Bölüm 242: Ölümsüzün Kanı Mızrağı (2)

avatar
8484 24

Emperor’s Domination - Bölüm 242: Ölümsüzün Kanı Mızrağı (2)


 

Bölüm 242: Ölümsüzün Kanı Mızrağı (2)

 

Simya ustaları için en zor şey kader hapı üretmekti. Bunun nedeni kader hapı üretmek için oldukça katı şartlar gerekmesiydi ve simya ustalarının alev kontrol yeteneğinin de önemli olmasıydı. Ardından alev kontrol yeteneği ile dan arıtma tekniklerini ve dan sentezleme sanatına sahip olmaları gerekliydi... Bu üç adımdaki herhangi bir hata kader hapının yapımı sırasında başarısızlık oluşmasına neden olurdu.

 

Aynı zamanda bir avuç tıbbi malzeme dolu bir kazan ile sadece tek bir kader hapı üretilebilirdi. Üstelik kader hapı gelişimciler için en çok talep edilen şeydi. Tüm gelişimcilerin uzun ömür ilaçlarına veya fizik macunlarına ihtiyacı olmasa da uygun kader haplarına ihtiyaçları vardı! Bu da kader haplarının diğer iki şeyden çok daha değerli olma nedeniydi.

 

Kader hapları dokuz dönüşüme sahipti ve çok sayıda belirleyici faktör vardı. Örneğin eğer ana malzemeler ile ruh bitkisi içeriği sadece üçüncü dönüşümdeyse o zaman kader hapı en fazla üçüncü dönüşüme kadar ulaşabilirdi ve kesinlikle dördüncüye çıkamazdı. Başka bir faktör ise simya ustasının yeteneği idi. Eğer usta yetenekli değil ise malzemeler üçüncü dönüşümde olsa bile kader hapı sadece ikinci dönüşümde olurdu ve süreçteki bir hata  kazanı patlatabilirdi. Bu durumda malzemelerin yok olmasının yanı sıra İlahi Kazan da hasar görürdü.

 

Bu nedenle simya ustaları kader hapı yaparlarken aşırı dikkatli olurlardı. Tamamen kendilerinden emin olmadıkları sürece bunu denemezlerdi çünkü iyi bir kazan oluşturmak kolay  değildi.

 

"Başlayın!" Elder Sun'un grubu her şeyi hazırladıktan sonra Li Qiye bağırdı ve Sonsuz İlahi Kazanı çıkardı.

 

O yere düştü ve devasa bir kurbağaya dönüştü. Devasa ağzını açtı, ağzı çok sayıda tıbbi malzemeyi tutabilecek kapasiteydi.

 

"Boom!" O anda kazan alevlerini yaydı ve bir imkansız gerçekleşti. Dev ağaca benzeyen kazan göğü deldi ve alevleri açan çiçekler gibi aniden dağıldı.

 

"Bir, iki, üç..."

 

Oluşan tıbbi şeyleri sayan Elder Sun ve tarikattaki diğer simya ustaları afalladı.

 

Dan oluşturma sürecinde kazanın alevleri büyük bir iş üstleniyordu. Kazanın simya hazinesi olup olmaması buradaki tek önemli şey değildi. En önemli şey kazanın alevleri idi.

 

Bu süreçte bir kazanın tek bir alev mekanizması oluşturması basitti; iki tanesi de mümkündü. Üçten itibaren zorlaşıyordu ve gerçek bir usta aynı anda üç alev mekanizması kullanarak hap arıtma yapabilirdi.

 

Sıradışı simya ustaları aynı anda birçok alev mekanizması üretebilirdi. Alev mekanizması kazanın alevleri ve onun seviyesi ile ilgili osla da her şey bu kadar ile bitmiyordu. Simyacının bunları oluşturması değil onları kontrol edebilmesi onun seviyesini belirleyen şeydi.

 

Ama o anda Li Qiye'nin Sonsuz İlahi Kazanı çiçek açan devasa bir ağaç gibiydi. Alevler baharın gelişi gibi birbiri ardına oluşuyor ve izlenmesi hoş bir manzara ortaya çıkarıyordu.

 

"İmkansız... Bu imkansız..." O anda tarikattaki simyacılar afalladı. Kimse gözleri önündeki şeyin gerçek olduğuna görseler bile inanamıyordu.

 

Simya tanrısı tarafından bırakılan İlahi Kazan olmadığı sürece bir kazanın yüz alev mekanizması oluşturması imkansızdı.

 

Ancak bir adım geri çekilinse ve bir kazan gerçekten yüz alev mekanizması oluştursa bile bu alevleri kontrol etmek kazanın seviyesinden değil simya ustasının kusursuz ustalığından kaynaklıydı.

 

Önlerindeki alev mekanizmaları aynı boyuttaydı ve hepsi aynı tonda parlıyorlardı. Kıvılcımları ve hareketler, dönüşümleri bile aynıydı! Bu da sadece kazanın değil Li Qiye'nin alev ustalığının da üst düzey olduğu anlamına geliyordu.

 

"Bin üç!" Elder Sun'un öğrencilerinden biri hesapladı ve dehşet içinde dondu. Dilini ısırdı ve acı ona bunun bir rüya olmadığını söyledi.

 

Elder Sun da donarken mırıldandı: "İlahi Kazanım ile ben bile sadece yüz tane alev mekanizması oluşturabilirim ama onlar istikrarsız olacağından onlarla dan yapmak imkansız olur."

 

Hayatını riske atarak yüz alev mekanizması oluştursa bile onlar farklı boyutlara ve kıvılcımlara sahip olacağından hap yapmanın imkansız olacağını düşündü korkmuş Elder Sun.

 

Ancak Li Qiye'nin ilk hareketi bin üç alev mekanizması oluşturmuştu ve onlar aynı şekil ve boydaydı. Bu onun emsalsiz simya tekniklerini  ve üstün yeteneğini gösteriyordu!

 

Eğer Elder Sun Sonsuz İlahi Kazana sahip olsaydı bile bu kadar hızlı şekilde bin üç alev oluşturamazdı.

 

Bu sırada diğer simyacılar gözleri önündeki mucizeden dolayı dehşete düştüler.

 

"Şimdilik bu kadar yeter!"

 

Li Qiye alevlere bakarken başıyla onayladı. Teorik olarak Sonsuz İlahi Kazan on bin alev oluşturabilirdi. Onun ve Simya Tanrısının oluşturduğu simya daosu ile Li Qiye gelecekte on bin alevi kontrol edebileceğine emindi.

 

Li Qiye'nin 'şimdilik yeter' sözleri simyacıları afallattı. Eğer bin alev sadece şimdilik kabul edilebilir bir şeyse o zaman onlar kendilerini asmalılardı.

 

"Hazır mıyız?" Li Qiye sorduğunda Elder Sun'un grubu sonunda sakinleşti ve anında malzemeleri hazırladı.

 

"İçine koyun!" Li Qİye kazanı kontrol ederken bin aleve bakan gözleri derinleşti.

 

Bir anda Elder Sun'un takımı birinci dönüşüm tıbbi malzemleri kazana attı. Onlar dan üretiminde deneyimli olduklarından hareketleri oldukça hızlıydı.

 

"Boom! Boom! Bang!" Malzemeler eklendiğinde mısır patlama seslerine benzeyen sesler duyuldu.

 

Daha onlar fark bile edemeden her alevde kader hapları üretildi. Böyle akıl almaz bir hap üretim süreci nasıl olabilirdi? Hatta bu bir süreç bile değildi; Li Qiye'nin ellerinde sanki bu alevlerin şiddeti hapları anında arıtmak için yeterliydi.

 

"Tıbbi su kabağı nerede?" Li Qiye Elder Sun ve diğerleri tamamen sersemlemişken bağırdı.

 

Elder Sun sakinleşti ve hemen tıbbi su kabağını çıkardı. Li Qiye ardından kükredi.

 

Aniden alev mekanizmaları su damlaları gibi patladı ve kazan alevleri gelgit dalgaları gibi kader haplarından tamamen çekildi.

 

O anda tıbbi su kabağı bir balina gibi tamamlanmış tüm kader haplarını yuttu ve şok edici bir manzara oluşturdu. Böyle bir üretim şekli veya bir kazanın bu kadar hızlı şekilde bu kadar hap ürettiğini daha önce görmemişlerdi. Elder Sun ve diğer simyacılar tamamen afalladı; bu hap üretimi miydi? Bu mısır patlatmaktan bile daha kolaydı!

 

"Benim... Benim tek bir birinci dönüşüm hapı üretmem en azından dört beş saat sürüyor ve en fazla beş altı alev mekanizması oluşturabiliyorum... Bu, bu büyüsel bir şey!" Eldr Sun ne diyeceğini bilemedi.

 

Kader haplarını üretme malzemeleri konusunda yönlendirici ruh bitkisi veya önemli yan malzamelerin ne olduğu önemli değildi... Bu mazemelrin yaşı ne kadar büyükse dönüşüm miktarı da o kadar büüyk oluyordu. Tabii ki sınır dokuz dönüşüm idi. Dokuz dönüşümlü malzemelerden oluşturulan kkadar hapları Dokuzuncu Dönüşüm Kader Hapları oalrak adlandırılıyordu!

 

Dönüşüm miktarı arttıkça hapı üretmek de zorlaşıyordu. Üstelik gerekli zaman da arıyordu. Örneğin Elder Sun Birinci Dönüşüm Kader Hapı üretmek için dört beş saat harcarken İkinci Dönüşüm Kader Hapı için bir iki gün harcıyordu. Diğer bir deyişle Elder Yun en yüksek hızı ile altı saatte sadece beş altı hap üretebilirdi. Buna ek olarak onlar en düşük seviyeli Birinci Dönüşüm Kader Hapı olurdu.

(Ç.N: 1 tanesini üretmek 4-5 saat ve beş altı alev de üretebildiğinden en fazla beş altı tane üretebiliyor toplam olarak 6 saatte.)

 

Ancak Li Qiye tek seferde bin mısır patlağı, hayır, bin kader hapı üretmişti. Bu akıl almayacak ve imkansız bir şeydi.

 

Elder Sun'un grubu bir rüyadaymış gibi orada durdu. Bir simya ustasının bin hap üretmesi için bir yıl gerekliydi ama Li Qiye bunu anında yapmıştı. Bu bir mucizeydi.

 

"Bu... O sadece mısır patlattı, değil mi?" Bir simya ustası aptala dönmüş bir ses ile konuştu. Eğer birisi daha önce dan üretiminin mısır patlatmak kadar kolay olduğunu söyleseydi bu kibirli aptala bakıp kesinlikle gülerdi.

 

Ancak şu an Li Qiye'nin yaptığı sersemletici üretim gerçekten de mısır patlatmaktan kolaydı. Nasıl olur da afallamazlardı?

 

"Deminki tekniğimi gördünüz mü?" O anda Li Qiye tüm hapları içine alan tıbbi su kabağını aldı ve Elder Sun'un grubuna sordu.

 

Onlar sakinleşmeye çalışsalar da birbirlerine bakarlarken ağızları hâlâ açıktı. En sonunda Elder Sun zorla güldü ve yaşlı yüzü cevaplarken kızardı: "Umm, bu çok hızlıydı, tekniği tam olarak göremedik."

 

Nasıl olur da Li Qiye'nin dan üretim tekniğini görebilirlerdi? Onlar korkudan afallamışlardı ve  Li Qiye'nin bir teknik kullandığını bile görememişlerdi.

 

"O zaman bir daha dikkatlice bakın, başka bir fırsat olmayacak!" Li Qiye ilgisizce konuştu,

 

Oradaki simya ustaları bunu duyduklarında titredi. Ancak özellikle Elder Sun başta olmak üzere aynı anda heyecanlandılar ve yaşlı yüzleri heyacandan kızardı!

***********ÇEVİRMEN NOTU***********

Li Qiye neler yapacak? Li Qiye ne amaçlıyor? Mısır mı patlatıyor? Kaç mısır patlayacak? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin :D

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32138 Üye Sayısı
  • 324 Seri Sayısı
  • 43034 Bölüm Sayısı


creator
manga tr