Bölüm 581: Fiziksel Sıkıntılarla Mücadele

avatar
4090 12

Emperor’s Domination - Bölüm 581: Fiziksel Sıkıntılarla Mücadele


 

Bölüm 581: Fiziksel Sıkıntılarla Mücadele

 

Fermanı alan Yer Altı Dünyası Geçiş Bataklığı'nın bir elderi isteksizce konuştu: “Elçi, bu fermanı yerine getirmek istemiyor değiliz ama şu anda önceki tarikat liderimiz görevini bıraktı ve yenisi de bir keşiş olup kaçtı. İç işlerimiz karışıklık içinde ve elderler şu an yeni tarikat liderinin kim olacağını tartışıyorlar. Biz şu an başı olmayan bir yılanız ve kimse liderlik edemiyor. Bu durumda nasıl olur da fermanı yerine getirecek yeteneğimiz olabilir?”

 

Bu mazeretleri gerçek olsun veya olmasın, elçi onlara inansın veya inanmasın bataklık fermana uymayı reddetmiş ve zaman kazanmıştı.

 

Elçi onlar tarikat liderine sahip olmadıklarından bataklığın liderini bulamamıştı. Kimse olmadığından bu konuda zorlayamazlardı.

 

Tabii ki sadece Yer Altı Dünyası Geçiş Bataklığı bu bahaneyi kullanabilirdi. Herkes varisleri Jian Xuan'ın tarikat lideri olmak yerine bir keşiş olarak kaçtığını biliyordu. Bu Kutsal Cehennem Dünyası'nda bir sır değildi.

 

İkisi hariç diğer hayalet miraslar Asal Uğursuz Mezar'dan çıkmış ve Yer Altı Sınırı çevresindeki şehirlere yönelip ölümlü toplamıştı.

 

Bu bölgelerdeki ölümlüler felaketin hızlıca yaklaştığını bilmiyorlardı. Üstelik ferman ilan edilmiş ve aynı günde yürürlüğe girdiğinden Uzak Bulut'daki büyük güçler henüz bir şey öğrenememişti.

 

Her ne kadar diğer ırklardan olan çoğu gelişimci ve ölümlü normalde Uzak Bulut'da yaşıyor olsa da ırklar milyonlarca yıldır Kutsal Cehennem Dünyasında bulunuyordu. Tamamen hayaletler ile dolu Yer Altı Sınırı'nda bile diğer ırklardan olan ölümlüler ve gelişimciler vardı.

 

Onlar normalde yüz binlerce kişiyi içeren Yer Altı Sınırı'ndaki büyük şehirlerde toplanmış oluyorlardı. O anda bu bölgedeki diğer ırklardan olan ölümlüler ve gelişimciler kötücül bir elin onlara yaklaştığını bilmiyorlardı.

 

***

 

Ölüm yolunun derinliğindeki göletin içinde Li Qiye'nin fizik musibeti hareket halindeydi. Li Qiye basitçe kükrüyordu ve Cehennemi Bastıran İçsel Fizik yükselirken hareket etmiyordu. Dao temeli bir İlkel Kun Peng haline gelmiş ve Gerçek Kaderi içsel fiziği içine yerleştirmişti. Bir anda Gerçek Kaderi ve Cehennemi Bastıran İçsel Fiziği Kun Peng'e binerek yukarıda musibet ile savaşmıştı.

 

“Gümbürtü!” Gökyüzündeki savaş dünyanın zalimane ve otoriter şekilde çökmesine neden olmuştu.

 

Kimse musibetlerini bu şekilde karşılamadığından bu manzarayı gören herkes korkudan kendini kaybederdi. Gerçek Kaderini düşman ile savaşmak için kullanmak ölüme kur yapmak gibiydi, çünkü gelişimcilerin en korktuğu şey Kader Felaketi'ydi. Gelişimcilerin çoğu bir Fizik Musibeti şöyle dursun savaşmak için bile Gerçek Kaderlerini kullanmak istemezdi.

 

Aydınlanmış Varlık seviyesinde yok edilmiş bir beden yeniden oluşturulabilirdi ama eğer Gerçek Kader parçalanırsa bu gerçek ölüm anlamına gelirdi.

 

Bu nedenle hiçbir gelişimci musibeti karşısında Li Qiye'nin yaptığını yapmazdı. Ancak Li Qiye bunu önemsemiyor ve durdurulamaz bir momentum ile Gerçek Kaderini gökyüzü çökene kadar fizik musibetini ezmek için kullanıyordu. Böyle yenilmez bir stil ile eğer izleyenler olsaydı birçok hayran kazanırdı.

 

Herkes Gerçek Kader yaralanırsa kül olup öleceği için onun fazlasıyla çılgın olduğunu düşünürdü.

 

Bu sırada Li Qiye'nin gerçek bedeni gölette meditasyon yapıyordu. Genç yeşil dallar Li Qiye'nin meridyenini güçlendirmek için özü emmeye devam ediyordu. Yeterli öz emdikten sonra tüm bölge ilahi ruhlarla dolmuştu.

 

On ikinci sarayı açtıktan sonra meridyeni kurumuştu ve on iki kader sarayı onun sınırı olduğundan bu normaldi. Meridyenin kuruması başka bir sarayın oluşamayacağı anlamına geliyordu. Gelişimciler diğer sarayları ile birlikte meridyeninin yok olma riskini almazlardı.

 

En güçlü gelişimciler bile böyle yıkıcı bir sonucu kaldıramazdı. Ancak o anda Li Qiye'nin saray konumu tamamen canlılık ve sanki bir tanrının âlemiymiş gibi ilahilik doluydu.

 

Yabancılar solmuş Nigong meridyenini Gerçek Ölümsüz İlaçlarının bile yenileyemediği için böyle bir şeye inanmazdı. Ancak göletten bu kadar öz emdikten sonra Li Qiye onlara hatalı olduklarını kanıtlamıştı.

 

Yine de bu Li Qiye için yeterli olmaktan çok uzaktı, meridyeni yenilemek tek başına faydalı değildi. Sonuçta içerideki tüm ilahilik ve sonsuz yaşam anlamsızdı.

 

Şu anki durumda on üçüncü sarayı açabilse bile göklerin bastırmasına dayanamazdı, bu nedenle yenileme sadece ilk adımdı.

 

“Boom, boom, boom!” İlahiler ortaya çıkarken sanki büyük dao yeni bir saray gibi bir şeyi oluşturuyordu. Her bir uğultu ile birlikte Li Qiye'nin bedeni sarsılıyordu. On iki saray büyük ölçüde etkilenmiş ve bir döngü şeklinde sönüp parlıyorlardı.

 

Yeterli özü emdikten sonra on üçüncü sarayı inşa etmeye başlamıştı. Tabii ki bu sadece başlangıçtı. Bu zengin öz yeni saray oluşturmak için tek başına yeterli değildi.

 

Dış hatlar oluştuktan sonra Li Qiye hala en önemli şeye ihtiyaç duyuyordu. O olmadan saray oluştuktan hemen sonra çökerdi.

 

Gökyüzünde Gerçek Kader sonunda musibeti yok edip fizik iblisini öldürmeden önce savaş bir süre devam etti. Musibet portalı yok edildikten sonra musibet dağıldı.

 

Yükselen Ölümsüz İçsel Fizik Li Qiye'nin göğsünün önünde daha parlak hale geldi. Halka dalgaları kanat açılmaları gibi yayıldı.

 

“Buzz!” Bu ışıktan oluşmuş kanatlar genişlediği an zaman aniden titredi sanki bu kanatların çırpışı zamanın kendisini bile etkiliyordu. Bir anda zaman yavaşlamaya başladı.

 

Her şeyin yavaşladığı bir yanılsama oluştu. Işığın geçişi bile bir salyangoz kadar yavaştı; hiçbir şey bu etkiden kurtulamadı.

 

Zamanın geçişi bile görülebilir hale geldi. Hiçbir şey zamanın yavaş akışından daha iyi hissettiremezdi.

 

Yükselen Ölümsüz Fizik, küçük tamamlanışı!” O anda Li Qiye küçük tamamlanıştaki iki Ölümsüz Fizik'e sahipti. Siyah Ejderha Kral dışında Li Qiye bunu başaran tek kişiydi.

 

Bu dünyadaki en hızlı fizikti. Her ne kadar sadece küçük tamamlanışta olsa da hızı yine de huşu uyandıran bir seviyedeydi. Bununla birlikte hiçbir Cennetsel Kral Li Qiye'yi yakalayamazdı ve en yüksek seviyedeki Cennetsel Krallar olan Cennetin Dengi Krallar ile Yükselen Ölümsüz Fizik'e sahip olmadıkları sürece bunu başaramazlardı.

 

Büyük tamamlanışta onun hızı bu dünyanın limiti olacaktı. Maksimum potansiyelinde kullanıldığında biri ebediyete yükselip geçici olarak zamansal kısıtlamaların dışına çıkabilirdi.

 

Li Qiye sadece küçük tamamlanıştaydı ve bu seviyeye ulaşmaktan çok uzaktaydı ama iki küçük tamamlanıştaydı. İki Ölümsüz Fizik'in birlikte oluşturacağı nasıl bir güçtü? Aşırı hız ve aşırı ağırlık... Bu birleşim dünyadaki en korkutucu silahtı. Bir saldırı bile yerin ve göğün yıkımına neden olabilirdi.

 

Diğer gelişimciler küçük tamamlanışa ulaştığında kendinden geçerdi ancak Li Qiye şu an duygusuzdu. Hala gölette oturuyordu ve tüm odağı on üçüncü sarayı açmaktaydı.

 

Küçük tamamlanıştaki Yükselen Ölümsüz Fizik'i Li Qiye için gurur duyulacak bir şey değildi ama bir saray daha açmak görkemli bir şeydi.

 

***

 

Yer Altı Sınırı'nda birkaç büyük şehir vardı ve buralar hayaletlerin yanında diğer ırkların da toplandığı bölgelerdi. Bu büyük şehirlerin dışında başka küçük şehirler de vardı. O anda her biri haykırışların göğü deldiği ve bunlara sadece uğursuz kara bulutların cevap verdiği bir felaket ile karşı karşıyalardı. Kıyamet bu şehirlerdeki bu ölümlüler ve hatta gelişimciler için gelmişti. Onlar götürülmeden önce neler olduğunu bile anlayamamışlardı.

 

Kara Taş Şehri Yer Altı Sınırı'ndaki en büyük şehirlerden biriydi. Yükselen bir dağ sırasının üzerine yapılmıştı. Bu yer Yer Altı Sınırı'nda taş golemlerin toplandığı bir yerdi. Bu bölge hayaletler tarafından yönetiliyor ve Sonsuz Kemik Tahtı isimli bir canavar tarafından korunuyordu. Hayaletler dışında diğer ırklar yeni yerleşimler açmakta çok zor zamanlar geçiriyordu.

 

Bu nedenle Kara Taş Nehri vahşiliğin içinde inşa edilmişti ve yüz binlerce mile yayılmıştı. Üç yüz bin ölümlü ve on binlerce gelişimci orada yaşıyordu.

 

Vatandaşların çoğu taş golemlerken insanlar ve Kan Irkından olanlar da orada vardı.

 

Bugün ise bir felaket ile karşılaşmışlardı. Gün doğumunda aniden kulak delici bir patlama gerçekleşmişti.

 

“Gümbürtü!” Savunmaları biri tarafından saldırıya uğramış ve patlamalar devam etmeyi sürdürmüştü. Birçok köşk ve bina çökerken sanki devasa bir el tüm şehri kaldırıyor gibiydi.

 

Bir anda sefil haykırışlar her yerde duyulur hale geldi. Üç yüz binden daha fazla ölümlü aniden gökyüzüne emildi ve bunlara zayıf gelişimciler de kayıldı.

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 36311 Üye Sayısı
  • 375 Seri Sayısı
  • 44043 Bölüm Sayısı


creator
manga tr