Bölüm 313: Bing Yuxia'nın Gücü

avatar
7324 18

Emperor’s Domination - Bölüm 313: Bing Yuxia'nın Gücü


 

Bölüm 313: Bing Yuxia'nın Gücü

 

Zu Huangwu, Ba Xia ve Cennetsel Prens Qing Xuan'ın gubu Li Qiye'yi öldürmek için onu çevrelerken ölümsüzlerin şiiri gibi bir ses duyuldu: “Daoist Yoldaşlar oldukça mantıklı şeyler söylüyor.”

 

Bir kadın sürüklendi. Onun nazik gelişi cennetten inen bir tanrıça gibiydi; onun ilahi varlığı ölümlü dünyanın dünyeviliğinden uzaktı. Gelişiyle birlikte garip görüntüler ortaya çıkmaya başladı; gökten nilüfer çiçekleri düşerken altın bir esinti yerden yükseldi, gerçek bir ölümsüzün ortaya çıkışı gibiydi.

 

Tanrıça Mei Suyao! Ebedi Nehir Okulu'nun varisi. Arkaplanı ve kendisi endişe ve saygı göstermeleri için yeterliydi. Onun şu anki çağın efsanesi olmaya niteliği vardı!

 

Herkes bir peri tarafından sürüklenmiş gibiyken o da konuştu: “Zamansız portal her zaman akademinin olmuştur. Sahibi olarak akademi dünyanın geri kalanı ile onu paylaşmak isterken hangi tarikatın veya erdemli ustanın onu başkalarından çalmaya niteliği vardır? Çağımızın erdemli ustalarının ve bilgeleirnin bile onu diğerlerinden çalma hakkı yoktur. Tüm varlıklar üstünlük veya alçaklık olmadan eşittir, bu nedenle eğer akademi kapılarını açmak istiyorsa herkes portalın zenginliği ile kutsanmalıdır. Büyük tarikatlar, güçlü ülkeler, küçük tarikatlar veya yalnız gelişimciler fark etmeksizin herkesin bu faydayı paylaşma hakkı vardır.”

 

Mütevazı arka plana sahip olanlardan biri hemen konuştu: “Tanrıça Mei iyi dedi!” Herkes Li Qiye'nin sözlerini onaylasa da çok az kişi ona destek çıkmıştı. Sonuçta o arkası olmayan biriydi ve bu nedenle herkes onun duruşunu kabullense de güç eksikliğinden dolayı kimse arka çıkmamıştı.

 

Tanrıça Mei Suyao ise farklıydı; onun kendisi akıl almaz biriyken arkasında korkutucu Ebedi Nehir Okulu vardı. Gök Mavisi Gizemli Antik Krallık ve Parlak Antik Krallık, Ebedi Nehir Okulu ile kıyaslandığında çok geride kalıyorlardı.

 

Zu Huangwu'nun tonu konuşurken battı: “Tanrıçanın sözleri mantığa uygun, ama kötü niyet barındıran birkaç kişi sürgün edilmeli. Onun Doğunun Yüz Şehri'nde kalmasına ve tarikatların arasını açan niyetlerini sürdürmesine izin veremeyiz!” Li Qiye'ye bakarken bu sözleri söyledi.

 

Bu sözlerin ardından net bir kahkaha duyuldu: “Ne zamandan beri Parlak Antik Krallığınız Doğunun Yüz Şehri adına konuşuyor?” Bing Yuxia erkek gibi giyinme tarzı ile yavaşça yaklaştı. İki yanında şehir dağıtıcı güzelliklere sahip olan kızlar vardı.

 

Bu kadar kişinin önünde olmasına rağmen Bing Yuxia bu güzelliklere kimseyi umursamadan sarılıyordu. İleri çıktı ve gülümseyerek konuştu: “Doğunun Yüz Şehri insan ırkına ve bu dünyanın tüm sakinlerine aittir. İnsan ırkının bilgeleri bu geniş bölgeyi insanlar özgürce yaşasın diye kurdu. Parlak Antik Krallığınıza insanları sürgün etme hakkını kim veriyor? Parlak Antik Krallık ve Öfkeli Ölümsüz Aziz Ülkesinde bu kadar önem arz eden ne var?”

 

“Eğer zamansız portalı tekelleştirmek istiyorsan bunu açıkça söyle giysin. Bahane bulup fazla konuşmayı kes; bu sadece atalarının onurunu lekeliyor.”

 

“Eğer Li Qiye ile bir husumetin varsa gidip savaş ve onu adalet bayrağı sallamak yerine öldür. Erdemli ustaların kararlarını sorgulaması konusu da ne? Neden senin erdemli ustaların kendini göstermiyor, böylece herkes bu büyük kişileri görür ve onların erdemli usta unvanına layık olup olmadığına bakar. Bir adam olarak işini korkakça yapıyorsun.  Bir şey söyleyip başka bir şey ifade etmeye çalışmak iki yüzlülükten başka bir şey değil. Böyle bir kişiliğe sahip biri olarak nasıl olur da kendine dahi diyip gelecekte Cennet'in İradesi için mücadele etmekten bahsedebilirsin? İnsanlar sana gülerken dişlerini kaybedecek!”

 

Mei Suyao'nun zarif ve şık sözlerine kıyasla Bing Yuxia'nin sözleri çok daha kibirli ve kabaydı; tamamen sıcak bir mizaç ile doluydu. Ancak onun stili gerçekten mütevazı başlangıçlara olan gelişimcileri memnun etmişti. İki güçlü ülkeyi gücendirmeye cüret edemiyorlardı ve Bing Yuxia'nin sözlerini duyduklarında zihinlerinde ona tezahürat etmekten kendilerini alıkoyamamışlardı.

 

“Küçük kız, sözlerin gerçekten Ölümsüz İmparator Bing Yu'nun stiline benziyor.” Li Qiye ellini salladı ve konuştu: “Seni giderek daha fazla sevmeye başlıyorum.”

 

Bing Yuxia Li Qiye'ye baktı ve konuştu: “Unut gitsin, ben sadece tatlı kızları seviyorum, erkekler ile ilgilenmiyorum.”

 

Onun rahat tavrı çoğu kişiyi sessizleştirdi. O üstün bir güzellikti, ancak diğer kızlar ile ilgileniyordu ve bu Doğunun Yüz Şehri'nde bir sır değildi.

 

Zu Huangwu, Cennetsel Prens Qing Xuan ve Ba Xia oldukça kıl olmuştu. Tanrıça Mei Suyao kibardı, ama Bing Yuxia'nın sözleri kibarlık içermiyordu.

 

Zu Huangwu yavaşça tersledi: “Peki senin Buz Tüyü Sarayın mı Doğunun Yüz Şehri'ni temsil ediyor?” Yükselen bir aura ile birlikte Zu Huangwu dik şekilde durdu. Bedeni bilgelerin şarkılarını yayıyordu. Bir uzman olarak konuşmaya başladığı an yayılan baskıcı aurası diğerlerini korku ve huşu içinde bırakıyordu.

 

Bing Yuxia ona baktı ve ellerindeki güzellikleri bırakarak kağıt yelpazesini kapadı. Ardından dik durup güldü: “Zu Huanwu, benim huzurumda beni korkutmaya çalışarak kim olduğunu sanıyorsun? Sen de kimsin? İki imparator sanatına sahip biri değil mi? Şimdi gel de senin iki imparator sanatını deneyeyim. Bir dahi olarak ününün nesi büyük bakalım. Bu amcan her zaman dahilere tepeden bakar!” Konuşmayı bitirdiği an bir patlama duyuldu ve dokuz Kader Sarayı kafasının üzerinde ortaya çıktı.

 

Dokuz Kader Sarayı'nı gören herkes şok içinde haykırdı: “Kader Sarayına sahip bir Antik Aziz, Zirve Azizi!”

(ÇN: Antik Aziz'ler kader saraylarının sayılarına göre farklı isimlendiriliyordu. Şu şekildeler: Küçük Aziz (4), Genç Aziz (5), Büyük Aziz (6), Cennet Yenileyen Aziz (7), Dao Yenileyen Aziz (8), Zirve Azizi (9), Savaş Azizi (10), Ölümsüz Aziz (11), İlkel Aziz (12) )

 

Bu toplantıda birçok dahi vardı; Cennetsel Prens Qing Xuan, Zu Huangwu ve Ba Xia gibi kişiler dahiydi. Kutsal Çağ Salonundaki öğrenciler de şeytani dahilerdi.

 

Ancak dokuz Kader Sarayının Bing Yuxia'nın kafasının üzerinde hareketlendiğini gören tüm dahiler parlaklığını kaybetmişti. O anda Bing Yuxia sadece Antik Aziz değildi, aynı zamanda dokuz Kader Sarayına sahip biriydi.

 

Bu çok dehşet vericiydi; Antik Aziz Aleminde dokuz Kader Sarayı limit olarak kabul edilirdi. Zirve Azizi tüm diğer Antik Azizlere tepeden küçümseme ile bakabilirdi. Cennetsel Egemenler bile böyle üstün bir dahi karşısında renklerini kaybederdi.

 

“Bu... Bu nasıl olabilir?” Genç dahiler ve önceki nesilden gelen Antik Aziz'ler fark etmeksizin herkesin ifadesi Bing Yuxia'nin kader sarayları karşısında değişti.

 

“Dahilerin ederi ne?” Bing Yuxia bir kadın olarak oldukça kibirliydi. Soğukça ilan etti: “En çok dahilerden nefret ederim!”

 

Kimse bu otoriter sözlerin temelsiz olduğunu düşünmüyordu. Onun yaşında Dokuz Saraylı Antik Aziz olmak nerede olursa olsun kibirlenebileceği bir şeydi.

 

“Bu küçük kız gerçekten Ölümsüz İmparator Bing Yu gibi.” Bing Yuxia'nın kibirli ifadesine bakan Li Qiye ellerini çırptı ve yakındı. Sanki Ölümsüz İmparator Bing Yu'nun gençliğini bir kez daha görüyor gibiydi.

 

Zu Huangwu ve kalabalığın ifadesi soğudu. Dokuz Saraylı Antik Aziz gerçekten harikaydı. Gelişimciler için dokuz saray limitti, efsanevi on saray ise bir elin parmakları ile sayılabilirdi. Bing Yuxia bu kadar gençken böyle bir yeteneğe sahipse belki de gelecekte onuncu sarayı bile açabilirdi.

 

O anda Bing Yuxia kibirlice Zu Huangwu'ya meydan okudu ve iki miras savaşın eşiğindeydi.

 

“Şu anda herkes zamansız portalın fırsatları için toplandı, birbirimizi öldürmek için burada değiliz! İlahi Dao Akademisi portalı herkes ile paylaşmaya karar verdiği için kimse diğerlerinden bu şansı alma hakkına sahip değil!” O anda Mei Suyao ağzını açtı ve güzel bir şiirden geliyor gibi duyulan ölümsüz sözleri söyledi. İnanılmaz bir çekicilik yayıyordu ve duyanlar sakinleşiyordu.

 

“Tanrıça Mei'nin sözlerine katılıyorum.” Konuşan kişi çok sayıda kanunun eşliğinde gökyüzünden indi. O her bir adımda büyük dao ile birlikte ilerliyordu ve bu dünyanın tek egemeni gibiydi. Aniden ay ve güneş parlaklığını kaybederken onun yolundaki dağlar ve nehirler sarsıldı. Tüm varlıklar sanki dokuz göğün tanrısı geçiyormuş gibi titredi.

 

Birisi bu genç adamı gördüğünde bağırdı: “İlah Jikong Wudi!”

 

İlah Jikong Wudi Uzay Ezen Dağ'ın varisi idi ve İlah Jikong Wudi, Ta Kong'un altı nesil sonraki büyük büyük torunuydu. Modern zamanlarda birinin ünü ve yeteneği karşılaştırıldığında hiçbir dahi İlah Jikong Wudi ile kıyaslanamazdı; tüm varlıklar onun büyüklüğünün gölgesinde kalırdı.

 

Jikong Wudi şu anki nesilde İmparator Çağı Salonunun tek öğrencisiydi. Söylentilere göre salonda akıl almaz bir hasat yapmıştı. İmparator Çağı Salonu en yüksek gereksinimlere sahip salondu ve zamanın başlangıcından beri oranın öğrencileri birinin parmakları ile sayılabilirdi. Jikong Wudi'nin atası Ölümsüz İmparator Ta Kong bile gençken bu salona girememişti.

 

Bu nesilde Jikong Wudi İmparator Çağı Salonuna giren tek kişiydi ve o Ölümsüz İmparator Hao Hai'nin gençliği ile yarışmakla kalmayıp Ölümsüz İmparator Ta Kong'un kabul edilmeme pişmanlığını da telafi etmişti.

 

İnsanlar Tanrıça Mei Suyao'nun da İmparator Çağı Salonuna katılmaya nitelikli olduğunu söylese de o bunu seçmemişti. Mei Suyao'nun statüsü oldukça özeldi; o akademinin ne öğrencisi ne de öğretmeniydi. Doğal olarak o akademinin salon ustaları ile büyük dao tartıştığı için oldukça bilgiliydi.

 

İlah Jikong Wudi varlığı ile yenilmezdi ve yenilmez şekilde konuşmaya başladı: “Zamansız portalın şansları herkesin kendi kaderine kalmış. Eğer buradakiler kendilerini çağın dahileri olarak görüyorsa ileri çıkıp liderlik edebilirler. Neden rekabetten endişe etmemiz gereksin? Talihler kaderde vardır, bu nedenle dostlarımızın diğerlerini sürgün etmesine gerek yok. Birisi portalda bir şey elde edecek mi yoksa edemeyecek mi... Bunu herkesin kendi yeteneği belirleyecek.” Jikong wudi'nin domine edici tonu kendine güven doluydu, rekabetten korkmuyordu.

 

“Tanrıça Mei ve İlah gerçekten iyi dedi. Tüm varlıklar eşittir ve portalın içindeki talih de kaderdir. Herkesin pay hakkı vardır!” Aniden zayıf tarikatlardan gelen gelişimciler onları onayladı.

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 33193 Üye Sayısı
  • 352 Seri Sayısı
  • 43551 Bölüm Sayısı


creator
manga tr