Bölüm 568: Işıksız

avatar
3590 15

Emperor’s Domination - Bölüm 568: Işıksız


 

Bölüm 568: Işıksız

 

“Açıl!” Li Qiye uzun bir haykırış attı ve temelini bir İlkel Kun Peng'e dönüştürmek için yönlendirdi. Ancak kanatlarını açmış olmasına rağmen Kun Peng uçamadı. Aniden düştü ve bir çöküş sesi oluşturdu. Dao temeli enerjisini, dünyevi enerjiyi ve büyük daonun gücünü kaybetti. Bu anda hem dao temeli hem de dao kanunları sönük toplar gibiydi, Li Qiye yukarı doğru uçamıyordu!

 

“Benim büyük daomun içinde olduğun sürece asla dao kullanamayacaksın ve sonsuza kadar burada mühürleneceksin. Bu benim daom… Işıksız!”

 

Di Zuo bu alemde tamamen kontrol sahibiydi. Li Qiye'ye baktı ve parmağı ile onun bedenini gösterdi.

 

“Boom!” Li Qiye bu parmak tarafından uçuruldu. Göğsünü hedeflemişti ve kan sıçrarken geride korkunç ve kanlı bir delik bırakmıştı. Li Qiye ayağa kalktı ve bağırdı: “Büyücülüğe inanmam, benim için açıl!”

 

Li Qiye bir kez daha büyük daoyu etkinleştirmek için kanunlarını yönlendirdi. Ancak bu yerde bir işe yaramıyordu, dao onun çağrısına cevap vermiyordu.

 

“Boom!” Di Zuo onu bir kez daha uçurarak kanunun dökülmesine neden oldu. Li Qiye'yi öldürmek için acele etmiyordu, burada zaferinden emindi. O noktada kibirli şekilde ilan etti. “İmparator kanunları bile bu yerde sınırlı kalacaktır. Söylediğim gibi benim Işıksız daomda tüm daolar rengini kaybeder. Eğer bana inanmıyorsan bir imparator kanunu kullanmayı deneyebilirsin!”

 

“Bu nasıl bir dao böyle?” Bu ani geri dönüşü gören herkes dehşet içinde afalladı.

 

Eğer tüm dao ve kanunlar, hatta imparator kanunları bile etkisini kaybediyorsa Di Zuo'nun büyük daosu çok dehşet vericiydi. Eğer durum böyleyse biri ne kadar güçlü olursa olsun Di Zuo'nun büyük daosu tarafından bastırılacak ve karşı koyamayacağı için tabaktaki balıktan farksız olacaktı.

 

“Bu çok... Çok dehşet verici!” Hem hayalet uzmanlar hem de diğer ırklardan olan büyük karakterler korktu. Böyle bir büyük dao herkes için bir tehditti.

 

Tian Lunhui de bu büyük daodan büyük ölçüde etkilenirken şok olmuş ifadesi bunu kanıtlıyordu. Bu büyük dao onu korkuttu!

 

Sonsuz Kemik Tahtı hakkında çok bilgili bir ata değişen ifadesi ile konuştu: “Işıksız… Işıksız… Işıksız! Şimdi bir efsaneyi hatırladım!” Belli bir efsaneyi hatırladı ve dehşet içinde bağırdı: “Bu Ölümsüz İmparator Yao Shi tarafından tasarlandı. Söylentilere göre yaşlandığında Ölümsüz İmparator Yao Shi Ölüm Yazıtı'ndan bir dizi mantra elde etmiş ve bu ona büyük faydalar sağlamış. Bir üstün büyük dao hakkında fikir sahibi olmuş ancak Ölümsüz İmparator olduğundan bunu oluşturmayı başaramamıştı. Yine de bu üstün dao için dış hatlar oluşturmuş ve ismini Işıksız koymuştu!”

 

“Ölüm Yazıtı? Dokuzdan biri mi? Böyle bir şey gerçekten var mı?” Kimse yazıtları görmediğinden ve her zaman efsane olduklarından dolayı herkes irkildi.

 

“Evet! Bu Ölümsüz İmparator Yao Shi tarafından oluşturulan Işıksız daosu ve sadece Di Zuo onu kullanabiliyor!” Sonsuz Kemik Atası Atasal Dağdan konuştu.

 

Herkes atanın teyidinin ardından derin nefes aldı. Bu Ölümsüz İmparator Yao Shi tarafından yaşlılığında oluşturulmuş bir teoriydi. Bu ne dehşet verici ve üstün bir büyük daoydu böyle!

 

Sonsuz Kemik Tahtı üç imparatora sahipti. Kronolojik sırayla Ölümsüz İmparator Wan Gu, Ölümsüz İmparator Yang Sheng ve Ölümsüz İmparator Yao Shi'ydi. Ancak Ölümsüz İmparator Yao Shi Ölümsüz İmparator olmadan önce kendi tarikatının önceki iki imparatorunun en iyi karakteristik özelliklerini birleştirmişti.

 

Yaşlılığında Ölüm Yazıtı'ndan mantraları içeren birkaç sayfa elde edebilmişti. Bu sayfaları çalıştıktan sonra gözüpek bir düşünceye sahip olmuş ve tamamen yeni bir yönde yürümek istemişti. Bundan dolayı yeni bir üstün dao zihninde oluşmuştu.

 

Ne yazık ki o zamanlarda Cennet'in İradesini taşıyordu. Daosunu kabul ettiğinden onunla bir olmuştu. Eğer yeni bir büyük dao yaratmak istiyorsa en baştan başlaması gerekiyordu.

 

Bu nedenle onu oluşturmamayı seçti ve sadece dış hatlarını oluşturarak ismini Işıksız olarak seçti. Gelecek nesildeki öğrencilerinin bu üstün büyük daoyu tamamlayabileceğini umuyordu.

 

Ölümsüz İmparator Yao Shi'nin büyük daosunu taşıyacak biri Di Zuo ortaya çıkana kadar çıkmamıştı.

 

Ancak Di Zuo bu üstün daoyu tamamlamamıştı. Onu etkinleştirmek devasa bir kan enerjisi ve hatta Uzun Ömür Kanı gerektiriyordu! Bu daoyu kullanmak için çok büyük bir bedel ödemesi gerekiyordu.

 

“Bang!” Di Zuo yine Li Qiye'yi uçurdu. Li Qiye dünyevi enerjiyi ve kanunları bir kez daha kullanmayı denedi ancak yine bir işe yaramadı. En azından sırada erdem kanunları burada çalışmıyordu.

 

“Işıksız!” Kalabalık Li Qiye'nin erdem kanunu kullanmakta başarısız olduğunu görünce yutkundu. Herkes onun ne kadar cennete karşı gelici biri olduğunu biliyordu ancak şu anda karşı saldırı yapamadan dayak yemeyi kabul etmek zorunda kalmıştı. Omurgalarından bir ürperti yükselirken “Işıksız” ismini mırıldanıyorlardı. Bu söz bir lanet gibiydi ve hayalet gelişimciler bile korkuyordu.

 

“Pop!” O anda Di Zuo sonunda Li Qiye'yi boynundan tutup kaldırdı. Her an onu kırabilirmiş gibi duruyordu.

 

Daoist Bao Gui ve diğerleri dehşete düşse de güçsüzdü.

 

Li Qiye'nin boynu tutulurken Di Zuo ona baktı ve öldürücü bir hava ile konuştu. “Bu prenses için… Ruhunu onurlandırmak için kafanı kullanacağım!”

 

Di Zuo tarafından boynundan tutulduğunda bile Li Qiye her zamanki kadar sakindi. Konuşmadan önce gülümsedi: “Birkaç kelime duymak ister misin?”

 

“Son sözlerini konuş!” Di Zuo soğukça cevap verdi. Gözleri öldürme arzulu parlaklıklar ile doluydu. Li Qiye şu an onun için ölü birinden farksızdı.

 

“Her şeyden önce son sözler için çok erken. İkincisi, bu dao gerçekten müthiş ve gelecekte Cennetin İradesi tarafından kabul edilebilir. Üçüncüsü, ne yazık ki o günü görene kadar yaşayamayacaksın. Dördüncüsü, bu dao güçlü olabilir, ama rakipsiz değil. Daha önce söylediğim gibi zorbalık yapmak istemiyorum, bu nedenle her ne kadar daon benim birçok kanunumu durdurabilse de hepsini engelleyemez. Ancak bunlar geçmişte kaldı, sonuçra artık erdem kanunu kullanmaya gerek yok. Beşincisi... Benim sıram!” Li Qiye sakince konuştu.

 

Herkes Li Qiye'nin konuşması nedeniyle şaşırdı. Hayatı pamuk ipliğine bağlıydı, ancak yine de bu şekilde davranabiliyordu. Herkes karşı savaşacak güce sahip olmadığını biliyordu, Di Zuo bile onun bu şekilde konuşmasına inanmıyordu.

 

Di Zuo dudak büktü ve konuştu: “Artık her şey için çok geç. Bunu bitirmenin zamanı geldi!” Keskin bir bakış ile kavrayışı Li Qiye'nin boynunu ezmek için sıkılaştı.

 

“Gerçekten de bunu bitirmenin zamanı geldi!” Li Qiye gülümseyerek konuştu.

 

Bir anda bilgi denizini serbest bıraktı ve kükreyen patlamalar ortaya çıktı. O anda tüm Kader Sarayları geniş ilahi ışıkları ile birlikte ortaya çıktı. Garip ve muhteşem görüntüler gökyüzünde ortaya çıkarken sanki bir Ölümsüz İmparator gelip kullarından ibadet alıyor gibiydi.

 

“Boom!” Yer ve gök secde ederken Li Qiye tüm saraylarını ortaya çıkardı. Dünyevi enerji ve sonsuz büyük dao güçlerini geri kazandı. Bir anda Işıksız tarafından sarılan dünya canlılığını geri kazandı.

 

“Pop!” Di Zuo Li Qiye'nin boynunu daha fazla tutmaya dayanamadı. Li Qiye sanki bir ilah tarafından ele geçirilmiş gibi onu uçurdu. Işıksız daosu ağır şekilde zayıfladı ve etkilerini kaybetti.

 

“On... On bir... On iki saray... İm... İmkansız!” Birisi Li Qiye'nin saraylarını sayarken dehşet içinde haykırdı.

 

Herkes bu yüksek sesli haykırışı duyarken saraylarına baktı ve kafasının üzerinde on iki tane sarayın gezindiğini fark etti.

 

O anda herkes korkudan kendilerini kaybetti. On iki saraya sahip olmak imkansız bir meseleydi. Zamanın başından beri kimse böyle bir şeyi başaran birini duymamıştı.

 

Ama bugün bu mucize önlerindeydi. On iki saray... Gerçekten on iki saraydı! Bu çılgın veya sarhoş birinin anlattığı bir hayal değildi.

 

Aniden herkes afalladı. Li Qiye'nin on iki sarayına kendi gözleri ile bakıyorlardı.

 

Tian Lunhui ve Di Zuo neye karşı olurlarsa olsunlar korkmayan kişilerdi, ancak şu an önlerinde duran Kader Sarayı sayısı onları titretiyordu.

 

Onlar parlak ve eşsizlerdi, ancak bu saray sayısı onlara büyük bir darbe indirmişti!

 

Dokuz sarayı açtıktan sonra onuncunun çok zor olduğunu biliyorlardı ve on ikiden bahsetmeye bile gerek yoktu.

 

Ancak onlar için düşünülemez olan şey Li Qiye tarafından başarılmıştı ve bu da duygularının bocalamasına neden olmuştu.

 

Uzun bir duraksamanın ardından herkesin ruhu bedenine geri döndü, bir ata sanki hayalet görmüş gibi bağırdı: “İmkansız...! On İki Kader Sarayı!”

 

“Bang!” O anda on iki saray kaybolurken Li Qiye gökyüzünde uzun şekilde durdu. Dokuz göğün ve sonsuz dünyanın üzerindeydi. Gök kubbe onun kavrayışının içindeydi.

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31683 Üye Sayısı
  • 319 Seri Sayısı
  • 42664 Bölüm Sayısı


creator
manga tr