avatar
3589 12

Emperor’s Domination - Bölüm 585: Kan Seremonisi


 

Bölüm 585: Kan Seremonisi

 

O noktada sunakta tuzağa düşürülen Cennetsel Kralların bir şeyler yapmaları gerekiyordu. Kendileri için değilse bile ırkları için bir şeyler yapmaları gerekliydi. Bu güçlü hapiste bir delik açmak için kendilerini feda edeceklerdi.

 

“Bang!” Kan büyük bir patlamanın ardından sıçradı. Cennetsel Kral kanını kullanarak büyük bir yasak teknik kullandı ve kıyaslanamayacak bir momentum ile hapisahaneye saldırdı. Her ne kadar sunak birkaç kez sallansa da kırılmadı.

 

İçerideki gelişimciler bu Cennetsel Kralların başarısız olduğunu gördükten sonra umutsuzluk içinde haykırdı: “Hayır!!!”

 

Cennetsel Krallar sunaktaki en güçlü varlıklardı, ancak en güçlü saldırıları bile hapishaneyi kıramıyordu, nasıl olur da acı içinde haykırmazlardı.

 

Ölümlüler ise çok daha umutsuz hale gelmişlerdi. Bu yerde sadece ölümlerini bekleyebilirlerdi. Dört sunağın üzerinde ıssız bir atmosfer oluştu. Herkes dik şekilde yerde oturuyor ve ölümlerini bekliyorlardı.

 

“Zamanı geldi!” Tüm tarikat ve mirasların sunaklara yeteri kadar kişi getirdiğini gören İlahi Muhafız Kaptanı ağır şekilde ilan etti: “Atalar da dâhil olmak üzere tüm uzmanlar, sunakları koruyun. Tören sırasında beklenmedik bir şey görmek istemiyorum.”

 

Büyük güçler kaptanın emrine cevap verdi. Bir anda uzmanlar her yerden sunaklara doğru hareketlendi. Birkaç ata isteksiz olsa da seçenekleri yoktu.

 

Atmosfer son derece ağırlaştı. Mezarlığın hemen dışında gizlenen ataların gidip insanları kurtaracak cesaretleri yoktu, sonuçta orada bazı atalar da dâhil yüz binlerce hayalet uzman vardı. En kudretli atalar bile oradaki ölümlüleri kurtaramazlardı.

 

“Hmph! Siz hayaletler bunu yaparak gökler tarafından cezalandırılmaktan korkmuyor musunuz?” O anda bir homurtu duyuldu.

 

Birisi bedenini çevreleyen ışıklarla birlikte gökyüzünde yürüdü.

 

“Xian Fan!” Hayalet uzmanlar zırh giyen bu kişiyi gördükten sonra oldukça panikledi.

 

Ağaçların nasıl gölgeleri varsa canlıların da ünleri vardı. Xian Fan Ölümsüz Krallık'ın varisiydi ve Di Zuo ile kıyaslanabilecek bir dâhiydi.

 

“Bu yer senin gibi bir küçüğün müdahale edebileceği bir yer değil. Git buradan!” Xian Fan'ı gören hayalet ırkından büyük bir karakter bağırdı.

 

Xian Fan korkusuzca yüz binlerce uzman ve düzinelerce ata tarafından korunan sunaklara ilerledi. Böyle güçlü bir ittifak herhangi bir imparatorluk mirasının kudretini umursamazdı.

 

Üstelik Ölümsüz Krallık Ağaç Âlemi'ndeki hazineyi elde ettikten sonra hemen mezardan ayrılmıştı. Bu sırada Xian Fan Toprak Âlemi'nde kalıp eğitim için mezarlara girmişti.

 

Hayaletlerin gözünde Xian Fan eşsiz bir dahi olsa da birçok ata ve uzmana sorun çıkarmak için yeterli değildi.

 

Xian Fan kelimelerini boşa harcamadı ve haykırdı: “Geber!” Bir ölümsüz kılıç doğudaki sunağa doğru mükemmel bir hızda uçtu.

 

“Ahh!” Bu kılıcın hareketi her yerde kan sıçratırken Xian Fan yüzlerce hayaleti öldürdü. Her ne kadar çok fazla olsalar da tüm hayaletler rakipsiz değildi. Çoğunluğu Kraliyet Asili'nden Cennetsel Egemen seviyesine kadarken çok azı Cennetsel Kral'dı. Ata seviyesindeki varlıklar ise sadece birkaç düzineydi.

 

Başarılı bir başlangıç ile birlikte Xian Fan sunağa yaklaştı.

 

“Dinngg!” Xian Fan'ın bedenindeki Beş Element Ölümsüz Zırh'ı iki kılıç haline gelirken Xian Fan da ilerleyip yolundaki her şeyi süpürdü.

 

“Ahh!” İki kılıcın gittiği yerde kafalar uçuyor ve kan sıçrıyordu. O anda Xian Fan kimseden korkmadan ileri gidiyordu.

 

“Geber!” Koruyucu hayaletler haykırırken çok sayıda hazine Xian Fan'ı öldürmek için harekete geçti.

 

Ancak Xian Fan kaçınmaya çalışmadı. Yaklaşan hazineler ölümsüz zırh tarafından durduruldu ve büyük patlamalara neden oldu. Hiçbiri Xian Fan'a zarar veremedi.

 

Zırh fazlasıyla cennete karşı gelen bir eşyaydı ve neredeyse kırılması imkânsızdı. Sadece imparator silahları ona karşı bir tehdit olabilirdi.

 

Xian Fan ilerleyişi sırasında kan yağmuru oluştururken kafalar her yere sıçrattıkları kanlarla birlikte uçuşuyordu.

 

Bazı Cennetsel Krallar diğer uzmanların Xian Fan'ın durdurulamaz momentumunu engelleyemediğini gördükten sonra yerlerinde duramamışlardı.

 

“Kibrini durdur!” İçlerinden biri bağırdı ve bir Erdemli Örnek Gerçek Hazinesi ile birlikte saldırdı.

 

Ancak Xian Fan yükselen imparatorluk aurası ile birlikte en otoriter şekilde cevapladı: “Kaybol!” Xian Fan güçlü bir imparatorluk kanunu etkinleştirirken ölümsüz zırh devasa bir çekice dönüşerek göklerden gelen cezalandırma gibi aşağı düştü.

 

“Boom!” Cennetsel Kral uçuruldu ve Erdemli Örnek Gerçek Hazinesi de devasa çekice kaybettikten sonra ufka uçtu.

 

Xian Fan zırhıyla birlikte rakipsizdi. Sıradan silahlar zırha etki edemediğinden onu yenemiyorlardı.

 

Diğer Cennetsel Krallar sarsıldı ve konuştu: “Küçük, çok kibirlisin.” Sunağı koruyan bir avuç kişi bir küçük tarafından sefilce öldürülmüştü.

 

Xian Fan Cennetsel Kralların saldırısına karşı soğukkanlıydı. Yüksek sesli savaş naraları ile birlikte element zırhı ilahi süvari mızrağı, savaş çekici ve yay gibi birçok farklı silaha dönüştü.

 

Her ne kadar krallar güçlü olsa da imparator silahlarına sahip olmadıklarından zırha zarar veremiyorlardı. En fazla Xian Fan'ın ilerleyişini yavaşlatıyorlardı.

 

Xian Fan tek başına gökyüzü çökene kadar krallara ile savaştı, ama kazanan taraf olamadığından öfkelenip haykırdı: “Kaybol!”

 

“Pluff—pluff—pluff!” Eylemlerinin ortasında element zırhı parçalanmış çiçek taç yaprakları gibi çok sayıda bıçak kenarına dönüşerek dünyayı ve rakiplerini boğdu.

 

Haykırışlar aniden yankılandı. Kralların çabaları bu bıçak kenarı dalgasından kaçınmak için yeterli değildi ve hepsi yaralanmıştı.

 

Bir ata ileri çıktı ve bağırdı: “Yeterli!” Elini bir avuç mührü ile Xian Fan'ı bastırmak için kaldırdı.

 

“Boom!” Xian Fan bu patlama nedeniyle birkaç adım geri çekilmek zorunda kaldı.

 

Bir ata gerçekten farklıydı. Kral âlemi ile örnek âlemi arsındaki fark açıktı. İlk saldırısı Xian Fan'ı püskürtmeyi başarmıştı.

 

Xian Fan element zırhına sahipti ve en iyi imparator kanunlarını çalışmıştı. Bir imparator silahına sahip olmayan Cennetsel Kral onun dengi olamazdı, ama bir ata farklı bir konuydu. Çabasız şekilde imparator silahları olmasa bile Xian Fan'ı bastırabilirlerdi. Bununla birlikte Xian Fan ağır yaralandı.

 

“Küçük Ölümsüz Krallık'ın hatırına eğer şimdi gidersen bir şey olmamış gibi davranacağım.” Ata imparator silahı kullanmamasına rağmen ezici aurası ile kendine tamamen güveniyordu.

 

Bu mantıklıydı. Li Qiye gibi şeytani biri olmadığı sürece genç dâhiler bir ata ile kıyaslanamazdı.

 

Ancak Xian Fan cesurca ilan etti: “Öyle mi? Aslında bir Erdemli Örnek ile savaşmayı denemek istiyorum!” Daha fazla geri çekilmeyen Xian Fan kükrerken zırhı parlak bir ışık yaydı.

 

“Boom!” Zırhındaki tüm ışıklar yükseldi. Xian Fan'ın bedeninin çevresinde farklı görüntüler oluştu.

 

“Geber!” Xian Fan bir kez daha haykırırken çevresindeki görüntülerden biri olan ağaç korumasını verdi, ilahi alev daha da parlak yandı ve hazine tamamen açıldı. Farklı türden ilahi silahlar aşağı düştü.

 

Tüm bu silahlar hazineden çıkarken Xian Fan yenilmez bir imparator kanunu kullanarak atayı öldürmek için harekete geçti.

 

Böyle güçlü bir saldırı atanın ifadesini batırdı. Beklenmedik bir şey olmaması için dikkatsiz olmaya cüret edemedi. “Açıl!” Haykırırken gerçek kader silahını kullandı.

 

Bir anda ikisi birbiri ile saldırı değiş tokuşu yaptı. Her ne kadar Xian Fan avantajlı olmasa da savaş devam ettikçe daha şiddetli hale geliyordu. Element zırhına sahip olmak sonsuz silaha sahip olmakla aynıyken Xian Fan onları saldırı için aralıksız şekilde kullanıyordu.

 

Sunakları koruyan hayalet ırkından olan kişiler genç Xian Fan'ın büyük güçlerden gelen bir ata ile eşit şekilde savaştığını gördüğünde kızdı.

 

Kısa süre önce Li Qiye hayalet ırkının üzerine binip dâhileri ve atalarını öldürmüştü. Ve şimdi de Cennetsel Krallar Xian Fan'ı durduramaz hale gelmişti. Üstelik bu kişi Erdemli Örneklere meydan okuyabilecek kadar güçlüydü! Bu ne kadar cennete karşı gelen bir şeydi?

 

“Geber!” Xian Fan ata ile savaşırken bir haykırış savaşı böldü.

 

Bir gölge harekete geçerken Cennet'in İradesi imparatorluk aurası ile birlikte aktı.

 

“Cennet'in İradesi Gizli Kanunu!” Bir kişi şaşkın şekilde haykırdı.

 

Ata bir hazine ile onu engellemeyi denedi ama kendini korumak için geç kalmıştı.

 

“Pluff!” Kan sıçrarken kafası havaya uçtu.

 

Bir Cennetsel Kral bu büyük tekniği hemen tanıyıp bağırdı: “Kaderin Döngüsel Nehri!”

 

Kalabalığın arasında çekici bir güzellik yayan bir kadın duruyordu. Bu Bin Sazan Nehri'nden Lan Yunzhu'ydu!

 

“Geber!” İçindekileri kurtarmak amacıyla sunağa doğu inanılmaz bir hızla koşmadan önce fazla bir şey söylemedi. Ancak nasıl olur da koruyucu hayaletler arzusunu gerçekleştirmesine izin verebilirdi?

 

Bir avuç Antik Aziz ve Cennetsel Egemen anında onu çevreledi. O anda Lan Yunzhu haykırdı ve Cennet'in İradesi parlarken imparatorluk aurası ile birlikte onları süpürerek kanlı baş yağmuru oluşturdu.

 

 

 

[Fullbringer Notu: Bölümün adını “Yenge Yargı Dağıtıyor!” ya da “Yenge Milleti Hunharca.avi” olarak değiştirmek isterdim ancak çok çirkin ve ayıplı bir hareket olacağından vazgeçtim. Yapabilsem çok güzel olurdu.]

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31683 Üye Sayısı
  • 319 Seri Sayısı
  • 42667 Bölüm Sayısı


creator
manga tr