Bölüm 201

avatar
7877 14

Emperor’s Domination - Bölüm 201


 

Bölüm 201: Bronz Tetra Savaş Arabası (1)

 

(EN: Tetra’nın dörtlü anlamına gelmesinden yola çıkarak Bronz Tetra Savaş arabası yaptık.)

 

 

Şok olmuş kalabalık Li Qiye'nin mızrağı engellemek için bedenini kullandığını görünce derin nefes aldı. Kim kendi bedenini hazine mızrağını durdurmak için kullanırdı? Li Qiye kaçmaya çalışmamıştı ve mızrak ile çarpışmıştı. Yarasına rağmen böyle çılgınca bir cesarete sahipti!

 

“Bana kılıcı ver!” Li Qiye kükredi.

 

O anda Shuangyan, Shentian'ı kılıç formasyonunda tutmak ile meşguldü. Li Qiye'nin sözlerini duyduktan sonra tereddütsüz bir şekilde Altı Dao Kılıcını parlak bir ışığa çevirerek Li Qiye'nin ellerine gönderdi.

 

“Geber...” Kafesten kaçan yırtıcı bir kaplana benzeyen Shengtian çok daha şiddetlendi. Yüksek sesli bir patlama sesiyle birlikte kan enerjisi göğe yükselirken Dört Kader Sarayı kafasının üzerinde ortaya çıkarak sonsuz bir sınır oluşturdu.

 

“Shuangyan, ölümünü kabullen!” Dört Kader Sarayını bir sınır haline getirdikten sonra onları bir yöne doğru odakladı.

 

“Cennetsel Asil...” Çok sayıda kişi Dört Kader Sarayı tarafından oluşturulan etki alanını gördükten sonra haykırırken diğerleri de derin nefesler aldı. Genç Kral Nantian ve Mücevher Sütun Aziz Çocuğu bile Shengtian'a bakarken ciddileşti.

 

En düşükten en yükseğe gelişim âlemleri şu şekilde ilerliyordu: Saray Temeli, Saray Genişleme, Yun Fiziği, Geçici Saray, İçsel Ömür, Cennetin Buyruğu, Savaşçı Örtüsü, Arıtılmış Yeniden Doğuş, Cennetin Temeli, Ruh Yaratılışı, Gizemli Kader...

 

Bu âlemler arasında Ruh Yaratılışındaki gelişimciler ‘Adlandırılmış Kahraman’ unvanını alırken Gizemli Kader gelişimcileri de ‘Kraliyet Asili’ unvanı alıyordu!

 

Kraliyet Asilleri de dört farklı seviyeye ayrılıyordu. En düşükten en yükseğe şu şekildelerdi: Yeni Asil, Kral Asil, İsyankâr Asil, Kader Yok Edici Asil!

 

Kader Yok Edici Asil büyük tamamlanışa ulaştığında Aydınlanmış Varlık âlemine adım atabilirlerdi. Ancak Kraliyet Asili âlemi gelişimcilerin ikinci kez yeni Kader Sarayı açabileceği âlemdi.

 

Geçici Saray âleminde gelişimcilerin iki Kader Sarayı oluyordu. Kraliyet Asili âlemi ikinci açılma zamanıydı ve Yeni Asiller büyük tamamlanışa ulaştıklarında üçüncü Kader Sarayına sahip oluyorlardı.

 

Ancak bu seviyede eğer bir gelişimci aşırı korkutucu bir yetenek veya sıra dışı bir bilgeliğe sahipse dördüncü Kader Sarayını da açabiliyordu.

 

Dördüncü Kader Sarayı açma meselesi inanılmazdı ve bu kişi Kraliyet Asilinin dört seviyesinden kaçmış oluyordu. Açıldığı an bu gelişimcinin Kraliyet Asilinin hangi seviyesinde olduğu fark etmeksizin ona Cennetsel Asil deniliyordu.

 

Sadece Dört Kader Sarayı olan Kraliyet Asilleri Cennetsel Asil olarak adlandırılıyordu! Üstelik Dört Kader Sarayı bir etki alanı oluşturabileceği için aşırı korkutucuydu. Dört Kader Sarayı tarafından oluşturulan etki alanında kapana kıstırılan bir düşman mutlak güç tarafından bastırılıyordu.

 

Li Qiye tarafından son seferde aşağılanan Shengtian çok daha gözü pek oldu ve Dördüncü Kader Sarayını açtı. Dört Sarayı elde edip Cennetsel Asil unvanını elde etti! Kader Yok Edici Asil bile bu başarıyı duyduğunda rengini kaybederdi.

 

Formasyondan kaçan Shengtian kendini hiç tutmamıştı. Shuangyan'a doğru sonsuz etki alanını kullanmıştı.

 

İnsanlar nasıl olur da Dört Saraylı Cennetsel Asil'i gördüklerinde şaşırmazdı? Bu bir dâhiydi; Shengtian harika Aziz Kaderi ile birlikte herkesin beklentisini aşarak Cennetsel Asil haline gelmişti.

 

Ve o anda dört kader sarayının oluşturduğu etki alanı Shuangyan'a doğru ilerliyor ve herkese Shuangyan'ın kaderinin de mühürlendiğini düşündürüyordu!

 

“Boom!” Bir patlama ile birlikte dört sarayın etki alanı çatlamaya başladı ve ardından patlarken göksel şeyler yer değiştirdi ve beş Kader Sarayı göğe ulaşarak dört saray etki alanını parçaladı.

 

“Büyük Dao Asili...” Beş Kadar Sarayını gören herkes dehşete düşerken yüzleri soldu. Kraliyet Asilleri ve Aydınlanmış Varlıklar ve hata önceki nesilden Antik Azizlerin hepsi fark etmeksizin afalladı. Buna Cennet Yenileyen Aziz Qing Xuan Yuanhe da dâhildi.

 

Qing Xuan Yuanhe üstün yeteneklerle birlikte Zor Dao Çağında yaşamış biriydi. Ancak genç olsa da sadece Dört Kader Sarayı elde edebilmişti. Beşinciyi Antik Aziz olduğunda açmıştı ve bu nesilde de Cennet Yenileyen Aziz haline gelmişti!

 

Ancak Shuangyan bu kadar genç olmasına rağmen beş Kadar Sarayı açmıştı. Böyle bir dahi kesinlikle gelecekte Aydınlanmış Varlıkları katledip Antik Azizleri küçümseyecek biri olacaktı!

 

O anda insanların Shuangyan'ın başarısı nedeniyle huşu duymaktan başka yapacakları ne vardı? Dao Çocuğu Bao Zhu, Genç Kral Nantian ve hatta Kılıç Tanrısı Kutsal Bölgesinin üyesi olan Bai Jianzhen bile huşu içine girmeden edemedi!

 

Dört saray bir etki alanı oluşturuyordu, sekiz sarayı krallık haline geliyordu, on iki saray ise gökleri oluşturuyordu! Kader Saraylarının sayısı arttıkça büyük daoyu kontrol eden Gerçek Kader güçlenirken emsalsiz bir görkeme sahip yaşam enerji miktarı da artıyordu.

 

Beş saraya sahip Kraliyet Asillerine Büyük Dao Asili denirdi ve onlar Cennetsel Asillerden çok daha güçlüydü. Bu iki seviye Kraliyet Asili Âleminin sınırlarını aşıyordu ve Büyük Dao Asili savaşta bir Aydınlanmış Varlığı bile öldürebilirdi. Aynı şekilde büyük tamamlanıştaki bir Büyük Dao Asili Antik Azizlere meydan okuyabilirdi!

 

Yani nasıl olur da böyle bir şeye şahit olanlar solmazlardı?

 

“Boom!” Shentian'ın Dört Saray Etki Alanı tamamen çöktü. Cennetsel Asiller güçlü olsalar da Büyük Dao Asili ile karşılaştıklarında sadece bastırılabilirlerdi. Dört Saray Etki Alanı, Beş Saray Etki Alanı ile kıyaslanamazdı!

 

Etki alanı düştükten sonra Shuangyan'ın mutlak etki alanı Shengtian'ı uçurdu ve kan tükürmesine neden oldu.

 

“Eğer yeteneklerimizi kıyaslıyorsak, sen yakın bile değilsin!” Shuangyan’ın soğuk gözleri ezici bir kibir ve baskıcı bir aura yayarken konuştu. O gökten inen, izleyicilerin huşu ve sevgisini alan bir tanrıça gibiydi.

 

Herkes Büyük Dao Asili görmenin verdiği etki ile nefes aldı! Ancak bunu dikkatli düşününce bu akla yatkın geliyordu. Shuangyan'ın Aziz Kaderi, Kral Fiziği ve Kral Çarkı vardı. Dao Çocuğu Shengtian da Aziz Kaderine sahip olsa da Shuangyan ile kıyaslanamazdı.

 

Son yıllarda Shengtian Büyük Orta Bölgesinde ünlenmiş olsa da bunun tek nedeni Shuangyan'ın her zaman düşük profilde olmasıydı. Özellikle de Li Qiye'yi takip etmeye başladıktan sonra öncekinden çok daha nadir ortaya çıkıyordu. Aksi halde Shengtian'ın ünü Shuangyan'ınki kadar büyük olamazdı.

 

Bu ezicilik ikna olmamış kişilere ikna olmaktan başka bir şans bırakmadı. Beş Kader Sarayı ile nereye giderse gitsin ezici olma niteliklerine sahipti.

 

Shengtian'ın yüzü kızgınlıktan kızardı. Cennetsel Asil olma başarısı gurur duyması için yeterliydi, ama Aziz Kadere sahip olan Shuangyan'ın onu tamamen ezecek bir Büyük Dao Asili olacağını beklememişti.

 

***

 

“Hazine, açıl!” Jikong Jian, Shuangyan Shengtian'ı uçurduğu an birkez daha bağırdı. Mızrağı Li Qiye'yi yaraldığı için bu fırsatı kullandı ve kükrerken tüm kan enerjisi sırtındaki ilahi mızrak hazine kutusuna aktarıldı!

 

“Om~~” Bir patlama sesi duyulurken Jikong Jian'ın hazine kutusu bir ışık yaydı ve içinden tek gözü kapalı bir gölge çıktı. Ancak bir anda bu tek başına olan göz açılarak ilahi mızrak gibi ışık yaydı. Bu ışık zalimane bir şekilde ileri doğru yöneldi.

 

Bu herkesi ürpertti. Bu ilahi mızrak hazine sandığı kesinlikle hatırlanmayan zamanlardan gelen bir eşyaydı!

 

“Sadece Yalnız Bakış İlahi Süvari Mızrağı, o kadar!” Li Qiye yüksek sesle güldü, ardından elindeki Altı Dao Kılıcını göğe kaldırdı ve Altı Dao Kesişini ortaya çıkardı: “Üçlünün ilk kılıcı, Duygusuz Kılıç!”

 

Bu duygusuz kılıç gökyüzünde lekesizdi! Aşırı saflığı sembolize ediyordu. Yer ve gök, Yin ve Yang'a ev sahipliği yapıyordu ve Yang doğru yoldu. Üçlünün ilk kılıcı, Duygusuz Kılıç!!

 

Bu üç tekniği Li Qiye Altı Dao Kılıcından öğrenmişti ve üç hareket Gökyüzü, Yeryüzü ve Ölümlü idi! Gökler duygu göstermeden önce denizler kururdu ve taşlar yumuşardı.

 

(Ç.N: Burada anlamadığım bir deyiş var. Cennetlerin duygu ve merhamet kazanmasından önce bir ebediyet geçeceği ile ilgili bir şey. Ama tam net değil bendeki şey.)

 

Gelişim duygudan yoksun bir yoldu ve gökler çok daha kalpsizdi. Bu duygusuz kılıç sınırsız bir görkemle aşağı doğru inerken vahşi bir acımasızlık ile dolu ikinci sınıf bir öldürme daosı değil de duygudan tamamen yoksun saf bir dao idi.

 

Erdemlilikle birlikte göklerin sezgisi bu kılıcın altında çevreleniyordu...

 

“Boom!!” Kılıç gökyüzünü dondurdu ve yeri yardı. Başka bir dehşet verici şey gerçekleşirken Li Qiye'nin Kun Peng'i Kader Sarayından çıkarken Karanlık Uzay Dönüşümünü kullandı ve kılıcının hızı zamanı kesebilecek bir boyuta ulaştı.

 

Bu kılıç duygudan yoksundu ve zamanın kavramlarını kesip geçmişti; ancak bu en korkutucu fenomen değildi. Li Qiye'nin Cehennemi Bastıran İlahi Fiziği tüm varlıkları, tanrıları ve hatta iblisleri bile bastıran bir güç ortaya çıkarmıştı!

 

İlahi daoun bu kesişini kullanmak için Cehennemi Bastıran İlahi Fiziği kullanmak gerçekten korkutucu bir şeydi. Hiçlik yarıldı ve garip fenomenler oluşmaya başladı. Bu kılıç sadece güçlü değildi, aynı zamanda Kun Peng'in hızı ile birlikte üstün bir ölümsüz güç ve akıl almaz bir ağırlık taşıyordu! Yeryüzü çökmüştü ve gökyüzünde sayısız kaotik boşluk oluşurken zaman ve uzay da kırılarak hiçliğe dönüşmüştü.

 

Herkes bu kılıca şahitlik ederken umutsuzluk hissetmişti. Bu gerçekten zalimane bir şeydi; Kılıç Tanrısı Kutsal Bölgesinin üyesi olan Bai Jianzhen bile rengini kaybetmişti. O kılıç yolunda uzun süredir ilerliyordu, ama Li Qiye'nin kılıcını gördükten sonra o da dehşete düşmüştü. Bu kılıç bir İmparator Kılıcı stiline sahipti!

 

“Bang!!”

 

Uçan mızrağın ilahi ışığı bile bu kılıcı engelleyemiyorken yarılarak açıldı! Li Qiye'nin kılıcı yolundakiler tarafından başka yöne gönderilmezken ilerledi ve tek gözlü deve doğru hareketlendi.

 

Devin tek gözü kılıcı gördükten sonra bir parlaklık yaydı ve parlaklık üstün bir kılıç daosuna dönüştü. Bir anda şehirdeki tüm gelişimcilerin kılıçları ona eşlik eden çınlamalar çıkardı.

 

Böyle bir fenomen herkesi şaşırttı. Bu hazine gerçekten harikaydı. Bu Kraliyet Asillerinin bile mırıldanmasına neden oldu: “Korkarım ki bu tanrıların hazinelerinden biri!”

 

“Tıpkı önceki gibi bir ışın ancak babanın önünde kibirli olmaya cüret mi ediyorsun. Ancak bu yalnız göz neredeyse övgüye layık!” Li Qiye bağırdı. Altı Dao Kılıcı hala üzerindeydi ve Yin Yang'ı emerken dünyadaki tüm Yang enerjisinin zirvesine doğru dönüşüyordu. Bu kılıcın Yang enerjisi ile birleşimi Li Qiye’nin ilahi kılıcının çok daha ezici olmasını sağlıyordu.

 

Bu kılıç aşırı Yang içeriyordu ve üstün bir erdemlilik tekniğiydi. Bu iki gücün birleşimi bu kılıcı oluşturuyordu. Büyük daonun görkemi ve imparatorların aurası bundan daha harika değildi.

 

“Bang!!!” Göz tarafından oluşturulan kılıç daosu bile Altı Dao Kılıcının kesişini durduramadı! Kılıç daosu parçalanırken tek gözlü dev kesildi; birçok çatlama sesi yankılandı. İlahi mızrak hazine kutusu harika bir kökene sahip olsa da Altı Dao Kılıcına kıyasla hala çok eksik kalıyordu!

 

 

-----------ÇEVİRMEN NOTU-------

 

Li Qiye neler yapacak? Ölen olacak mı? Li Qiye kiminle savaşacak? Baojaio ne kadar güçlendi? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin :d

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28345 Üye Sayısı
  • 267 Seri Sayısı
  • 38838 Bölüm Sayısı


creator
manga tr