Bölüm 364: Kaplan İmparator Başkenti

avatar
6729 16

Emperor’s Domination - Bölüm 364: Kaplan İmparator Başkenti


 

Bölüm 364: Kaplan İmparator Başkenti

 

Tıpkı Li Qiye'nin söylediği gibi bu yer beş aşırı güçlü ruhun doğmasını sağlamıştı ve onların efendileri bu Terra Kökü'nden oluşmuştu. Diğer dört ruh nehirlerden ve dağlardan oluşurken bir Gerçek Ejderha, bir Beyaz Kaplan, bir Vemilion Kuşu ve bir Siyah Kaplumbağa görüntüleri vardı.

 

Ne yazık ki onlara liderlik yapan ruh benzersiz olarak tarif edilebilse de cennetten gelen yaratılış şansını iyi değerlendirememiş ve zalim Antik Ming ile ittifak kurmuştu.

 

O çağ Antik Ming'e aitti, bu nedenle Kaplan İmparator başkenti Antik Ming'e katıldıktan sonra dünyayı süpürmüş ve bastırılmış insan ırkı yeni bayrakları altına girmişti.

 

O zamanlarda Kara Karga Li Qiye çileden çıkmıştı ve birçok bilge ve generali yanına alarak Kaplan İmparator Başkenti'ni süpürmüştü. Bu kanlı savaşta yer ve gök nehirler gibi akan kanlar ile dolmuştu.

 

En sonunda başkenti yok etmeyi başarmış ve ardından da onu yerin altına gömüp dünyanın o bölgenin varlığını unutmasını sağlamışlardı.

 

Li Qiye lider ruhu katletmiş ve bedenini yok ederek Terra Kökünü kesmişti. Ardından bilgelerine ve Gerçek Tanrılara emrederek bu kökü milyonlarca yıllık arıtma için yer altına bastırmalarını söylemişti.

 

Lider ruh bu yerde oluştuğundan Li Qiye'nin Terra Kökü'nü yeraltında mühürlemesindeki amaç bu yeri bir kez daha zenginleştirerek o mucizenin bir kez daha gerçekleşmesini sağlamaktı.

 

Li Qiye'in beklediği gibi bu yer başka bir yaratılış daha meydana getirmişti. Terra Kökü'nün arıtılışının ardından sonsuz dünyevi öz sonunda bu yeri zenginleştirmiş ve Beyaz Kaplan Büyük Damarları'na dönüşmesini sağlamıştı.

 

Daha sonraları Kaplan Homurtusu Okulu'nun selefi bu yaratılışı elde etmişti. O sıradan bir beyaz kaplan olarak başladığı yolda bir Kaplan Tanrısı'na dönüşmüş ve bu okulu kurmuştu.

 

“Ölümlü İmparator Dünyası insan ırkının kutsal bölgesi, nasıl olur da yabancı bir ırk bu yerin huzurunu bozabilir? Li Qiye sakince bir hikâye anlattı: ”Kaplan İmparator Başkenti'nin Antik Ming'e katılması kendi ölümlerini arzulaması ile aynı şey. Bu nedenle de en sonunda insanların bilgeleri tarafından yok edilip yerin dibine gömüldüler. Yıllar sonra bu yer Beyaz Kaplan Büyük Damarı'na dönüştü ve Kaplan Homurtusu Okulu da daha sonraları bu yerde kuruldu.

 

Bu hikâyeyi duyan Chi Xiaodie de diğerleri şaşırmadan edemedi. Okulun başka bir devasa mirasın tepesinde kurulu olmasını beklememişlerdi.

 

“Kaplan İmparator Başkenti'nin bu yerin altında olduğunu nereden biliyorsun?” Chen Baojiao sordu.

 

“İşte bu nedenle daha fazla okumanızı söylüyorum; okudukça daha fazla şey öğrenirsiniz!” Li Qiye gülümsedi ve Chen Baojiao'nun alnına nazikçe vurdu.

 

Karşılık olarak Baojiao ona kızgınca baktı. Bunun onun cevabı olacağını biliyordu ama biraz bile buna inanmıyordu. Ancak her ne kadar işe yaramayacağını bilse bile yine de başka bir cevap duymak istemişti.

 

“Bu toprakların sahibini değiştirme zamanı geldi!” Li Qiye gülümsedi ve ardından kafasını sallayarak konuştu: “Zamanın yıpratmadığı bir tarikat kurmak kolay değil. Atalarının tüm zorlukları aşmasının hatırına bu yeri onlardan almak istememişim. Ancak ne yazı ki zaman geçtikçe onlar görmez olmuş ve beni yiyebilecek bir kaplan olduklarını düşünmüşler. Sadece kendi ölümlerini arıyorlar.”

 

Li Shuangyan ve diğerleri sessiz kaldı. Okul büyük damarları'nın yok olacağı bir trajedi ile karşı karşıya kalmak üzereydi. Hayatta kalacak kadar şanslı olsalar bile gelecekleri kesinlikle düşüşte olacaktı.

 

En sonunda Li Qiye bir dao kemiği parçası çıkardı. Bu Küçük Ahmak'ın dao kemiğiydi. Li Qiye oldukça isteksiz olsa da en sonunda konuştu: “Git. Bu yerin yeni yaratılışını elde edip edememek tamamen senin kaderine kalmış. Yüz bin yıl sonra bu yerde yeniden yükselebileceğini umuyorum!” Bunu dedikten sonra dao kemiğini büyük gölün derinliklerine attı.

 

“Boom!” Bir patlama ile birlikte sanki bir Ejderha nehre girmiş gibi yeryüzü titredi. Bir Ejderha kükreyişi yankılanırken dao kemiği nehrin derinliklerinde kayboldu.

 

Li Qiye nazikçe iç çekerken dao kemiğinin dünyevi özden yapılmış nehirde kayboluşunu izledi. Bu yer üstün bir hazine toprağıydı. Aksi halde bilgelerin ve Gerçek Tanrıların bu yeri mühürlemesini istemezdi.

 

Ancak Küçük Ahmak'ın yeniden yükselip cennete karşı gelip gelemeyeceği tamamen kendi kaderiydi. Ve bunu yapsa bile eski hatıralarına sahip olmayabilirdi.

 

Buna rağmen bu Küçük Ahmak için güzel bir yerdi. En azından bu yerin yaratılışını elde edebilirse yeniden doğması için nadir bir fırsat yakalamış olacaktı!

 

Li Qiye sakinleşti ve tabuttaki Terra Köküne bakıp kızlara söyledi: “Benim için etrafa göz kulak olun, bu yeri bir etki alanı haline getirmek istiyorum!”

 

Onun sözleri duyan kızlar bir ürperti hissetti. Ardından her biri çok dikkatli şekilde onu korumak için Li Qiye'nin etrafına gitti.

 

Li Qiye derin bir nefes aldı ve bir patlama ile birlikte ana sarayı ortaya çıktı. Bir anda diğer Kader Sarayları da düzenli şekilde göründü.

 

Li Qiye dao temelini harekete geçirirken ilkel Kun Peng göğe yükseldi. Kaosun içinde altı Kader Sarayı kendilerini gizemli bir düzene soktu ve bir dünya oluşturdu. Yüksek sesli bir patlama ile birlikte altı Kader Sarayı altı sütun haline gelerek bu yeni oluşmuş dünyayı destekledi.

 

Dört saray bir etki alanı, sekiz saray bir krallık oluştururdu. Li Qiye'nin altı Kader Sarayı bu dünyayı arıtarak kendi mutlak etki alanı haline getiriyordu!

 

Li Qiye'nin Kader Sarayları bu geniş etki alanını desteklerken Kun Peng de bu bölgede uçuyordu. İlkel kaos gürleyen yıldırım fırtınası gibi etrafta kendinden geçerken o da kanatlarını çırpıyor ve rüzgarını bu dünyaya yayıyordu.

 

Bu kaotik enerji alçalırken geniş boşluğu besliyor ve sanki gelecekte sayısız varlığı dünyaya getirmek istiyordu.

 

“Hadi!” Li Qiye'nin yüksek sesli haykırışı ile birlikte mühürlü Terra Kökü Li Qiye'nin etki alanı tarafından emildi.

 

“Sana hayat vermeme izin ver!” Li Qiye haykırdı. Ana sarayı açılırken sarayın içindeki dört görüntü ortaya çıktı. O anda Yaşam Ağacı sonsuz yeşil parlaklığı ile aşağı indi, yaşam suyu sonsuz şekilde aktı ve yaşam ateşi parlak bir şekilde yanarken bu bölgeye yeni bir umut verdi.

 

En güçlüsü Yaşam Sütunu'ydu. Boşluk Kapısı'ndaki gizemli ve antik rünü emdikten sonra büyük bir değişim geçirmişti. Garip seslerin eşliğinde sütun doğrudan ilahi yasalar oluşturarak bu toprağı zincirledi. Tüm varlıklar ve evren kanunlar Li Qiye'nin iradesi ile yönlendirildi.

 

O anda Li Qiye'nin Yaşam Sütunu aşırı güçlüydü; doğrudan üstün emirler oluşturabiliyordu. Li Qiye'nin iradesi tüm varlıkların yöneticisi gibiydi... Bu eşsiz bir hâkimiyetti!

 

Dört görüntü ve evrensel kanunların üstün arıtmasının yardımı ile Terra Kökü Li Qiye'nin mutlak etki alanının içine gömüldü. Öfkeyle dünyevi özünü saçarak bu bölgeyi besledi ve sanki krallıkları ve başkentleri inşa etmeye başlarken yeni yaşamları da dünyaya getiriyordu.

 

Ancak Li Qiye'nin sonsuz bölgesi içinde Terra Kökü'nün güçlü dünyevi özü bile yeterli olmaktan fazlasıyla uzaktı. En azından bu kısa süre için yeterli değildi.

 

“Hadi!” Li Qiye bir kez daha haykırdı. Mutlak etki alanı önündeki gölün önünde ortaya çıktı. Aralıksız patlama sesleri ile birlikte etki alanı göldeki dünyevi özü emmeye başladı!

 

Kısa süre içinde sanki dağlar ve nehirler tersine dönmüş gibiydi, büyük miktarda dünyevi öz Li Qiye'nin mutlak etki alanı tarafından emilmişti. O anda etki alanı yoğun ve geniş bir dünyevi öz ile doluydu.

 

Durmak bilmeyen emme işlemi devam ederken Kun Peng dao temeli de üstün evrensel kanun ipliklerine dönüşerek alçaldı ve Terra Kökü'nün çevresine sarıldı. Bu iplikler kendini kökün bedenine işledi ve arıtma süreci başlattı.

 

“Buzz!” Li Qiye'nin gerçek kaderi ana sarayından çıktı. Her ne kadar oldukça sessiz olsa da geniş yer ve gökte hareket eden bir çift kanat gibi Gerçek Kader bir anda mutlak etki alanının içinde ortaya çıktı.

 

“Puf… Puf… Puf!” Arıtma alevleri her yere saçıldı. Li Qiye'nin gerçek kaderi ilahi arzusunu taşıyarak Terra Köküne girdi ve köke yeni bir kalp kazandırdı. Bu şekilde kök ve Li Qiye'nin Kader Sarayı sonsuza kadar bağlantılı olacaktı. Artık Li Qiye o andan itibaren kökü kontrol edebilecekti. Her ne kadar kök kendi bilincini Li Qiye tarafından kazanmış olsa da bu Li Qiye'nin arzusunun bir formuydu.

 

Aynı anda Yaşam Sütunu da evrensel kanunları köke kazıyor ve kök sanki gerçek kökenine dönüyormuş gibi giderek daha ilkel hale geliyordu. Tüm kusurları güçlü yaşam alevleri tarafından yakılarak yeşil duman haline getiriliyordu...

 

Dolunaya on günden fazla vardı ama bu süre hızlıca geçmişti.

 

Son on günde Doğu'nun Yüz Şehri'nde büyük bir fırtına vardı ve birçok gizli oluşum harekete geçip kendi hazırlıklarını yapmaya başlamıştı.

 

Çok sayıda güçlü uzman her ne kadar okul tüm tarikatları davet etmiş olsa da okuldan oldukça uzakta duruyorlardı. Tarikatların çoğunluğu bu bulanık suya karışmak istemiyordu. Bu nedenle gelen kişiler okulun konuğu olmak yerine uzaktan izlemek ile yetiniyordu.

 

Tabii ki gizli niyetler ile gelenler de vardı. Onlar kendilerini karanlıkta gizleyerek olayları izliyor ve durumdan avantaj sağlayabilmeyi umuyorlardı.

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32600 Üye Sayısı
  • 332 Seri Sayısı
  • 43293 Bölüm Sayısı


creator
manga tr