Bölüm 355: Sonsuz Fizik Oluşturan Tek Düşünce

avatar
5993 17

Emperor’s Domination - Bölüm 355: Sonsuz Fizik Oluşturan Tek Düşünce


 

Bölüm 355: Sonsuz Fizik Oluşturan Tek Düşünce

 

Bu ilahi ölümsüz yazıt Li Qiye'nin sayısız çabasının ardından oluşturulmuştu. Fizik Yazıtını elde ettikten sonra nesiller boyunca eşi benzeri görülmemiş bir mucize oluşturmayı denemişti.

 

Milyonlarca yıllık denemeler ve araştırmaların ardından Siyah Ejderha Kral ile sonunda başarılı olmuştu. Daha önce asla görülmemiş bir mucize oluşturmuştu.

 

“Sonsuz Fizik Oluşturan Tek Düşünce!” Li Qiye nazikçe iç çekti. Zorlu çabaların ardından bu dünyadaki en eşsiz ölümsüz yazıtı elde etmişti.

 

Bu manzarayı gören Zi Cuining sersemlemeden edemedi. Bu kutuyu Küçük Deniz Kasabası'ndan almıştı ve bizzat atası tarafından mühürlendiği için oldukça şaşırmıştı. Bu şeyin içindeki eşyanın değeri sadece hayal edilebilirdi.

 

Ama o anda kutunun gerçek değerinin içindeki şey olmadığını, asıl değerli olan şeyin Siyah Ejderha Mührü'nün içinde olduğunu anlamıştı. Kutunun kendisi diğerlerini kandırmak için kullanılan bir şeyden başka bir şey değildi.

 

“Aynen öyle, bu önemli bir parça.” Li Qiye. Zi Cuining'nin düşüncelerini fark etti ve kafasını salladı. “Üstelik atanın dışında sadece ben bu kilidi açabilirim.”

 

“O da ne?” Zi Cuining sormadan edemedi.

 

Li Qiye ona doğrudan cevap vermedi. Sadece gülümsedi: “Hayatı boyunca atanın en güçlü sanatı neydi?”

 

“Cennet Koruyucu Dao!” Zi Cuining tereddütsüz şekilde hemen cevapladı. Aslında atasının Cennet Koruyucu Daosu Ölümsüz İmparatorlar tarafından bile korkulan bir şeydi!

 

“Yanlış.” Li Qiye kafasını salladı ve yanıtladı. “Cennet Koruyucu Dao atanın daha sonraları varislerine bırakmak adına araştırdığı bir şey. Atanın yenilmez olma nedeni onun Cennet Koruyucu Daosu'ndan kaynaklanmıyordu. Onun yenilmez olma nedeni çift Ölümsüz Fiziğiydi!”

 

“Çift Ölümsüz Fizik mi?” Bunu duyduğunda bir anlığına sersemledi. O anda aniden bir şeyi fark etti, ama daha fazla düşünmeye cüret edemedi.

 

“Aynen öyle, iki Ölümsüz Fiziğe sahip bir beden, üstelik iki büyük tamamlanıştaki Ölümsüz Fizik!” Li Qiye başını salladı ve konuştu. Sonsuz Fizik Oluşturan Tek Düşünce... Bu neredeyse sonsuz araştırmadan sonra Li Qiye tarafından oluşturulan bir ölümsüz yazıttı ve bu yazıt Siyah Ejderha Kral üzerinde kullanılmıştı.

 

“İmkansız...” Zi Cuining düşüncelerini dışa vurdu. O anda daha önce birçok mucize görmesine rağmen bu gerçek nedeniyle dehşete düşmüştü!

 

Li Qiye neşeli bir şekilde gülümsedi ve konuştu: “Ama atan bunu mümkün kıldı! O tarihte çift büyük tamamlanıştaki Ölümsüz Fiziğe sahip tek kişiydi ve bu onun gururuydu!”

 

“Bu... Bu nasıl mümkün olabilir?” Zi Cuining bir anlığına dondu. Büyük tamamlanıştaki tek bir Ölümsüz Fizik bile zaten ulaşılamaz bir şeydi. Efsanelere göre büyük tamamlanıştaki Ölümsüz Fiziğe sahip bir Erdemli Örnek, Ölümsüz İmparator'a kafa tutabilirdi.

 

Çift Ölümsüz Fiziğe sahip biri nasıl bir varlık olurdu? Hatırlanamayan zamanlardan beri kimse çift Ölümsüz Fiziğe sahip birini duymamıştı, çünkü bir bedende iki fizik olması imkânsızdı!

 

“Atan üç nesil boyunca hükümdardı. Ölümsüz İmparator Qian Li, Ölümsüz İmparator Yin Tian ve daha sonraları atan tarafından parçalanan Cennet'in İradesi'nin sahibi Ölümsüz İmparator Ta Kong! Cennet Koruyucu Dao'nun Ölümsüz İmparator'lara korku vermesi için yeterli olduğunu mu düşünüyorsun?” Li Qiye gülümseyerek konuşmuştu.

 

Afallamış Zi Cuining bir şey söyleyemedi. Herkes Cennet'in İradesi'nin o savaşta parçalandığını biliyordu. Kimin kazandığı ve kimin kaybettiği önemli değildi, Cennet'in İradesi'ni parçalamak zaten nesiller boyunca unutulmayacak bir mucizeydi! Böyle bir şeyi kim başarabilirdi?

 

“Bu sırrı çok az kişi biliyordu. Bunu Cennet Koruyucu Şehir'de bile sadece Gu Zun ve birkaç kişi biliyor!” Li Qiye nostaljik bir şekilde konuştu. (Ç.N: Gu Zun Cennet Koruyucu Şehir'de şu anki en yüksek seviyedeki ata.)

 

Zi Cuining sakinleşti ve yoğunca Li Qiye'ye bakarken sormadan edemedi: “Atam ile ilişkin ne?”

 

“Ben atanın gayrimeşru çocuğu değilim veya onun tarafından mühürlenmiş ve günümüz çağında ortaya çıkmış bir varisi de değilim.” Li Qiye gülümsedi, Zi Cuining'in düşündüğü şeyi biliyordu. Kafasını sallayarak konuştu: “Atan hayatı boyunca tek bir kişiyi sevdi!”

 

Zi Cuining derin bir nefes aldı ve kimse tarafından çözülemeyecek bu gizemli mesele hakkında soru sormak istedi.

 

“Siyah Ejderha Mızrağı'nı çıkar.” Li Qiye emretti.

 

Zi Cuining mızrağı düşünmeden Li Qiye'ye verdi.

 

“Clangk…” Mızrak Li Qiye'nin elinde Ölümsüz'ün Kanı Mızrağı'na dönüştü.

 

Li Qiye Zi Cuining'e bakıp konuştu: “Bir şeyi anlaman gerekiyor. Genç yaşında atanın Cennet Koruyucu Dao'sunu takip etmeme nedenin senin yolunda onun bir daldaki yaprak olmasıydı. Bunun nedenini biliyor musun?”

 

“Bunun atamın arzusu olduğunu duydum!” Aslında neden atasının otuz bin yıl önceden onu varisi olarak seçtiğini anlayamıyordu. Atası geleceği görmüş olabilir miydi?

 

Li Qiye gülümsedi ve gerçeği söylemedi. O anda zihninde bir dalgalanma oluştu ve evrensel kanunlar alnında ortaya çıkarak Ölümsüz'ün Kanı Mızrağı'na fırladı.

 

Mızrak aniden parladı. Bu parlaklık ve Li Qiye'nin evrensel kanunu birleşti ve mızrağa işlenen bir ölümsüz rün haline geldi.

 

“Clank!” Li Qiye ellerini çırptı ve mızrak bir kez daha Siyah Ejderha Mızrağı'na dönüştü. Onu Zi Cuining'e verip konuştu: “Ölümsüz'ün Kanı Mızrağı'nın büyük daosu senin için doğru gelecek yolu. Bir gün zirvede duracak ve iblisler ile tanrıları öldürebileceksin! Dikkatli bir şekilde çalış! Bu seviyeye ulaştığın gün geldiğinde, eğer bu dünyada ölümsüzler varsa onları katledebileceksin!”

 

Bunu duyan Zi Cuining şaşırmadan edemedi. Ölümsüzleri öldürmek! Bu sözler ne bir efsaneydi ne de abartıydı. Derin bir nefes aldıktan sonra merakla sordu: “Neden sen bunu çalışmıyorsun?”

 

Ölümsüz'ün Kanı Mızrağı mükemmel bir silahtı ve ölümsüzleri bile öldürebilecek bir daoya sahipti, ancak Li Qiye bunu ona vermişti. Başkası olsaydı kesinlikle kendisi için bunu saklardı.

 

Li Qiye bir anlığına sessiz kalıp cevapladı: “Yeterince yoruldum.” Bu cevap birçok anlama geliyordu, ama Zi Cuining'in bundan bir anlam çıkarıp çıkaramaması önemli değildi.

 

Bu mızrak çok sayıda katliamda ölümsüz kanı ile yıkanmıştı. Geçmiş çok ağırdı ve Li Qiye bunu hatırlamak istemediği için mızrağı yanında taşımıyordu.

 

Zi Cuining mızrağı aldı ve sessizce gitti.

 

Ancak gitmeden önce Li Qiye sordu: “Jikong Wudi ile olan savaşın nasıldı.”

 

“O gerçekten Ölümsüz İmparator Ta Kong'un varisi olmaya layık.” Zi Cuining cevap verdi: “Galip belirlenemeden önce oradan atılmak zorunda kalmamız üzücü. Dışarı çıktığımda çoktan gitmişti. Eğer bir daha savaşırsak kesinlikle onu yeneceğim.”

 

“Bu normal bir durum.” Li Qiye gülümsedi ve yavaşça konuştu: “Senin Ölümsüz'ün Kanı Mızrağın bir Ölümsüz İmparator'un boğazını bile delmişken onun soyundan gelenler bir hiç. Bir sonraki sefer Siyah Ejderha Mızrağı yerine Ölümsüz'ün Kanı Mızrağı'nı kullan!”

 

Zi Cuining onayladı ve gitti. Ancak hala İlahi Dao Akademisi'nde kalıyordu.

 

İş dikkat çekmeye geldiğinde Mei Suyao ve Jikong Wudi'den sonra geliyordu. İkisi akademiden ayrıldığında Zi Cuining odak noktası haline gelmişti.

 

Ancak Mei Suyao ve Jikong Wudi'ye kıyasla Zi Cuining dehşet verici bir auraya sahipti, yalnız bir yolda yürüdüğünden kimse ona yaklaşmaya cüret edemiyordu.

 

Mei Suyao bu dünyaya gelişim yapmak ve dao öğretmek için gelmişti. Nereye giderse oranın canlı hale geldiği söylenebilirdi.

 

Jikong Wudi ise bu dünyayı yönetecek bir iradeydi ve bu amaçla birçok takipçi toplamıştı. Onun yolu her zaman büyük bir güç temsil ediyordu.

 

Ancak Zi Cuining tek başınaydı. Nereye gitse aurası etrafı nefessiz bırakıyordu. Onun unvanı ona gerçekten uygundu. (Ç.N: 镇, Zhen sakin/bastıran/koruyan anlamına geliyor. İlk başta Cennet Koruyucu dediğimiz için değiştirmeyeceğim ama ismi aynı zamanda Cennet Bastıran Tanrıça anlamına da geliyor.)

 

Li Qiye ile görüşmek dışında, akademide kaldığı zamanlarda nadiren kendini gösteriyordu.

 

Her ne kadar kibirli olsa da kimse onunla uğraşmaya cüret edemiyordu. Sadece genç nesil değil büyük miraslar bile Cennet Koruyucu Şehir ile uğraşmak istemiyordu.

 

Zi Cuining gittikten sonra Li Qiye odasında kalarak meditasyon yaptı. Altı sarayı bir etki alanı oluşturdu ve ana sarayı onlara önderlik etti.

 

Gerçek Kaderi ana sarayının içinde bu etki alanının zalim hükümdarı gibi duruyordu ve dokuz göğü kaplayan bir asalete sahipti. Bu etki alanının içinde bu Gerçek Kader'in tüm varlıkların doruk noktasında olduğu ve tek bir düşünceyle herkesin ölüm ve yaşamını belirleyebileceği söylenebilirdi.

 

Kun Peng'in Altı Varyasyonu tarafından oluşturulmuş dao temeli görkemli ve sınırsızdı. Bazen ölümsüz başkente, bazen bir ilahi saraya bazen de devasa bir Kun Peng'e dönüşüyordu. Gerçek Kader'in etrafında uçarak onu koruyordu.

 

Bu önceki dao temelinden farklıydı. Evrensel kanunlar ilahi emirler haline gelerek ilahi bir dünya oluşturmuş ve sonsuz daoyu hareket ettirmişti.

 

Çok daha şok edici olan şey ise bu dao temelinin sanki yer ve gök ile birlikte yaratılmış gibi ilkel enerji ile dolu olmasıydı. Bu dao temeli çok daha mükemmel ve gizemliydi. Sanki Li Qiye'nin büyük daosu kusursuz bir gerçekliğe dönüşmüş gibi teklik belirtileri gösteriyordu.

 

Bu dao temeli göklerden sonra oluşturulmuş gibi değil de doğuştan var olan bir şey gibi duruyordu. Bu dao temelini gören herkes şok olurdu.

 

Nasıl bir dahi olursa olsun büyük dao yolunda gelişim yaparken belli kusurlara sahip olurlardı. Sonuçta büyük dao uzun ve zor bir yoldu ve kimse bir problemin oluşmayacağını garanti edemezdi.

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28988 Üye Sayısı
  • 274 Seri Sayısı
  • 39614 Bölüm Sayısı


creator
manga tr