Bölüm 199

avatar
8324 16

Emperor’s Domination - Bölüm 199


 

Bölüm 199: Kanlı Savaş (1)

 

 

“Dokuz Aziz Şeytan Kapısının İlahi Yeraltı Odasını yok etmenin zor tarafı yok!” Savaş alanında başka bir genç dahi acımasızca güldü ve imparator tekniklerini kullandı. Bu Uzay Ezen Dağ öğrencisi Jikong Jian idi!

 

Li Qiye ile o günkü düşmanlıklarından sonra Jikong Jian, Shengtian'ı desteklemeye başlamıştı ve İmparator Varlığını kullanmaktan çekinmemişti. Ama bir şey yapamadan önce kâğıt giyen adam tarafından uçurulmuştu.

 

Bir Ölümsüz İmparator Mirasının öğrencisi olarak Jikong Jian diğerlerinden üstün olduğunu hissediyordu. Dağdan çıktıktan sonra her zaman çevresinde gururlu bir hava taşıyordu, ancak herkesin önünde böyle bir duruma düşürülmüştü. Yaşlı adam ile düşman olamayacak olsa da Temizleyici Tütsü ile Şeytan Kapsını düşman edinebilirdi. Üstelik tüm suçu da Li Qiye'ye yüklüyordu.

 

Bu nedenle İlahi Tanrı Tarikatı Şeytan Kapısına karşı bir harekette bulunduğunda Jikong Jian da tereddütsüz bir şekilde onları desteklemişti.

 

“Bang--bang--bang!” O anda iki taraftan da uzmanlar gökyüzüne yükseldi ve ilahi kılıçlar havada sallanarak yeri yardı. Eğer Antik Gökyüzü Şehri yenilmez karakterlerin nesilleri tarafından korunmuyor olsaydı çok önceden yıkılmış olurdu.

 

“Yaşlı Adam Chi, sen artık yaşlandın ve daha fazla şey yapamazsın!” İlahi Tanrı Tarikatının tarafındaki Wan Shengjian durdurulamaz bir momentum ile Şeytan Kapısından Chi Yun ile savaşıyordu! Her ne kadar Chi Yun dört Yüce Elderden biri olsa da ve aynı zamanda deneyimli bir Antik Aziz olsa da Wan Shengjian'a karşı avantaj sağlayamıyor ve sürekli geri püskürtülüyordu1

 

“Açıl...” Elder Yun şiddetle kükredi ve elit öğrencilerine yardım etmek istedi, ama İlahi Tanrı Tarikatı Elderleri tarafından engelledi.

 

İlahi Tanrı Tarikatı hazırlıklı gelmişti. Wan Shengjian gibi Antik Azizin zirvesindeki birinin yanı sıra iki Elderi daha getirmişlerdi! Onlar Elder Yun'un yolunu kapayarak bir şey yapmasını engelliyorlardı!

 

“Zhang--” Diğer tarafta kılıç sesleri Ejderha kükremeleri gibi yankılanarak gökyüzüne ulaşıyordu. Tu Buyu'nun Aydınlanmış Varlık gücü ile Uçan Ejderha Kılıcını kullanırken ki savaş arzusu göğün kendisini bile cezalandırabilecek kapasitedeydi. Her bir kılıç hareketi tamamen ölümcüldü!

 

Tu Buyu'nun şiddetini gören sadece İlahi Tanrı Tarikatı değil çevredeki Şeytan Hükümdarlar, Asil Lortlar ve Tarikat Liderleri de şaşırmıştı.

 

“Bu efsanelerdeki Savaş Tanrısı Formülü mü?” Tu Buyu'yu gören önceki nesildeki bir Kraliyet Lordu mırıldandı: “Yüz bacağını kaybetmiş bir böcek hala hayatta; Temizleyici Tütsü gerçekten Ölümsüz İmparator Mirası olmaya layık. Bu kadar süredir düşüşte olmasına rağmen böyle bir güç taşıyorlar!”

 

Tu Buyu sıra dışı olsa da bu büyük komployu değiştirme şansı yoktu. Qu Daoli'nin grubunu korurken Aziz Kapsının öğrencilerine düşmanları püskürtmek için yardım etmeliydi. Gücü tek başına herkesi korumak için yeterli değildi. Qu Daoli'ye önderlik ederken genç Şeytan Kapısı öğrencileri ile birlikte barikatları birkaç kez aşmayı denemişti, ancak başarılı olamamıştı.

 

“Boom!” Yüksek sesli bir patlama yankılandı ve Şeytan Kapısının İlahi Yeraltı Odası daha fazla dayanamıyorken sonuna yaklaştı! Haykıran düşmanlar girişi geçerek içeri doğru taarruz etti.

 

Formasyonu açın! Formasyon taşını yerleştirin!” Chi Yun kükreyerek emretti. Talimatlarıyla birlikte İlahi Yeraltı Odası bir kez daha parlak bir ışık üretti ve Şeytan Kapısı öğrencileri formasyon taşını bir kez daha yerleştirdi. Odadaki zararı tamir etmek için büyük miktarda arıtılmış yeşim de eklediler. Ancak bu durumu tersine çeviremedi ve Şeytan Kapısı sürekli olarak geri çekilmeye devam etti.

 

“Dokuz Aziz Şeytan Kapısı moralini kaybetti! Destek gelmediği sürece daha fazla dayanamayacaklar!” Durumu gören bir Tarikat Lideri usul bir iç çekerken konuştu.

 

“Şeytan Kapısından Tanrıça Li de şehirde değil mi? Peki ya aşırı kibirli olan Li Qiye? O ortaya çıkmıyor mu?” Şeytan Kapısının yenildiğini gören bir gelişimci aklı karışık bir şekilde sordu.

 

Li Qiye söz konusu olduğunda birçok kişi birbirine baktı. Bu çocuk çok kibirliydi ve daha önce Dao Çocuğu Shengtian’ın karşısında bile kabadayılık yapmıştı. Shengtian'ın seviyesindeki biri bile herkesin önünde diz çökmekten başka şansı olmayacak bir duruma sokulmuştu. Bu kadar kibirli bir çocuk nasıl olur da durum böyleyken ortaya çıkmazdı?

 

“Dokuz Aziz şeytan Kapısı sadece küçük bir tarikat, ancak böyle kibirli olmaya cüret mi ediyorsunuz?” Herkes sessizleştiğinde İlahi Yeraltı Odasının üzerinde bronz bir at arabası ortaya çıktı.

 

Bronz at arabasının üzerinde yaşlı bir adam bulunuyordu ve aşırı kalın gök mavisi aurası bir Ejderha gibi gürlüyordu.

 

Bu at arabası uçan canavarlar tarafından çekilmiyordu, onu çeken dört bronz at idi. Bu dört bronz at aşırı canlılardı, sanki gerçek gibilerdi. Üstelik bu bronz at arabası antika denilemeyecek kadar eskiydi.

 

Bu bronz savaş arabası savaş için dizayn edilmişti. Gövdesi sayılamayacak kadar ok deliği ve bıçak izleri ile kaplıydı. Tek bir bakışta bu at arabasının çok sayıda savaşa girip çıktığı anlaşılabiliyordu.

 

Sağında işlenmiş bir Kıvrılan Ejder varken solunda bir Tanrı Kral işlenmişti. Önünde bir Qilin ve arkasında da Beyaz Kaplan işlemesi vardı. Bunların hepsi rengini kaybetmişti ve hayatın renginden yoksunlardı. Onlar dekorasyondan başka bir şey değillerdi.

 

Gök mavisi enerji ile çevrelenmiş yaşlı adam gizemli bronz at arabasında aşırı görkemli şekilde duruyordu. Herkese tepeden bakarken aurası istisnasız olarak herkesi yakalamıştı.

 

“Qing Xuan Yuanhe...” Uçan Ejderha Gölünden Kaplumbağa Hükümdar bu yaşlı adamı tanıdı ve ifadesi değişirken konuştu.

 

“Qing Xuan Yuanhe! Gök Mavisi Gizemli Antik Krallığın Ölümlü Kralının küçük kardeşi!” Bu ismi duyan son nesildeki bir Tarikat Lideri derin bir nefes aldı.

 

“Bir Cennet Yenileyen Aziz! Cennetsel Egemen olduğunda kesinlikle aynı seviyedeki düşmanları katledebilecek!” Qing Xuan Yuanhe'nin arka planını bilen başka bir Şeytan Hükümdar kekeleyerek bu sözleri söyledi.

 

Antik Aziz Âlemi düşükten büyüğe şu şekilde sıralanıyordu: Küçük Aziz, Genç Aziz ve Büyük Aziz... Antik Azizin en tepesini aşan biri Cennetsel Egemen Âleminin başlangıcına ulaşıyordu.

 

Ancak Antik Aziz Âlemindeki gelişimciler arasında beş Kader Sarayına sahip olanlar Cennet Yenileyen Aziz olarak adlandırılıyorlardı. Bu varlıklar Büyük Azizlerden çok daha korkutucuydu. Cennet Yenileyen Azizler gelişimleri sadece Küçük Aziz seviyesinde olsalar bile Büyük Azizleri katledebiliyorlardı!

 

O anda birçok kişi gizlice birbirine baktı. Qing Xuan Yuanhe gibi bir Cennet Yenileyen Aziz bizzat bu yere gelmiş ve İlahi Tanrı Tarikatına savaşta yardım etmeyi seçmişti!

 

Herkes İlahi Tanrı Tarikatının bu şekilde davranmaya cüret etmesinin nedeninin tamamen kendilerine güvenmeleri olduğunu anlamışlardı.

 

İlahi Tanrı Tarikatı ve Dokuz Aziz Şeytan Kapısı Büyük Orta bölgesindeki birinci sınıf büyük tarikatlardandı. İki taraf da benzer güçlere sahipti ve İlahi Tanrı Tarikatı kesinlikle kazanacağına emin olmadıkça onlara düşüncesizce saldıramazdı.

 

Ancak Uzay Ezen Dağ ve Gök Mavisi Gizemli Antik Krallığın desteği ile birlikte bu artık böyle değildi! Uzay Ezen Dağ en yeni Ölümsüz İmparator Mirasıydı ve İmparator güçleri hala yeniydi. Gök Mavisi Gizemli Antik Krallık ise iki İmparatora sahip bir tarikattı. Savaş Tanrısı Tapınağı ortaya çıkmadığı sürece sadece birkaç büyük tarikat ve ülke Büyük Orta Bölgesinde onlara karşı gelmeye cüret edebilirdi!

 

“Korkarım ki bu çağda Dokuz Aziz şeytan Kapısı sona erecek. Temizleyici Tütsünün ardından düşen ikinci büyük tarikat olabilirler.” Qing Xuan Yuanhe'nin İlahi Tanrı Tarikatı ile birlikte olduğunu gören bir Tarikat Liderinin kalbi çöktü ve sempati hissetmeden edemedi.

 

Böyle desteklere sahipken İlahi Tanrı Tarikatının ateşli aurası göklere yükselecekti. Yeni bir yükselen tarikat olarak kesinlikle sürekli gelişeceklerdi. Dokuz Aziz Şeytan Kapısı onlara karşı gelmek isteseler de bu sadece yok oluşlarını getirecekti!

 

“Gök Mavisi Gizemli Antik Krallığına karşı gelmek ölümünü arzulamak değil mi?” Qing Xuan Yuanhe'yi gören Şeytan Kapısı ile iyi ilişkisi olan büyük tarikatlar ve ülkeler sadece bekleyip izlemeyi tercih etti.

 

Qing Xuan Yuanhe'nin burada olması Antik Krallığın İlahi Tanrı Tarikatına tamamen destek olduğu anlamına geliyordu. Şeytan Kapısı daha önce zaten sıkıntıdaydı ve yardım etmek isteyen birkaç kişi olsa da Qing Xuan Yuanhe'yi gördükten sonra bu kişilerin hepsi vazgeçmişti.

 

İttifakları içten olsa da Antik Krallık ile düşman olmak tarikat yok edici bir felaket getirirdi. Böyle bir anda ittifak olmaları bir anlam ifade etmiyordu, Antik Krallığı kimse gücendirmek istemiyordu.

 

“Şerle Çevrelenmiş Dağ Sırasında Li Qiye'nin Cennetsel Prens Qing Xuan'a karşı geldiğini duydum! Şeytan Kapısı aptal gibi Temizleyici Tütsüyü desteklediğine göre Antik Krallık nasıl olur da onları bağışlayabilir?” O anda gizli niyetleri olan bazı kişiler kaosu arttırmak için bilerek konuştu.

 

Bu söylentiyi duyan bir Tarikat Liderinin ifadesi değişti: “O Li çocuğu gerçekten gökler kadar yürekli. Antik Krallık ile düşman olmaya bile cüret ediyor. Temizleyici Tütsü Antik Krallığı kendi öğrencisini kontrol etmekte başarısız. Böyle kara bir koyun uzaklaştırılmalı, aksi halde tarikat yok edici bir felaket getirecektir!”

 

“O Li veledinin özel nesi var? Ölümsüz imparator Min Ren’in bıraktığı İmparator Varlığı ile kibirlilik yapıyor. Hmph, gerçek bir savaşta onun gibi bir küçük kabuğuna giren bir kaplumbağadan başka bir şey olmaz.” Li Qiye konusu açıldığında çok sayıda genç uyuz oldu. O sadece çöp parçasıydı, ancak Shuangyan ve Baojiao ona değer veriyordu, bu gerçekten akıl almazdı.

 

Genç dâhiler İlahi Tanrı Tarikatının arkasındaki destekleri gördüklerinde gelecekte yükseleceklerini de düşündüler. Bu nedenle iyi sözler söyleyerek onlara yaranmaya çalıştılar.

 

“Aynen öyle, o velet sadece İmparator Varlığı kullanabilen biri. İmparator silahı olmadan bir şey değil. Onun gibi bir çöp parçası Dao Çocuğu Shengtian'ın rakibi olacak niteliklere mi sahip? Pah, o Dao Çocuğu Shengtian'ın ayakkabısını taşımaya bile layık değil.” Genç nesilden biri yağ çekmek istediği için Shengtian'ın duyamamasından korkması nedeniyle gerçekten yüksek sesle konuştu.

 

 

--------ÇEVİRMEN NOTU----------

 

Li Qiye nerede kaldı? Neler yapacak? Kim neler diyecek? Başka gelen olacak mı? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin...

 

 

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31683 Üye Sayısı
  • 319 Seri Sayısı
  • 42666 Bölüm Sayısı


creator
manga tr