Bölüm 472: Kanlı Katliam Öncesi

avatar
4024 12

Emperor’s Domination - Bölüm 472: Kanlı Katliam Öncesi


 

Bölüm 472: Kanlı Katliam Öncesi

 

“Li, gökleri karşılamaya gelmek yerine cehenneme gitmeyi seçtin!” Kıvılcım Prensi kana susamış gözleri ile ona bakarken dişlerini gıcırdatarak konuştu.

 

Li Qiye tembelce ona bakıp cevapladı: “Cehennem? Bu ‘cehennem’ nerede? Siz kendinizi cehennem olarak düşünmeye mi cüret ediyorsunuz? Cehennem olsa bile ayağımın altına alıp onu da katlederim.”

 

“Oh, merhametli Buda.” Hayalet Keşiş seslendi. Budist ilahileri ortaya çıkarken Hayalet Keşişin bedeni Yer Altı Dünyası aurası yaydı. Sanki karanlık bir Buda yer altından çıkıyordu ve yaydığı uğursuz kahkahaları titretiyordu.

 

Hayalet Keşiş Kutsal Cehennem Dünyası'nda acımasızlığı ile ünlüydü. Birçok kişi onun isminden bahsederken korkuyordu.

 

“Hayırsever Li kendinden çok emin. Yanlış yere geldiniz. Burası hayaletlerin dünyası ve tek başınıza fırtınada yola çıkmazsınız.” Hayalet Keşiş karanlık bir gülümseme ile konuştu.

 

“Hayaletlerin dünyası mı?” Li Qiye kaşlarını kaldırdı ve tersledi: “Eğer öyleyse ne olmuş yani? Yine de bu sözde hayaletlerin dünyasının göğünü delerim!” Ardından rahatça ovaya doğru ilerledi.

 

Altın Çocuk, İlahi Kıvılcım Prensi, Hayalet Keşiş ve Yüz Klan Çocuğu birbirine baktı. Yedi yüz genç hayalet uzmanı Li Qiye'nin girmesini engellemek için ileri çıktı.

 

Yüz Klan Çocuğu gülümseme olmayan bir gülümseme sergileyip konuştu: “Daoist Yoldaş Li, bizi bağışlayın ancak burası hayalet ırkına ait bir yer. Eğer girmek istiyorsanız bunun bir bedeli olacak.”

 

Li Qiye genç dâhilere ve ardından ovadaki binlerce kişiye bakıp güldü.

 

Bu sırada bu hayalet gelişimciler de oldukça heyecanlıydı. Onlar küçük tarikatlardan ve büyük güçlerden gelen kişilerin karmasıydı. Göldeki hazine ışığı giderek parlıyordu ve hazine her an çıkabilirdi. Heyecanlı kalabalık şanslarının gelmesini bekliyordu. Eğer katkıda bulunabilirlerse bu genç dahi grubu da kesinlikle onlarla daha fazla hazine paylaşacaktı. Üstelik Li Qiye gibi bir insanı öldürmek diğer ırklardan olan gelişimcilere bir mesaj verecekti ve bu onlar için oldukça iyi bir şeydi.

 

“Öyle mi?” Li Qiye cümlesini bitirmeden önce Qiurong Wanxue'ye baktı: “Bugün iyi bir ruh hali içindeyim, bu nedenle size bir şans veriyorum. İtaatkâr şekilde onu bırakın ve sizi affedeyim.”

 

“Büyük konuşuyorsun!” Kıvılcım Prensi konuşmadan önce soğukça güldü. “Teslim olursan bunu yapabiliriz. Eğer yaparsan onu güvenli şekilde bırakırız.”

 

“Bu Keşiş bunu yapacağımıza garanti veriyor. Üstelik Kar Gölgesi Kabilesi için de işleri zorlaştırmayacağız. Ama işbirliği yapmazsan bunu söylemek zor olur. Her ne kadar Kutsal Cehennem Dünyası büyük olsa da o kabilenin var olacağı bir yer olmayacak.” Hayalet Keşiş şeytani bir sırıtış ortaya koydu.

 

“Buna ben de söz veriyorum.” Altın Çocuk soğukça ekledi. Altın bir iskelet olduğu için herhangi bir duygu olmadan konuştu.

 

“Daoist Yoldaş Li'nin bunu dikkatlice düşünmesi gerek, sonuçta bu sadece seni etkilemiyor. Eğer dünyadaki tüm hayaletlere karşı gelmek istiyorsan sadece sen değil Kar Gölgesi Kabilesi de sonuçlarına katlanacak. Onlar için bir yer olmayacak... Tabii bu kaçmayı başarırlarsa geçerli.” Yüz Klan Çocuğu da gülümseyerek söyledi.

 

Li Qiye'nin uysalca kabul etmesinden daha iyi hiçbir şey olamazdı. Aynı zamanda diğer genç gelişimciler de avlarına bakan kaplanlar gibiydi. Sonuçta bu katkı sağlamak için nadir fırsatlardan biriydi.

 

Bu sırada diğer ırklardan olan genç gelişimciler de merakla izliyordu. Hayalet ırkı şu an çok agresifti ve ittifakları da çok baskıcıydı. Bu gençler Li Qiye'nin şansı olmadığına ve ölümün tek sonuç olduğuna inanıyordu.

 

Eğer Altın Çocuk ve diğerleri birlikte çalışırsa Li Qiye'yi bastırıp Kar Gölgesi Kabilesi'ni etkisiz hale getirebilirlerdi, ardından da diğer hayalet kabileleri olaya katılırdı.

 

Hayalet ırkı için bir insan herhangi bir zamanda öldürülebilirdi. Kar Gölgesi Kabilesi de hayalet ırkına ait olsa da sadece küçük bir kabileydi. Bunu kim önemserdi? Birçok büyük güç Kıvılcım Prensi'ni memnun etmekten mutluydu. Sonuçta bu şekilde Di Zuo'nun bacağına tırmanabilirlerdi.

 

Li Qiye kaçışı olmayan bir çıkmaza girmek zorunda kalmıştı.

 

İttifakın Li Qiye'yi öldürmek istediği açıktı. Onun gibi bir insan ne kadar güçlü olursa olsun dört uzmanı kendi başına durduramazdı.

 

Üstelik onların arkasında devler olduğundan Kar Gölgesi Kabilesi'nin gideceği hiçbir yer yoktu. Tamamen yok bile edilebilirlerdi.

 

“Bir çıkmaz.” Diğer ırklardan olan kişiler Li Qiye'ye acıdı. Onun tek seçeneği bu kötü duruma karşı uysal bir şekilde tekliflerini kabul etmekti.

 

Hayalet ırkına karşı koymak kötü biten bir senaryo olurdu. Eğer Li Qiye pes ederse Qiurong Wanxue ve Kar Gölgesi Kabilesi'ni belki kurtarabilirdi.

 

Birçok kişi ürperdi, hayalet ırkı çok agresifti. Bugün kurban Li Qiye'ydi ama ertesi gün onlar olabilirdi. Ancak çaresiz olduklarından yapacaklar bir şey de yoktu. Uzak Bulut dışında Kutsal Cehennem Dünyası hayaletlere ait bir dünyaydı.

 

“Demek teslim olmaktan başka seçeneğim yok.” Li Qiye güldü ve sordu.

 

“Şef Qiurong ve Daoist Yoldaş Li için şimdi teslim olmak en iyi seçim olur. Eğer istiyorsanız size huzurlu bir ölüm de sunacağız.” Yüz klan Çocuğu ikna etmeyi denedi.

 

“İnsan Karınca, pes et!” Ovadaki tüm genç hayalet gelişimciler bağırdı.

 

“Eğer karşı koymaya cesaret edersen merhamet göstermeyeceğiz.”

 

“Evet! Hayalet ırkımıza karşı gelenler mezarları bile olmadan ölecek! Tüm klanlarını katledeceğiz!” Genç gelişimciler atmosferden dolayı birbiri ardına gürledi.

 

Li Qiye'nin bıçaklarının karşısında doğranmak üzere olan bir balık olduğunu düşünüyorlardı. Kaçınılmaz ölümünden önce Li Qiye'ye acımasız bir baskı ile bakıyorlardı.

 

Kıvılcım Prensi ürpertici bir heyecan ile Li Qiye'ye baktı. “Li, hala çok geç değil. Buraya gel ve bağışlanmak için bana secde et. Bana merhamet için yalvar.” Bu kadar güçlü bir ittifak olduğundan prens Li Qiye'yi yakalama konusunda kendinden emindi.

 

Qiurong Wanxue hızlıca kafasını salladı ve konuştu: “Genç Asil, yapmayın!” Her ne kadar kaçmayı denese de Yüz Klan Çocuğu kaçış yolunu engellemişti.

 

Li Qiye genişçe gülümserken herkese baktı ve yavaşça konuştu: “Bugün ruh halim çok iyiydi. Ne yazık ki bazı insanlar kör.” Li Qiye gerçeği söylüyordu. Çok sayıda denemeden sonra karıncaların nihai gizemini sonunda anlamış ve o belli bir büyük daoda genel bir anlayışa sahip olmuştu. Ardından bu konuda yeni bir bakış açısı elde etmişti.

 

Böyle bir hasat onun iyi bir halde olmasını sağlamış, ancak bu genç dâhiler ölüm ne bilmediğinden bunun içine sıçmıştı.

 

“Beni tehdit mi ediyorsunuz?” Li Qiye de gözlerini kıstı. Ardından tüm hayaletlere baktı ve gülümseyerek konuştu: “Eğer tehdit seviyorsanız size iki seçenek veriyorum. Ya hala babanız iyi ruh halindeyken siktirip gidin. Ya da hepinizi öldürüp bu yeri kırmızıya boyayayım!”

 

Ani konuşması tüm gençlerin birbirine bakmasına neden oldu.

 

“Aptal!” Kıvılcım Prensi çılgınca gülüp konuştu: “Sen ölmeden önce çok abartılı davranıyorsun! Yoldaş hayaletler bu insan karıncayı parçalara ayırın ve tüm ırkların hayalet ırkımıza karşı gelmenin sonuçlarını görmesini sağlayın!”

 

“Ölümü kabul et aptal!” Hayaletler öfkelendi. Prensin emrinin ardından morali yüksek olan grup savaş nidaları attı. Hazinelerini çıkardı ve Li Qiye'ye doğru saldırdı. Onu parçalara ayırmak istiyorlardı, bu zevkli bir katliam olacaktı.

 

“Dikkat et!” Qiurong Wanxue'nin ifadesi büyük ölçüde değişirken aniden bağırdı.

 

“Clank!” Li Qiye ovanın dışındaki bir gelişimciden bir kılıç aldı ve göğü kaplayan siyha bir parlaklığı yönlendirdi. Bu dehşet verici siyah kılıç tekniği dünyayı boğan bir okyanus gibi göğe yükseldi.

 

“Boom!” Bu siyah şeytan gibi parlaklık Li Qiye'ye ilerleyen tüm silahları bastırdı. Çok sayıda kılıç ışını yüzlerce hayalet uzmanını delerek onları yere çiviledi. Garip seslerin ardından bu siyah ışınlar vampirler gibi hayalet uzmanlarının kanlarını emdi.

 

Üçsel Kılıcın Yeryüzü Kılıcı... Aşırı Yin ve aşırı kötücüldü. Bu kılıcın ortaya çıkışı cehennemden gelen binlerce şeytanın serbest kalışına benzerdi. Bu kılıca şahit olan herkes ürperti hissederdi.

 

“Ahh!” Sefil haykırışlar birbiri ardında geldi. Bir kılıç ile yüzlerce uzman kuru cesetler haline dönmüştü.

 

Bu manzara birçok kişiyi korkutmuştu. Kıvılcım Prensi'nin ifadesi çirkinleşirken bağırdı: “Bu hayvanı öldürün!”

 

“Geber!” Genç hayalet uzmanlar birlikte bağırdı. Koyu kırmızı gözleri kana susamışlıklarını gösterirken binden fazla güçlü saldırı Li Qiye'yi hedefledi.

 

Onlar arasında birçok Kraliyet Asili ve Antik Aziz vardı. Bu kadar kombine saldırı dünyayı sarsardı.

 

“Daha fazla kendini tutmaya gerek yok.” Li Qiye gülümsedi ve kılıcını bir kez daha yatay şekilde savurdu.

 

 

 

 






Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28328 Üye Sayısı
  • 267 Seri Sayısı
  • 38789 Bölüm Sayısı


creator
manga tr