Bölüm 500: Di Zuo'nun Gelişi

avatar
4321 12

Emperor’s Domination - Bölüm 500: Di Zuo'nun Gelişi


 

Bölüm 500: Di Zuo'nun Gelişi

 

“Koyu Kırmızı Alev Qilin'i!” Birçok kişi bu Qilini gördüğünde etkilendi.

 

Koyu Kırmızı Alev Qilini gerçek bir ilahi canavar değildi. Qilin kanı damarlarında akan, Qilin soyundan gelen bir varlıktı. Buna rağmen onun gökyüzünde görünüşü birçok kişinin kalbini hızlandırmıştı.

 

Cennetsel Egemenlerin bile titremesine neden olan bir aura yayıyordu. Domine edici aurası sadece gösteriş değildi, bunu destekleyecek gücü de vardı.

 

Son otuz bin yılda sadece bir kere ortaya çıkan bir canavardı. Genellikle kendini Kutsal Cehennem Dünyası'ndaki birçok yerde göstermiş ve her etki alanında yıllarca kaldığı yuvalar yapmıştı.

 

Herkes damarlarında ilahi kan akan bir canavar isterdi. Birçok kişi onu takip etse de Cennetsel Krallar dâhil kimse başarılı olamamıştı. Bazı münzevi atalar bile çıkmış ancak bu Qilin hepsinden kurtulmayı başarmıştı.

 

Daha sonraları Kutsal Cehennem Dünyası'nda bir efsane yayılmıştı. Bu efsaneye göre Koyu Kırmızı Alev Qilin'i bir ilahi canavarın soyundan geldiğinden sadece geleceğin Ölümsüz İmparatoru onu evcilleştirebilirdi. Sadece geleceğin Ölümsüz İmparator'u Qilin'i kendi bineği yapabilirdi!

 

“Bakın! Bu Bay Di Zuo!” Keskin gözleri olan biri Qilin'e binen kişiyi görüp yüksek sesle bağırdı.

 

Herkes yukarı baktı ve Qilin'in üzerinde oturan genç bir adam gördü. Dik oturmuştu ve sırtı zamanı durduran mavi bir gökyüzü taşıyordu.

 

Bu genç adam aşırı yakışıklı değildi ancak ilahi gözleri çağlar boyunca her şeyi görme kapasitesine sahip gibiydi. Sırtındaki pelerin ile kudretli bir imparatorluk aurası yayıyordu. Özentilik izi yoktu ve bu aura ondan doğal bir şekilde yayılıyor gibiydi.

 

Daha korkutucu olan şey ise bu genç adamın sırtının hemen arkasında altın bir kapının ortaya çıkmasıydı. Bu altın kapı cennetsel büyük daoya açılan bir ilahi kapı gibiydi. Di Zuo'nun bedeninin çevresinde ebedi bir nefes yayıyordu.

 

Di Zuo... Kemik tahtının varisi, hayalet ırkının gururu ve Kutsal Cehennem Dünyası'nın bir efsanesiydi. Üç kahramandan biri olarak Tian Lunhui ve Chan Yang'dan daha prestijliydi.

 

Üç kahramanın hepsinin arka planları büyük olsa da Di Zuo, Tian Lunhui ve Chan Yang'dan farklıydı. Tian Lunhui ve Chan Yang'ın yetenek, çaba ve miras açısından Di Zuo'dan aşağı kalır yanları yoktu ve hepsi altın kaşık ile doğup sıra dışı olmak kaderlerinde olan kişilerdi. Tian Lunhui bir Ölümsüz İmparator'un reenkarnasyonu olduğu düşünülen biriyken Chan Yang gençliğinde Atasal Âlem tarafından seçilmişti.

 

Kader ikisinin zirveye ulaşarak dünyayı sersemletmesine karar vermişti.

 

Ancak Di Zuo'nun başarıları ve şanı onun tarafından zorla edinmiş şeylerdi. Kemik tahtından gelmesi harikaydı ancak Di Zuo orada sadece bir dahi değildi. Genç yaşından beri çok sayıda rekabet ile karşı karşıya kalmıştı. Yine de yeteneklerini ve sıkı çalışmasını değerini kanıtlamak için kullanmış ve en sonunda tahtın varisi olmuştu.

 

Di Zuo bir keresinde dünyaya meydan okumuş ve sınırlarını aşarak kan ile şanını kanıtlamıştı.

 

On yaşındayken Kraliyet Asillerini yenebiliyordu. On beş yaşındayken Antik Azizleri ayakları altında kalmıştı. On sekiz yaşındayken yenilmez bir momentum ile yer sarsıcı bir savaşta bir ülkeye karşı çıkmış ve kanların nehir gibi akmasına neden olmuştu. Di Zuo'nun savaş başarıları hangi çağda olursa olsun gurur kaynağı olurdu.

 

Tian Lunhui ve Chan Yang doğuştan sıra dışı bir aura ile çevrelenmişken Di Zuo şanını kanlı savaşlardan dolayı kazanmıştı. Bu nedenle diğer ikisine kıyasla çok daha büyük bir baskıya sahipti. Sonuç olarak birçok genç ve yaşlı ona Bay Di Zuo diyordu.

 

“Efsanevi İmparatorluk Kapısı! Ölümsüz İmparator Wan Gu'nun gençken belli bir seviyeye ulaştığında tıpkı bunun gibi bir İmparatorluk Kapısı'na sahip olduğunu duydum. Bu üstün bir büyük dao ile aydınlanmanın bir sembolü.” Di Zuo'nun arkasındaki altın kapıyı gören bir grup duyguyla konuştu.

 

Ölümsüz İmparator Wan Gu Sonsuz Kemik Tahtı'nın kurucusu ve hayalet ırkının ilk imparatoruydu. O üyesi olduğu büyük klandan gelse de üstün bir büyük dao öğrendikten sonra sırtının arkasında altın bir kapı oluşmuştu. Bu nedenle altın kapı üstün büyük daoyu ve gelecekte zirveye ulaşma fırsatını temsil ediyordu. Belki de gelecekte bir Ölümsüz İmparator bile olabilirlerdi.

 

Di Zuo'nun gelişi büyük bir karmaşaya sebep olurken kalabalık onu beklenti içinde izliyordu. Tüm Çağ Kıtası'nın üzerindeki Tian Lunhui bile aniden ayağa kalkmıştı.

 

Gelişi imparator miraslarının varislerinin yerinde duramamasına neden olmuştu.

 

“Di Zuo!” Kalpleri uzaktaki Di Zuo'yu gördükten sonra batmıştı.

 

Hepsi imparatorluk mirası varisleriydi ve hepsi dahiler arasındaki dâhilerdi. Sonunda varis olmadan önce çok sayıda kan ve ter dökmüşlerdi. Onlar kimseye karşı yenilgiyi kabul etmeyen tiplerdi ve çok azı onların kibirli kafalarını eğmelerini sağlayabilirdi.

 

Bu nedenle Di Zuo'yu gördüklerinde keyifleri kaçmıştı. Kendileri ile onun arasındaki farkı fark etmişlerdi. En egoist dâhiler bile Di Zuo'nun karşısında eksikliklerini kabul etmek zorundaydı.

 

Aslında Kutsal Cehennem Dünyası'ndaki dâhiler için onun kudreti nedeniyle onun önünde eğilmek utanç verici bir şey değildi.

 

Kıtada duran Tian Lunhui derin bir bakış ile uzaktaki Di Zuo'ya baktı. Tian Lunhui gizemlerle çevrelenmiş bir kişiydi ve gözleri çok korkutucuydu. Göz bebeklerinin içindeki güneş ve ay bir kez karardıktan sonra yeniden aydınlandı. Sanki gözlerinin içinde sonsuza kadar dönen bir Samsara Döngüsü vardı.

 

İfadesi Di Zuo'yu gördükten sonra daha da ciddileşti. Sonuçta üç kahramandan biri olan Di Zuo güçlü bir rakipti.

 

Üç kahraman asla arkadaşça bir duruş sergilememişti ve hiçbiri daha önce birbiri ile savaşmamıştı. Aslında üç kahramanın iyi arkadaşlar olduğu yönünde söylentiler vardı.

 

Ancak hepsi Cennet'in İradesi'nin yolunun acımasız olduğunu biliyordu. Sadece bir tane Cennet'in İradesi olduğundan Kutsal Cehennem Dünyası'nın üç kahramanı bir gün birbiri ile savaşmak durumundaydı. Bu nedenle üçü her zaman birbirlerini en güçlü rakip olarak görmüşlerdi.

 

Önceki neslin üyeleri bile Di Zuo'nun Qilin'e bindiğini gördükten sonra konuşmadan edememişti: “Bay Di Zuo Koyu Kırmızı Alev Qilin'ini evcilleştirmiş!”

 

Bu Qilin uzun süredir Kutsal Cehennem Dünyası'nda birçok kez ortaya çıkmış ancak hiç kimse tarafından evcilleştirememişti, bu nedenle nasıl olur da Di Zuo'nun bu başarısı nedeniyle hayrete düşmezlerdi?

 

Bir grup tarikat lideri ve asil lord ellerini ovuşturdu ve hayranlıklarını dile getirdi: “Bay Di Zuo gerçekten de bir genç Ölümsüz İmparator. Onun bunu yapması çok garip değil. Üstelik Qilin'de ilahi kan aktığı için efendisini seçmeyi biliyordur.”

 

“Boom!” Kulak delici bir patlama ile birlikte Qilin gökyüzünde süzüldü ve anında Bin Sazan Nehri'nın kampının hemen dışında ortaya çıktı. Agresif aurası elderleri panikleterek dışarı çıkmalarına neden oldu.

 

Her ne kadar Nehir Tarikatı bir imparatora sahip olsa da Ölümsüz İmparator Qian Li'nin şanı bu nesilde güçlü olduğundan Kutsal Cehennem Dünyası'nda güçlü bir konumları vardı.

 

Ancak Di Zuo Qilin'i Nehir Tarikatı'nın üzerindeki gökyüzüne sürmüştü. Bu ne kadar saldırgan ve otoriter bir hamleydi?

 

Bu hareket mezarın dışındakilerin birbirlerine bakmasına neden oldu. Hayalet gelişimciler özellikle heyecanlanmıştı.

 

Biri fısıldadı: “Bir savaş patlak vermek üzere.” Kalabalık hevesliydi ve birçok hayalet gelişimci eğlenceyi izlemek için gelmişti.

 

Herkes Li Qiye'nin on binlerce hayalet gelişimciyi birkaç gün önce öldürerek Anka Prensesi'nin yenilgi içinde kaçmasına neden olduğunu biliyordu.

 

Bu savaş birçok hayaletin yüzlerine büyük bir tokat gibi çarparak kızgınlık içinde boğulmalarına neden olmuştu. Bundan önce hayalet kabileleri her zaman insanları küçümsüyorlardı. Doğunun Yer Altı Sınırı hayaletlerin dünyasıydı ve birçok hayalet kabilesi Li Qiye'yi öldürmek istediğini ilan etmişti. Sonuç olarak ise Li Qiye tarafından katledilmişlerdi, bu nedenle nasıl olur da yüzlerini gösterebilirlerdi?

 

Kimse ardından Li Qiye'ye meydan okumaya cüret edememişti. Aziz Çocuk ve Kötücül Çocuk gibi imparatorluk varisleri bile oldukça temkinliydi ve pervasızca konuşmaya cüret edemiyordu.

 

Herkes Li Qiye'nin üç kahraman ile aynı seviyede olduğunu bildiğinden yeterli yeteneği olmayan kimse ona meydan okumaya cüret edemiyordu.

 

Şu anda Di Zuo Nehir Tarikatı'nın üzerinde Qilin'ini sürüyordu ve amacı gün kadar netti. Hayalet kabileleri sonunda hayalet ırkı gururunu geri kazanacağı için heyecanlarını gizleyemiyorlardı, Bay Di Zuo'nun Li Qiye'yi öldürmesini bekliyorlardı.

 

Di Zuo Nehir Tarikatı'na tepeden bakarken sesi uzaklarda yankılandı: “Li Qiye nerede?” Nehir Tarikatı'nın üzerindeki gökyüzünde bir meydan okuma yapmak oldukça otoriter bir hareketti.

 

“Daoist Yoldaş Di Zuo, ne istiyorsunuz?” Daoist Bao Gui, Di Zuo'nun heybetli momentumunun karşısında gülümseyerek yanıtlamayı başardı.

 

Dokuz göğün üzerinde duran Di Zuo'nun sesi bir tanrı gibi yankılandı: “Li Qiye'ye gelip savaşmasını söyleyin, kazananı ölüm belirleyecek!”

 

Bir ölüm kalım mücadelesi! Di Zuo'nun sözleri uzaklara kadar iletildi. Birçok kişi derin bir nefes aldı. Bu gelişimcilerin sorunlarını çözmek için kullandığı son hesaplaşma türüydü. Teke tek olduğundan kaybeden sadece kendi yetenek eksikliğinden şikâyetçi olabilirdi.

 

Hiçbir tarikat ölüm kalım mücadelesinin ardından dünyanın kalanına bir şaka malzemesi olmak istemediği sürece intikam almazdı.

 

“Koyu Kırmızı Alev Qilin'i!” Birçok kişi bu Qilini gördüğünde etkilendi.

 

Koyu Kırmızı Alev Qilini gerçek bir ilahi canavar değildi. Qilin kanı damarlarında akan, Qilin soyundan gelen bir varlıktı. Bundan dolayı gökyüzünde duran Koyu Kırmızı Alev Qilin'inin görünüşü birçok insanın heyecanlanmasına neden oldu.

 

Cennetsel Egemenlerin bile titremesine neden olan bir aura yayıyordu.

 

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31671 Üye Sayısı
  • 320 Seri Sayısı
  • 42610 Bölüm Sayısı


creator
manga tr