Bölüm 447: Gece Saldırısı

avatar
4387 13

Emperor’s Domination - Bölüm 447: Gece Saldırısı


 

Bölüm 447: Gece Saldırısı

 

Ye Sha bir suikastçıydı. Bu nedenle tek hamlede onun işini bitirmek adına Qiurong Wanxue'nin boynunu kavramayı hedeflemişti.

 

Gelişimi ondan daha güçlü olduğundan harekete geçtiği an istese bile onu engelleyemeyecekti.

 

Ancak daha avucu boynuna ulaşamadan önce havada durdu. Başka bir el aniden bileğini kavradı.

 

Li Qiye sanki her zaman oradaymış gibi yatağın yanında duruyordu. Aniden bileğinin kavranması Ye Sha gibi bir suikastçıyı sıçrattı. Li Qiye'yi gördükten sonra ifadesi büyük ölçüde değişti. Onun seviyesindeki biri tek hamlede bileğinin kavranmasının ne anlam ifade ettiğini bilirdi.

 

“Crack!” Li Qiye kolayca Ye Sha'nın bileğini ezdi.

 

“Snap!” Ardından onu üzerine çekti. Ye Sha'nın eli kolundan ayrıldı, kan her yere sıçrarken sefilce haykırdı: “Ahh!”

 

Yine de katil içgüdüsü anında kaçmasını sağladı. Eli Li Qiye tarafından koparıldıktan sonra dumana döndü ve kaçtı.

 

Li Qiye eli attı ve solmuş, korkmuş Qiurong Wanxue'ye baktı. Sonra da sordu: “İyi misin?”

 

Qiurong Wanxue kendine geldi ve başıyla onayladı. Ardından Li Qiye onun belini kavradı ve konuştu “Onu yakalayacağız.” Ardından oradan kayboldular.

 

Ye Sha odadan çıktıktan sonra şehrin doğusuna doğru kaçmıştı. Bir suikastçı olarak hızı ve görünmezliği üst düzeydi, aynı gelişime sahip olanlar onun dengi değildi.

 

Ye Sha Küçük Egemen Âlemi'ne yeni adım atmıştı ve bir egemenin gücüne sahip değildi, ama suikastçılıktaki ustalığı nedeniyle Cennetsel Egemen'leri öldürebilmişti.

 

Ama bugün dengi ile karşılaşmıştı. Rakibinin kudretli olduğunu anladığından tüm gücü ile kaçıyordu.

 

Güvende olduğunu düşündüğü an Li Qiye'nin sesi aniden arkasında yankılandı. “Kaçabileceğini mi sanıyorsun?”

 

Qiurong Wanxue'yu tutan Li Qiye kolaylıkla ay ışığı altındaki gökyüzünde hareket ediyordu. Bir adım ile kolaylıkla Ye Sha'ya yetişmişti.

 

Her ne kadar Ye Sha çok hızlı olsa da Li Qiye'ye kıyasla eksikleri çoktu. Li Qiye'nin gelişimi hesaba katılmasa bile dünyanın en hızlı fiziği olan Yükselen Ölümsüz Fizik ile kolaylıkla Ye Sha'yı yakalayabilirdi.

 

Erdem Kanunu olan Kun Peng'in Altı Varyasyonu korkutucu hıza sahip bir İmparator Kanunu'ydu. Her ne kadar Yükselen Ölümsüz Fizik gibi Cehennemi Bastıran İlahi Fiziğin hız eksiğini tamamen kapayamasa da Ye Sha'dan çok daha hızlıydı.

 

Ye Sha, Li Qiye'nin bu kadar kolayca onun arkasında ortaya çıktığını gördüğünde korktu. Li Qiye'ye doğru saldırdı ancak Li Qiye bundan kolayca kaçındı.

 

Kun Peng aniden havaya atladı ve Kara Uzay Dönüşümü ortaya çıktı. Akıl almaz hızı ile Li Qiye kolaylıkla ikisi arasındaki mesafeyi kapattı ve bir anda Ye Sha'nın arkasında ortaya çıktı.

 

Ardından Cehennemi Bastıran İlahi Fiziği kullanmadan Ye Sha'nın sırtına bastı. Normal gücü ve hızı fazlasıyla yeterliydi.

 

“Gümbürtü!”

 

Kulak delici bir patlama ile birlikte Ye Sha yere yapıştı ve sokakta derin bir krater oluşturdu.

 

Kemik kırılma sesleri ortaya çıktı. Bu tekme bedeninde çok sayıda kemiği yok ederken sırtı içine göçerek geriye sadece bir yaşam parçası bıraktı. Yine de Ye Sha durmaya cüret edemiyordu. Dişlerini sıktı ve yüksek hızda dumana dönüşerek kaçtı.

 

“Ne oldu?” Ye Sha'nın sokağa çarpması şehirdeki birçok genci telaşlandırdı. Neler olduğunu görmek için çıktılar ve olayı fark ettiler.

 

Hareketli dumanı fark eden bazıları Ye Sha'yı tanıdı. “Bu... Ye Sha değil mi?”

 

Birçok kişi bu manzarayı inançsızlık içinde izliyordu. Ye Sha uzman bir suikastçıydı, genç nesil arasında ünlü bir katildi. Bugün biri tarafından kovalanırken hayatı için kaçıyordu. Böyle bir şeye kim inanabilirdi?

 

Li Qiye'yi gördükten sorna müzayedede olanlardan biri onu tanıdı: “"O... O insan velet değil mi?”

 

Birçok kişi şaşırdı. O zaman Li Qiye'ye saygı göstermemişler ve onun sadece bir ezik olduğunu düşünmüşlerdi. Doğunun Yeraltı Sınırı'nda insan ırkı zayıf olduğundan hayalet ırkı onları önemsemezdi.

 

“Bu... Gerçekten inanılmaz.” Şu an Ye Sha'nın Li Qiye tarafından bir köpek gibi kovalanması onları sersemletmişti.

 

Tek eliyle Qiurong Wanxue'ye sarılırken sanki kedi fare oyunu oynuyor gibi Ye Sha'yı takip ediyordu.

 

“Ne kadar ileri gidebileceksin?” Li Qiye gülümseyerek yanıtladı. Ardından bir parmak ışını fırlattı.

 

“Pluff!” Ye Sha kaçınma şansını bulamadı. “Ahh!” Haykırışla birlikte kan sıçradı ve Ye Sha'nın göğsü parmak darbesi ile delindi.

 

Ye Sha acı içinde haykırdı ama kanlı bedenine rağmen durmaya cüret edemezken kaçmayı denedi.

 

Qiurong Wanxue dondu ve Li Qiye tarafından sarıldığını unuttu. Ye Sha Kutsal Cehennem Dünyası'nda ünlü bir suikastçıydı ve tek başına kolaylıkla Kar Gölgesi Kabilesi'ni katledebilirdi.

 

Ama şu ana Li Qiye'in karşısında karşı koymaya bile gücü olmayan bir sokak köpeği gibiydi.

 

“Bu... Bu insan veledin kimliği tam olarak ne? Nasıl olur da böyle güçlü olabilir?” İzleyenlerin ifadesi değişti. Ardından sonuca şahit olmak için onları takip etmeye başladılar.

 

Aslında böyle bir şaşkınlık oldukça normaldi. Ye Sha'nın gelişimi oldukça güçlüydü, en azından genç nesil arasında ünlüydü. Ne yazık ki Li Qiye Cennetsel Egemenleri bile öldürebilen biriydi. Üstelik Ye Sha İmparator Kanunları ve Ölümsüz İmparator Yaşam Hazinesi konusunda eksiklik çekiyordu. Ne kadar güçlü olursa olsun Li Qiye ile kıyaslanamazdı.

 

Aynı âlem içinde İmparator Kanunu'na veya Ölümsüz İmparator Yaşam Hazinesi'ne sahip olanlar rakiplerini kolaylıkla aşabilirdi. Bir seviye yüksek rakipler bile bu kaderden kaçamayabilirdi.

 

“Bang!” En sonunda Ye Sha ezilmiş bedenini bir köşke attı ve haykırdı: “Kardeş Mo, kurtar beni!” Ardından yere yığıldı.

 

Birisi ona yardım etti. Bu Gökyüzü İblis Kapısı'nın varisi Mo Lidao'ydu. Onlar derin bir arkadaşlığa sahiplerdi, bu nedenle ölüm kalım anında Ye Sha onu bulmaya gelmişti.

 

Ye Sha'yı kaldırdıktan sonra Mo Lidao Li Qiye'nin oraya geldiğini fark etti ve ifadesi çirkinleşti.

 

Mo Lidao, Ye Sha'yı odaya götürdü ve ardından anında girişi engelledi. Li Qiye güldü ve gökyüzünde dururken Mo Lidao'ya bakarak konuştu: “Ye Sha'yı teslim et!”

 

Mo Lidao derin bir tonda cevapladı: “Küçük, ölmek sadece birinin başını yere düşürmeyi gerektirir... Bu büyük bir şey değil. Eğer Kardeş Ye Sha ile arandaki sorunları çözmek istiyorsan başka bir günü bekle. Kardeş Ye Sha bu gece seninle görüşmeyecek!”

 

(Ç.N: Burada Kırmızı Odanın Rüyası. Tam anlamı şey edemesem de pek önemli olduğunu da sanmıyorum.

 

Ye Sha Kan Irkı'nın bir parçasıyken Mo Lidao Cennetsel İblis Irkı'nın üyesiydi. Bu iki ırk her zaman iyi ilişkileri içindeydi. Özellikle de Uzak Bulut'da bulunan Gece Yürüyen Tarikatı ile Gökyüzü İblis Kapısı arasında iyi bir ilişki vardı. Bu bölgede şeytan ve insan ırkları aşırı güçlü olduğundan bu ittifak şarttı. Bin Sazan Nehri ve Basit Dağ Ölümsüz Krallığı gibi imparator mirasları insanlar, şeytanlar ve büyüleyici ruhlardan oluşuyordu.

 

Bu nedenle Kan Irkı, Taş Golemler ve Cennetsel İblisler bu bölgede bir ittifak kurmuştu. Ye Sha yardım için gelince Mo Lidao da doğal olarak onu bırakamazdı.

 

Li Qiye güldü ve kafasını sallayarak yanıtladı: “Bu imkânsız. Biri beni provoke ettiğinde önlerindeki tek yol ölümdür. Ancak onun iki seçeneği var. Ya hızlı ve acısız bir şekilde ölecek ya da acı dolu bir şekilde can verecek!”

 

“Büyük konuşuyorsun!” Mo Lidao'nın ifadesi batarken keskin bir bakış ile soğukça konuştu: “Küçük, bir adım geri atıp geniş manzaraya bak! Buranın Uzak Bulut değil de Yeraltı Sınırı olduğunu biliyor olmalısın. Burası hayalet ırkının dünyası!”

 

Mo Lidao açıkça tehditte bulundu. O genç nesilde bir dâhiydi ve hayalet ırkından birkaç arkadaşa sahipti.

 

Li Qiye yavaşça gülümsedi ve yanıtladı: “Yeraltı Sınırı ise ne olmuş? Her ne kadar Dokuz Dünya geniş olsa da ben istediğim yere gitmekte özgürüm. Neresi olursa olsun istediğim gibi gidebilirim!”

 

“Küstah!” O anda İlahi Kıvılcım Prensi de geldi. Ye Sha'ya karşı iyi şeyler hissetmediğinden düşmanına yardım için burada değildi. Ancak Li Qiye'nin sözleri prensi sinir etmişti ve daha önce ticaretini baltaladığı da hala aklındaydı. Bu nedenle böyle kibirli sözler karşısında dudak bükmeden edememişti.

 

Altın Çocuk da yanındaki birçok genç dahi ile birlikte geldi.

 

Birçok gözün altında Li Qiye tarafından tutulan Qiurong Wanxue sıcaklarken yanakları da kızardı. Li Qiye prensi görmezden geldi. Mo Lidao'ya baktı ve konuştu: “Sabrım sınırlı! Ye Sha'yı hızlıca teslim ederek hata yapmaktan kaçın.”

 

“Bir hata mı?” Mo Lidao gururla güldü ve ardından cesur bir aura ile ileri adım attı.

 

“Buzzz!” Bedeni iki ilahi halka ortaya çıkardı.

 

“O gerçekten bir Küçük Egemen.” İki ilahi halkayı gören birçok genç panikledi. Mo Lidao'nun böyle genç yaşta Küçük Egemen olması kesinlikle harika bir dahi olduğunu gösteriyordu

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28216 Üye Sayısı
  • 266 Seri Sayısı
  • 38554 Bölüm Sayısı


creator
manga tr