Bölüm 222: Pixiu Hazine Kavanozu (2)

avatar
7501 14

Emperor’s Domination - Bölüm 222: Pixiu Hazine Kavanozu (2)


 

Bölüm 222: Pixiu Hazine Kavanozu (2)

 

"Saf küçük şey, tüm kemiklerini kıracağım!" Nantian Hudu'nun acımasız sesi yankılandı. Bir anda büyük yumruk dalga dalga ışıklar ile birlikte parladı ve gücü arttı.

 

"Bang!" Li Qiye bu darbeye dayanmakta zorluk yaşarken bir ağzı dolusu kan tükürdü!

 

"Çocuk, teslim ol. Aksi halde günahlarını kabul edene kadar birçok kez haykıracaksın!" Nantian Hudu'un sesi bir kez daha duyuldu.

 

"Sen sadece sekiz saraylı bir krallık kullanıyorsun, gerçekten bunun benim sonumu getireceğini düşünüyor musun?" O anda Li Qiye kahkaha attı ve daha fazla kendini tutumadı. Anında bedeni parlak bir parlaklık yaydı. Bir anlığına bu parlaklık ve kavurucu ışık tüm dünyayı aydınlattı. Bu ışığın altında herkes şeffaflaştı.

 

"Neler oluyor?" Ani ışık patlaması sanki ilkel kaosun başlangıcı gibi sekiz sarayın krallığının içinden çıktı! Birçok kişi bu manzara karşısında şaşırmadan edemedi.

 

"Cennetin İradesi benim!" Li Qiye kükredi. Krallık şöyle dursun, dışarıdaki dünya bile matlaştı. Sanki yıldızlar düşüyordu, sanki üstün Cenentin İradesi sonsuz enerji ile aşağı dökülüyordu. Bir anda dünyadaki tüm ışıklar Lİ Qiye'nin bedeninde toplandı.

 

"Boom!" Kuak delici yankılanmalar dünyayı yok etti. En sonunda bir çatlak sekiz sarayın krallığının içinde oluştu. Li Qiye krallıktan çıktı. Dudaklarının kenarından kan dökülse ve kötü gözükse de bedeni hala sonsuz miktarda ışık yayıyordu.

 

O anda yıldızlar Li Qiye'nin bedeninde döndü. Bu yıldızlar baş parmak boyutundaydı ve dalgalı güneş ve ay ile birlikte onun etrafında süzülüyorlardı. Bu göksel şeyler gümüş ışık parçalarını oluşturmuştu ve onlar da durmaksızın hareket ediyorlardı.

 

Çok daha korkutucu kısım ise orada derin ve kaynak bir örtüye sahip mavi gökyüzü parçası olmasıydı. İçinde Cennetin İradesi kökleşmişti ve tüm dünyadaki kanunlara hükmedip sonsuz daoyu bir araya getiriyordu!

 

"Cennetin İradesi Kutsal Kanunu..." L i Qiye'nin durumunu gören biri derin nefes aldı ve şaşkınca seslendi: "Efsanelerdeki Ölümsüz imparator Min Ren'in Gün Işığı Gökyüzü Ölümsüz Sırrı!"

 

Bu ismi duyan herkes duygulandı. Cennetin İradesi Kutsal Kanunu.... Bu bir yenilmez Ölümsüz imparatorun hayatındaki en büyük başarıyı temsil ediyordu. Ölümsüz İmparatorların kudreti hayatları boyunca birçok İmparator Kanunu oluştursa da gerçek yenilmezlik Cennetin İradesi Kutsal Kanununu içindeydi.

 

Sadece Cennetin İradesini sırtladıktan sonra onun gücü ile bu kanun oluşturulabiliyordu. Bazı İmparator Kanunları genç yaşta oluşturuluyor ve Ölümsüz İmparator olduktan sonra İmparatorun daosu ile güçlendirilip gerçek İmparator kanunları haline geliyordu. Ancak Cenentin İradesi olmadan Kutsal Kanun oluşturmak imkansızdı!

 

Dokuz Büyük Kitabe hariç bu dünyada en güçlü Kutsal Kanunlar ile kıyaslanabilecek bir şey yoktu. Ama bu dünya için kitabeler sadece efsanelerdi.

 

Nantian Hudu Kutsal Kanunu gördükten sonra panik olmadan edemedi!

 

"Gel, gözlerimi aç ve bana sekiz saraylı bir Antik Azizin ne kadar güçlü olduğunu göster!" Li Qiye ağzının kenarından kan sızsa da göklerin gerçek kralı gibiydi ve tüm gök ona itimat gösterirken yıldızlar etrafında dönüyordu.

 

O anda Genç Kral Nantian başta olmak üzere Güneyin Cennetsel Krallığındaki birçok kişi büyük ölçüde korktu; gözleri kıskançlık ile kızardı. Bu velet üstün bir Ölümsüz Fiziğini çalışmak ile kalmayıp Kutsal Kanuna da sahipti!

 

"Temizleyici Tütsü Antik Tarikatının efsanevi Cennetin İradesi Kutsal Kanunu kayıp değil miydi?" Ölümsüz İmparator tarafından oluşturulan Kutsal Kanunun Li Qiye'den çıktığını gören bir kişi sormadan edemedi.

 

"Cennetin İradesi Kutsal Kanunu!" Nantian Hudu'nun ifadesi soğurken dudak büktü: "Gelişimin böyleyken Kutsal Kanun bile kaderini değiştiremez! Seni sadece ölüm bekliyor." Küçümsedikten sonra bir hazine kavanozu çıkardı!

 

"İlahi Canavar Koruyucusu, ortaya çık!" Nantian Hudu kükredi ve aniden tüm kan enerjisi kavanoza akın etti. Ardından kavanozdan sonsuz şiddete sahip bir canavar aurası yükseldi.

 

“Bang--bang--bang!” Gök gürültüsü gibi patlama sesleri yankılandı. Hazine kavanozu Nantian Hudu'nun sekiz saray krallığına battı. Bir anda krallığın gücü kan enerjisi ile birlikte kavanoza girdi.

 

“Ngao--oo--” O anda yüksek bir canavar kükremesi duyuldu. Bu canavar kükremesi sadece yakınlardaki gelişimcileri korkutup bacaklarını zayıflatmakla kalmadı, uzakta duran kalabalık Dünya Cesetlerini de panikletti.

 

Devasa bir canavar hazine kavanozundan çıkarken izleyenler arasında karmaşa oluşturdu! Bu canavarın bedeni yüksek bir dağdan daha büyüktü. Korkutucu aurası antik bir çağdan geliyor gibiydi ve dünyaya inmiş bir ilahi canavar gibi herkesin saygısını alıyora benziyordu. Tüm zayıf ve önemsiz canlılar ilkel bir korku hissetmişlerdi.

 

"İlahi Canavar Pixiu!!" Herkes bu dev canavarı gördüğünde soldu.

 

"Pixiu Hazine Kavanozu.... Güneyin Cennetsel Krallığının Cennetsel Kral Yaşam Hazinesi!!"

 

"Sadece bir Cennetsel Kral Yaşam Hazinesi mi? Bu krallığın ulus eğitmeni değil miydi?"

 

Bunu duyan bir küçük sorguladı. Krallığın ulus eğitmeni Erdemli Örnek Yaşam Hazinesi kullanabilirdi, neden bunun gibi bir Cennetsel Kral Yaşam Hazinesi kullanıyordu?

 

"Bu kavanozun kökeni cennetsel şok ediciliğe sahip ama ne yazık ki efendisi genç yaşta öldü." Kraliyet Lordu mırıldanmaya devam etti: "Güneyin Cennetsel Krallığı onu başka birinden aldı. Bu kavanoz İlahi Canavar Pixiu'nun Dao Kemiklerinden yapıldı!"

 

Bu hazine bir zamanlar bir dahiye ait olan bir şeydi ancak daha sonraları Güneyin Cennetsel Krallığının ellerine düşmüştü. İlahi Canavar Pixiu gerçek Pixiu olmasa da ve ilahi canavar mirası ile kıyaslanamayacak olsa da bir İlahi Canavar Pixiu'nun soyunu barındırdığı için gücü aşırı kudretliydi.

 

Bu dahi Cennetsel Kral alemine ulaşmış ama ardından krallığın ellerinde can vermişti. Bu sayede bu hazine onların eline düşmüştü.

 

"Kader Saraylarının krallığını canavar ile ilgilenmek için kullanıp ona İlahi Canavar Koruyucusu demek! Büyük Dao Azizinin böyle başarılar elde etmesi benim tüm ömrümdeki başarılarımı aşıyor!" Önceki nesilden bir Antik Aziz bu manzara karşısında kederlenmeden edemedi.

 

Nantian Hudu'nun İlahi Canavar Koruyucusu sadece kendi sekiz saray krallığı içindi! O krallığını kullanarak bu Cennetsel Kral Yaşam Hazinesini güçlendirmiş ve Kader Sarayı içinde Pixiu Dao Kemiğini büyütmüştü. Bu birinin hayal edebileceği düzeyin ötesindeydi!

 

"En güçlü Yaşam Hazinesi diye bir şey yoktur, sadece en uygun Yaşam Hazinesi vardır!" Bir kraliyet lordu sessizce belirtti.

 

Her ne kadar insanlar Yaşam Hazinesinin seviyesi yükseldikçe gücünün arttığını söylese de bu sadece kaideydi. Örneğin bir Kraliyet Asili bir Erdemli Örnek Yaşam Hazinesinin gücünün yüzde otuzunu, belki de yüzde on veya yirmisini ortaya çıkarabilirdi. Bu seviyedeki hazineleri etkinleştirmek için büyük miktarda kan enerjisi gerekliydi.

 

Bu Pixiu Hazine Kavanozu Nantian Hudu ve onun sekiz sarayının krallığına büyük ölçüde uygundu. Sıradan bir gelişimcinin Erdemli Örnek Gerçek Hazinesi kullanırken ortaya çıkardığı güçten çok daha büyük bir güç ortaya çıkarıyordu!

 

"Küçük, ölümünü kabullen!" Nantian Hudu kükrerken kan enejisi kavanozu kontrol etti. Parlak şekilde parlarken Pixiu hırladı ve devasa pençeleri Li Qiye'ye doğru hareketlendi.

 

"Etkinleş..." Pixiu'un pençesi yaklaşırken sadece diğer kişilerin değil Li Qiye'nin bile ifadesi matlaştı. Bir savaş haykırışı atarken mavi gök aniden dünyanın enerjsiini topladı ve onu Li Qiye'nin bedenine yönlendirdi. O anda Li Qiye bir deve dönüşmüş gibiydi!

 

Bu avatar ortaya çıktığı an mavi gökyüzü her bir büyük yıldız Defin Böglesine batabilecek sema ile yer değişti. Li Qiye dipsiz bir kara delik gibi tüm dünyadaki enerjiyi sel gibi tüketti. Tüm Büyük Dao gücü bedeni ile ilişkilendi.

(Ç.N: Avatar oldukça gevşek bir anlama sahip. İlk başta büyüsel bir görüntü veya bir dao/budist görüntüsü olduğunu düşündüm. Bu kelimenin kökeni budizmden kaynaklanyor ve genelde ilahlar ile budayı tarif etmek için kullanılıyor. Eğer durum buysa bu Li Qiye'nin büyük bir dev görüntüsünü ifade etmek için kullanılmıştır. Yani fiziksel bedeni değil.)

 

En kötü kısım ise Li Qiye'nin Yin Yang Kan Denizinin tanrıların kan enerjisi gibi sonsuz görünmesiydi. Bedenine akarken savaş gücü sonsuz bir canlılık ile birlikte yükseldi.

 

O anda Li Qiye güneşin ışığına dönüştü ve bu gücü ortaya çıkardı!

 

"Booom!!!" Li Qiye'nin avatarı Pixiu'nun pençesini durdurmayı başardı. Li Qiye'nin bedeni geri çekilmiş olsa da darbeye karşı koymuştu.

 

"Bu imkansız! Bu çocuk Kraliyet Asili bile değil, nasıl olur da bu darbeyi durdurabilir!" Birçok kişi gözlerine inanamıyordu. Bu gerçek bir mucize idi.

 

"Cennetin İradesi Kutsal Kanunu!" Böyle bir manzara çok sayıda kişiyi çıldırmtmıştı. Cennetin İradesi Kutsal Kanunu gerçekten birçok mirası çıldırtabilecek bir şeydi.

 

Yin Yang Kan Denizi Kutsal Kanunla birleştiğinde gücü akıl almaz bir seviyeye ulaşıyordu.

 

"Dünyaya Öfkelenen Canavar!!" O anda Nantian Hudu sonunda öldürücü darbesini ortaya çıkardı ve İmparator Kanununu kullandı! Bir anda İmparator aurası göğü sardı ve imparator rünleri döküldü. Nantian Hudu kutsal bir varlığa sahip olan ilkel bir vahşi canavara dönüştü. Bir anda Pixiu öncesinden daha büyük hale gelirken imparator nefesi taşımaya başladı.

 

"Dünyaya Öfkelenen Canavar!!" Bir kişi afalaldı ve duygulu şekilde haykırdı: "Ölümsüz İmparator Fei Yang tarafından bırakılan bir İmparator Kanunu!"

 

"İmparator Fei Yang'in Güneyin Cennetsel Krallığı için bir İmparator Kanunu bırakmadığı söylenmemiş miydi? Nasıl Fei Yang'ın İmparator Kanununa sahipler?" Ölmek bilmeyen bir yaşlı adam Nantian Hudu'nun öldürücü tekniğini görürken mırıldandı.

 

Güneyin Cennetsel Krallığının kimsenin öğrenmesini istemediği bir sırrı vardı. Ölümsüz İmparator Fei Yang en güçlü ve en sıradışı Ölümsüz İmparatorlardan biriydi. Her ne kadar o Güneyin Cennetsel Krallığından gelmiş olsa da onlara hep karşı durmuştu. Genç yaşında krallığı terk edip ardından da asla dönmemişti!

 

Sonraki nesiller bunun nedenini bilmiyordu. Kısacası o krallıktan olsa da kendini öğrencisi olarak asla kabul etmemişti! Krallık için dao mirasını bile geride bırakmamıştı.

 

Bu nedenle Güneyin Cennetsel Krallığı gibi antik bir krallık bile kendine Antik Krallık demek yerine sadece krallık diyebiliyordu!

**************ÇEVİRMEN NOTU*************

Li Qiye neler yapacak? Öldürücü darbe nelere sebep olacak? Li Qiye neler planlıyor? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin :D

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28245 Üye Sayısı
  • 265 Seri Sayısı
  • 38608 Bölüm Sayısı


creator
manga tr