Bölüm 491: On Sekiz Canavar

avatar
5065 16

Emperor’s Domination - Bölüm 491: On Sekiz Canavar


 

Bölüm 491: On Sekiz Canavar

 

On Sekiz Canavar Li Qiye'nin ilerleyişini durdurdu. Her ne kadar sayı olarak az olsalar da on sekizi de büyük bir ordunun momentumuna sahipti ve aşılamaz bir kale hissi veriyordu.

 

Liderleri ağırca konuştu: “Küçük, büyük bir hata yapmamak için burayı terk et!”

 

Li Qiye ona baktı ve gülümserken konuştu: “İlginç. Efendiniz hayatımı almak istiyor ama siz gitmemi söylüyorsunuz. Ne yapmalıyım?”

 

Lider soğukça konuştu: “Biz Hanımefendinin güvenliğinden sorumluyuz, diğer meselelere karışmak istemiyoruz.”

 

Li Qiye elini salladı ve ardından güldü: “Sizin karışmamanız zor. Ona çıkıp savaşmasını söyleyin, sabrım sınırlı.”

 

Li Qiye'nin sözleri hafifti ama prensesinkilerden çok daha baskıcı bir momentum taşıyordu.

 

Bu artık şaşırtıcı değildi, kimse yaşananlardan sonra hala salladığını düşünmüyordu. Bu kadar kişiyi öldürdükten sonra bunları söylemek için niteliklere sahipti.

 

Bu savaş dünyayı şok etmişti. Herkes onun Kutsal Cehennem Dünyası'ndaki üç kahramana yetiştiğini anlamıştı. Bu savaşın ardından Hayalet Böcek Kötücül Çocuk ve Titanik Hilal Aziz Çocuk gibi imparatorluk soyundan gelenler en fazla Li Qiye ile yan yana zor da olsa yürüyebileceklerdi.

 

“Küçük, bu kadar genç yaşında böyle başarılar elde ettiğin için gerçekten inanılmazsın. Bunun kolay olmadığına eminim.” Lider Li Qiye'nin agresifliğine cevap verdi: “Ama on binleri öldürmek seni yenilmez yapmaz. Kutsal Cehennem Dünyası çok sayıda gizli ejder ve kaplanın, çok sayıda bilgenin olduğu bir yer...”

 

“Bilge derken Sonsuz Kemik Tahtı'nı mı kast ediyorsun?” Li Qiye sırıtarak sordu. “Merak ediyorum da tarikatında kaç tane bilge var ve o kadar inanılmazlardan mı gerçekten?”

 

“Sonsuz Kemik Tahtı'mın bilgeleri bu dünyadaki tüm krizler ile ilgilenmek için yeterli sayıdadır. Onlar diğer tüm büyük varlıklar ile kıyaslanabilir!” On Sekiz Canavar'ın lideri ağır şekilde konuştu.

 

Liderin sözleri oldukça gözüpek ve kibirliydi ama bu aynı zamanda gerçekti. Kutsal Cehennem Dünyası'ndaki hiçbir miras veya birey kemik tahtını küçümsemeye cüret edemezdi.

 

Üç imparatora sahip bir tarikat küçümseme ile diğerlerine bakma kapasitesine sahip bir güçtü. En eski miras veya en cennete karşı gelici antik tarikat değillerdi, ancak Yeraltı Sınırı'ndaki en güçlü ve dehşet verici miraslardı. Liderin dediği gibi gerçek güçleri dünyadaki tehlikeler ile başa çıkmak için yeterliydi. Onlar düşmanlarını süpürebilecek bir güvene sahipti.

 

“Hmm? Oldukça gözüpek sözler.” Li Qiye çenesine dokundu ve konuştu: “Ama bugün Sonsuz Kemik Tahtı'nın içindeki herkes gelse bile kararlılığımı etkileyemez.”

 

Lider soğukça yalanladı: “Gerçek kulağa zor gelir. Şu anki gelişimin sıradan değil ve sen erkekler arasında bir ejderhasın, ancak kemik tahtını ve Bay Di Zuo'yu karşına almak iyi sonuçlanmaz. Dâhiler arasında bir dahi olsan bile sonunda öleceksin. Zeki olup geç olmadan yenilgini kabul et. Belki bu savaş durumunu barışa dönüştürebiliriz. Bay Di Zuo'muz yetenekleri takdir eder. Eğer Bay Di Zuo'yu takip etmek istersen Bay Di Zuo...”

 

Liderin sözleri uzaktaki kişilerin birbirlerine bakmasına neden oldu. Eylemleri prensesin emirleri ile çelişiyordu. Biri sert oynarken diğeri iyiyi oynuyordu. Ancak bunu düşününce bu mükemmel derecede mantıklıydı. Li Qiye aşırı cennete karşı geliciydi, bu nedenle Di Zuo'yu takip etmek isterse Di Zuo kolayca tüm sıkıntıları bir kenara bırakabilirdi.

 

Özellikle kalpleri batan genç nesillerdekiler dahi birçok kişi Li Qiye'ye baktı. Hayalet Böcek Kötücül Çocuk ve Titanik Hilal Aziz Çocuk bunun iyi sona ermeyeceğini hissetti. Bu sırada gizemli Tian Lunhui'nin derin bakışları bile ciddileşti.

 

Sonsuz Kemik Tahtı Li Qiye'yi şu an kendilerine katmaya çalışıyordu. Bunun tahtın kendi kararı mı yoksa prensesin denemesi mi olduğu önemli değildi, çünkü bu birçok kişiyi etkileyen büyük bir meseleydi.

 

Bugünkü olaylardan sonra herkes Li Qiye'nin gelecekte üç kahramanın potansiyel rakibi olacağını fark etmişti. Eğer Li Qiye Di Zuo'ya katılırsa sonuçlar düşünülemez olacaktı.

 

Di Zuo zaten yeterince korkutucuyken eğer Li Qiye de ona katılırsa dokuz gökte rakipsiz hale geleceklerdi. Gelecekteki eşsiz başarılar çocuk oyuncağı olacaktı.

 

“Beni kendinize katmaya mı çalışıyorsunuz?” Li Qiye liderin sözlerini duyduktan sonra güldü ve ardından yavaşça konuştu: “Bu duyduğum en komik şey. Sonsuz Kemik Tahtı beni kendine katmaya mı çalışıyor? Bu ölü fare için ağlayan bir kedi falan mı?”

 

Li Qiye'nin cevabı liderin uzaktaki prensese bakmasına neden oldu. Prensesin ifadesine bakan lider onun aklındakini anlamıştı.

 

“Sonsuz Kemik Tahtı'mız dünyadaki bilgeler ile birlikte çalışarak daha iyi bir gelecek kurmayı isteyecek kadar yardımsever.” Lider ciddi şekilde konuştu: “Bir gelişimci olarak kılıçlarımızın kanla ıslanması normal bir durumdur. İntikam güdüsü de normaldir ve geçmiş kinleri ortadan kaldırmak için gülümsemek daha da çok yapılan bir şeydir. Atasözlerinde olduğu gibi saldırı değiş tokuşları arkadaşlığa yol açar. Ayrıca dedikleri gibi düşmanlığı dağıtmak onu canlı tutmaktan daha iyidir. Sonsuz Kemik Tahtı'mız yeni yetenekleri sever ve Bay Di Zuo da seninle arkadaş olmaktan mutlu olacaktır.”

 

“Gerçekten etkilendim.” Li Qiye gülümsedi ve kafasını salladı: “Sözlerin incelikle hazırlanmış ama ana noktaları farklı bir sonuca götürüyor. Daha önce Kıvılcım Ülkenizin on binlerce kişisini ve gelecek kraliçenizin küçük kardeşi ile ordusunu öldürdüm ama şu an benimle arkadaş olmak istediğinizi söylüyorsunuz. Ben bu sözlere inanamıyorum.”

 

Lider tekrarladı: “Düşmanlıkların düğümü sıkılaşmamalı, gevşemeli. Sonsuz Kemik Tahtı'mız dostlar ve dünyadaki bilgeler ile büyük daoyu konuşmak ister. Üstelik siz büyük bir kahraman olduğunuzdan büyük görüşünüz ile ilerlemek için büyük bir sahneye ihtiyaç duyarsınız. Sonsuz Kemik Tahtı'mız büyük dao arayışı konusunda en önden gelir. Hatırlanamayan zamanlardaki miraslar ve dokuz dünyadaki tüm daonun tahtımız ile ilgisi vardır. Bizim sizin için ne uygunu olacağımıza inanıyorum!”

 

Gökyüzünde oturan prenses de yavaşça ekledi: “Dünyadaki büyük gelişimciler gülümseyerek düşmanlıkları bir kenara bırakabilir. Eğer hayalet ırkımıza düzgünce yardım etmek istersen seni dost olarak kabul edip tüm sorunları unutmak isteriz.”

 

Prenses bile Li Qiye'yi kendi taraflarına çekmek için arabuluculuk yapıyordu. Bu birçok kişiyi titretti. Birçok hayalet prensesin sözleri nedeniyle mutsuzdu. Daha önce ölümüne göğü parçalayan bir savaş olmuştu ancak şu an Li Qiye ile barış yapmak için konuşuyordu. Bu birçok hayaleti kızdırmıştı.

 

Ancak bunu dikkatlice düşündükten sonra aynı şekilde mutlu oldular. Bin kişilik bir orduyu oluşturmak kolaydı ama bir general kolay bulunmazdı! Tıpkı On Sekiz Canavar'ın liderinin dediği gibi Kemik Tahtı'nın tehlikeler ile mücadele edecek gücü vardı.

 

Ancak özellikle de Li Qiye gibi yeteneklere ihtiyaçları vardı. Di Zuo Ölümsüz İmparator olmak istiyordu, bu nedenle Li Qiye gibi eşsiz bir yeteneği kendi taraflarına çekerlerse gelecekteki ebedi mirası için yolunu açmak adına kanatları altında yenilmez bir generale sahip olacaktı.

 

Lider ve prenses Li Qiye için geri adım atmıştı. Prenses Li Qiye ile doğal bir şekilde barış yapmak istemişti.

 

“Prenses gerçekten harika bir eş.” Bir hayalet tarikatı lideri olanları dinledikten sonra uyuz olsa da kabul etmek zorundaydı: “Büyük meseleleri başaranlar küçük detaylar ile ilgilenmez. On binlerce kişi bir general için harcanmaya değer.”

 

On binlerin bir general için takas edilmesi yaygın bir olaydı. Hatırlanamayan zamanlardan beri birçok yenilmez general zamanında gençlik yıllarında Ölümsüz İmparatorların rakipleriydi ancak daha sonraları gülümseyerek düşmanlıklarını kenara atmıştı.

 

“Prenses gerçekten müthiş…” Uzakta duran Lan Yunzhu bile bu manzarayı izlerken iç çekmeden edemedi.

 

Li Qiye ülkenin ordusunu ve öz kardeşini öldürmüştü ancak nişanlısına bir general kazandırmak için tüm düşmanlığı bir kenara bırakmak istiyordu. Di Zuo onu seçerek doğru seçimi yapmıştı.

 

O anda Di Zuo'nun ilgisini kazanmak isteyenler oldukça rahatsızdı ancak olayların gidişatı nedeniyle sadece iç çekebiliyorlardı. Yem olarak kullanıldıklarını biliyorlardı ama aynı durumda olsalardı onlar da aynı seçimi yaparlardı.

 

Tian Lunhui ve Di Zuo birçok takipçiye sahipti. Bu takipçiler onlardan özel muamele görecek kadar güçlü olmadıklarını biliyorlardı.  Ancak içlerinden birinin Ölümsüz İmparator olacağı günün hayalini kuruyorlardı. Ardından kurucu kahramanlar haline geleceklerdi. Bu ipek elbiseler içinde memleketlerine dönmek kadar basit değildi, onlar dünyayı yönetecek güce sahip olacaklardı!

 

Bu acımasız bir gerçekti. Biri yeterince güçlü olduğu sürece nereye giderse gitsin saygı duyulurdu.

 

Bu sırada bazıları büyük bir baskı hissetti, özellikle de Tian Lunhui gibi büyük hırslara sahip olanlar için bu geçerliydi.

 

Üç kahramandan biri olarak Tian Lunhui de Di Zuo gibi Ölümsüz İmparator olmak istiyordu. Güçleri denkti, bu nedenle Di Zuo Li Qiye gibi cennete karşı gelici bir yeteneği tarafına katarsa kanatları olan bir kaplan gibi olacaktı. Tian Lunhui bunun olmasını istemiyordu.

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 34391 Üye Sayısı
  • 355 Seri Sayısı
  • 43750 Bölüm Sayısı


creator
manga tr