Bölüm 374: Doğu'nun Yüz Şehri'ni Caydırmak

avatar
6260 16

Emperor’s Domination - Bölüm 374: Doğu'nun Yüz Şehri'ni Caydırmak


 

Bölüm 374: Doğu'nun Yüz Şehri'ni Caydırmak

 

Sikong Toutian ve Aslan Kükreyişi Cennetsel Kralı bu olaydan sonra kâbus görecekti. Bu çok otoriterdi. Asla daha önce savaşma şansı bile vermeden tek darbe ile yok edilen bir Kader Musibeti görmemişlerdi! Bu mızrağın altında okul atası, dört uğursuz mezar ve okulun atası bir anda hiçliğe karışmıştı.

 

“Bir imparatorluk katliamı! Hayır, bu İlahi İmha olmalı!” Li Qiye ve grubu gittikten uzun zaman sonra afallamış olan insanlar sonunda sakinleşti ve şok içinde haykırdı.

 

“İlahi İmha... Bu dünyadaki nihai saldırı!” Birçok kişi artık karanlık bir krater haline gelen atasal bölgeye baktı ve ardında bakışlarını gökyüzündeki silinmeyen ize doğru çevirdi. Tüm bedenlerinin soğuk terler ile yavaşça ıslandığını hissettiler.

 

Büyük güçlerin izleyen ataları bile böyle bir darbe karşısında ölecekleri için titriyordu!

 

Ancak bunun ne bir İlahi İmha ne de bir İmparatorluk Katliamı olmadığını bilmiyorlardı. Li Qiye'nin Ölümsüzün Kanunu Mızrağı ne bir Yaşam Hazinesi ne de bir Gerçek Hazine'ydi. O sadece boğazını delerken bir Ölümsüz İmparator'un kanını tatmış bir mızraktı!

 

Li Qiye Parlak Antik Krallığa giderken Li Shuangyan ve diğerlerini de yanında götürdü. Kötülük Bastıran Oltanın kaçmasını kabul edemiyordu. Âlem Tanrısı antik krallığa saldırırken onu ele geçirmek istiyordu.

 

Ancak oraya ulaşamadan önce devasa bir mesaj tüm herkesi afallatacak şekilde Doğunun Yüz Şehri'nde yayıldı. “Parlak İlahi Canavar Koruyucusu Âlem Tanrısı tarafından katledildi! Antik krallık teslim oldu!”

 

Parlak Antik Krallık iki imparatora sahip bir tarikattı. Doğunun Yüz Şehri'ndeki sarsılmaz bir canavar Âlem Tanrısı'nın kudretinin önünde teslim olmak zorunda kalmıştı.

 

“Âlem Tanrısı Parlak Antik Krallığa merhamet gösterdi. Krallık akademinin son senedeki kayıplarının on katını ödeyecek. Ve artık bir daha ortaya çıkmayacaklar!” Herkes haberin ilk kısmı nedeniyle afallamışken ikinci kısmı onlara çok daha büyük bir şok getirdi.

 

Herkes uzun süre afallamış bir halde kaldı. Bir Antik Krallık yenilmişti!

 

“Âlem Tanrısı çok hızlı!” Li Qiye daha hedefine ulaşamadan önce bu haberleri duydu ve acı acı gülümsemeden edemedi. Âlem Tanrısı antik krallığı affettiği için Kötülük Bastıran Oltayı ele geçirme şansı yoktu.

 

“Âlem Tanrısı çok merhametli…” Aslan Kükreyişi Cennetsel Kralı söylemeden edemedi.

 

Sikong Toutian cevap olarak başını salladı: “İlahi Dao Akademisi her zaman böyleydi. Ayrıca Parlak imparator temelini yok etmek o kadar kolay olmamalı. Âlem Tanrısı akademiden uzun süre ayrı kalmak istemediği için onları bağışlamış olmalı.”

 

“Lanet olsun! Gidelim, Ölümsüz İmparator Gerçek Hazinesi'ni kaybettim!” Li Qiye oldukça sinir oldu, hamle yapmadığı için pişmandı. Eğer bunun olacağını bilseydi diğer şeyleri yapmadan öncelikle Gerçek Hazine'yi bastırırdı.

 

Antik krallığın yenilişi ve Kaplan Homurtusu Okulunun yıkımı bir gecede Doğunun Yüz Şehri'nde yayıldı ve birçok kişiyi ürpertti.

 

“Bu nesil Parlak Antik Krallık için bitti. Her ne kadar Âlem Tanrısı krallığı bağışlamış olsa da ilahi canavar koruyucusu, tüm ataları ve elderler ile koruyucular bu savaşta öldü. Tek savaşın ardından krallığın tüm elitleri basitçe yok edildi. Krallıklarını bir nesil mühürleseler bile eski güçlerine kavuşamayacaklar ve bundan sonra düşüşte olacaklar.” Bu savaşa kendi gözleri ile şahitlik eden bir ata soğuk terler hala sırtındayken konuştu.

 

Âlem Tanrısı'nın egemenliği iki imparatorlu devasa bir oluşumu bile ezmişken diğer miraslar akademiye karşı gelmeye nasıl cüret edebilirdi?

 

İnsanlar bu haberlere alışmaya çalışırken ikinci gün İlahi Dao Akademisi'nin dışında bir grup gri saçlı yaşlı adam secde etti. Onlar ünlü varlıklardı ve o sene akademiye yapılan saldırıya katılan büyük güçlerin atalarıydı!

 

“Büyük güçlerin ataları akademinin girişinin dışında diz çöküyor. Cezalarına hazırlar ve bunu telafi etmek için intihar etmeyi bile istekliler!” Bu şok edici haber hızla yayıldı.

 

Akademinin birçok öğrencisi sakin kalamamıştı. Bu gri saçlı yaşlı adamlar zirvedeki varlıklardı ve her biri Cennetsel Krallara küçümseyerek bakabilirdi. Ama bugün af dilemek için hepsi diz çökmüştü!

 

Parlak Antik Krallık'ın kaderi herkesi korkutmuştu. İttifaka katılan büyük güçler suçlarını kabul etmekten başka bir şey yapamamışlardı. Akademinin önünde diz çöken ataları akademinin o sene aldığı tüm hasarı ödemeye razılardı. Onlar Âlem Tanrısı tarikatlarını bağışlasın diye intihar etmeye bile gönüllülerdi!

 

Diğer büyük tarikatlar Parlak Antik Krallık gibi iki imparatora sahip bir tarikat ile kıyaslanamayacağı için akademiye karşı gelmek bir kayaya yumurta fırlatmak gibi olacaktı. Bu nedenle de atalar düşünmek için boşa vakit harcamamışlardı. Tek gecede akademinin dışına gelmiş ve Âlem Tanrısı'nın tarikatlarını affetmesi için diz çökmüşlerdi.

 

Diz çöken ataların miktarı izleyenleri suskunlaştırmıştı.

 

“Adam dediğin böyle olmalı!” Bu manzarayı gören, zar zor hayatını kurtaran Chi Xiaodao kanının kaynadığını hissetti.

 

Li Qiye gülümsedi ve yavaşça konuştu: “Dokuz Dünyadaki tüm ırkların bana saygılarını sunmaya geleceği ve tüm tanrılar ile iblislerin benim önümde secde edeceği gün de gelecek.”

 

Bu ezici sözler Sikong Toutian ve diğerlerini şaşırttı. Cahillik derecesinde kibirli sözler olmasına rağmen sanki Li Qiye tarafından oluşturulan bu manzarayı hayal edebiliyorlardı.

 

Bu cennet yaran savaşın ardından tüm Doğunun Yüz Şehri panik halindeydi, özellikle o yıl savaşa katılan büyük güçler korkudan titriyordu. Sanki başlarının üzerinde bir felaket geziniyordu.

 

Âlem Tanrısı tek gecede Parlak Antik Krallığı süpürmüştü; eğer Ölümsüz İmparator ortaya çıkmazsa Âlem Tanrısı ile savaşabilecek kapasitede biri olmayabilirdi.

 

Üçüncü gün Âlem Tanrısı'nın affını elde etmek için makul bir bedel ödeyen birçok büyük güç sonunda rahatlama nefesi aldı ve bu felaketten sıyrılmayı başardı!

 

Siyah Ejderha Kral ile Ölümsüz İmparator Ta Kong'un arasındaki savaştan beri Parlak Antik Krallık'ın düşüşü kadar büyük bir olay yaşanmamıştı. Çift imparatora sahip bir tarikatın tek günde düşüşü diğer büyük güçlerin güvende hissedememesine neden oluyordu.

 

Antik krallığın yenilgisine kıyasla Kaplan Homurtusu Okulu'nun yıkımı ana konu değildi. Bu garip bir şey değildi. Okul ve antik krallık aynı seviyede bile değildi, bu nedenle onların yıkımı etkileyici değildi.

 

Ancak antik krallığın yenilgisinin şoku dört beş gün sonra atlatıldıktan sonra Kaplan Homurtusu Okulu'nun yıkımı büyük güçlerin odağına girmişti.

 

“Kaplan Homurtusu Okulu'nun tek yanlış hareketi her şeylerine mal oldu. Ataları tarafından yavaş yavaş oluşturulan miraslarını kaybettiler.” Bu haberleri duyduktan sonra bir kişi duygulu bir şekilde ağıt yaktı.

 

Başka bir kişi ekledi: “Kaplan Homurtusu Okulu bitti. Tıpkı o gün Li Qiye'nin dediği gibi artık Doğu'nun Yüz Şehri'nde Kaplan Homurtusu Okulu diye bir yer yok.”

 

O zaman Li Qiye Doğu'nun Yüz Şehri'nde okulun adının silineceğini bildirmişti. Çok sayıda kişi kendi kapasitesini çok gördüğünü düşündüğü için onunla alay etmişti. Ancak o kişiler şu an pişmanlardı. Neden Li Qiye'yi bu şekilde susturmak gereği görmüşlerdi? Ya Li Qiye yapacak olursa ne olacaktı? İkinci Kaplan Homurtusu Okulu haline gelmeyecekler miydi?

 

Birçok kişinin gözünde Kaplan Homurtusu Okulu bitmişti ama Parlak Antik Krallık için çok ilerideki bir zamanda hala küçük de olsa bir şans vardı. Bu nesil onlar için bitmişti ve onlar kendilerini mühürlemişti, ancak imparator temelleri hala oradaydı. Yine de bu durum okul için geçerli değildi. Atasal formasyonlarını ve Beyaz Kaplan Büyük Damarı'nı kaybetmiş ve dünyevi özleri Li Qiye tarafından emilmişti, geriye sadece enkaz kalmıştı.

 

Her ne kadar öğrenciler kaçmayı başarsa da kaybedilen şeyler okulun tüm umudunu yok etmişti.

 

Büyük bir güç elitlerini kaybettikten sonra geri gelebilirdi ve silahları ile erdem kanunlarını kaybetmeye de dayanabilirdi. Sonuçta herhangi bir büyük güç bu şeyleri gelecekte de bulabilir ve yeni kişiler eğitebilirdi.

 

Ancak atasal temelin yıkımı tamir edilemeyecek bir şeydi. Atasal temeller aşırı güçlü varlıklar tarafından oluşturulmuş şeylerdi. Eğer biri Erdemli Örnek değilse bir krallık veya bir tarikatı yok etmekten bahsetmeye bile nitelikli değildi.

 

Atasal temellerin gücü geçmişin bilgelerinin çabaları ile şekillendirilmişti. Bu onların uzun nesiller boyunca harcadıkları kanları ve terlerinin sonucuydu.

 

Yok olmuş atasal temeli onarmak göğe ulaşmaktan daha zordu.

 

Ancak çok daha feci olan şey büyük damarın yıkımıydı. Bu gerçek bir umutsuzluk kaynağıydı.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31683 Üye Sayısı
  • 319 Seri Sayısı
  • 42666 Bölüm Sayısı


creator
manga tr