Bölüm 465: Diğer Kıyı

avatar
4331 13

Emperor’s Domination - Bölüm 465: Diğer Kıyı


 

Bölüm 465: Diğer Kıyı

 

Ama o anda Li Qiye'nin bedeni aniden garip ve gizemli bir aura yaydı.

 

“Benimle uğraşmayın yoksa hepinizi katlederim!” Li Qiye soğukça ilan etti. Bu gizemli aura Li Qiye'nin daha önceden Atasal Akış Lideri'nden ödünç aldığı eşyadan geliyordu.

 

Devasa gölge ve kontrolcüler bu şeyden çok korkuyorlardı. Gölge saldırmayı seçmedi ve kontrolcüler de geri çekildi. Li Qiye'ye doğrudan bakmaya bile cüret edemediler.

 

Ardından tekne bir güç tarafından itilerek onları diğer tarafa götürdü.

 

Bu manzara tüm gençleri sersemletti. Bazıları yanlış gördüğünü düşünüp gözlerini ovuyordu.

 

“Olamaz!” Birçok kişi buna inanamadı Li Qiye bir kontrolcüyü öldürmüştü ancak gölge ve diğerleri onu bırakmıştı.

 

Li Qiye'nin bu türde varlıklara mutlak korku veren aşırı cennete karşı gelici bir eşya taşıdığını bilmiyorlardı.

 

Kalabalık uzun süre sersemlerken Li Qiye'nin tekneyi sürerek ufukta kaybolmasını izledi.

 

“Bah, şanslı piç!” Kıvılcım Prensi çirkin ifadesi ile konuştu. Li Qiye'nin diğer kıyıya canlı ulaşabileceğini beklemediğinden kızgınlıktan dişlerini gıcırdatıyordu.

 

Titanik Hilal Aziz Çocuğun gözleri parıldarken fısıldadı: “Bu çocukta inanılmaz bir şey var.”

 

“Amitabha, amitabha... Oldukça şaşırtıcı...” Keşiş Dazhi de mırıldanmadan edemedi. Tıpkı Li Qiye'nin dediği gibi Keşiş Dazhi'nin üzerinde Ölümsüz İmparator Ming Du tarafından bırakılan ve ona siyah denizi geçirebilecek bir şey vardı.

 

Ancak keşiş dikkatsizce gemiyi kullanamazdı, çünkü kontrolcüler ve siyah gölgeden korkuyordu. Orayı geçtiğinde ona saldırıp saldırmayacaklarını belirleyemiyordu.

 

Li Qiye kontrolcüyü öldürdükten sonra karşıya geçebilmişti. Bu da Li Qiye'nin kendisinden çok daha korkutucu bir şeye sahip olduğu anlamına geliyordu.

 

Çok uzaktan kırmızı bir bulut aniden benzersiz bir hızda yakınlaşmaya başladı. Keşiş Dazhi'nin ifadesi büyük ölçüde değişirken korkudan kaçmadan önce boynu büzüştü.

 

***

 

Siyah deniz çok sakindi. Zifiri karanlık sudan başka bir şey yoktu. Li Qiye tekneyi güçlü bir ok gibi sürüyor ve diğer kıyıya doğru hızlıca ilerliyordu.

 

Qiurong Wanxue de hala sersemlemiş durumdaydı. Li Qiye'nin kontrolcüyü öldürmesini ve tekneyi çalmasını beklememişti. Üstelik hiçbir kontrolcü ona saldırmaya cüret edememişti. Böyle bir şeyi daha önce düşünmeye bile cüret edemezdi.

 

“Sorun ne, bana sarılmayı bırakamayacak kadar kucağımda olmaktan zevk mi alıyorsun?” Afallamış haldeyken Li Qiye'nin sesini kulaklarının yanında duydu.

 

Aniden kendine geldi ve hala ona sımsıkı sarıldığını fark eti. O anda utançtan bir deliğe atlamak istiyordu. Tüm bedeni ısınırken bacakları gevşedi ve bedenine bir uyuşma hissi yayıldı.

 

Kızarmış yüzü ile hızlıca kaçtı ve Li Qiye'ye doğrudan bakmaya cüret edemedi.

 

“Bana âşık olma, ben sadece bir efsaneyim.” Onun sevilesi utangaçlığının aksine Li Qiye soğukkanlıydı ve onunla alay edecek havadaydı.

 

Qiurong Wanxue'nin yüzü aşırı ısındı ama utangaçlığının yanında sanki bir şey kaybetmiş gibi de hissediyordu. Bu tarifsiz bir kayıp hissiydi. Uzun zaman sonra nazikçe iç çekti.

 

Tekne ikisini çok hızlı bir şekilde diğer kıyıya doğru taşıdı. Bir süre gittikten sonra sonunda diğer tarafı gördüler.

 

Uzakta sadece karanlık bir kara parçası görülüyordu. Üstelik bu bölgenin üzerinde ufka yükselen çok renkli parlak ışıklar vardı.

 

Kıyıya yavaşça yanaştıktan sonra nihayet geniş araziye çıktılar. Ardından Li Qiye tekneyi siyah denize demirledi. Bu tekne ve Yer Altı Dünyası Teknesi'ne oldukça benzerdi. Siyah denizden çıktığında çürüyordu ve geri getirmek mümkün olmuyordu.

 

Aniden bir uğuldama sesi ve güzel bir melodik ses duyuldu. İkisi geldiği an dao temelleri aniden oldukça canlanırken birçok evrensel kanun bir anda ortaya çıktı.

 

Li Qiye ve Qiurong Wanxue'nin bedenleri büyük dao sesleri ile çevrelendi. Her bir evrensel kanun yükselen Anka gibiydi. Birçok uçan rünik dizi ile birlikte belirmişlerdi.

 

İkisi sanki büyük daonun parçası olmuş gibiydi, kendi dao temelleri ile birlikte yankılanıyorlardı. Her bir adımları yeni bir dao oluşturuyordu. Dans eden melodiler gibi çan benzeri çınlamalar oluşuyordu.

 

Qiurong Wanxue'nin tepkisi Li Qiye'den çok daha büyüktü. Evrensel kanunlar bedeninin çevresinde örülmeye başlamış ve en sonunda yeni bir ölümsüz bölüm haline gelen sözcüklere dönüşüyordu. Bu evrensel kanunlar huzur verici seslerin eşliğinde altın tozlar gibi parıldıyordu.

 

Her bir adımı çiçek açan bir nilüfer çiçeği oluşturuyordu. Yer ve göğün büyük daosu ona yardım etmeyi seçmişti ve nereye giderse büyük dao onu takip ediyordu.

 

“Neler oluyor?” Qiurong Wanxue ürperdi. Her ne kadar büyük dao ona tarif edilemeyecek bir his verip büyük faydalar sağlasa da kendi yetenekleri ve gelişimi ile büyük dao ile birlikte yürüyüp onunla uyum içinde olmasının imkânsız olduğunu biliyordu.

 

Ancak böyle bir şey şu an gerçekleşiyordu, nasıl olur da şaşırmazdı?

 

“Bu dao bölgesi ve sen de bir hayaletsin. Bu dao bölgesi hayalet ırkınız ile fazlasıyla ilgili.” Li Qiye gülümseyerek yanıtladı.

 

Qiurong Wanxue sakinleşmeyi başardı ve Li Qiye'yi bu bölgenin derinliklerine giderken takip etti. Bunu çok garip bulmuştu.

 

Dağlar ve yollar genişti, görkemli nehirler de bu geniş araziyi çevrelemişti. Ancak yakından incelendiğinde biri bu dağ sıralarının dao kemiklerinden, yeryüzünün dao kanunlarından, nehir yataklarının ise dao bölümlerinden oluştuğunu ve de dao rünlerinin akan su haline geldiğini görebilirdi. Tüm yaşam parçaları bu şekilde oluşmuştu.

 

Gökyüzündeki kuşlar veya yerde ilerleyen canavarlar yaşam özüne sahip değildi, hepsi büyük daodan oluşmuştu.

 

Qiurong Wanxue'nin önünde büyük bir ağaç göğe yükseliyordu. Bu ağaç yemyeşildi, canlı yaprakları vardı ama dikkatli bakıldığında yaşlı ve sağlam gövdesini birçok büyük dao evrensel kanununun oluşturduğu görülüyordu. Küçük evrensel zincirler tıpkı ipek iplikleri gibi birleşerek yeşil yaprakları oluşturmuştu.

 

Ardından önlerine devasa bir fil çıktı. Onun kemiklerinde dao temelleri vardı, dao fasılları onun derisini oluşturmuştu ve gözleri de büyük dao enerjisinden oluşmuştu. Bakıldığında biri okyanus gelgitleri gibi büyük dao gücünün kendilerine taarruz ettiğini hissedebiliyordu.

 

Benzer şekilde gökyüzünde uçan kuşların tüyleri de dao rünleri ile oluşmuşken bedeni dao kaynağı ve gözleri de ruh enerjisi kullanarak birçok dao kanununun birleşiminden oluşmuştu.

 

Bu bölge bir cennet veya kutsal bir bölge gibi renk doluydu ama gerçekten burada yaşam yoktu. Buradaki her şey büyük daodan oluşmuştu ve gerçek yaşam parçası bulunmuyordu.

 

Başlangıçta Qiurong Wanxue bunu açıkça görememiş ve yaşam dolu bir bölge olarak düşünmüştü. Ancak Li Qiye'yi bir süre takip ettikten sonra bunları fark etmeye başlamıştı. Her ne kadar varlıklar çevrede oynasa da dikkatli bakıldığında gerçek yaşam özünden yoksun oldukları görülebiliyordu.

 

“Burada neler oluyor?” Bunu akıl almaz bulmuştu. Bu Nekropolis'den çok daha ürkütücüydü.

 

Her ne kadar Nekropolis birçok duygunun evi olsa da onların kendi bilinci ve algıları vardı. Hayatta kalmak istedikleri için fiziksel deri ve kanları olmaması dışında yaşayanlardan farksızlardı.

 

Ama burası farklıydı. Burada her şey büyük daoyla bağlıydı. Büyüyen ağaçlar ve uçan küçük kuşlar fark etmeksizin bilinçleri yoktu ve doğal hayatta kalma içgüdülerinden yoksundu, sadece büyük daodan oluşturulmuş şeylerdi.

 

“Bu yeri bir dao bölgesi olarak düşünebilirsin. Daha net olmak gerekirse burası yer ve gökten büyük dao türeten bir yer.” Li Qiye gülümsedi ve cevap verdi.

 

“Bu... Olamaz.” Qiurong Wanxue buna inanmakta zorlanırken aşırı şok oldu.

 

Dokuz Dünya ve Sekiz Topraktaki herkes bu dünyadaki tüm varlıkların ilahi büyük daonun başyapıtları olduğunu bilirdi.

 

Gök, yer, tüm varlıklar, dünyanın kendi ve yedi duygu ile altı arzu ilahi büyük daodan gelen şeylerdi. Ve şu an gözlerinin önündeki manzara büyük daodan türetilmişti. Onlar dışarıdaki gerçek yaşayan varlıklardan farklıydı. Burada her şey evrensel kanunlardan oluşmuştu, soğuk ve duygusuzdu.

 

Bu yer devasaydı ve karmaşık bir düzendeydi, ancak yaşamdan yoksundu.

 

“Bu yerin ilahi büyük daonun ilk formu olarak düşünebilirsin ama muhtemelen tamamen ilk form olarak düşünülemez. Sonuçta bu yer bir yaşam doğurmayı başaramadı. Daha net olmak gerekirse burası ilahi büyük dao türetmesinin minyatür bir versiyonu.

 

İlahi büyük dao gerçekten hayal gücümüzü aşıyor. Eğer bu daoyu kontrol edebilecek yenilmez bir varlık varsa böyle bir manzarayı bir kez daha görebilirsin.” Li Qiye gülümsedi ve ekledi. “Tabii ki bu ilahi büyük daoyu senden önce kavrayabilen biri bu dünyada aşırı nadir.”

 

Duygu ile devam etti: “Gerçek ilahi büyük dao dokuz göğü ve on yeri taşıyabilecek ve tüm varlıkları yaratabilecek bir şey. Onun gizemleri ve derinliği birinin bütünüyle kavramasının imkânsız olan bir şey. Gerçek ilahi büyük dao gelişimcilerin sıklıkla konuştuğu ilahi büyük daodan farklıdır. Gelişimcilerin bahsettiği büyük dao kapsamlı resmin sadece küçük parçası. Gerçek ilahi büyük dao bir güçtür. Bir evrensel kanundur. Hatırlanamayan zamanlardan beri gerçek ilahi büyük daoya ‘Yerin ve Göğün Köken Daosu', ‘Yerin ve Göğün Sonsuz Daosu’ veya ‘Yerin ve Göğün Gerçek Daosu’ diyen Ölümsüz İmparatorlar olmuştur.”

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28216 Üye Sayısı
  • 266 Seri Sayısı
  • 38554 Bölüm Sayısı


creator
manga tr