Bölüm 381: Ölümsüz İmparator Fei Yang'ın Mirası

avatar
6539 17

Emperor’s Domination - Bölüm 381: Ölümsüz İmparator Fei Yang'ın Mirası


 

Bölüm 381: Ölümsüz İmparator Fei Yang'ın Mirası

 

Li Qiye tarafından işgal edilen yer kendi içinde sınırlı bir alandı ve Yükselen Anı Köyü ile sıkıca bağlanmıştı. Eğer köy bir paranın bir yüzü ise bu alan da diğer yanıydı. İkisi birlikte bir tamdı.

 

Li Qiye bu yere oldukça spesifik bir nedenden dolayı gelmişti. O Ölümsüz İmparator Fei Yang tarafından oluşturulmuş ve imparator gerisinde birçok şey bırakmıştı.

 

O kadın Ölümsüz İmparator Fei Yang'ın çocuğunu doğurduğunda ölümlü dünyanın bir yerinde inzivaya çekilmişti ve ardından bu köyü kurmuştu. Ardından onun gelecek nesilleri bu yerde yaşamışlardı ama atalarının Issız Çağda ünlü olan Ölümsüz İmparator Fei Yang olduğunu bilmiyorlardı.

 

İmparator tarafından oluşturulan güçlü bir büyü onun soyundan gelenleri koruyordu ve bu tüm köyü kapsıyordu. Ancak bu büyünün kökeni köyün diğer yüzü olan mekânsal âlemdeydi.

 

Bu nedenle bu köye gelen birçok kişi nesillerce köyün gerçek derinliğini anlayamamıştı.

 

Bu mekânsal âlem biri tarafından net şekilde ayırt edilemeyen kaotik bir yerdi. Orada kaosun ortasında antik tapınaklar, yeşim köşkler ve mücevher saraylar vardı, sanki bu yer sayısız sır saklıyordu.

 

Li Qiye, bu yerde önündeki Parçacık Âlemi'nin Boyutsal Diski ile oturuyorken Yin Yang Arıtıcı Ölümsüz Aynası da sonsuz miktarda ölümsüz parlaklığı yayıyor ve Yin Yang balıkları da onu koruyordu.

 

Aynı anda Li Qiye'nin önündeki disk aydınlatıcı bir ayna haline geldi, ama yansıttığı şey Li Qiye değildi. O birçok garip rün gösteriyordu. Li Qiye'nin kontrolü altında bu rünler birleşerek evrensel kanunlar haline geldi. O kutsal bir fasıl oluşturmak istiyordu.

 

Bu Li Qiye'nin bu yere gelme nedeniydi. Bu efsanevi Çağda Ölümsüz İmparator Fei Yang tarafından yükselmeden önce elde edilen antik bir teknikti.

 

Bu tekniğin ismi Göz Kamaştırıcı Kırık'dı ve onun imparatorluk hâkimiyeti yolunda taş döşemesini sağlayan bir teknikti. Bu harika bir gizli teknikti!

 

Ölümsüz İmparator Fei Yang dünyanın her yerini belli bir konutu olmadan gezmişti. Her ne kadar imparator olsa da kimse onun tarafından geride bırakılan miras duymamıştı. Hikâyeleri gelecek nesil üyeler tarafından ezberlense de onun hakkındaki birçok şey dünyanın geri kalanından gizlenmişti.

 

Örneğin imparator neden Nantian Klanı'na dönmek istememişti? Neden imparatorluk mirasını gelecek nesillere geçirmemişti? Onun imparator silahları neredeydi?

 

Kara Karga olan Li Qiye uzun süre imparatorun yaptığı şeyler üzerine araştırma yapmıştı. En sonunda imparatorun birçok şeyi Yükselen Anı Köyünün boyutsal âleminde bıraktığına emin olmuştu.

 

Bu yerin içinde Ölümsüz İmparator'un yenilmez anlamları tarafından bırakılan büyük bir yaratılış vardı. Yabancılar buraya giremiyordu, aksi halde çoktan bu sır açığa çıkmış olurdu.

 

Li Qiye girdikten sonra Âlem Tanrısı'nın çam dalı bile dışarı atılmıştı. Eğer Li Qiye Parçacık Âleminin Boyutsal Diskine sahip olmasaydı o da bu yere giremezdi.

 

Bu diskin imparatorla çok alakası vardı. Dünya, bu hazinenin imparator tarafından Uzay Yazıtı'nın mantrası kullanılarak arıtıldığını düşünüyordu.

 

Ancak Li Qiye aslında bu diskin imparator tarafından oluşturulmadığını, ama yine de Uzay Yazıtı ile ilgisi olduğunu biliyordu.

 

Ölümsüz İmparatorlar arasındaki en güçlülerden biri olan Ölümsüz İmparator Fei Yang korkutucu bir bariyerin arkasında birçok sırrını bırakmıştı.

 

Oraya ulaşmak için Li Qiye inanılmaz bir düzen kullanmıştı. Ölümlü İmparator Dünyası'ndan Kutsal Cehennem Dünyası'na girerken Kutsal Cehennem Dünyası'na ulaşmadan hemen önce imparatorun oluşturduğu bu yere ulaşmak için kaotik boşluğa sıçramıştı. Tabii ki de bu Parçacık Alemi'nin Boyutsal Diski'nin yardımıylaydı. Aksi halde dünyevi yoldan giderse bunu başaramazdı.

 

Çok sayıda gizem ve hazineye rağmen Li Qiye sadece tek bir sırrı istiyordu.

 

İmparatorun mutlak bastırmasının altında Li Qiye bu kaotik boşluktan diğer hazineleri almak için yöntemlere sahipti. Ancak bunu yapmayı seçmemişti ve sadece bu yerde bırakılan Göz Kamaştırıcı Kırık'ı istiyordu.

 

Li Qiye'nin bu kaotik yerdeki konumu tesadüfen köy liderinin arka bahçesiydi. O anda Li Qiye sadece ayna ve diski kullanarak bu yerde kalıyordu. Bu nedenle onun görüntüsü bazen arka bahçede hafifçe görünüyordu.

 

Bu köy liderinin evindeki ünlü hayaletti. Kaotik boşluğun içinde Li Qiye ve arka bahçe sadece küçük bir duvar ile ayrılmıştı, bu nedenle arka bahçede ne olduğunu açıkça görebiliyordu.

 

Keşiş Dazhi'nin hayalet kovma bahanesi ile yaptıkları karşısında eğlenmeden edememişti.

 

Yine de Li Qiye düzenbaz keşiş ile ilgilenmek için çok tembeldi. Ayna gibi diske baktı ve onu bir kanuna ve en sonunda da tamamlanmış bir ölümsüz faslına dönüştürmek için sürekli olarak rünleri hesapladı.

 

Aslında uzun süre önce Li Qiye zaten Göz Kamaştırıcı Kırık'a sahipti. Ama o zamanlarda bu tamamlanmamış bir versiyondu. Buna rağmen yine de bu hareket üzerinde uzun süre araştırma yapmayı seçmişti.

 

Bugün kaotik boşlukta Li Qiye aynayı kullanarak Ölümsüz İmparator Fei Yang tarafından bırakılan rünleri bulmayı deniyordu. Her ne kadar imparator bilerek bu rünlerin düzenlerini gizlemiş olsa da Li Qiye yine de çok sayıda değişim gerçekleştirmelerini sağlayarak onları tamamlanmış Göz Kamaştırıcı Kırık'a dönüştürmeye çalışıyordu. Tabii ki de böyle antik ve gizemli bir tekniğin tamamlanmış versiyonuna ulaşmak uzun zaman harcamadan kolay olmayan bir şeydi.

 

Li Qiye kaotik alanda dururken Keşiş Dazhi de gösterisine devam ediyor ve büyük bir yargara oluşturuyordu. Bazen hayalet haykırışları duyulurken bazen de savaş sesleri geliyordu.

 

Bu olay dışarıda duran birçok kişinin orada bir şeyler olduğunu düşünmesini sağlıyordu. Karı koca gerçekten de keşişin vahşi bir hayalet ile savaştığını düşünmüştü.

 

Köy lideri arka bahçesine sadece ertesi gün girebilmişti. Li Qiye o anda kaos tarafından engellendiği için gölge göremiyordu. Bu arka bahçenin hayalet tarafından musallat olunmamış gibi görünmesini sağlamıştı. Yaşlı adam festivalin kalıntılarına baktığında dişlerini şaşkınlıktan aralamadan edememişti. Bu gerçekten aç bir hayaletin yaptığı bir şey miydi?

 

“Amitabha, oh merhametli Buda.” Keşiş Dazhi bir kez daha onurlu keşiş görüntüsüne büründü. Şu anki görüntüsü böyleyken daha önce fırtına gibi festivaldeki şeyleri yiyen halini kim düşünebilirdi? O gerçek aç hayalet gibiydi.

 

Keşiş ellerini bir kez daha birleştirdi ve onurlu bir şekilde konuştu: “Merak etmeyin hayırsever. Aç hayalet benim tarafımdan gönderildi. Tekrar geri gelmeyecek!”

 

“Şükürler olsun, Efendi Keşiş gerçekten harika. Aç hayaleti bu kadar kolay göndermenizi beklemiyordum!” Köy lideri mutlulukla konuştu.

 

Kaotik boşluğun içindeki Li Qiye bu manzara karşısında gülse mi ağlasa mı bilemedi. Keşiş Dazhi'nin bilge gibi davranmasını izledi ve keşişin oyununu yok etme niyetiyle kıkırdadı. O anda elini ileri doğru uzattı. Bir anda devasa bir el kaotik alandan çıkarken güçlü bir rüzgâr esti.

 

Bir kum fırtınası arka bahçeyi süpürürken hayalete benzeyen dev el sanki insanları ele geçirmek istiyormuş gibi ortaya çıktı.

 

“Aç hayalet yine geldi!” Bu manzarayı gören yaşlı köy lideri tamamen afalladı.

 

“Günahkâr yaratık, bu ne cüret?” Keşiş Dazhi bağırırken budist boncukları boynundan ileri doğru uçtu. Bir anda bu boncuklar dağ boyutunu alarak Li Qiye'nin elini durdurmak adına göğü engelledi.

 

Kaotik alanın içindeki Li Qiye bu devasa budist boncuklarını görünce şaşırdı. Bu hazine gerçekten akıl almazdı ama Li Qiye onunla sadece biraz oyun oynamak istediği için gerçek bir hareket yapmamıştı. Gülümsedi ve hızlıca elini çekti.

 

Li Qiye bunu yaptığında arka bahçe bir kez daha huzurlu hale geldi. Köy lideri şaşkınca seslendi: “Efendi Keşiş oldukça kudretli, aç hayaleti bu kadar hızlı bir şekilde korkuttunuz!”

 

Keşiş Dazhi ellerini birleştirdi ve kibirden uzak bir şekilde orada durdu. Sanki bilgeliği ile bu olağan bir şeymiş gibi konuştu: “Amitabha, oh merhametli Buda. Bu aç hayalet gerçekten çok vahşi. Bu kötücül ruh ile savaşmak için birkaç gün burada kalacağım. Bu sefer başarıyla kaçtı ama kısa sürede geri dönmeyeceğine inanıyorum. Hayırsever onu buraya çekmek için bir ziyafet daha hazırlayabilir mi?”

 

Köy lideri bu isteği sorgulamadı ve hemen bir ziyafet daha hazırlamaya gitti. Li Qiye ise bu manzara karşısında afalladı ve kafasını sallamadan edemedi.

 

Bu dünyada Li Qiye'nin gözünden çok fazla şey kaçamazdı. Ona göre Keşiş Dazhi dolandırıcı gibi gözükse de gerçekten yetenekleri vardı. Ama yine de yemek için düzenbazlık yapan biri olarak ölümlü dünyada kalmayı seçmişti.

 

Birkaç gün geçti ve keşiş köy liderinin arka bahçesinde kalmaya devam etti. Savaş sesleri devam ederken birçok kişi keşişin gerçek bir aç hayalet ile savaştığını düşündüğü için korktu.

 

Nasıl olur da Keşiş Dazhi'nin sadece orada saklanarak tüm enerjisini yağlı yüzündeki şeyler için harcadığını bilebilirlerdi? Bir yüksek keşişin saygıdeğer görüntüsü neredeydi? Bu sadece et ve şaraba âşık olan bir keşişti!

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32600 Üye Sayısı
  • 332 Seri Sayısı
  • 43293 Bölüm Sayısı


creator
manga tr