Bölüm 550: Dünyaya Karşı Dövüşmek

avatar
3906 13

Emperor’s Domination - Bölüm 550: Dünyaya Karşı Dövüşmek


 

Bölüm 550: Dünyaya Karşı Dövüşmek

 

Aziz Çocuk erdemli bir şekilde konuştuğundan oldukça etki etmişti. Irkını her şeyin önüne koyma şekli özellikle gençler olmak üzere birçok hayaleti etkilemişti.

 

“Hayalet Böcek Kötücül Çocuk ve Titanik Hilal Aziz Çocuk'u destekleyeceğiz! Bu eğer ırkımızın faydası içinse ölüm nedir ki?” Bir hayalet gelişimci anında bağırdı. “İnsan ırkının sinsi planın başarılı olmasına izin vermeyeceğiz!”

 

Bir kraliyet lordu ateşi körükledi: “Evet! Hayalet ırkımız bu sinsilerin önünde eğilmeyecek!”

 

Ne demesi gerektiğini bilen başka bir tarikat lideri konuştu: “Biz hayalet ırkı sadece onurlu kişiler karşı sözlerimizi tutarız, vahşilere karşı bunu yapmamıza gerek yok! Bu da Li Qiye'nin kötücül planının bir parçası. Hayalet ırkına zararlı olduğundan bu anlaşma geçersiz sayılmalı!”

 

“Evet! Bu vahşi ile yapılan anlaşmaya uymak ırkımıza zarar verecektir.” Kısa süre içinde çok sayıda hayalet buna katıldı ve hızla konuştu: “Eğer bu anlaşma hayalet ırkına karşı bir komplonun parçasıysa anında geçersiz kılınmalı!”

 

Tabii ki birçok büyük güç mutlu şekilde bu olayı kabul ediyordu. Kim göletin içindeki fırsatlardan vazgeçmek isteyebilirdi? İmparator mirasları için bu çok daha doğruydu, onlar bunu ele geçirecek yeteneklere sahip olduklarına emindi. Bir karmaşa ortaya çıkarken Aziz Çocuk ve Kötücül Çocuk'un Li Qiye ile yaptığı anlaşma geçerliliğini yitirdi. Bu nedenle kutsal bölge ve böcek kral en büyük fayda sağlayan oluşumlardı.

 

Lan Yunzhu bunu gördükten sonra sadece iç çekti. Prenses'in planı sonunda başarılı olmuştu.

 

Ancak Li Qiye buna gram önem vermiyordu. Onun için bu bahis sadece eğlence içindi. Eğer hayalet ırkı daha yakından yüzleşmek isterse o da mutluca yüzlerine birkaç tokat indirirdi. Tüm hayalet ırkına karşı gelip gelmediği onun umurunda değildi.

 

Aslında bir ırka karşı gelmek her Ölümsüz İmparator''un yürümesi gereken bir yoldu. Örneğin eğer bir insan dahi Ölümsüz İmparator olmak istiyorsa karşılaşmanın en azından son anında diğer ırklar onu durdurmak için hayatlarını riske atardı. Diğer ırklar tüm güçlerini kendi dâhilerini desteklemek için kullanacak ve ırklarının bir Ölümsüz İmparator'a sahip olmasını umacaktı.

 

Eğer biri tüm dünyaya karşı çıkacak kararlılığa sahip olmazsa Ölümsüz İmparator olma düşüncesini bile hayal etmemeliydi. Bir imparator adayının sadece yetenekli ve güçlü bir dao kalbine sahip olması gerekmiyordu, ayrıca dünyanın geri kalanına karşı koyacak cesareti de olması lazımdı.

 

Büyük daoya yalnız yürüyen birinin Ölümsüz İmparator olması zaten cennete karşı gelici bir şeydi ve bu büyük bir cesaret gerektiriyordu. Dünyanın karşısında durmak tahta çıkmadan önce yapılması gereken önemli bir unsurdu.

 

Li Qiye bu kadar çok hayaletin taşkınlık çıkarması karşısında sadece güldü. Onlara baktı ve konuştu: “Pekâlâ, sizin hayalet ırkınıza karşı kötü ve aşağılım, bir komplocu olarak anılmak hoşuma gitti. Hepinizin gelmesi için burada bekliyorum. Yüz bin taneniz gelirse yüz bininiz ölür, bir milyon gelirse can verecek kişi sayısı da bir milyon olur. Gelin, hayalet ırkının gücünü görmek istiyorum!”

 

Hayaletlere karşı kükredi: “Sizin cesetlerinizi ezerken yenilmezlik yolumda daha da ileri gideceğim! Gelin! Erdemli Örnekler bile gelse kafalarını ezip katledeceğim!”

 

Li Qiye'nin ezici kükreyişinin karşısında Lan Yunzhu sadece gülümsedi. O zaten bu agresif tavra alışmıştı ve onun kimseyi önemsemediğini biliyordu.

 

Li Qiye tarafından laf atılan hayaletler aniden sessizleşti ve gözleri genişçe açıldı. Kraliyet lordları ve kalabalığı kışkırtan tarikat liderleri ne yapacağını bilmiyordu. Bu cevap onların beklentisinden farklıydı.

 

Tüm ırklarının baskısının altında herkes uzaklaşmak için uzlaşmaya gitmeyi veya itaat etmeyi seçerdi.

 

Hayaletlerin yüzlerce büyük gücü buradaydı ve burada birçok imparator mirası da bulunuyordu.

 

Bu durumda önceki nesilden bir uzman bile doğrudan çatışmaya girmez ve hayaletleri kışkırtmaktan kaçınırdı. Böylece bu dünyada kalacak bir yere sahip olmaya devam edebilirdi.

 

Ancak Li Qiye geri çekilmemiş ve kaçıp uzlaşma yapmayı da seçmemişti. O hayaletlere bağırmış ve hepsini katletmek istediğini söylemişti. Bu agresiflik ve zalimane tavır hayaletleri afallatmıştı. Büyük karakterler bile ne yapacağını bilmiyordu.

 

Böyle bir şeyi bu kadar hayalet gücünün önünde ilan etmek... Böyle biri ya çıldırmıştı ya da bu dünyada rakipsizdi. Ancak Li Qiye çıldırmamıştı ve kesinlikle yenilmez de değildi.

 

Uzakta bekleyen Tian Lunhui derin nefes aldı ve mırıldandı: “Dünyaya karşı savaşıyor!” Gözleri odaklanırken kalbinde korkunç bir his ortaya çıktı. Kendi kendine böyle bir cesareti olup olmadığını sordu. O da dünyanın geri kalanının karşısında meydan okumaya cüret edebilir miydi?

 

Yetenekler, cesaret, dao kalbi ve kararlılık... Bunlar bir Ölümsüz İmparator olmak için gerekli şeylerdi. Ancak cesaret hepsinden daha önemliydi. Cesaret olmada dao kalbine sahip olma şansı olmazdı. Cesaret olmadan yetenek ve kararlılık birini uzman yapsa da zirveye taşıyamazdı.

 

Aşırı eski antik çağlardan beri hangi imparator milyonları öldürmemişti? Hangi imparator çok sayıda varlığın kanını akıtmamıştı?

 

O anda Tian Lunhui endişe ile titriyordu. Kararlılığını ve cesaretini sorgulamaya başlamıştı ve kendisinden daha güçlü bir düşmana karşı ne yapacağını düşünüyordu.

 

Bu noktada düşmanın gücü önemli değildi, kalp şeytanının korkusu birinin hayatı boyunca karşılaşacağı en büyük düşmandı.

 

Aslında Ölümsüz İmparatorların çoğu hayatlarında en az bir kere kaybetmişti. Genç yaşta onlar daha güçlü rakiplerin karşısında bocalıyorlardı.

 

Ancak bu utanç verici bir şey değildi. Meydan okuma sadece zorsa bir meydan okuma olurdu. Meydan okuma cesareti olmaması asıl aşağılanma olurdu.

 

“Dünyaya karşı savaşmak!” Tian Lunhui'nin gözleri ciddi bir parıltı taşıdı: “Bunu yapmaya cesaret edebilir miyim?” Tian Lunhui gibi üstün bir dahi şu an düşünceli bir durumdaydı.

 

Öte yandan bu tamamen sessizlik manzarasıydı. Li Qiye'nin bildirisi küçümsemeleri de beraberinde getirdi. Büyük güçlerin ataları Li Qiye'nin kibirli bildirisi karşısında hoşnutsuz olduğundan birçoğu onu aniden öldürmek istemişti.

 

“Büyük konuşuyorsun! Ataların seni öldürmesine gerek yok, ben yeterliyim!” Titanik Hilal Aziz Çocuk konuşurken homurdandı.

 

Parlayan gözleri ile Aziz Çocuk'un kan enerjisi göğü doldururken yeryüzü sarsıldı. Bedeninin çevresindeki enerji bir Sel Ejderhası'nı andırıyordu.

 

Hayalet Böcek Kötücül Çocuk karanlık bir bakış ile konuştu: “Lütfen... Amca, sen kendini çok büyük görüyorsun! Seni öldürmeye yeteriz!”

 

“Sizin gibi iki kaybeden mi?” Li Qiye onlara bakıp dudak büktü.

 

Ancak onların kızgın olmaması garipti. Aziz Çocuk soğukça gülümsedi ve cevapladı: “Li Qiye, mükemmel algılama yeteneğine sahip olmak her şey değildir. Göletin sonuna ulaşsan bile bu yenilmez olduğun anlamına gelmiyor!”

 

“Li, hayalet ırkına teslim olman için çok geç değil!” Kötücül Çocuk burnundan soluyarak ekledi. Kan enerjisi gökyüzünü boğdu. Alnındaki Yer Altı Dünyası Kral Böceği kana susamış bir canavar gibi heyecanla kıvranıyordu.

 

Titanik Hilal Aziz Çocuk normal gözüküyordu ama Kötücül Çocuk alnındaki böcek nedeniyle herkesi ürpertiyordu.

 

Biri önde diğeri arkada onun kaçış yolunu engelleyecek şekilde Li Qiye'yi çevrelediler. Yükselen kan enerjileri izleyenleri korkutuyordu.

 

İksi gölet mücadelesinde Li Qiye'ye kaybetmişti ama imparatorluk varisi olduklarından kimse güçlerini küçümsemiyordu. Büyük güçlerden gelen büyük karakterlerin çoğundan daha güçlülerdi.

 

Keskin bir bakış ile Aziz Çocuk ilan etti: “İşbirliği yapıp sana bir yol veriyoruz. Biz hayaletler hayırsever kişiler olduğumuzdan sana adil bir mücadele hakkı tanıyacağız.” Bunu demesine rağmen gözleri hala korkutucu ve öldürme arzusu dolu bir his veriyordu.

 

“Hayalet ırkımızı katlettin ancak sana yine de bir çıkış yolu veriyoruz. Bu en cömert ve merhametli tekliftir!” Kötücül Çocuk uğursuz bir gülümseme ile ekledi.

 

Hayalet gelişimciler Li Qiye'ye saldırmak için kalktığında ateşi ilk körükleyenler kraliyet lordları veya tarikat liderleri değildi, ikisiydi.

 

Li Qiye'ye saldırmak için iki nedenleri vardı. İlki kozlara sahip olduklarından birleştiklerinde Li Qiye'yi öldüreceklerine eminlerdi. İkincisi de Li Qiye'yi basamak taşı olarak kullanmak istiyorlardı.

 

Long Zuntian'ın Li Qiye'yi değerlendirmesi onları rahatsız etmişti. Long Zuntian, Li Qiye'yi Di Zuo'nun bir numaralı düşmanı olarak görüyorsa ikisi Li Qiye'yi öldürürse ne olacaktı? Bu sadece onlara prestij kazandırmakla kalmayıp önceki aşağılanmalarını da temizleyecekti.

 

“Bu kadar saçmalık yeter. Gelin, ne yapacağınızı görmek için burada bekliyorum.” Li Qiye konuşurken kaşlarını kaldırdı.

 

“Buzzz!” Kötücül Çocuk ile Aziz Çocuk'un güçleri patladı. O anda bedenlerinde ilahi halkalar çıktı. Aziz Çocuk'un otuz halkası varken Kötücül Çocuk'da otuz bir tane vardı.

 

“Bir yıldan kısa sürede ikisi de Büyük Egemen'in büyük tamamlanışına ulaşacaklardır.” Hayaletler onların halka sayısını gördükten sonra hayranlıkla sarsıldı.

 

Irkını her şeyin önüne koyma şekli özellikle gençler olmak üzere birçok hayaleti etkilemişti.

 

“Hayalet Böcek Kötücül Çocuk ve Titanik Hilal Aziz Çocuk'u destekleyeceğiz! İnsan ırkının sinsi planının başarılı olmasına izin vermeyeceğiz!”

 

Bir kraliyet lordu ateşi körükledi: “Evet!”

 

Ne demesi gerektiğini bilen başka bir tarikat lideri konuştu: “Bu da Li Qiye'nin kötücül planının bir parçası. Hayalet ırkına zararlı olduğundan bu antlaşma geçersiz sayılmalı!”

 

“Evet!”

 

 

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31683 Üye Sayısı
  • 319 Seri Sayısı
  • 42666 Bölüm Sayısı


creator
manga tr