Bölüm 245: Onurlu Kanımız Soğumadı ve Görkemli Tutkumuz Bulutlara Ulaştı

avatar
7436 16

Emperor’s Domination - Bölüm 245: Onurlu Kanımız Soğumadı ve Görkemli Tutkumuz Bulutlara Ulaştı


 

Bölüm 245: Onurlu Kanımız Soğumadı ve Görkemli Tutkumuz Bulutlara Ulaştı

 

 

On bin atlı tarafından çevrelenen Temizleyici Tütsünün atmosferi aşırı gerginleşti. Tüm öğrenciler kendi bölüklerine dönerlerken tarikat tüm savunma formasyonlarını açmak için önemsemeden büyük miktarda arıtılmış yeşim kullandı.

 

Savaş yaklaşıyordu ve Gu Tieshou'nun ifadesi soğumuştu. Ancak soğuyan sadece onunki değildi.

 

Uzaktan gözlemleyen birçok tarikat ve kapı lideri oldukça duygulandı. Son on bin yıl içinde İlahi Tanrı Tarikatı ve Cennetsel Mücevher Krallığı nadiren güçlerini harekete geçirmişti.

 

Bugün Temizleyici Tütsüyü yok etmeye karar vermişlerdi ve bu Cennetsel Mücevher Krallığı içindeki birçok mirası büyük ölçüde paniğe geçirmişti. Eğer bugün Temizleyici Tütsüyü yok etmeye cüret ediyorlarsa yarın sıradaki onların mirasları olabilirdi.

 

“Onlar İlahi Tanrı Tarikatının elitleri!” On bin atlıya bakan birkaç kişi konuştu.

 

Cennetsel Mücevher Krallığında olmayan tarikatlar bile panik olmuştu. Bir tarikat lordu mırıldandı: “Temizleyici Tütsü otuz bin yıl önce kaybetse de İlahi Tanrı Tarikatı da büyük kayıplar verdi, bu nedenle bu şekilde büyük bir girişimi nadiren yapıyorlar. Korkarım ki bu ani bir karar yerine uzun süredir hazırlanan bir şey.”

 

O anda herkes Li Qiye'yi teslim etmenin sadece bir bahane olduğunu fark etti. Antik Tarikatı yok etmek İlahi Tanrı Tarikatının yapması gereken bir şeydi.

 

“Temizleyici Tütsü dezavantajlı. Hayır, aslında dezavantajlı olan Dokuz Aziz Şeytan Kapısı. Onların Savaş Tanrısı Tapınağının desteğini kaybettiğini ve Şeytan Kral Lun Ri'nin bile orada tutulduğunu duydum.” Biraz bilgi sahibi olan bir aziz lord nazikçe konuştu: “Bu İlahi Tanrı Tarikatı için binde bir gelen bir şans. Şeytan Kapısının desteği ve Savaş Tanrısı Tapınağın yardımı yok ve onların arkasında da Gök Mavisi Gizemli Antik Krallık var, Temizleyici Tütsüyü yok etmek için bu onların en iyi şansı. Sadece bu değil, bu aynı zamanda Şeytan Kapısını yok etmek için de en iyi şansları olabilir.”

 

“Heh, Temizleyici Tütsü Li Qiye gibi bir öğrenciye sahipken sadece kendi ölümünü arıyor. Hmph, her yerde düşman edinirken Temizleyici Tütsünün şu ana kadar yok edilmemesi bile mucize.” Li Qiye ile arasında sorun olan baz kişiler Temizleyici Tütsünün durumu nedeniyle oldukça iyi vakit geçiriyordu.

 

O anda on bin atlı tarikatı çevrelese de Li Qiye sakindi. Atlılara baktı ve ilgisizce konuştu. “Fena değil, görünüşe göre Dao Çocuğu Shengtian için intikam almak sadece bir bahaneydi. Dao Çocuğu Shengtian ve grubu için biraz üzülüyorum. Ölümlerinden sonra bile kullanılıyorlar.”

 

“Tüm Erdemli Örnek ve İmparator kanunlarınızı teslim edin, ardından belki ordularımı geri çekebilirim!” O anda Ölümlü Kral soğukça konuştu. Pençelerini ve gerçek niyetini belli etti.

 

Ölümlü Kralın sözleri herkesi ürpertti. Temizleyici Tütsü öğrencileri için birbirlerine baktı ve öfkeyle seslendi: “Hepimiz ölsek bile istediğini almana izin vermeyeceğiz!”

 

İmparator Kanunları! Erdemli Örnek Kanunları! Bu şeyler herkes tarafından arzulanan şeylerdi. Temizleyici Tütsü düşüşte olsa da hala bir Ölümsüz İmparator mirasıydı. Güçlü kanunlarının çoğunu o yılki savaşta kaybetmiş olsa da hala Kun Peng'in Altı Varyasyonu gibi güçlü kanunlara da sahipti!

 

“Gün Işığı Gökyüzü Ölümsüz Sırrı! Cennetin İradesi Kutsal Kanunu!” Birisi mırıldandı. O anda birçok büyük karakter kalplerinde yükselen bir sıcaklık hissetti. Li Qiye defin bölgesinde bu kanunu kullanmıştı. Eğer Antik Tarikat yok olacaksa durumdan faydalanıp bu kanunu ele geçirmek için iyi bir fırsattı.

 

“Ölümlü Kral, hepimizi öldürsen bile İmparator Kanunlarını vermeyeceğiz!” Gu Tieshou soğukça cevapladı.

 

Ölümlü Kral'ın gözleri kılıç kadar keskin bir ışık ile parıldarken ürpertici şekilde konuştu. “Madem tarikatınızı yok oluşu istiyor, size yardımcı olacağım!”

 

“Hazırlanın!” Gu Tieshou haykırırken öğrencilerin savaşa hazırlanmasını sağladı.

 

“Bu son uyarım, onları veriyor musunuz, vermiyor musunuz?” Ölümlü Kral tarikata, ardından Gu Tieshou ve Li Qiye'ye baktı.

 

“On bin atlı!” Ancak Li Qiye konuşurken hala sakindi: “Gök Mavisi Gizemli Antik Krallık da arkanızda mı yoksa değil mi. Değilse on bin atlı aperatif için yeterli gelmeyecek.”

 

Li Qiye'nin kibirli sözleri Gu Tieshou'nun afallamasına neden oldu. On bin atlı İlahi Tanrı Tarikatının elitleriydi ve tarikatlarını tamamen yok etmeye güçleri vardı. Onları durduracak güçleri esasında yoktu!

 

“Bu çocuk korkudan çıldırdı. Bu on bin elit Antik Tarikatı yok etmek için fazlasıyla yeterli! Tarikatı yok oluşunun eşiğindeyken bile saçmalayabiliyor!” Birisi kafasını salladı ve konuştu.

 

“Aptal küçük şey. Tarikatını yok edene kadar bekle, ardından seninle ilgileneceğim.” Ölümlü Kral bağırdı: “Gidin, merhamet etmeden öldürün!”

 

Ölümlü Kral'ın Kutsal Kanun ve Ölümsüz Fizik Kanunu nedeniyle Li Qiye'yi canlı yakalamak istediği açıkta!

 

“Booom!” O anda on bin atlı ezici bir güç ile ileri adım attı. Formasyonları kana susamış ve öldürücü bir aura yaydı ve tüm tarikatın sarsılmasına neden oldu. Temizleyici Tütsü nasıl olur da bu atlıları geri püskürtebilirdi?

 

“Durun!” O anda bir haykırış yankılandı ve dağlar ile nehirler bile sarsıldı. Ölümlü Kral gibi bir karakterin bile ifadesi şaşkınlık ile değişti.

 

Yaşlı adam boşluk adımı ile oraya geldi. Her bir adımı göksel varlıkların hareketi gibiydi. Kan enerjisi sonsuz bir dalga gibiydi. Aşırı domine ediciydi ve sanki kan enerjisi her şeyi ters yüz edebilirdi! Onu tanımayanlar bile bu yaşlı adamın kan enerjisi nedeniyle şaşırdı. Onu tanıyan bir lord dehşet içinde konuştu: “Savaş Tanrısı Tapınağının dış tarikat elderi Elder Jiang!”

 

“Savaş Tanrısı Tapınağının bir Elderi!” Bu sözleri duyanlar onu tanımasa bile afalladı.

 

Savaş Tanrısı Tapınağı Büyük Orta Bölesideki en antik varlıktı ve Issız Çağ sırasında kurulmuştu. Milyonlarca yıl geçmiş ve Ölümsüz İmparatorlar gelip gitmişti, sayısız tarikat zaman nehrinde yok olmuş ve çok sayıda miras dağılmıştı, ama Savaş Tanrısı Tapınağı hala güçlü kalmıştı!

 

Yaşlı adamın ani gelişi Ölümlü Kralı büyük ölçüde panikletti. Savaş Tanrısı Tapınağının Şeytan Kapısını daha fazla desteklemediğini ve Şeytan Kralı bile tapınakta kilitlediğine dair haber almışlardı. Bu nedenle de ordularını buraya getirmişti ve ardından da Şeytan Kapısına götürecekti. Antik Krallığın da desteği ile kazanacağına yüzde yüz emindi! Eğer bu savaş başarılı olursa İlahi Tanrı Tarikatında emsalsiz bir statü kazanacaktı. Gelecekte prestiji İlahi Tanrı Tarikatının Öncülü ile denk olacaktı; bu tarihi kayıtlara yazılmak için fazlasıyla yeterli olacaktı.

 

Kalbi battı ve Savaş Tanrısı Tapınağının gelişi ile durumun iyi gözükmediğini anladı.

 

“Cennetsel Mücevher Ölümlü Kralı, bu mesele burada sona ersin. Ordularınızı geri çekin.” Elder Jiang ilk Temizleyici Tütsüye ardında da Ölümlü Krala baktı.

 

O anda tüm atlılar Ölümlü Kralın emrini bekliyordu.

 

“Savaş Tanrısı Tapınağı avucunu biraz fazla uzatmış!” O anda soğuk bir ses duyuldu. Bir adam boşluktan ortaya çıktı. Bu bulutların içinde duran bir adamdı. Gökyüzünde uçan bir ölümsüze benzeyen bedeni mavi bir enerji ile çevrelenmişti.

 

“Gök Mavisi Gizemli Antik Krallığın İmparatorluk Danışmanı!” Bu kişiyi gören birinin yüzü soldu ve mırıldandı: “Antik Krallığın Dokuzuncu Atası bile onun sıra dışı yeteneğini övmüştü!”

 

“Antik Krallık!” Li Qiye'nin gözleri daraldı ve yeni gelen adamı gözlemledi.

 

O anda Ölümlü Kral da İmparatorluk Danışmanına baktı. Antik Krallıktan güçlü bir desteğe ihtiyacı vardı. İlahi Tanrı Tarikatı güçlü olsa da Savaş Tanrısı Tapınağına karşı gelecek kapasitede değillerdi, ancak arkalarında Antik Krallık varsa bu farklı bir hikâye olurdu.

 

“Qingxuan Xiong!” Elder Jiang, İmparatorluk Danışmanına baktı ve ciddi bir şekilde konuştu: “Hata yapma! Temizleyici Tütsü Antik Tarikatına karşı gelmek bizim Savaş Tanrısı Tapınağımız ile düşman olmak anlamına gelir!”

 

Onun sözleri herkesin ifadesini değiştirdi ve buna Ölümlü Kral da dâhildi! Daha önce Şeytan Kapısının Savaş Tanrısı Tapınağından desteği vardı, ama Temizleyici Tütsü gibi üçüncü sınıf tarikatlar onlar tarafından değer görmezdi. Ancak bugün Savaş Tanrısı Tapınağının göstermiş olduğu tutum gerçekten herkesin zihnini sarstı! Savaş Tanrısı Tapınağı güçlü şekilde Temizleyici Tütsüyü destekliyordu ve Antik Krallık ile düşman olmayı bile umursamıyordu.

 

Bu ani değişiklik nedendi? Tarikat önceki gibi değildi. Bu da herkesin birbirine bakmasına neden oldu.

 

Gu Teishou'nun grubu ile Temizleyici Tütsü öğrencileri aşırı heyecanlanıp duygulandı. Tapınağın tarikatlarını destekleyeceğini beklememişlerdi! Tapınağın desteğini almak akıl almaz bir şeydi.

 

Baojiao ve Shuangyan birbirlerine baktı. O anda bir şeyi anlamış gibi göründüler. Sadece Li Qiye sakindi ve kimse ne düşündüğünü bilmiyordu.

 

“Savaş Tanrısı Tapınağının kahramanca ruhu göğü bile yiyip yutabilir, yah!” İmparatorluk Danışmanı Qingxuan Xiong burnundan soludu ve devam etti: “Sizin Savaş Tanrısı Tapınağınızın bugün kendini bile koruyamayacağından korkuyorum. Tapınağınız çok çürüdü; ilk önce kendiniz için endişelenmelisiniz, kavrayışınızın uzanamadığı yerlere uzanmaya çalışmayın. Büyük Orta Bölgesi sadece sizin etki alanınız değil!”

 

 

******************ÇEVİRMEN NOTU********************

 

Li Qiye neler yapacak? Antik Krallık ne yapacak? Antik Krallık vs Tapınak olacak mı? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????

 

 Editör Notu: Gecikme için hepinizden özür diliyorum. İyi eğlenceler :)


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28988 Üye Sayısı
  • 274 Seri Sayısı
  • 39614 Bölüm Sayısı


creator
manga tr