Bölüm 323: Jingwei'nin Gök Mavisi Güneşi

avatar
6738 16

Emperor’s Domination - Bölüm 323: Jingwei'nin Gök Mavisi Güneşi


 

Bölüm 323: Jingwei'nin Gök Mavisi Güneşi

 

Cennetsel Prensin Yaşam Çarkının içine bir şey hareket etti ve diğerleri onu izlerken engin bir gök mavisi sise dönüştü. O anda Yaşam Çarkı küçük gök mavisi bir güneşe dönüşmüş gibiydi ve bir dağ gibi yükseliyordu. Onun verdiği his sanki dünyadaki en baskıcı güneş gibiydi ve gök mavisi bir enerji ile doluydu.

 

Uzun ve tiz bir sesin ardından gök mavisi bir kuş uçmaya başladı ve Yaşam Çarkının etrafında dolaştı. Göksel şeylerin yanı sıra gökyüzünde bir güneş vardı, ama hepsi bu üstün gök mavisi sisin altında gölgelenmişti.

 

Zu Huangwu'nun Yaşam Çarkının içinde ise dev bir dağ vardı. Yaşam çarkı açıldığı an sanki yeni bir dünya oluşmuştu ve ensesinden göz kamaştırıcı bir ışık yayılıyordu. O anda Yaşam Çarkı mistik bir şeye dönüştü ve herkes içindeki büyük dağı görebildi.

 

Dev dağ demir kadar siyahtı ve büyük bir ağırlığa sahipti. Sanki Yaşam Çarkının içinde baskılayıcı çok sayıda tanrı ve iblis vardı. Uzun Ömür Kanı dağın etrafında akarken kan enerjisi inanılmaz bir kötü enerji ile lekelendi. Bir anda gökte akan kan enerjisi ağırlaştı ve gökleri delip yeri ezebilecek bir güce ulaştı.

 

Büyük Orta Bölgesindeki bir yaşlı gelişimci Cennetsel Prensin Yaşam Çarkının içindeki Uzun Ömür Hazinesine baktı ve şaşkınca konuştu: Jingwei'nin Gök Mavisi Güneşi (Ç.N: Jingwei Çin mitolojisinde bir kuş Daha açık olmak gerekrise bu ağzında Gök Mavisi Güneşi tutan bir kuş. Garip di mi :D )

 

Bu sırada Aslan Kükreyişi Kraliyet Lordu da Zu Huangwu'nun Yaşam Çarkını gördü ve mırıldandı: “Yoksa bu Parlak Antik Krallık'ın Kötülük Bastıran Dağı mı?”

 

Bu hazineleri bilenler ürperdi!

 

Her ne kadar Uzun Ömür Hazinelerinin oynadığı rol Yaşam veya Gerçek Silahlar kadar büyük olmasa da görmezden gelinemeyecek güçlere sahip oldukları biliniyordu. Jingwe'nin Gök Mavisi Güneşi bir zamanlar efsanevi Ölümsüz İmparator Qing Xuan tarafından kullanılmış bir Uzun Ömür Hazinesiydi. Jingwei'nin ilahi yaşam halkasından oluşturulmuştu ve gençliği sırasında Ölümsüz İmparator Qing Xuan'ın dünyayı süpürmesine yardımcı olmuştu. Daha sonraları büyük daosunu gerçekleştirdiğinde Ölümsüz İmparator Qing Xuan onu bırakmıştı.

 

Kötülük Bastıran Dağ da dikkat çekici bir geçmişe sahipti. Bu dünyadaki gelişimciler uzun Ömür Hazinelerinin genellikle Yaşam Çarklarının yaşam halkalarından arıtıldığını biliyordu, ama Parlak Antik Krallık'ın Ölümsüz İmparator Fu Mo'su bir dağı arıtarak Yaşam Çarkına aktarmıştı. Bu hazine her zaman Parlak Antik Krallığın içinde yer almıştı .

 

“Bu Antik Krallıkların gerçek gücü mü?!” Yaşlı bir gelişimci kıskançlık içinde iç çekmeden edemedi.

 

Ölümsüz İmparator eşyaları sadece büyük bir şans ile elde edilebilecek şeylerdi. Cennetsel Kral ve Cennetsel Egemenler bile Ölümsüz İmparator eşyalarını elde etmekte aşırı zorlanırdı. Böyle genç yaşta Ölümsüz İmparator Uzun Ömür Hazineleri elde etmeleri nasıl olur da başkalarının kıskanmasına neden olmazdı?

 

“Ommmm...” Bir uğuldama sesiyle birlikte sanki Cennet'in İradesi yer ve gökün büyük daosu ile birleşerek uyanmıştı, herkesi lahi bir güç hissediyordu. O anda sanki cennetsel büyük dao yönlendirilmişti ve sonsuz güç akışı iki dahinin ilahi ışıklarının içinde ortaya çıkmıştı.

 

İkisini saran bu ilahi ışık kendi yeri, göğü ve yıldızları ile birçok varlığı da oluşturmuştu. Yeni bir evren ilizyonu Zu Huangwu ve Cennetsel Prensin bedenlerinin içinde ortaya çıkmıştı. Bu dünyaları kontrol edebiliyor ve onlar için cennetin yolunu açabiliyordu; Cennet'in İradesi onların kavrayışındaydı.

 

O anda güçleri diğerlerini korkutacak bir kaynaktı. Sanki onlar yaşam ve ölüme karar veren yeni yöneticilerdi ve sanki Cennet'in İradesi ile birleşmişlerdi.

 

Zu Huangwu'nun sağında Ölümsüz İmparator Fu Ma varken solunda Ölümsüz İmparator Yao Guang vardı. Fu Ma'nın aurası demir kadar kalınken Yao Guang'ın aurası bir yumuşaklığa sahipti. Bir taraf ağır diğer taraf yumuşak olmasına rağmen birbirlerine karşı gelmeden uyum içindelerdi.

 

Cennetsel Prensin üzerinde gök mavisi sis ile çevrili dev bir Ejderha yatıyordu. O korkutucu ışıklar yaratmıştı ve Cennet'in İradesi için doğmuş gibiydi.

 

“İki imparator sanatına sahip biri gerçekten inanılmaz.” En kibirli gelişimciler bile Cennetsel Prens ve Zu Huangwu'nun çift imparator sanatlarını gördüklerinde ağıt yakmadan edemedi.

 

Kutsal Çağ Salonundaki birçok şeytani dahi bu manzarayı gördükte sonra oldukça duygulandı. Devasa oluşumların varisleri bile hayranlıklarını gizleyememişti.

 

Bir bedende iki imparator sanatı bulunması birinin sadece iki imparatorun İmparator Kanunlarını çalışması anlamına gelmiyordu, aynı zamanda bu kişinin iki tane Cennet'in İradesi Gizli Kanununu taşıdığı anlamına da geliyordu.

 

Cennet'in İradesi çağlar boyu değişkenlik gösterdiği için her Ölümsüz İmparator'un Cennet'in İradesi de farklıydı. Bu nedenle iki farklı Cennet'in İradesi Gizli Kanunu normalde birinin içinde uyum içinde olmamalıydı.

 

Ancak hatırlanamayan zamanlardan beri birçok cennete karşı gelici dahi bunu başarmış ve aynı anda iki Cennet'in İradesi Gizli Kanunu çalışmıştı

 

“Birisi San Dao'yu güçlendirmek için Qing Xuan'ı kullanırken diğeri de Fu Ma ile Yao Guang'ı birlikte uçuruyor... Hangisinin güçlü olduğu belli değil.” İki dahiye bakan bir öncül uzman yorumladı.

 

Cennetsel Prens Ölümsüz İmparator San Dao'nun mızrağını güçlendirmek için Qing Xuan'ın Cennet'in İradesi Gizli Kanunu kullanmıştı. Zu Huangwu ise iki ölümsüz imparatorun güçlerini birlikte kullanıyordu. Hangisinin güçlü olduğunu söylemek zordu.

 

“Buna son vermenin zamanı geldi!” Cennetsel Prens konuştu.

 

O anda Kader Sarayı'nın üzerinde ilahi bir mızrak ortaya çıktı ve bu mızrak ürpertici bir parlaklık yayarken gök mavisi bir öz ile örtülüydü.

 

Zu Huangwu iki ilahi olta taşıyordu ve biri ağırken diğeri hafifti. İki olta birleşikken Yin Ve Yang kombinasyonuna benziyordu.

 

İkisi de kendi Gerçek Hazinelerini kullandı; birisi mızrakken diğeri çift olta idi. En büyük güçlerini ortaya sermek için kendi Gerçek Hazinelerini kullanmaları gerekiyordu. Bunun tek istisnası İmparator silahına sahip olduklarında olabilirdi!

 

Gelişimciler için önceki nesilden birinin Gerçek Hazinesi'ni miras almak gerçekten onlara büyük güç verebilirdi, özellikle de düşük seviyedeki kişiler Cennetsel Egemen, Cennetsel Kral veya Erdemli Örnek silahları kullandığında güçleri fazlasıyla artardı.

 

Ancak onlara ait olmayan şey asla onların olmazdı. Miras alınan Gerçek Hazineler sadece gerçek güçlerinin yüzde yirmi ila otuzunu ortaya çıkarabiliyordu. Zu Huangwu ve Cennetsel Prens gibi kişiler başkasının Gerçek Hazine'lerini almadan bile Antik Azizlere saldırabilirlerdi. Ancak kendi Gerçek Hazineleri ile çift imparator sanatı veya imparator silahlarını kullanarak en güçlü saldırılarını ortaya çıkarabilirlerdi.

 

“Geber!” Zu Huangwu hayata gelmiş bir Qilin gibi zalimane şekilde kükredi ve dağdan çıkan aç bir kaplan gibiydi. Herkesin kalbi hızlanmaya başlarken bacakları titredi; çift oltanın saldırısı Yin Ve Yang'ı çökertmişti.

 

Cennetsel Prens bir şey söylemedi ve doğrudan saldırdı. Duygusuz keskinlik dünyadaki her şeyi kesebilecek gibiydi ve buna tanrıların başları da dahildi.

 

Eğer Zu Huangwu'nun stili vahşet dolu ise Cennetsel Prens'in stili de şiddetli ve acımasız bir öldürme tarzıydı. Mızrak aniden parladı ve bu bıçağın parlaklığını gören herkes dehşete düştü.

 

“Geber!” Li Qiye de kükredi ve İç Fiziği harekete geçti. Aynı anda gökyüzündeki Cehennemi Bastıran İlahi Fizik her şeyi ezebilecek kapasitede ortaya çıkarak tüm kanunları ayakları altında bastırdı.

 

Bin El üç bin küçük dünyayı ve onların koruduğu Dokuz Dünyayı kaldırdı. Sınırsız enerji Li Qiye'nin bedenine aktı.

 

“Bang - bang - bang!” Üçü bir anda pervasızca çarpıştı. Tüm izleyenler akıllarını kaybetti; bu sonuçta dahiler arasındaki bir savaştı. Diğer dahiler hızlı nefes almaya başladı; bu savaşta onlar olsaydı bu durumda ne yapacaklarını düşünüyorlardı.

 

“Poof!” Bu dehşet verici savaşta iki saldırıya karşı direnen Li Qiye oldukça dezavantajlıydı. İlahi fiziği ne kadar sağlam olursa olsun ilahi mızrak onun kemiklerine kadar yara açmayı başarıyordu. Zu Huangwu'nun çift oltası ilahi bıçaklar kadar keskin olamsa da Bin Eli en zalimane şekilde durdurmayı başarıyordu.

 

“Bang!” Li Qiye bedenini iki ilahi silaha karşı kalkan olarak kullandıktan sonra uçuruldu. Cennetsel Prens ve Zu Huangwu Li Qiye'yi bırakmadı ve hemen ardından giderek bir kez daha saldırdı.

 

“Boom!” Li Qiye birkez daha hasar aldı ve yere çakıldı. Yeryüzü çatladı ve kan ile lekelendi.

 

“İyi değil!” Bu manzarayı gören Chi Xiaodie'nin grubu dehşete düşüp haykırdı.

 

“Basit bir şey, merak etme.” Küçük Hazan kafasını sallayıp konuştu: “Genç Asil öldürücü hareketlerini bile kullanmadı.”

 

Büyük Çağ öğrencileri soldu ve Li Qiye'nin düştüğünü gördükten sonra haykırdı.

 

Bu sırada büyük güçlerin öğrencileri mutlu bir şekilde tezahürat yaptı: “Hah, tek başına iki cennetsel prense meydan mı okuyordu? Aptal şey, bu onun kaderi!”

 

“Gümbürtü!” Molozlar dağıldığında Li Qiye gömüldüğü yerden yükseldi. Kan ile lekelenmiş bedeni kemiklere kadar inen yaralara sahipti, ama o yine de canlılık doluydu.

 

“Bu gerçekten Ölümsüz Fiziği. Böyle darbelere bile dayanabiliyor. Cehennemi Bastıran İlahi Fizik, Elmas Fiziği kadar yok edilemez olmasa da yine de oldukça sağlam.” Birisi Li Qiye'nin böyle darbelerden sonra hala ölümcül yara almadığını gördükten sonra konuştu.

 

Zu Huangwu ve Prens Li Qiye'ye şok içinde baktı. Cennet'in İradesi Gizli Kanunları bile Li Qiye'yi öldürmeyi başaramamıştı, onun fiziği gerçekten dehşet veridciydi. Ölümsüz Fizikleri Ölümsüz İmparatorlar tarafından bile arzulanan şeylerdi.

 

Efsanelere göre büyük tamamlanıştaki Ölümsüz Fiziğe sahip olan bir Erdemli Örnek, Ölümsüz İmparator'a meydan okuyabilirdi. Bugün bu asılsız bir söylentiden sonra oldukça gerçek gibi görünüyordu. Aksi halde zamanın başlangıcından itibaren birçok kişi onu çalışmak istemezdi.

 

“Gelişimimin hala sığ olması gerçekten bir utanç. Bu beden hala Cennet'in İradesi Gizli Kanunlarını tamamen durduramıyor.” Li Qiye gülümsedi ve yavaşça konuştu: “Bana kim bir kılıç ve bir mızrak ödünç verebilir?”

 

“Kıdemli Li, alın!” Bir Büyük Çağ öğrencisi hemen bir mızrak ve kılıcı Li Qiye'ya attı, ikisi de oldukça sıra dışı silahlardı.

 

Li Qiye silahları kabul etti. Sağ eli ile mızrağı tutarken sol eli kılıcı tutuyordu. Ardından bin eli de harekete geçirdi.

 

“Benim de Cennet'in İradesi Gizli Kanunum var.” Sırıttı ve konuştu.

 

“Boom!”

 

İlahi bir ışık gökten indi ve bu göz kamaştırıcı ışık Li Qiye'nin bedenine inerek sonsuz miktarda alev üretti. O anda yıldızlar Li Qiye'nin çevresinde ışıklar haline gelirken yerin ve göğün gücü çılgınca bedenine akın etti.

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28988 Üye Sayısı
  • 274 Seri Sayısı
  • 39614 Bölüm Sayısı


creator
manga tr