Bölüm 324: Yenilmez Kılıç Ve Mızrak

avatar
6385 14

Emperor’s Domination - Bölüm 324: Yenilmez Kılıç Ve Mızrak


 

Bölüm 324: Yenilmez Kılıç Ve Mızrak

 

“Gün Işığı Gökyüzü Ölümsüz Sırrı! Ölümsüz İmparator Min Ren'in Gizli Kanunu... O İmparatorlar Çağını başlatan ve o çağın ilk İmparatoru olan kişi!” Li Qiye'nin çevresindeki ilahi alevleri gören biri duyguyla iç çekti.

 

Her ne kadar Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı artık herhangi bir şana sahip olmasa da Ölümsüz İmparator Min Ren'in prestiji hala herkesin kulaklarında gök gürültüsü gibi çınlıyordu. Birçok kişi Gün Işığı Gökyüzü Ölümsüz Sırrı'nı gördükten sonra etkilendi.

 

“Açıl!” Li Qiye büyük bir patlamanın ardından haykırdı. Üç bin küçük dünya ve bin el tarafından desteklenen Dokuz Dünya aniden arkasında açıldı. Li Qiye o an milyarlarca varlığın ibadet ettiği bir Gerçek Tanrı gibiydi. Ona inananların kan enerjisini ve inançlarını kendi bedenini güçlendirmek için kullanıyordu. Gerçek Tanrı olduktan sonra soğuk bakışları uzaklara baktı ve görüşü içindeki her şey üstün evrensel kanunlar haline geldi. Sayısız Görüntülü Gerçek Tanrı'nın tekniği olan Bin El bir şaka değildi. Li Qiye Gerçek Tanrı havası yayarken sonsuz varlığı kabul etti!

 

O anda Li Qiye'nin İlahi Fiziği en yüksek potansiyeline ulaşırken İç Fiziği de sanki mistik bir dünya açmış gibi ölümsüz ışık yayıyordu!

 

Herkes Li Qiye'nin İç Fiziği ile birlikte Cennet'in İradesi Gizli Kanunu kullanarak gizemli bir güç ortaya çıkarması nedeniyle şok olmuştu. Daha dehşet verici olan şey ise Li Qiye'nin bin elinin gücünün yeni bir seviyeye ulaşmasıydı.

 

Cennetsel Prens ve Zu Huangwu birbirlerine baktı ve öldürme arzuları daha da güçlendi. Li Qiye'nin Ölümsüz Fiziği bile tek başına yeterince iğrençken bir de gizemli Gerçek Tanrı tekniği vardı. Li Qiye'nin onların rakibi olacağını düşündüklerinden Cennet'in İradesi Gizli Kanunu sergilediğinde eğer onu öldürmezlerse bir daha asla huzurlu bir günleri olmayacağını biliyorlardı!

 

“Geber!” İkisi de haykırdı ve öldürmek için yükseldi. Zu Huangwu Ölümsüz İmparatorların sanatlarını hareke geçirdi. Fu Ma her şeyi bastırırken Yao Guang tüm varlıkları çürütüyordu. Çift oltası birleşerek Yin ve Yang ile altı daoyu kırıp tersine çevirdi. İki Cennet'in İradesi Gizli Kanunu Zu Huangwu'nun ellerinde oldukça basit görünüyordu.

 

Cennetsel Prens öldürme arzusu ile izleyenleri ürpertirken Qing Xuan'ın Gizli Kanunu sonsuz bir dünya olarak ortaya çıktı. San Dao'nun Gizli Kanunu keskin bir parlaklığa dönüştü ve İlahi bıçak ile birleşerek bir ölüm kalım bıçağı haline geldi. Bıçak aşağı doğru savrulduğunda her şey hiçliğe dönüşüyordu ve Gerçek Tanrılar bile kesilebilirdi.

 

“Çok daha iyi!” Li Qiye çılgınca güldü ve iki dahinin çift imparator sanatının karşısında gururla durdu. Mızrak ve kılıcını kaldırdı, aniden kılıç beyaza dönüşürken mızrak siyahlaştı. Bir anda tanrılar, uyum içinde bir siyah, bir de beyaz yarattı. Çamurlu bir göldeki nilüfer gibi sonsuz miktarda yaşam enerjisi üretiyordu. İki tanrının oluşturması altında sonsuz varlık var oldu ve büyük bir dünya oluştu.

 

Bir kılıç bir dünyayı oluşturdu. Bu Li Qiye'nin Üçlü Kılıcından Ölümlü Kılıcıydı.

 

Bu dünya kılıçtan oluştuğunda Bin Elin Dokuz Dünyası ile birleşti ve mükemmel on dünya haline geldi. Bu on dünyanın altında tüm her şey önemsiz hale gelirken on dünya Zu Huangwu ve Cennetsel Prensin saldırı yolunu sardı.

 

“Çift İmparatorluk Çağrısı!” Li Qiye'nn saldırısı Zu Huangwu ve Cennetsel Prensi şok ederken ikisi de haykırarak Gizli Kanunlarının en yüksek gücünü ortaya çıkardı.

 

“Boom!” Yüksek sesli bir patlamanın ardından sanki dört Ölümsüz İmparator varlıkları ile dünyayı onurlandırmış gbiydi. Ölümsüz İmparator Fu Ma ve Ölümsüz İmparator Yao Guang, Zu Huangwu'nun omuzlarında duruyorlardı. Ölümsüz İmparator Ging Xuan Cennetsel Prensin omzuna elini koymuş ve yenilmez ölümsüz gücü ile onu koruyordu. Ölümsüz İmparator San Dao ise bizzat prensin yolunu açmak için ilahi mızrağını kullanıyordu.

 

Çok sayıda bacak bu dört Ölümsüz İmparator'un ortaya çıkışıyla birlikte zayıfladı. Kraliyet Asilleri ve Aydınlanmış Varlıklar İmparatorların aurasından gelen ilkel korku nedeniyle kontrolsüzce titrerken nefes alış yetenekleri bile bastırıldı.

 

“Burada nasıl Ölümsüz İmparatorlar olabilir?” Bu manzara çok şok ediciydi, dört Ölümsüz İmparator'un ortaya çıkışı şeytani dahileri bile korkutmuştu.

 

“Hayır, onlar sadece Gizli Kanunlar tarafından oluşturulan illüzyonlar. Onlar Ölümsüz İmparator İradesi bile değil.”

 

Her ne kadar dördü illüzyon olsa da ilahi güçleri yine de üç bin dünyayı geçip altı daoyu bastırmıştı.

 

Li Qiye'nin on dünyası dört Ölümsüz İmparator'u bastıramıyordu, ama yine de genişçe gülümsemiş ve ilan etmişti: “Ne yazık ki onlar sadece illüzyon!”

 

“Clangg clankk!” Bir anda Li Qiye'nin bedeninde arıtılmış güneş ateşinden aşırı ağır bir kilit meydana geldi.

 

Güneş ateşi Li Qiye'nin bedeninde kilitlendiği an dokuz güneş arkasındaki dokuz dünyanın arkasında yükseldi ve güneş ışığı dokuz göğü aydınlatırken okyanusları kaynattı.

 

“Gümbürtü!”

 

Gökteki gerçek güneş, aşağı çok sayıda arıtılmış güneş ateşi dalgası akıttı. Bu aşırı arıtılmış güneş ateşi her şeyi yakıp kül edebilecek ve tüm varlıkları ateşe verebilecek bir şeydi.

 

Li Qiye'nin arkasıdnaki dokuzgüneş sonsuz miktarda güneş ateşi yiyordu. Yeterince emdiklerinde Li Qiye'nin bedeninin çevresinde uçmaya başladılar.

 

Dokuz Güneş Kilitleyen Cennet Kanunu en güçlü saldırı tekniklerinden biri olarak düşünülebilecek üstün bir teknikti ve gerçek potansiyeli Li Qiye'nin ellerinde ortaya çıkmıştı.

 

Li Qiye'nin momentumunun giderek güçlendiğini gören Zu Huangwu ve Cennetsel Prens haykırdı: “Gidelim!”

 

Yaşam Çarkları ve Uzun Ömür Hazineleri kan enerjilerini çok daha yükseğe iterken sanatları giderek daha güçlü hale geldi.

 

“Boom!” İkisi Li Qiye'nin on dünyasından dışarı çıktı.

 

“Kaçmak mı istiyorsunuz? Kaçacak yeriniz yok!” Yükselen dokuz güneş ve dokuz dünya paralel hale geldi. Dokuz dünyanın gücü ve sonsuz derecede arıtılmış güneş ateşleri Li Qiye'nin bedenine girerek gelişimini yükseltti.

 

Boom! Boom! Boom!” Üç büyük patlamadan sonra Li Qiye'nin gelişimi Kraliyet Asili'nden Aydınlanmış Varlık'a, ardından Antik Aziz'e ve en sonunda da Cennetsel Egemen'e ulaştı. O anda sadece Cennetsel Egemen'lerde bulunan ilahi bir halka Li Qiye'nin bedeninin çevresinde ortaya çıktı.

 

Dokuz Güneş Kilitleyen Cennet Kanunu Li Qiye'nin geçici olarak Cennetsel Egemen alemine girmesini sağlamıştı.

 

Li Qiye uzun kılıcını düşen bir meteor gibi aşağı savurdu ve duygusuz kılıç öldürme arzusu ile birlikte harekete geçti. Bu Üçlü Kılıçtan biri olan Cennetsel Kılıç idi. Bu kılıç Cennetsel Prense doğru saplandı.

 

Ardından göğü dolduran mızrak şarkıları oluşurken bir mızrak da yatay olarak hareketlendi. Bu mızrak sekiz niyet barındırıyordu ve bu sekiz niyet bir dao oluşturdu ve bu dao da sekiz daoya ayrılarak hepsi birlikte ortaya çıktı. Yer, gök, Gerçek Tanrılar, tüm varlıklar... Her şey bu tek bıçağın içindeydi.

 

Gökyüzünde Hareket Eden Sekiz Süvari Mızrağı Li Qiye tarafından Chen Baojaio'ya verilmişti. Ancak ona sorular sorduğu için Li Qiye de onu çalışmıştı.

 

Söylentilere göre o Dövüş Atası tarafından oluşturulan ve onun çağında yenilmez olan bir teknikti. Ancak aslında o farklı bir kökene sahipti ve Zalimane Ölümsüz Suvari Mızrağı ile aynı kökene sahipti. (Ç.N: Dövüş Atası Li Qiye tarafından defin bölgesinde kandırılan yaşlı moruklardan biri. Adını değiştirmiş yazar burada :D )

 

“Kenggg...” Sekiz Süvarı Mızrağı ve Üçlem Kılıcı aynı anda harekete geçti. Cennetsel Prens iki Ölümsüz İmparator'un korumasını kullandı ve en güçlü saldırısı ile Li Qiye'nin saldırısını engellemeye çalıştı.

 

Bu sırada Li Qiye Bin Eli ile Dokuz Dünya Gerçek Yayını gerdi.

 

“Buzzz!” ‘Savaşçı’ sözünü içeren bir ok fırladı. Bu ok yer ve göğün okuydu ve ilerlerken cennetsel dao taşıyordu. Evrensel Kanunlar bu okun ucunda oluşmaya başlamıştı. (Ç.N: En son attığı ok Asker idi şimdi savaşçı. Yakında yok edici falan gelir mi acaba)

 

Li Qiye avuçlarını açtı ve küçük yeşil bir ot hızlıca avucunda büyüyerek göğe ulaştı. Onun yaprakları hızlıca gökkubbeyi omuzlayabilecek büyük yıldızlara dönüştü ve en sonunda ileri doğru yatay şekilde savrulan bir kılıç halini aldı. Çok sayıda yıldız gökyüzünden düşerken bu kılıç Zu Huangwu'ya doğru ilerledi.

 

Ot Kılıcının Saldıran Ölümsüz Kanunu... Bu Ölümsüz Dao Şehrinden gelen ve Cennetsel Antik Ceset Defin Bölgesinde takas edilen bir teknikti. Xu Pei ona sahipti ve Li Qiye ona tekniğin gizemlerini öğretmek için bu tekniğe çalışmıştı.

 

Bugün bu sanat Li Qiye tarafından kullanılıyordu. Bir ot kılıcı yıldızları yok edebilecek ve göğü parçalayabilecek derecede güçlü hale gelmişti.

 

‘Savaşçı’ sözü ilerlerken ot kılıcı da arkasından takip etti. İkisi de Zu Huangwu'yu hedfliyordu.

 

Zu Huangwu dikkatsiz olmaya cüret edemedi ve çift oltasını yüzünü korumak çin kullandı. İki Ölümsüz İmparator geçilemez bir kale gibi dünya yok edici ot kılıcını ve oku engelledi.

 

Herkes bu manzara karşısında afalladı. Li Qiye Bin Eli ile birlikte güçlerini korurken birçok harika yeteneği kullanmıştı ve buna inanması zordu.

 

Ancak aynı zamanda Zu Huangwu ile Cennetsel Prensin çift imparator sanatından da etkilenmişlerdi. Li Qiye'nin birçok büyük kurnazlığının karşısında bile dayanabiliyorlardı. Eğer başkası olsaydı kesinlikle çoktan ölmüş olurdu.

 

“Gümbürtü!” Kısa süre içinde iki taraf da pervasızca tüm güçleriyle mücadele etmeye başlamıştı. Cennetsel Prens iki Ölümsüz İmparator'un koruması ile birlikte yaklaşan saldırıları engellemek adına en iyi mızrak yeteneğini kullandı. Zu Huangwu çift oltasını savururken iki imparator Yin ve Yang'ı mühürleyerek yaklaşan saldırıları bir kale gibi engelledi.

 

İkiye tek! Li Qiye Gün Işığı Gökyüzü Ölümsüz Sırrı ve Dokuz Güneş Kilitleyen Cennet Kanununu düşmanlarını bastırmak için kullanmıştı. Çift imparator sanatları nedeniyle kolay rakipler değillerdi. Her ne kadar Li Qiye'nin saldırıları şiddetli olsa da dayanabiliyorlardı. Onlar çıkmaz içindeyken iki taraf da öne geçmeyi başaramıyordu.

 

“Ommmmmm...” Ancak o an akıl almaz bir şey gerçekleşti. Li Qiye'nin İç Fiziği aniden hareketlendi. Patlama ve göz alıcı ışıkların ortasında İç Fizik bedenini terk etti ve aniden parladı.

 

“Bam, bam!” Ufuk iki kere sarsıldı İç Fizik nihai hızı ile birlikte havada iki anlık darbe ortaya çıkardı.

 

“Ahh...” sefil haykırışlar duyulurken Zu Huangwu ve Cennetsel Prens yere çarptı.. Dehşet verici kanlı bir delik göğüslerinde ortaya çıkmıştı.

 

İkisi de en kritik anda Li Qiye'nin İç Fiziğinin etkinleşeceğini ve savunmalarını parçalamak adına yenilmez bir ivme kullanacağını düşünmemişlerdi. Çift imparator sanatları Li Qiye'nin dört üstün sanatı ile meşgul olduğundan İç Fiziği serbestçe göğüslerini delmişti.

 

Göğüs kafesleri delindiği için ikisi de geri çekilirken çılgınca kan sıçratmışlardı.

 

“Bu... Bu çok korkunç!” Bu manzarayı gören çok sayıda kişi korkudan titredi. Li Qiye iki güçlü dahi ile denk olarak savaşıyordu ama en elverişli anda İç Fiziği bu durumu avantaj kazanmak için kullanmıştı.

 

“Ölümsüz Fizik gerçekten çok kudretli.” Soluk, yaşlı bir kraliyet lordu mırıldandı: “Ölümsüz Fiziğe ve üstün kanunlara sahip biri gerçekten çok korkutucu. Çift imparator sanatına sahip dahiler bile dezavantajlı duruma geliyor!”

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28216 Üye Sayısı
  • 266 Seri Sayısı
  • 38551 Bölüm Sayısı


creator
manga tr