Bölüm 346: Dünyevi Asal Öz Sıvısı

avatar
6114 17

Emperor’s Domination - Bölüm 346: Dünyevi Asal Öz Sıvısı


 

Bölüm 346: Dünyevi Asal Öz Sıvısı

 

Sonuç olarak zayıf tarikatlardan gelen birçok genç gelişimci, güçlü gelişimciler artık gittiği için daha büyük faydalar elde etmeye başlamıştı. Zayıf tarikatlardan gelenler ve yalnız gelişimcilerin Dünya Ağacı'na tırmanacak yetenekleri olmadığından bunun yerine zamansız portalın içindeki fırsatları değerlendiriyorlardı. Bu makul düşünceye sahip olanlar oldukça iyi bir hasat elde etmişlerdi.

 

Zaman ilerledikçe dünyadaki daha fazla tarikat öğrencilerinin çoğunu getirmeye başlamıştı.

 

Bölgeleri geçmek için kullanılacak dao kapıları büyük miktarda arıtılmış yeşim gerektiriyordu. Normalde tarikatlar böyle bir kaybı kabul etmezdi, ama bu sefer çok daha fazlasını harcamaları gerekse bile öğrencilerini göndermek için bunu kabulleniyorlardı.

 

İlahi Dao Akademisi sözlerine sadık kaldı Tarikatları fark etmeksizin listede olmayan her gencin içeri girmesine izin verdi.

 

Yaşlı uzmanlar giremediği için birçok büyük tarikat içeri girebilen gençlerin sayısı ve gücüne göre kendi taktiklerini oluşturmayı seçmişti. Bir fazladan kişi bile ufak bir umut fazlalığı yaratıyordu.

 

Bu sırada haberler yayılıyor ve birkaç antik gizli miras dahil birçok tarikat da ortaya çıkmayı sürdürüyordu.

 

Altı ay içinde birçok kudretli karakter geldi ve aralarından birisi diğerlerine göre bilhassa ünlüydü.

 

“Cennet Koruyucu Tanrıça geldi!” Bu mesaj tüm Doğunun Yüz Şehri'nde yayıldı.

 

“Cennet Koruyucu Tanrıça!” Birçok kişinin kalbi kasılırken genç nesil soldu.

 

Kuzeyin Büyük Denizi, Doğunun Yüz Şehri'nden oldukça uzaktı. Doğu bölgesindeki olaylar nadiren Kuzeyin Büyük Denizi'ne ulaşırdı ve tersi de aynı şekilde geçerliydi.

 

Ancak her zaman bazı kişi ve yerler ilgi ve dikkat çekerdi, Cennet Koruyucu Şehir de bunlardan biriydi.

 

Bu yerin varisi olan Cennet Koruyucu Tanrıça her zaman birçok miras tarafından izlenmişti, özellikle de gelecek olan Cennet'in İradesini elde etmek isteyen mirasların hepsi ona dikkat ediyordu.

 

Son üç nesil hakkında konuşulurken kimse Siyah Ejderha Kral ve onun Cennet Koruyucu Şehir hakkında konuşmamazlık edemezdi.

 

Üç nesil boyunca kan gücünü durdurmadan ve derin bir uykuya girmeden Ölümsüz İmparatorlar ile birlikte yaşamak... Siyah Ejderha Kral kesinlikle zaman denizi boyunca yaşamış olan en büyük bireylerden biriydi.

 

Bu dördüncü nesildi. Her ne kadar Siyah Ejderha Kral hala hayatta olmasa da Cennet Koruyucu Şehir hala diğerleri tarafından korkulan bi yerdi. Ölümsüz İmparator mirasları dahil hiçbir miras sarayı küçümsemeye cüret edemiyordu.

 

Sarayın şu anki varisi olan Cennet Koruyucu Tanrıça söylentilere göre Siyah Ejderha Kral'ın sanatlarını da miras almıştı. Elderler tarafından kabul edilmiş ve Cennet'in İradesi'ni taşımak için gerekli nitelikleri elde etmişti.

 

Eğer Doğu'nun Yüz Şehri'nin Tanrıça Mei Suyao'su varsa, Doğu'nun Büyük Denizi'nin de Tanrıça Zi Cuining'i vardı ve onun ünü Mei Suyao'dan az değildi.

 

“Söylentilere göre Cennet Koruyucu Tanrıça Siyah Ejderha Kral tarafından bizzat seçilmiş bir varis. O hala hayattayken onun görünüşünü tarif etmiş ve birkaç nesil önceden bile onun varisi olacağını bildirmiş.” Yaşlı bir gelişimci Zi Cuining'nin gelişi nedeniyle panik oldu.

 

Ölümsüz İmparatorlar ile birlikte üç nesil geçirmiş olan Siyah Ejderha Kralın hikayelerini dinleyen kim huşu duymazdı? Onun yolundan kaçınmak için kendi yollarını uzatmaları gerekirdi. Hiçbir Ölümsüz İmparator mirası Siyah Ejderha Kral hayattayken Cennet Koruyucu Şehre meydan okumak istememişti.

 

Her ne kadar o Ölümsüz İmparator olmasa da dokuz dünyanın zirvesindeydi ve dokuz dünyanın vatandaşları tarafından ibadet edilen biriydi!

 

Daha sonraları Ölümsüz İmparator Ta Kong ile savaşmış ve Cennet'in İradesinin parçalanmasına sebep olarak dünyanın Zor Dao Çağı'na girmesine sebep olmuştu. O günden beri dünya ne Ölümsüz İmparator Ta Kong'u ne de Siyah Ejderha Kralı görmüştü.

 

Nasıl dehşet verici bir varlık bir Ölümsüz İmparatorun ortadan kaybolmasına neden olabilirdi? Bu dünyada kimse böyle bir şeyi başarabilecek bir varlığın nasıl bir güce sahip olduğunu hayal etmeye cüret edemezdi!

 

“İlah sonunda dengi ile karşılaşacak.” Birçok genç dahi Zi Cuining'nin gelişinin ardından kutlama yaptı.

 

İlah Jikong Wudi'nin genç neslin zirvesinde durduğu ve tüm diğer şeytani dahileri gölgede bıraktığı söyleniyordu. Genç nesil içinde Jikong Wudi olduğu sürece kimse ilgi odağı olamazdı.

 

Bugün Zi Cuining gelmişti ve Jikong Wudi'yi seven kişiler bile ronu küçümsemeye cüret edemiyordu.

 

Cennet Koruyucu Şehir ve Uzay Ezen Dağ eski düşmanlardı. Bugün onların varisleri aynı yerdeydi ve büyük bir savaş kaçınılmaz olacaktı.

 

Geldikten sorna Zi Cuining anında Dünya Ağacı'nın olduğu bölgeye gitti ve tırmanmaya başladı. Kimse nereye kadar tırmanabildiğini bilmiyordu.

 

Dünya Ağacı sayısız insanın arzularını ateşleyen bir yerde bulunuyordu.

 

***

 

Gizemli bir bölgede Li Qiye artık Dünyevi Asal Öz Sıvı olmayan boş gölette bağdaş kurulu şekilde oturuyordu. Uzun bir zaman geçmişti ve sıvı ile dolu olan gölet tamamen Li Qiye tarafından emilip arıtılmıştı.

 

Sonsuz Yıldız Suyu ve Dünyevi Asal Öz Sıvı,  değerleri kullanan kişilere bağlı olan şeylerdi.

 

Sonsuz Yıldız Suyu gerçekten nadir ve kıyaslanamayacak bir şeydi, ancak herkes tarafından kullanılabilecek bir şey değildi. Çok güçlüydü ve Cennetsel Krallar bile ondan keyif alacak diye bir şey yoktu.

 

Li Qiye Sonsuz Yıldız Suyu'nu sulandırmak için eşsiz bir yönteme sahipti, ama o bile çok ezici bir güç barındırdığı için kendisi üzerinde kullanmaya cüret edemiyordu.

 

Tek bir damlası bile Ölümsüz İmparator Yaşam Hazinesi'nin mührünü açabilecek bir güce sahipti. Bu bile ne kadar dehşet verici olduğunun hayal edilmesi için yeterliydi.

 

Ölümsüz İmparatorlar ve tanrılaştırılmaya layık ebedi varlıklar için Sonsuz Yıldız Suyunun değeri Dünyevi Asal Öz Sıvısı'ndan çok daha büyüktü. Özellikle de Ölümsüz İmparator seviyesinde artık Dünyevi Asal Öz Sıvısı'na ihtiyaç kalmıyordu ve Sonsuz Yıldız Suyu arzulanıyordu.

 

Zayıf gelişimciler için ise bu sıvının değeri Sonsuz Yıldız Suyu'ndan çok daha fazlaydı. O çürümüş bir şeyi büyüsel bir şeye dönüştürebilecek kadar üstün bir şeydi!

 

Şu anki durum Li Qiye için oldukça uygundu. Bu sıvıyı bulmak Li Qiye için çok büyük bir değişiklik anlamına geliyordu. En azından gelecekteki yolu çok daha pürüzsüz olacaktı.

 

O anda sanki yer ve göğün temelinden oluşmuş gibi aşırı yoğun ilkel kaos Li Qiye'yi çevrelemişti. Bu manzarayı gören herkes Li Qiye'nin yerinde olsa bile ürperirlerdi.

 

Tüm bedeni göz kamaştırıcı şekilde şeffaflaşmıştı. Sanki cennetten gelen, herhangi bir lekesi olmayan yüce bir görüntü gibiydi. Li Qiye'nin kemikleri ve kasları hayatındaki sonsuz potansiyellerini ortaya çıkarmışlardı.

 

Çok daha korkutucu olan şey ise Li Qiyenin ana sarayı çok daha gizemli hale gelmişti. İlkel kaosun nefesi ile dolan ana sarayı ilahi yeşimlerden yapılmış bir şeye dönüşmüştü ve aşırı kutsal bir atmosfer yayıyordu.

 

Ana sarayının içinde olan Gerçek Kaderi ölümsüz nefesi yayırodu; sanki bu dünyanın sonuna kadar devam edecek ebedi bir nefesti.

 

Kun Peng'in Altı Varyasyonu tarafından inşa edilen dao temeli kristal berraklığına kavuşmuştu. Büyük daoya yakın kusursuz bir dao temeli olmuştu. Li Qiye'nin dao temeli yerin ve göğün daosuydu, o Cennet'in İradesi'nin daosuydu!

 

Dao temeli bir Kun Peng'e dönüştüğünde cennet parçalayıcı bir dönüşüm geçiriyor ve artık büyük canavar ilahi Kun Peng yerine çok daha harika bir şeye dönüşüyor gibiydi.

 

Kader Sarayları'nın içindeki dört görüntü bile yer parçalayıcı bir değişim geçirmişti. Yaşam Ağacı gökyüzünü delmiş ve tazeleyici bir yeşilliğe kavuşmuştu. Yaşam Irmağı'nın suyu yükselerek her yeri doldurmuştu. Kimse Yaşam Kazanı içinde tutuşan alevlere doğrudan bakamıyordu. Yaşam Sütunu sonsuz dao üretiyordu ve sanki ilahi bir büyük dao oluşturmak üzereymiş gibiydi!

 

O anda dört görüntü ürkütücü bir manzara oluştururken sanki yeni bir dünya oluşturmak üzerelermiş gibiydi, sonsuz daonun gizemini ortaya seriyorlardı. Bu dört görüntünün içinde süzülen ilahi eşyaları biri hafifçe görebilirdi, onlar tamamen farklı şeylere dönüşmüştü.

 

“Clack... Clank... Clack!” Bir şeyin kırılma sesleri aniden ortaya çıktı, sanki bir şey kabuğunu kırmak üzereymiş gibiydi.

 

“Pa!” Bir Kader Sarayı Li Qiye'nin alnındaki meridyenden çıktı ve kafasının üzerinde süzüldü.

 

“Boom!” O anda Yaşam Kazanı yanmaya başladı ve Yaşam Pınarı bu yeni Kader Sarayı'na aktı.

 

Eğer birisi bu anı görseydi aşırı dehşete düşerdi. Altı Kader Sarayı Li Qiye'nin kafasının üzerinde süzülüyordu. Beş yardımcı sarayın ana saray etrafında süzülmesi sorunsuz ve mükemmel bir form oluşturuyordu.

 

Altı Kader Sarayı'na sahip olmak Kraliyet Asili aleminin limitiydi; onlar zirvede duran Kraliyet Asilleriydi.

 

Li Qiye sonunda altıncı Kader Sarayı'nı açarak bir Üstün Asil haline gelmişti! Bir Kraliyet Asili dördüncü sarayını açtığında, seviyesi alem içinde artık önemli olmuyordu.

 

Nedeni ise basitti. Gizemli Kader Alemi'ne ulaştıklarında veya Kraliyet Asili haline geldiklerinde eğer Kader Musibeti'ni aşamazlarsa bu yaşamlarının limiti oluyordu.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29837 Üye Sayısı
  • 281 Seri Sayısı
  • 40864 Bölüm Sayısı


creator
manga tr