Bölüm 392: Antik Aziz

avatar
6488 18

Emperor’s Domination - Bölüm 392: Antik Aziz


 

Bölüm 392: Antik Aziz

 

Aslında Li Qiye'nin dokuz yıldız oluşturması normaldi. Dao temeli sağlamdı, özellikle de Dünyevi Asal Öz Sıvısı ile güçlendirildiğinde temeli sarsılmaz hale gelmişti.

 

Bir Kraliyet Asili için altı saraya sahip olmak büyük bir önem taşıyordu. Bu gelecekteki yollarının açık olduğu anlamına geliyordu.

 

Li Qiye sağlam temelini kullanarak sınırlarına meydan okumayı ve zirveye ulaşmayı deniyordu. Kaplan Homurtusu Okulu ile olan savaşta Li Qiye Beyaz Kaplan Büyük Damarı'nın tüm dünyevi özünü dokuz yıldızı en uygun koşulda oluşturmak için gerekli enerjiyi elde etmek amacı ile tüketmişti.

 

Bu nedenle Aydınlanmış Varlık olduktan sonra dokuz yıldız oluşturmak sadece zaman ve kararlılık meselesi haline gelmişti. Li Qiye'nin sarsılmaz dao kalbi ne kadar zor olursa olsun yolunda ilerlemesini sağlıyordu. Başka kişiler dokuz yıldıza imkânsız gözüyle baksa da o sınırlarına meydan okurken rahat bir tutum sergiliyordu ve bu da bu görevi kolayca tamamlamasını sağlıyordu!

 

Aynı zamanda yıldız oluşturmak için sadece bir şans olduğundan dokuz yıldız Li Qiye için önemliydi. Kader Sarayı açmak için üç şans vardı, ama yıldız oluşturmak için tek bir şans olduğundan bu tek şans çok daha değerliydi.

 

Aslında milyonlarca yıldır sekizinci yıldızı oluşturmak altıncı Kader Sarayı'nı açmaktan çok daha zor olmuştu.

 

‘Dokuz Yıldız Ebedi Prestij sağlar.’ sözü boş değildi. Hatırlanamayan zamanlardan beri Ebedi Prestij unvanına sahip olan çok az kişi olmuştu: Dokuz yıldız sadece Cennet Yolu veya Büyük Çağ Yolu'nu elde etme anahtarı değildi, aynı zamanda kendi göklerini oluşturabilecekleri anlamına geliyordu!

 

Antik Aziz Âlemi gelişimcilerinin başka saray açmak için son şansı olduğundan birinin kendi gökyüzüne sahip olması akıl almaz bir başarıydı.

 

Eğer Kraliyet Asili üç sarayda durursa Antik Aziz olduklarında dördüncü, beşinci ve devamını açma şansına sahipti.

 

Dört saray etki alanı, sekiz saray krallık ve on iki saray gökleri oluşturuyordu! Zamanın başından beri her gelişimci on iki saraya sahip olmanın gelişimin sınırı olduğuna inanıyordu.

 

Aslında on iki saraya sahip olanların sayısı bir elin parmakları ile sayılabileceği için bu mantıksız bir açıklama değildi. Ölümsüz İmparatorlar'ın çoğu bile on iki saraya sahip değildi.

 

Aslında sekiz sarayı açmak bile oldukça iyi bir başarıydı. Sekiz saraya sahip olan biri krallığın gücüne de sahip olurdu. Bu da onların bir ülke kurup en sonunda da bir tanrı unvanı alma şanslarının yüksek olduğu anlamına geliyordu.

 

Dokuz saray ise… Bu büyük bir kısıtlamaydı. Çok sayıda dahi sekiz saraya ulaşıp dokuzuncuyu açamadan duruyordu.

 

Bu nedenle nesilden nesile aktarılan bir açıklama oluşmuştu: Dokuz büyük saygıyı hak eder, on aşırı mükemmelliği yaratır, on bir kadim bir mucize yaratır ve on iki Ölümsüz İmparator'un tahtına karar verir!

 

On iki Kader Sarayı'na sahip olmak özünde imkânsız bir şeydi. Tarihi şeytani dâhilerin on bir sarayı açma konusunda ufacık umutları olabilirdi, ama on iki konusunda pes etmeleri gerekirdi.

 

Ancak Aydınlanmış Varlık Âleminde dokuz yıldız açabilenler ufacık da olsa on ikinci sarayı açma umuduna sahipti.

 

Dokuz yıldızlı Ebedi Prestij birinin kendi göğüne sahip olması anlamına geliyordu, on iki saray da gökleri oluşturuyordu ve bu da on iki Kader Sarayı'na ulaşmak için dokuz yıldıza ihtiyaç olduğu anlamına geliyordu!

 

Hiç şüphesiz Li Qiye'nin on iki Kader Sarayı'na sahip olma hırsı vardı. Bu nedenle dokuz yıldız olup Antik Aziz Âlemi'ne ulaştıktan sonra temelini adım adım sağlamlaştırmaya devam edecekti.

 

Onun altı sarayı ve dokuz yıldızı ile şiddetle ileri yükselecek ve kısa süre içinde Cennetsel Egemen olarak bir mucize yaratacaktı. Ancak hırsı sadece bir egemen olmak olmadığı için Antik Aziz olduğunda yavaşlamıştı.

 

Gerçek hedefi on iki Kader Sarayı ve hatta gizemli on üç saraydı! Eğer başarılı olursa gelecekte gerçekten büyük daonun zirvesine ulaşabilirdi.

 

Odada otururken kan enerjisi Yaşam Çarkı tarafından yönlendirildi. Yeni arıtılmış Uzun Ömür Kanı yükselen bir parlaklık ile Yaşam Çarkı'na aktı.

 

O anda altı saray kafasının üzerinde yukarı aşağı süzülerek bir etki alanına dönüştü. Dünyevi öz etki alanının ilkel kaos ve canlılık ile dolmasını sağladı, sanki milyonlarca varlığa ev sahipliği yapıyordu.

 

Li Qiye'nin çevresindeki dokuz yıldız bir gök oluştururken sanki onu dış dünyadan ayırıp farklı bir yerde izole ediyordu.

 

İlahi bir ışık göğe fırlarken sanki gökler ile iletişime geçip cennetsel dao hakkında bilgi almak istiyordu. Başka bir bakış açısı ile bakılırsa bu ışın, bu dünyanın tanrıları ile konuşuyor gibiydi. Bu ışın Li Qiye'nin kutsal görünmesini sağlıyordu. Sanki o yüksek cennetin sevgili oğlu veya yerin çocuğu gibiydi.

 

Bu ilahi ışık ışını Li Qiye'nin Gün Işığı Gökyüzü Ölümsüz Sırrı'ndan geliyordu. Yer ve gök ile bağlantılı olduğu zaman Li Qiye'nin büyük dao ile bir olmasını ve bedeninin de bu yol içine dalmasını sağlıyordu.

 

Bu kutsal kanunlar güçlü ve gizemliydi ama güçleri savaş alanı ile sınırlı değildi. Diğer güçlü tekniklere kıyasla Cennet'in İradesi Kutsal Kanunları Cennet'in İradesi hala başlangıç aşamalarındayken ünlerine layık değilmiş gibi görünüyordu.

 

Ancak Cennet'in İradesi bu nesilde yavaşça son aşamalarına geldiğinde bu tekniklerin avantajları da sonunda kendilerini gösteriyordu.

 

Bir anda Li Qiye'nin Neigong Meridyeni aralıksız gürledi ve sanki bir şey yerin içinden çıkmak istiyordu.

 

Li Qiye yedinci sarayını açmaya çalışıyordu. Bir saray açmak uzun ve zorlu bir süreçti.

 

Antik Aziz Âleminde üç aşama vardı. Başlangıçtan sona bu aşamalar: Saray Açılışı >> Etki Alanı Temeli >> Şehir Yaratılışı

 

Sadece üç saraya sahip sıradan bir gelişimcinin Antik Aziz Âlemi'ne ulaştığında dördüncü sarayı açma ihtiyacı vardı.

 

Dört saray etki alanı oluşturuyordu, bu nedenle bir Antik Aziz'in bu dört saray ile etki alanı yapıp ardından da bu etki alanını şehre dönüştürmesi gerekiyordu.

 

Altı saraya sahip olan Li Qiye için şehirler oluşturmak kolay olduğundan doğrudan Antik Aziz Âlemi'nin büyük tamamlanışını aşarak Cennetsel Egemen Âlemi'ne geçebilirdi!

 

Ancak Li Qiye bunu yapmadı. Antik Aziz âleminde temelini sağlamlaştırmak ve dünyevi özü emerek Gerçek Kaderi'ni güçlendirip yedinci sarayı açmak istiyordu...

 

Antik Aziz de üç seviyeye ayrılıyordu. Küçük Aziz, Genç Aziz ve Büyük Aziz. Ancak bu âlemin başlangıcında dördüncü sarayı açık olduğu için Li Qiye bu sınıflandırmaya dâhil değildi.

 

Beş saraylı azizlere Cennet Yenileyen Aziz deniliyordu. Dört saraylı Antik Azizlere Cennetsel Asil denildiği için Kraliyet Asili Âleminde eksik olan beşinci sarayı bu âlemde tamamlayanlar bu sınıftaydı.

 

Altı saraylı azizlere önceki ile aynı prensip ile Dao Yenileyen Aziz deniliyordu.

 

Biri yedinci Sarayı açtığında ona Cennetsel Aziz deniliyordu. Bu tıpkı Kraliyet Asili'nin dördüncü sarayı gibi Antik Aziz Âlemi'nin gerçek başlangıç noktasıydı.

 

Sekizinci sarayı açanlara Büyük Dao Azizi deniliyordu ve dokuz saraylılar da Zirve Azizi ismi ile anılıyordu.

 

Tıpkı altı saray Kraliyet Asili Âleminin sınırı olduğu gibi dokuz saray da Kraliyet Asili Âleminin sınırıydı.

 

Bu alemde dokuz saraya sahip olanlar aynı seviyedeki diğer kişileri doğrudan aşıyordu. Rakiplerinin gelişimi ne kadar güçlü olursa olsun dokuz Kader Sarayı'na sahip olmadığı sürece doğrudan bastırma altında kalıyorlardı.

 

Bu da Bing Yuxia'nın kendi dokuz sarayı ile bu kadar gurur duyma nedeniydi. İlah Jikong Wudi ve Tanrıça Mei Suyao bile ona dikkat etmeliydi.

 

Bir Zirve Azizi olarak tüm azizler arasında bir tirandı. Onun sarayları tarafından doğrudan bastırılacakları için karşıdaki diğer azizlerin hangi erdem kanunu çalıştığı önemli değildi!

 

O anda Li Qiye'nin kan enerjisi görkemli bir gökkuşağı gibi yükselirken Neigong Meridyeni de gök gürültüsü sesleri ile birlikte yedinci sarayın açılma belirtilerini gösterdi. Li Qiye dokuz sarayın onun için bir meydan okuma olmadığına emindi ve hatta on iki sarayı açmak bile bir test değildi. Gerçekten zorlayıcı olan şey gizemli on üçüncü saraydı!

 

Gürleme sesleri ile birlikte Li Qiye'nin Cehennemi Bastıran İçsel Fiziği aniden kaybolurken ikinci İçsel Fiziği de titredi.

 

Titreyen ikinci İçsel Fizik sarsıldı ve sanki ölümsüz bir varlık nazikçe kanatlarını çırparak zamanın akışının kısıtlamasına kaçıyordu. Bu Li Qiye'nin geçici olarak kısıtlamalardan kaçmasını sağlıyordu.

 

Yükselen Ölümsüz Fizik Li Qiye'nin çalışmak istediği ikinci İçsel Fizik'di.

 

Diğerleri için ki Ölümsüz Fizik imkânsız olsa da Li Qiye için değildi. Cehennemi Bastıran İlahi Fizik küçük tamamlanıştaydı ve büyük tamamlanışa ulaşmak için çok uzun bir yolu vardı.

 

Bu nedenle Cehennemi Bastıran İlahi Fiziği'ni çalışmayı yavaşlatarak ikinci fiziğine daha fazla zaman ve çaba ayırmıştı.

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 36364 Üye Sayısı
  • 375 Seri Sayısı
  • 44059 Bölüm Sayısı


creator
manga tr